Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., aktualiz. vyd.
Plzeň : Fraus, 2013-
sv. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7238-997-1 (pracovní sešit ; brož.)
pracovní sešit. 2013. 56 s., 8 s. přehled učiva
000254007
ELEKTRODYNAMIKA... 5 // Působení magnetického pole na vodič ... 5 // Vzájemné působení vodičů ... 6 // Magnetická indukce ... 7 // Elektromagnetická indukce ... 8 // Generátory elektrického napětí ... 10 // Vlastnosti střídavého proudu ... 12 // Kondenzátor a cívka ... 13 // Transformátory ... 14 // Třífázové napětí ... 15 // Elektromotory ... 16 // Elektromagnetické kmity ... 17 // Elektromagnetické vlny ... 18 // Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči ... 19 // ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH ... 21 // Elektrony a díry ... 21 // Vliv příměsí v polovodiči ... 22 // PN přechod ... 23 // Diody a světlo ... 24 // Spínání tranzistorem ... 25 // Tranzistor jako zesilovač ... 26 // Integrované obvody ... 26 // Využití polovodičových součástek ... 27 // Jak pracuje rádio a televizor ... 28 // ATOMY A ZÁŘENÍ... 30 // Historie objevu atomu a jeho struktury ... 30 // Bohrův model atomu ... 31 // Záření z elektronového obalu ... 32 // Jádro atomu ... 33 // Jaderné síly ... 34 // Radioaktivita ... 34 // Využití radioaktivity ... 35 // Ochrana před zářením ... 36 // Jaderné reakce ... 37 // Řetězová reakce ... 37 // Jaderný reaktor ... 38 // K // OBSAH // Jaderná elektrárna ... 39 // Termonukleární reakce ... 41 // ASTRONOMIE... 42 // Čím se zabývá astronomie ... 42 // Slunce ... 43 // Kamenné planety ... 44 // Plynné planety ... 46 // Malá tělesa ... 47 // Keplerovy zákony ... 49 // Vznik a
vývoj hvězd ... 50 // Zánik hvězd ... 51 // Galaxie ... 53 // Sluneční a hvězdný čas ... 54 // Souhvězdí ... 54 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC