Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2008
2 sv. : il. (převážně barev.) ; 21-24 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-381-1 (učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7235-409-2 (metodická příručka ; brož.)
Zpracováno podle RVP pro základní vzdělávání
Obsahuje bibliografii na s. 71-72 (metodická příručka) a rejstřík (učebnice)
[učebnice]. 88 s. -- metodická příručka. 72 s.
000254010
OBECNÉ PRINCIPY VÝUKY FYZIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE -- Obsah učebnic fyziky a organizace výuky -- Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím učiva -- v učebnici Fyzika 2 -- Mezipředmětové vztahy -- Očekávané výstupy po probrání témat učebnice Fyzika 2 -- Evaluační zdroje a kritéria hodnocení -- Průřezová témata -- DIDAKTICKY ROZBOR A NÁVRH POJETÍ VÝUKY-POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM -- 1. Gravitace -- 1.1 Jak se gravitace projevuje -- 1.2 Směr svislý a vodorovný -- 1.3 Znázornění a měření síly, tíha tělesa -- 1.4 Gravitační síla ve vesmíru -- 2. Účinky síly -- 2.1 Síla a tvar tělesa -- 2.2 Síla a pohybový stav tělesa -- 3. Tření -- 3.1 Síla, která brzdí pohyb -- 3.2 Tření-třecí síla -- 3.3 Odpor prostředí -- 3.4 Tření v technické praxi -- 4. Skládání a rozkládání sil -- 4.1 Skládání sil -- 4.2 Rozkládání sil -- 5. Newtonovy zákony -- 5.1 Zákon setrvačnosti -- 5.2 Síla zrychluje nebo zpomaluje pohyb (zákon síly) -- 5.3 Co je akce a co reakce -- 6. Těžiště a stabilita těles -- 6.1 Těžiště -- 6.2 Stabilita těles -- 7. Otáčivé účinky síly -- 7.1 Páka -- 7.2 Užití páky -- 7.3 Páka řešení úloh -- 7.4 Kladka pevná a její užití -- 7.5 Kladka volná a její užití -- 8. Pohyb těles -- 8.1 Pohyb a klid těles -- 8.2 Rozdělení pohybů -- 8.3 Rychlost -- 8.4 Jednotky rychlosti -- 8.5 Výpočet rychlosti -- 8.6 Měření rychlosti -- 8.7 Výpočet dráhy, výpočet
času -- 8.8 Grafické znázornění rychlosti pohybu -- 8.9 Grafické znázornění dráhy pohybu -- 9. Závěrečné shrnutí -- 10. Laboratorní práce -- 10.1 Laboratorní práce č. 3 -- 10.2 Laboratorní práce č. 4 -- 11. Náměty na projekty -- 12. Výsledky úloh -- 13. Rejstřík
(OCoLC)271612206
cnb001820183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC