Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Karolinum, 2013
1 online zdroj (256 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2725-0 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-2140-1 (print)
Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických poměrů. Autoři ukazují, že součástí historického vědomí jsou i u neodborné veřejnosti určité představy o vazbách mezi minulostí, přítomností a budoucností a také o povaze a průběhu dějinného procesu i sil, které ho ovlivňují; poukazují na to, jak charakter historického vědomí souvisí se zájmy a znalostmi, jimiž lidé ve vztahu k historii disponují, a analyzují rovněž vztah historického vědomí k dějinám vlastního národa a země. Předkládané poznatky byly získány pomocí výzkumných nástrojů sociálních věd, ty byly ovšem aplikovány na z velké části novou a neprobádanou látku. V mnoha rovinách proto tým badatelů nastoluje témata a formuluje otázky, které se při úvahách o historickém vědomí dříve neobjevovaly..
Popsáno podle online zdroje
* collective memory * kolektivní paměť
000252943
Úvodem 9 // 1. Historické vědomí a kolektivní paměť (Jiří Šubrt) 13 // 2. Vztah dnešních Čechů k historii 26 // 2.1 Zájem k historii (Martin Vávra) 27 // 2.1.1 Jak se občané České republiky sami zajímají o historii 27 // 2.1.2 Do jaké míry se lidé zajímají o jednotlivé oblasti dějin 32 // 2.1.3 Které historické období považují občané za nejzajímavější 35 // 2.1.4 Jak se Češi zajímají o evropské památky 37 // 2.2 Zdroje, z nichž se utvářejí představy o historii (Martin Vávra) 39 // 2.3 Znalost dějin, její význam a úroveň (Karel Černý, Jiří Šubrt) 46 // 2.4 k problematice školní výuky dějepisu (Karel Černý, Jiří Šubrt) 52 // 2.4.1 Postavení dějepisu v rámci školních osnov 53 // 2.4.2 Názory občanů a učitelů na současnou úroveň výuky dějepisu 60 // 2.4.3 k otázce znalosti světových, evropských a národních dějin 67 // 3. Charakteristiky historického vědomí 70 // 3.1. Jaký význam má historie pro českou společnost? (Jiří Vinopal, Jiří Šubrt) 72 // 3.2 Jaké jsou představy Čechů o povaze historie? (Jiří Vinopal) 77 // 3.2.1 Představy o charakteru historického vývoje 77 // 3.2.2 Představy o vlivech, které působí na historický vývoj 81 // 3.2.3 Představy o hranicích historie 86 // 3.3 Čím je podle české veřejnosti formováno historické vědomí? (Jiří Vinopal, Jiří Šubrt) 90 // 3.3.1 Představy o faktorech formujících obraz historie 90 // 3.3.2 Představy o možnostech objektivního výkladu déjin 94 // 4. Vztah Čechů k národním dějinám 98 // 4.1. Hodnocení českých národních dějin (Stanislav Hampl, Jiří Šubrt, Martin Vávra, Jiří Vinopal) 98 // 4.1.1 Poznatky z dosavadních výzkumů 99 // 4.1.2 Celkové hodnocení Českých dějin 107 // 4.1.3 Období rozkvětu a úpadku v českých dějinách 108 //
4.1.4 Hodnocení jednotlivých období národní historie 111 // 4.1.5 Hodnocení postav české historie 115 // 4.1.6 Místa jako symboly národních dějin 123 // 4.2 Problémy s interpretací českých dčjin (Jiří Vinopal) 126 // 4.2.1 Jsou Češi schopni se dívat na dějiny objektivně? 128 // 4.2.2 Je možný jednotný výklad husitství? 131 // 4.3 Názory na nedávné české dějiny a sametovou revoluci (Stanislav Hampl, Jiří Vinopal, Jiří Šubrt, Marcel Tomášek) 134 // 4.3.1 Názory občanů České republiky na české dějiny od první světové války 135 // 4.3.2 Hodnocení sametové revoluce 138 // 4.3.3 Názory na společenskou situaci před listopadem 1989 a po něm 141 // 4.3.4 Proměny názorů na předlistopadové období po sametové revoluci 146 // 4.3.5 Názory na vývoj české společnosti v posledních 20 letech 150 // 4.3.6 Očekávání vývoje české společnosti v následujících 10 letech 157 // 4.4 Rodiny a generace (Jiří Vinopal) 160 // 4.4.1 Rodinná historie 160 // 4.4.2 Ovlivnění generací historickými událostmi 166 // 4.5 Vztah Čechů ke katolicismu a protestantismu (Dana Hamplová) 169 // 4.6 Česká národní identita, její vývoj a sociální zázemí (Klára Vlachová) 173 // 4.7 Národní hrdost (Martin Vávra) 181 // 4.7.1 Význam státních svátků 182 // 4.7.2 Hrdost na národní historii 183 // 4.7.3 Mají být informace o dějinách otevřené, // nebo mají hlavně posilovat národní hrdost? 184 // 4.8 Místo Čechů v Evropě (Stanislav Hampl, Jiří Šubrt) 186 // 4.8.1 Kam patříme z hlediska kultury a mezinárodní politiky 186 // 4.8.2 Vztah k Evropské unii 191 // 4.8.3 Naše slovanství 194 // 4.8.4 Jak má naše kultura blízko či daleko k jiným kulturám 195 // 4.8.5 Kdo jsou naši spojenci 198 // Závěrem 205 //
Přílohy 214 // Příloha 1 Metodologická poznámka ke grafům znázorňujícím výsledky faktorových analýz 214 // Příloha 2 Focus groups realizované v rámci projektu 215 // Příloha 3 Dotazník výzkumu Historické včdomí 2010 217 // Literatura 248 // Autoři 254
(OCoLC)896847496
(EBRY)ebr10960956
(EBSC)881001

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC