Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2014
479 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-430-3 (váz.)
němčina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 447-457, bibliografické odkazy a rejstříky
000253139
Úvod... 11 // OBYVATELSTVO, EKONOMIKA A TECHNIKA // Demografická revoluce a dějiny světové populace... 23 // Demografie a dejiny... 23 // Zmčny a komplexní souvislosti... 24 // Cesty do demografické moderny... 33 // Demografie a dčjiny světa... 47 // Industrializace... 48 // Pojem a rozměr industrializace... 48 // Fáze lehkého průmyslu... 55 // Fáze těžkého průmyslu... 67 // Fáze „nových průmyslových odvětví“ - výhled... 89 // KULTURNÍ ZMĚNY // Evropské osvícenství... 95 // Osvícenství - periodizace, sebereflexe a klíčové pojmy... 95 // Hranice epoch... 95 // Vznik osvícenství... 97 // Periodizace... 99 // Sebereflexe... 103 // Klíčové pojmy... 105 // Osvícenská Evropa - prostory, sítě, kulturní transfer... 107 // Centra a periferie... 107 // La république des lettres - evropské osvícenství jako nadnárodní síť... 110 // Kulturní transfer... 115 // Média a žánry osvícenství... 119 // Osvícenství a tradovaný žánrový systém - kontinuity a zlomy. . 119 // Histoire des deux Indes Guillauma Thomase Francoise Raynala - bestseller evropské osvícenské literatury... 124 // Novinářská media - expanze, šíření, transformace... 128 // Kultura elit a lidové osvícenství... 131 // Lidové osvícenství - elitářský projekt a sociokulturní proces ...131 // Mezi psaným a ústním projevem - média lidového osvícenství... 135 // Lidové osvícenství a autodidakti... 138 // Transkulturní dimenze - dědictví a univerzalita osvícenství... 141 // Světová odezva evropského osvícenství... 141 // Dědictví a břímě osvícenství... 142 // Univerzalita a hranice evropského osvícenství... 144 // Revoluce vědění... 146 // Empirické pole... 146 // Instituce vědění... 150 // Akademie a univerzity... 150 // Knihovny... 153 // Autorské právo... 158 // Uspořádání vědění... 159 //
Systematika... 160 // Encyklopedie... 165 // Mikrouspořádání materiálu... 168 // Distribuce vědění... 170 // Místa... 170 // Cesty... 171 // Média... 174 // Překážky... 178 // Pokrok... 179 // Křesťanské misie a náboženská globalizace v 19. století... 187 // Západní misie... 187 // Domácí aktéři, regionální iniciativy, transkontinentální aktivity ...192 // Náboženská modernizace a globalizace... 195 // Výklady světa a ideologie... 200 // Hegclova filozofie jako centrum výkladu světa... 201 // Rozpad Hegelovy školy... 208 // Kritika náboženství... 209 // Liberalizace... 211 // Světové názory... 216 // Pozitivismus... 218 // Materialismus... 223 // Marxismus... 226 // Liberalismus... 230 // Exislcncialismus... 235 // Iracionalismus... 239 // Vývoj ve 20. století - výhled... 241 // Pragmatismus... 242 // Relativismus (historický a kulturní)... 246 // Obrat k jazyku... 247 // Autonomie umění - evropská fiktivní realita... 249 // Nač umění?... 249 // Umelěc a společnost - ľart pour ľart... 251 // ZMĚNY POLITICKÉHO SVĚTA // Mezistátní souvislosti a politické revoluce... 263 // Příčiny moccnskopolitických posunů ve prospčch Evropy, respektive „Západu“... 263 // Globalizace evropských představ o „mezinárodních“ vztazích ... 268 // Proměny Evropy - státní systém a revoluční hnutí... 276 // Antagonismy a spolupráce evropských velmocí v letech 1763-1792/1795 ... 276 // Velká francouzská revoluce a Napoleonova hegemonie v Evropě... 277 // „Koncert velmocí“ v predrevoluční době (1815-1849)... 279 // Nacionalismus, zrod států a evropský mocenský systém (1849-1914)... 284 // Krize islámského světa... 289 // Postupný rozpad osmanskč říše... 289 // Persie a západní část Střední Asie mezi velmocemi... 293 // Asijské a africké státy na prahu kolonializace ...295 //
První dekolonizace - americké státy a autonomní kolonie... 303 // Revoluce třinácti kolonií a vznik USA... 303 // Územní a mocenský růst USA... 306 // Britské osadnické kolonie na cestě k autonomii... 312 // Formování států v Latinské Americe do období 1825-1841 ... 314 // Další vývoj suverénních latinskoamerických států a jejich konflikty... 317 // „Otevření“ východní Asie a jeho různé následky... 322 // Bolestné „otevírání“, cca 1720-1894... 322 // Východní Asie v období 1894/1895 až 1911/1912 - regionální hegemonie Japonska, revoluce v Číně... 325 // „Běloši“ jako „panská rasa“ a nestabilita jejich „světového systému“... 327 // Globalizace Evropy... 331 // Kolonialismus a imperialismus... 331 // Od obchodu k ovládání - evropské koloniální říše v Asii... 334 // Britský korunní šperk: Britská Indie... 334 // Nizozemská Indie a Francouzská Indočína... 339 // Rusko na Sibiři, na Středním a Dálném východě... 342 // Náboženské protektoráty, polokolonie a opěrné body... 351 // „Žluté nebezpečí“ - obraz Asiata v novější době... 359 // „Ušlechtilý divoch“, nebo „lidožrout“? - Oceánie v epoše kolonialismu... 352 // Obchodníci, konzulové a misionáři... 362 // Aboridžinci a Maori... 357 // Německé tichomorské impérium... 359 // „Mýtus Tichého oceánu“ - obraz obyvatele Oceánie // v novější době... 37j // „Souboj o Afriku“ - její průzkum a koloniální dělení... 374 // Průlom do nitra Afriky... 374 // Berlínská konference o západní Africe 1884-1885 // a její následky... 37g // Staří a noví koloniální páni... 3g0 // Koloniální panství - správa, ekonomika a misie... 385 // Od „ušlechtilých mouřenínů“ k „černým ďáblům“ - obraz Afričana v novější době... 339 // Vznik a vývoj ústavních států... 394 // Co je to „ústava“?... 394 //
Od prvních ústav do roku 1814... 397 // Restaurace v Evropě - nezávislost v Latinské Americe (1814-1830)... 411 // Evropa od revoluce roku 1830 do revoluce roku 1848/1849... 419 // Globalizace ideje ústavnosti (1850-1914)... 424 // Výhled... 439 // Seznam literatury... 447 // Chronologický přehled... 45g // Seznam vyobrazení... 454 // Rejstřík osobních jmen... 455 // Rejstřík místních názvů... 47J
(OCoLC)883373147
cnb002591107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC