Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2011-2012
2 sv. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21-25 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-492-4 (učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7235-493-1 (metodická příručka ; brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 70-71 (metodická příručka) a rejstřík (učebnice)
[učebnice]. 2011. 112 s. -- metodická příručka. 2012. 71 s.
000254016
OBSAH // SLOVO ÚVODEM ...5 // OBECNÉ PRINCIPY VYUKY FYZIKY // NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE...6 // Obsah učebnic fyziky a organizace výuky...6 // Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím učiva v učebnici // FYZIKA 6...9 // Mezipředmětové vazby...11 // Očekávané výstupy po probrání témat učebnice FYZIKA 6.12 // Evaluační zdroje a kritéria hodnocení...12 // Průřezová témata...13 // DIDAKTICKY ROZBOR A NÁVRH POJETÍ VYUKY-POZNÁMKY ? JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM...14 // // 1. Periodické děje...14 // 1.1 Kmitavý pohyb pružiny a matematického // kyvadla...14 // 1.2 Periodické děje a jejich grafické znázornění...15 // 2. Vlnění...17 // 2.1 Vznik vlnění a jeho druhy...17 // 2.2 Popis a vlastnosti vlnění...18 // 2.3 Elektromagnetické vlnění...19 // 2.4 Mechanické vlnění v Zemi...20 // 3. Zvuk...22 // 3.1 Vznik a šíření zvuku...22 // 3.2 Rychlost šíření zvuku a jeho odraz...23 // 3.3 Tón a jeho výška, barva zvuku...25 // 3.4 Hlasitost zvuku, hluk a ochrana před ním ...26 // 3.5 Zvuk a hudba...27 // 3.6 Záznam a přenos zvuku...29 // 4. Shrnutí oddílu Zvukové jevy...31 // // 1. Sluneční soustava a pohyby jejích těles...33 // 1.1 Země a její rotace...33 // 3 // 1.2 Sluneční soustava...34 // 1.3 Pohyb Zemč ve sluneční soustavě...37 // 1.4 Důsledky pohybů Země...38 // 1.5 Měsíc a důsledky jeho pohybů...40 // 1.6 Planety...43 // 2. Hvězdy...45 // 2.1 Čím se liší hvězdy od planet...45 // 2.2 Slunce...45
2.3 Proč hvězdy svítí...46 // 2.4 Viditelný a neviditelný vesmír...47 // 3. Měření vzdáleností ve vesmíru...47 // 3.1 Jednotky délky užívané v astronomii...47 // 3.2 Určování vzdáleností ve vesmíru...49 // 4. Orientace na obloze...51 // 4.1 Co je souhvězdí...51 // 4.2 Orientace v krajině a na obloze...52 // 4.3 Mapa oblohy...52 // 5. Vesmír se mění...54 // 6. Astronomická technika...56 // 6.1 Dalekohledy...56 // 6.2 Kosmické sondy...57 // 6.3 Člověk ve vesmíru...58 // 7. Vývoj názoru na polohu Země ve vesmíru...59 // 8. Shrnutí oddílu Vesmír...60 // III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ // IV. LABORATORNÍ PRACE // Laboratorní práce ě. 12...62 // VI. KDE SE TAKÉ MŮŽEME SETKAT S FYZIKOU?.67 // VÝSLEDKY ÚLOH...67 // REJSTŘÍK...•;••••;.67 // NÁMĚTY ÚLOH ? ZÁVĚREČNÉMU OPAKOVANÍ...67 // DOPORUČENÁ LITERATURA...70 // 4
(OCoLC)746837171
cnb002195146

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC