Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
V Praze, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
1 online zdroj (274 stran) : mapy
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2336-8 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-1961-3 (print)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Monografie se v interdisciplinární perspektivě zabývá známými i méně viditelnými ohnisky napětí především v Rohu Afriky, regionu Velkých jezer a západní Africe. Její základní tezí je předpoklad, že za drtivou většinou všech ohnisek napětí stojí krize státu a identity, která má své kořeny již v koloniální minulosti a špatném vládnutí postkoloniálního období. Publikace, která svým zaměřením vyplňuje určité vakuum na českém knižním trhu, je určena jako odborníkům, tak širší veřejnosti..
Popsáno podle online zdroje, název z obálky v PDF(ebrary April 11, 2014).
000253040
Obsah // Úvod n // Metodologie a terminologie 13 // Postkoloniální Afrika 14 // Etnicita a identita 16 // Kriminalizace státu 20 // Hranice a teritorialita 22 // Občanství 23 // Historický přehled 32 // Dědictví kolonialismu 32 // Nezávislost  4 38 // Etnické střety v Port Súdánu 46 // Addis Abeba a problémy velkomésta 47 // Nové výzvy 49 // Guinea na ccsté ? novým výzvám 52 // Neopatrimoniální vláda 55 // Afrika po skončení studené války 57 // Globální kontext 62 // Vlivy, příčiny a souvislosti konfliktů a válek v Africe 64 // Nacionalistická a secesionistická hnutí 66 // Kategorie separatistických hnutí 68 // Marginalizovaná mládež, guerilly a rebelové 73 // Regionální a sociální marginalizace, přírodní zdroje a konflikt 77 // Pastevci a zemédčlei v západoafrickém Sahelu 77 // Delta Nigeru 83 // Občanství a konflikt v Côte d’Ivoire 91 // Zaostřeno na ohniska napčtí v současné Africe 99 // Súdán 100 // Lidé, zcmč a dějiny 101 // Anyanya. Azánská osvobozenecká fronta a úsilí o vyhlášení nezávislého státu 103 // Súdánská lidová osvobozenecká armáda 105 // Vojensko-islámský komplex 106 // Hledání kompromisu 109 // Dárfúr 111 // Přírodní zdroje 114 // Súdánské pohraničí jako oblast neklidu 116 // Region Velkých jezer 117 // Hutu a Tutsi 119 // Rwanda před genocidou a po genocidě 121 // Genocida a občanská válka v Burundi 124 // Kongo 130 // Kabila - Mobutuismus bez Mobutua
131 // Nerostné bohatství a integrita státu - 133 // Západní Afrika a Guincjský záliv 135 // Napětí v Casamance 135 // Tuaregové v Mali a Nigeru 139 // Libérie 142 // Kořeny násilí 144 // Taylorúv vzestup a pád 147 // Sierra Leone 151 // ? historii Sierry Leone 151 // Vysvětlení konfliktů 155 // Logika kolektivního násilí 157 // Etiopie - separatismus, konflikty a ohniska napětí 159 // Historický přehled 161 // Etiopské ústavy z let 1931 a 1955: centralizace, ctiopianizacc, či amharizacc? 163 // Socialistická revoluce a socialistická ústava 165 // „Etnický federalismus“ 168 // Lingvistický nacionalismus 173 // Eritrejský separatismus 177 // Oromský nacionalismus 184 // Oromská diaspora a oromská studia 185 // Oromský nacionalismus a náboženství 189 // Potlačování odporu v Oromii 195 // Islám a somálská menšina v Etiopii 197 // Islám a muslimové v Etiopii 198 // Ogadenští Somálci 199 // : Etiopská intervence v Somálsku • % 202 // Lokální konflikty a ohniska napětí 207 // Centrum a periferie 209 // Migranti a usedlíci 211 // Gambclla jako „zóna konfliktu“ 213 // Identita, půda a latentní konflikt v Regionu Jižních národů 216 // Konflikt a mír v údolí řeky Woito 216 // Půda, zcmčdčlství a pastevectví 220 // Perspektivy politického vývoje v Etiopii 222 // Závěr 228 // Mapové přílohy 232 // Seznam zkratek . 240 // Prameny a literatura 243 // Summary 265 // Rejstřík 269 // ’ ?
(OCoLC)878145814
(EBRY)ebr10852911
(EBSC)887157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC