Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014
568 s. : 1 portrét ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86142-50-0 (Ústav T.G. Masaryka ; váz.)
ISBN 978-80-87782-28-6 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; váz.)
Spisy T. G. Masaryka ; sv. 5
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Stručný náčrt dějin filozofie -- Dějiny antické filozofie
000253134
OBSAH // STRUČNÝ NÁČRT DĚJIN FILOZOFIE // Filozofie staroveká // Úvod // Pojem filozofie a pojem ctejin. O pojmu dějin, resp. dějin filozofie. Prameny všeobecné o dějinách filozofie. Filozofie předřecká a filozofie řecká. Mýtus - věda - filozofie. Klasifikace věd. Řecký názor filozofický... 13 // Prvé období řecké filozofie // Thales z Miletu. Anaximenes z Miletu. Anaximandros Miletský. Diogenes z Apollonie. Herakleitos z Efesu. Pythagoras. Eleaté. Xenofanes z Kolofonu. Parmenides. Zenon z Eleje. Melissos ze Samu... 38 // Druhé období řecké filozofie // Přírodovědný směr. Empedokles z Akragantu. Anaxagoras z Klazomen. Archelaos. Demokritos z Abder. Hippokrates z Kos ... 62 // Duchovědný směr. Sofisté. Protagoras z Abder. Hippias z Elidy. Prodikos z Kosu. Gorgias z Leontin... 77 // Sokrates. Sokratovské školy. Škola kyrenaiská. Škola elejská čili eritrejská... // Platon... // Aristoteles... // Kynikové. Škola megarská. // ... 83 // ... 93 // ...119 // Třetí období řecké filozofie // Charakteristika období. Stoicismus. Epikurejci. Skepticismus. Eklekticismus. Novopythagoreismus. Novoplatonismus...I43 // 565 // Filozofie středověká // Oddíl I. // Vznik a vývoj křesťanství // Rozklad a úpadek polyteismu v říši římské. Boj polyteismu v říši římské s křesťanstvím. Pronásledování křesťanů. Zánik polyteismu. Boj polyteismu s křesťanstvím, jak se jeví v literatuře. Vznik a vývoj křesťanství.
Křesťanství a řecká filozofie...*57 // Oddíl II. // Vývoj katolického učení a katolické církve // Praliteratura křesťanská. Učení a církev věku apoštolského. Gnosticismus. Ma-nicheismus Vznik katolické církve. Katolicismus. První základové dogmatiky. Apologetové a škola alexandrijská. Ustavení katolického dogmatu. Od Nikaj-ského koncilu až do Jana Damašského. Další vývoj katolické církve. Rozpadem’ // katolické církve...I76 // Islám...217 // Židé v diaspoře...219 // Oddíl III. // Dějiny scholastiky // Teologie a filozofie. Scholastika. První údobí scholastiky. Plný rozvoj a úpadek scholastiky (13.-14. století). Scholastika arabská a židovská. Závěrečný soud o scholastice...221 // 566 // Filozofie novověká // Část I. // Zatímní charakterizace nové doby a filozofie. Předchůdcové reformace. Reformace česká. Husitismus. Bratrství. Reformace v jiných zemích. Protestantismus. Katolická protireformace. Pravoslavná církev v nové době. Roztrojení světa křesťanského. Renesance (humanismus). Filozofie v době reformační a renesanční ...251 // Část II. // Společenské poměry od reformace do revoluce 18. století. Vědecký vývoj do konce 18. století...277 // Část III. // Logický (scholastický) směr nové filozofie. Francis Bacon...227 // Baruch Spinoza...290 // Matematicko-přírodovědecký směr nové filozofie. // Descartes a kartezianismus...293 // Blaise Pascal. Filozofové port-royalští...301
// Okazionalismus. Arnold Geulincx a Nikolas Malebranche ...303 // Spekulace psychologicko-sociologické: utopisté a přirozené právo. // Tomáš Hobbes...304 // Přirozené náboženství a přirozená etika...311 // Filozofická pedagogika. Jan Amos Komenský...313 // Část IV. // Filozofie rozhodně duchovědná. John Locke. Gottfried Wilhelm Leibniz ... 318 Filozofie sociologická. Giovanni Battista Vico...342 // Část V. // Filozofie svobodomyslnická. Angličtí deisté a moralisté...347 // Humova skepse...353 // Vysvětlivky...379 // 567 // DĚJINY ANTICKÉ FILOZOFIE // Úvod // Co je filozofie? Klasifikace věd. Řecká filozofie. Mýtus v řeckém myšlení. Historie názorů o mýtu. Co jsou dějiny filozofie? Prameny řecké filozofie a dějin filozofie speciálně. Náboženské názory Řeků...405 // První období řecké filozofie // Škola miletská. Thales. Anaximandros z Miletu. Anaximenes. Diogenes z Apollonie. Herakleitos. Pythagoreismus. Filozofie eleatská. Xenofanes. Parmenides. Zenon z Eleje. Melissos. Mladší přírodní filozofové. Empedokles. Anaxagoras. Všeobecná charakteristika iónské doby řecké filozofie...421 // Druhé období řecké filozofie // Všeobecný úvod. Sofisté. Protagoras z Abder. Gorgias. Sokrates. Sokratovské filozofické školy. Platon. Demokritos. Aristoteles. Vědy v druhém období... 439 // Třetí období řecké filozofie // Akademická filozofie Platonova. Škola Aristotelova (peripatetická). Stoicismus.
Epikureismus. Skepticismus. Římské náboženství. Římská filozofie. Filozofie // orientální...479 // Vysvětlivky...502 // Ediční poznámka...521 // Jmenný rejstřík...523 // 568
(OCoLC)892782022
cnb002616053

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC