Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014
146 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7308-524-7 (brož.)
ISBN 9788073086237 (ebook)
ISBN 8073086239 (ebook)
Varia ; sv. 24
Obsahuje bibliografii na s. 132-138, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000253169
Obsah // Úvod // A) OBECNÁ ČÁST // I Komunikační přístup k vyučování druhého j azyka // 1 Podmínky vzniku a rozšíření komunikačního přístupu // 2 Současné vnímání pojmu komunikační přístup // 3 Principy přímého vyučování z vývojového hlediska // 3.1 Původ a posice hlavních zásad přímého vyučování v přímé orální metodě // 3.2 Situační kontext a vazba cílového jazyka na skutečnost // 3.3 Úsilí o vytváření automatismů a bezprostřední verbální reakce // 3.4 Zásada orálního základu // 3.5 Obsahové zaměření vyučování jazyka // 4 Současné principy komunikačního přístupu // 4.1 Postupné prosazování funkčně-komunikačního paradigmatu // 4.2 Role významového kontextu vyučovacích komponent // 4.3 Komunikační kompetence cílem vyučování v komunikačním přístupu // 4.4 Vliv komunikační kompetence jako cíle vyučování na vyučovací postupy // 4.5 Pragmaticky definovaný cíl v komunikačním přístupu // 4.6 Opora o universální dovednosti získané prostřednictvím mateřského jazyka // 4.7 Zastoupení komunikace v cílovém jazyce ve vyučování // 4.8 Posice cílového a zprostředkujícího jazyka ve vyučování // 5 Obvyklé postupy a komponenty komunikačního vyučování // 5.1 Postupy // 5.2 Komponenty // 5.2.1 Interakční aktivity // 5.2.2 Zahřívací aktivita (Warm-up, warmer) // 5.2.3 Exposice / Presentace // 5.2.4 Přípravná aktivita // 5.2.5 Heuristické komponenty
// 5.2.6 Simulace // 5.2.7 Párová a skupinová práce // 5.2.8 Úkol a úkolové učení (Task, task-based learning) // 5.2.8.1 Posice úkolového učení v komunikačním přístupu // 5.2.8.2 Definice úkolu // 5.2.8.3 Hlavní znaky úkolu // 5.2.9 Dril // 5.2.9? Hledání kritérií funkčnosti drilů v kontextu komunikačního přístupu 5-2.9.2 Požadavky na drilovou komponentu v komunikačním přístupu // 5.2.9.3 Příklady využití drilu v učebnicích češtiny jako druhého jazyka // II Obecné rozdíly mezi přímými a nepřímým principy vyučování // III Gramaticko-překladová metoda // 1 Charakteristické znaky // 2 Hlavní komponenty vyučování gramaticko-překladovou metodou // 2.1 Výklad // 2.2 Čtení a poslouchání textu prosté pragmatického účelu // 2.3 Překlad // 2.4 Presentace // 2.5 Obsahově heterogenní exemplifikace a procvičování // 3 Možné příčiny zastoupení gramaticko-překladové metody mezi současnými didaktickými postupy // B) VÝZKUMNÁ ČÁST // 1 Předpoklad a cíl // 2 Parametry srovnání // 3 Materiál // 4 Postup // 5 Zkoumání parametrů v učebnicích // 5.1 Obsahový versus formální budující princip kapitoly // 5.2 Induktivní versus deduktivní postup v práci s gramatikou // 5.3 Přítomnost přípravných aktivit ke čtení (Pre-reading) // 5.4 Povaha zadání aktivit // 5.4.1 Formálně pojmenovávající zadání // 5.4.2 Dvousložkové zadání cvičení zaměřeného na formu // 5.4-3 Obsahově
pojmenovávající zadání 103 // 5.4.4 Komunikační zadání 104 // 5.4.5 Pseudokomunikační zadání 107 // 5.4.6 Zadání v cílovém versus zprostředkujícím jazyce 11 o // 5.5 Povaha gramatických drilů 112 // 5.5.1 Výhradně formálně zaměřený, obsahově indiferentní dril 112 // 5.5.2 Dril s relevancí obsahu 113 // 6 Výsledky 126 // 6.1 Shrnutí výsledků zkoumání 126 // 6.2 Shrnutí podle zkoumaných parametrů 127 // 6.3 Praktické uplatnění nálezů 129 // 6.4 Závěr 131 // Literatura 132 // Abstract 139 // Věcný rejstřík 141 // Jmenný rejstřík 145
(OCoLC)897869732
cnb002627520

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC