Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, [2013]
1 online zdroj (259 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2447-1 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2245-3 (print)
Biomedicinská statistika ; IV
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Učebnice základů statistiky v prostředí R je určena studentům Přírodovědecké fakulty UK a nejen jim. Vychází z dlouholetých přednášek pro biology, studenty učitelství, v posledních letech pro geografy, demografy… Užitečný by však měl být také studentům lékařských fakult a doktorandům biomedicínských oborů. První kapitola je věnována popisným statistikám, druhá pak základním pravděpodobnostním pojmům. Úkolem třetí kapitoly je přiblížit princip statistického uvažování. Zbývající kapitoly uvádějí nejběžnější statistické úlohy a metody k jejich řešení..
Popsáno podle online zdroje, název z obálky v PDF
000252932
Předmluva 7 // 1 Popisné statistiky // 1.1 Měřítka 9 // 1.2 Kvantitativní znak // 1.2.1 Míry polohy // 1.2.2 Výpočet pomocí R 18 // 1.2.3 Co mají míry polohy společné? 20 // 1.2.4 Míry variability 20 // 1.2.5 Další míry, z-skór 22 // 1.2.6 Výpočet v prostředí R 23 // 1.3 Grafická znázornění 24 // 1.4 Popisné charakteristiky v geografii 25 // 1.4.1 Geografický průměr, geografický medián 28 // 1.4.2 Střední diference 31 // 1.4.3 Giniho koeficient 32 // 1.4.4 Lorenzova křivka 33 // 1.4.5 Lorenzova křivka s vahami 36 // 1.4.6 Formální zavedení Lorenzovy křivky s vahami 38 // 1.4.7 Lorenzova křivka při různě jemném dělení 41 // 1.4.8 Theilův index a jeho rozklad 45 // 1.5 Shrnutí // 2 TVocha teorie 55 // 2.1 Náhodné jevy, pravděpodobnost 55 // 2.1.1 Náhodné jevy 55 // 2.1.2 Pravděpodobnost 56 // 2.1.3 Podmíněná pravděpodobnost 59 // 2.1.4 Bayesův vzorec 53 // 2.2 Náhodná veličina 55 // 2.2.1 Diskrétní a spojité rozdělení 67 // 2.2.2 Střední hodnota 69 // 2.2.3 Kvantily, kritické hodnoty 72 // 2.2.4 Rozptyl, kovariance, nezávislost náhodných veličin 74 // 2.3 Důležitá rozdělení 61 // 2.3.1 Hypergeometrické rozdělení 81 // 2.3.2 Binomické rozdělení 83 // 2.3.3 Multinomické rozdělení 87 // 2.3.4 Poissonovo rozdělení 90 // 2.3.5 Normální rozdělení 91 // 2.3.6 Další rozdělení 95 // 2.4 Náhodný výběr 97 // 2.5 Centrální limitní věta 102 // 2.6 Shrnutí 103 // 3 Statistická indukce 107 // 3.1 Výšky mužů 107 // 3.2 Hrací kostka 113 // 3.2.1 Padá šestka spravedlivě? // 3.2.2 Kostka má šest stran 117 // 3.3 Populace a výběr 118 // 3.4 Testování statistických hypotéz 119 // 3.5 Shrnutí // 4 Jeden výběr 123 // 4.1 Jednovýběrový ř-test I23 // 4.1.1 Interval spolehlivosti pro/x 124 // 4.1.2 Síla testu 127 // 4.1.3 Ověření předpokladů 129 //
4.2 Párový ř-test 131 // 4.3 Znaménkový test 133 // 4.4 Párový Wilcoxonův test 135 // 4.5 Test o binomické pravděpodobnosti 136 // 4.5.1 Interval spolehlivosti pro 138 // 4.6 Shrnutí 140 // OBSAH // 5 // 5 Dva výběry 141 // 5.1 Dvou výběrový ř-test 142 // 5.2 Mannův-Whitneyův test 148 // 5.3 Porovnání dvou pravděpodobností 153 // 5.4 Shrnutí 157 // 6 Analýza rozptylu 159 // 6.1 Jednoduché třídění 159 // 6.2 Kruskalův-Wallisův test 169 // 6.3 Dvojné třídění 170 // 6.4 Náhodné bloky 177 // 6.5 FViedmanův test 179 // 6.6 Shrnutí 181 // 7 Korelace a regrese 183 // 7.1 Korelace 184 // 7.1.1 Pearsonúv korelační koeficient 184 // 7.1.2 Spearmanův korelační koeficient 186 // 7.2 Regrese 188 // 7.2.1 Regresní přímka 189 // 7.2.2 Mnohonásobná lineární regrese 197 // 7.2.3 Ověření předpokladů 200 // 7.3 Transformace 204 // 7.4 Shrnutí 206 // 8 Kontingenční tabulky 209 // 8.1 Chí-kvadrát test dobré shody 209 // 8.2 Hodnocení kontingenční tabulky 211 // 8.3 Čtyřpolní tabulka 216 // 8.4 McNemarův test 221 // 8.5 Shrnutí 224 // A Začínáme s R 227 // A.1 Co je R? 227 // A.2 Instalace 227 // A.3 Začínáme s R 228 // A.3.1 Databáze a matice 232 // A.3.2 Co je a co není vidět 234 // A.3.3 Uložení a načtení dat 236 // A.3.4 Ukázka práce s daty 237 // A.4 Skripty 238 // A.5 Commander 240 // A. 6 Často používané programy 242 // ? Popis datových souborů 243 // B.1 EU2010 243 // B.2 GaltonSyn 244 // B.3 Howells 244 // B.4 Kojení 245 // B.5 Kraje 245 // B.6 Matky 246 // B.7 Myši 246 // B.8 Okresy 246 // / B.9 Policie / 247 // B.10 Stulong 247 // B.11 Transpirace 248 // Literatura 249 // Funkce R 251 // Rejstřík 255
(OCoLC)878145828

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC