Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2014
458 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-436-5 (váz.)
němčina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 431-439, bibliografické odkazy a rejstříky
000253140
Úvod... 11 // POLITICKÁ PROPOJENÍ A KONFLIKTY // Politická uspořádání a sociálni hnutí... 21 // Imperialismus, válka a revoluce... 21 // Poválečné krize a hnutí za nezávislost... 30 // Mezi demokracií a diktaturou... 41 // Velká krize a nástup diktatur... 51 // Epocha diktatur - epocha násilí... 55 // Válka a vyhlazování... 73 // Od Organizace spojených národů ke studené válce... 83 // Druhé jaro demokracie... 95 // Dekolonizace a „třetí svět“... ?1 // Prosperita, protest a občanská společnost... 106 // Éra uvolňování - stabilizace systému a regionální konflikty. 114 // Konec studené války a nové globální uspořádání... 120 // Válka v technicko-průmyslovém světě... 127 // Základy... 130 // Mezistátní války... 138 // Koloniální války... 146 // Občanské války... 154 // Masové zločiny... 158 // DEMOGRAFIE A EKONOMIKA // Migrace v kontextu globalizace, kolonialismu a světových válek ... 169 // Migrace, koloniální expanze // a globalizace ekonomiky... 170 // Migrace a globální války... 190 // Migrační situace a regulace migrace // v současnosti a budoucnosti... 207 // Dvě poválečná období 20. století... 209 // Globalizace, nacionalismus a stabilita předválečných systémů ...209 // Kapitalismus, integrace a benign globalization... 209 // Sociální stát a nacionalistická integrace... 212 // Nepodařený mír... 215 // Cesta k bezpečnosti: mocenská rovnováha, nebo společné principy a dohoda?... 215 // Cesta k deflaci na základe dohody... 217 // Krizový management vyhrocuje krizi... 221 // Pokusy anglosaských velmocí // o stabilizaci světového systému... 224 // Společenský kompromis po roce 1945.../ 229 // Stabilita a status quo v soustavě států... 235 // Konec reálného socialismu... 240 // Vzestup Jihu...242 // Konec západních koloniálních říší... 242 //
Konec západních koloniálních říší... 242 // Renta a politické vedení na Jihu ...248 // Od kompenzace dovozu k orientaci na vývoz... 251 // Multipolární soustava hospodářsky // vyspělých velmocí... 253 // Nově vznikající velmoci... 253 // Nové politické síly na Jihu a problém // světové občanské společnosti... 255 // Globalizace a světová ekonomika // Přehled - divergence, konvergence a globalizace // Výchozí situace - strukturální přelom v polovinč 19. století // Charakteristické znaky - masové zboží, dobrovolná migrace, kapitálové trhy // Revoluce v dopravě a komunikacích // Hnutí volného obchodu // Vznik mezinárodního zlatého standardu // Vrchol první éry globalizace (cca 1880-1913) // Atlantická ekonomika - schematický popis // Mezinárodní obchod s pšenicí jako příklad // Mezikontinentální migrace // Mezinárodní kapitálové toky // Vznik třetího světa // Konvergence v atlantické ekonomice // Od začátku protiglobalizačních tlaků // do nástupu světové hospodářské krize ve 30. letech // Globalisation backlash na konci 19. století // Strukturální problémy světové ekonomiky ve dvacátých letech // Světová hospodářská krize... 283 // Cesty ze světové hospodářské krize - keynesiánská revoluce a řízený zahraniční obchod... 286 // Organizovaná světová ekonomika - brettonwoodský systém (1944-1973)... 289 // Hospodářský růst a proměna struktury světového obchodu ve „zlaté éře“... 289 // Brcttonwoodský systém... 292 // Realistická alternativa - počátky evropské integrace... 295 // Krátké trvání brcttonwoodského měnového systému... 298 // Outsideři - industrializace třetího světa jako kompenzace dovozu... 300 // Od stagflace k nové vlně globalizace... 302 // Inflace, ropný šok a proměny v 70. a 80. letech... 302 //
Od dluhové krize třetího světa // K rozvoji národních ekonomik... 305 // Mobilita kapitálu - globalizace finančních trhů a podniků ... 309 // Co vtiskne tvář budoucí společnosti - průmysl, služby, nebo informace?... 312 // Lze dosáhnout blahobytu proměnou sektorální struktury hospodářství?... 312 // Teorie a význam proměny sektorální struktury... 318 // Proměna ekonomické struktury a hospodářský růst... 326 // Společnost ve znamení průmyslu, služeb, nebo informací?... 337 // PROMĚNY SPOLEČNOSTI // Problémy životního prostředí a zdrojů...343 // Intelektuální a materiální základy 20. století... 344 // Předmodcrní tradice... 344 // Zdroje - hladová moderna... 346 // Vážit si přírody, ctít přírodu... 350 // První krize životního prostředí kolem roku 1900 - // problémy a reakce... 352 // špína, hluk a odpadky... 352 // Reakce úřadů... 356 // Tiché procesy - propojování, sjednocování, intenzifikace... 358 // Velké zrychlení... 362 // Protest občanské společnosti a jeho politické důsledky ...364 // Globalizace ekologických rizik a ekologického vědomí... 367 // Masová a světová kultura... 370 // Co je masová a světová kultura?... 370 // Masová kultura a masmedia... 372 // Geneze masové kultury v 19. a 20. století... 374 // Tištěná media a masová kultura... 374 // Kino a masová kultura... 378 // Masová kultura a rozhlas... 386 // Televize, masová a světová kultura... 392 // World Wide Web a světová kultura... 396 // Výhled... 401 // Stálé důvody pro dějiny světa... 402 // Objev prehistorie a počátky globalizace... 404 // Otevřenost světa a vnímání druhých... 412 // Hranice a prostory, moc a legitimita, vina a paměť... 417 // Nové dějiny světa... 426 // Seznam literatury... 431 // Chronologický přehled... 440 // Seznamy a rejstříky
cnb002648253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC