Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
202 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-612-6 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 200-201
001401327
Úvod... 9 // 1 Historie... 10 // 2 Dělení toxikologie... 14 // 3 Obecná toxikologie... 15 // 3.1 Pojmy průmyslové toxikologie... 20 // 4 Osud jedu v organismu... 23 // 4.1 Farmakokinetika a farmakodynamika... 23 // 4.1.1 Zákonitosti pohybu látek v těle... 24 // 4.1.2 Cesty vstupu toxických látek (noxy) do organismu... 25 // 4.2 Distribuce toxických látek v organismu... 27 // 4.2.1 Distribuce... 27 // 4.3 Biotransformace... 31 // 4.3.1 Lokalizace biotransformačních pochodů ... 31 // 4.4 Vylučování... 36 // 4.4.1 Vylučování ledvinami... 36 // 4.4.2 Vylučování játry ... 36 // 4.5 Eliminace... 38 // 4.6 Důležité farmakokinetické parametry... 39 // 4.7 Farmakodynamika... 40 // 4.7.1 Mechanismy působení látek... 41 // 4.7.2 Cílové struktury specifického působení látek... 41 // 5 Toxikologické vyšetření... 47 // 5.1 Předpoklady pro úspěšnou toxikologickou analýzu... 48 // 5.1.1 Odběr biologického materiálu...48 // 5.1.2 Chyby při odběrech, skladování a transportu vzorků... 50 // 5.1.3 Informace... 51 // 5.2 Biologický materiál... 52 // 5.2.1 Základní biologický materiál... 52 // 5.2.2 Alternativní materiály... 53 // 6 Toxikologická analýza... 57 // 6.1 Izolace TVL z biologického materiálu... 57 // 6.2 Dělení TVL podle možnosti izolace... 58 // 3 // 6.2.1 Dialýza... 58 // 6.2.2 Extrakce... 58 // 6.2.2.1 Deproteinace... 60 // 6.2.2.2 Hydrolýza... 60 // 6.2.3 Mineralizace... 60 // 6.2.4 Destilace... 61
6.3 Analýza neextraktivních látek... 61 // 6.4 Analýza těkavých látek a plynů... 61 // 6.4.1 Stanovení koncentrace etanolu v krvi... 62 // 6.5 Analýza extraktivních látek... 63 // 6.6 Krevní barviva... 63 // 6.6.1 Karbonylhemoglobin... 63 // 6.6.2 Methemoglobin... 64 // 7 Analytické metody v toxikologii... 65 // 7.1 Imunochemické metody... 65 // 7.2 Chromatografické metody... 69 // 7.2.1 Chromatografie na tenké vrstvě... 69 // 7.2.2 Plynová chromatografie (GC)... 72 // 7.2.3 Plynová chromatografie // s hmotnostním detektorem (GCMS)... 73 // 7.2.4 Derivatizace... 77 // 7.2.5 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)... 79 // 7.2.6 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie // s hmotnostním detektorem (LCMS)... 81 // 7.3 Elektromigrační separační metody... 84 // 7.3.1 Elektro foréza... 84 // 7.3.2 Izotachoforéza... 86 // 7.4 Optické metody... 88 // 7.4.1 Spektroskopie v UV oblasti... 88 // 7.4.2 Infračervená spektroskopie... 89 // 7.4.3 Fluorimetrie... 90 // 7.4.4 Atomová absorpční spektrometrie (AAS)... 90 // 7.4.5 Emisní spektrální analýza (ESA)... 91 // 8 Analýza návykových látek... 92 // 4 // 8.1 Volba KK a detekční okna po dávce... 92 // 8.2 Metody analýz NL... 94 // 8.2.1 Kanabinoidy... 94 // 8.2.2 Amfetaminy... 95 // 8.2.3 Opiáty... 95 // 8.2.4 Kokain... 96 // 8.2.5 Jiné NL... 96 // 8.2.6 Těkavé látky a plyny... 96 // 8.2.7 Léčiva tlumící CNS... 96 // 9 Validace... 98 // 10 Speciální toxikologie... 102
10.1 Anorganické látky... 102 // 10.1.1 Plyny... 102 // 10.1.2 Toxikologický významné kovy... 105 // 10.1.3 Toxikologický významné nekovy... 106 // 10.1.4 Látky s leptavými účinky (korozivní látky)... 107 // 10.2 Organické látky... 108 // 10.2.1 Alifatické uhlovodíky... 108 // 10.2.2 Aromatické uhlovodíky... 109 // 10.2.3 Alkoholy, glykoly, fenoly... 111 // 10.2.4 Organické karboxylové kyseliny... 112 // 10.3 Významná léčiva... 113 // 10.3.1 Hypnotika... 113 // 10.3.2 Psychofarmaka... 114 // 10.3.3 Analgetika... 114 // 10.3.4 Léky s vlivem na srdeční činnost... 115 // 10.3.5 Další toxikologický významné skupiny... 116 // 10.4 Návykové látky, drogy... 117 // 10.4.1 Opiáty... 122 // 10.4.2 Stimulancia... 122 // 10.4.3 Kanabinoidy... 123 // 10.4.4 Halucinogeny... 123 // 10.4.5 Těkavé látky... 124 // 10.4.6 Právní předpisy... 124 // 10.5 Toxikologie přírodních produktů... 125 // 10.5.1 Produkty bakteriální - toxiny... 125 // 10.5.2 Rostlinné jedy... 125 // 10.5.2.1 Alkaloidy... 125 // 10.5.2.2 Glykosidy... 127 // 10.5.2.3 Silice... 128 // 10.5.2.4 Toxické proteiny... 129 // 10.5.3 Jedovaté houby... 129 // 10.5.3.1 Hepatotoxický typ otravy houbami... 129 // 10.5.3.2 Neurotoxický typ otravy houbami... 132 // 10.5.3.3 Vazotoxický typ otravy houbami... 133 // 10.5.3.4 Gastroenteritický typ otravy houbami ... 133 // 10.5.4 Toxické produkty živočichů... 136 // 11 Diagnostika akutních otrav... 137 // 11.1 Příznaky intoxikace
u vybraných látek... 137 // 11.1.1 Látky tlumící CNS... 138 // 11.1.2 Látky stimulující CNS sympatomimetický syndrom... 138 // 11.1.3 Křečové jedy... 138 // 11.1.4 Anticholinergní příznaky... 138 // 11.1.5 Cholinergní příznaky... 139 // 11.1.6 Účinek na dýchací systém... 139 // 11.1.7 Poruchy kardiovaskulárního systému... 139 // 11.1.8 Poruchy regulace tělesné teploty... 140 // 11.1.9 Specifické poruchy vnitřního prostředí... 140 // 11.1.10 Účinek na gastrointestinální trakt... 140 // 11.1.11 Akutní poškození jater... 140 // 11.1.12 Akutní poškození ledvin... 140 // 11.1.13 Extrapyramidový syndrom... 140 // 11.1.14 Serotoninový syndrom... 141 // 12 Léčení akutních otrav... 142 // 12.1 Postupy pro snížení resorpcejedu... 142 // 12.1.1 Vyprázdnění žaludku... 142 // 12.1.2 Urychlení pasáže střevem... 142 // 12.1.3 Adsorpce na aktivní uhlí... 142 // 6 // 12.1.4. Snížení resorpce jedů rozpustných v tucích... 142 // 12.1.5 Chemická antidota... 143 // 12.1.6. Kompresívní obvaz při podání jedu parenterálně... 143 // 12.2 Postupy pro zrychlení eliminace jedu... 143 // 12.2.1 Forsírovaná diuréza... 143 // 12.2.2 Výměnná transfúze, dialýza... 144 // 12.3 Symptomatická opatření... 147 // 12.4 Detoxikace jedů již přivedených do organismu... 147 // 12.4.1 Antidota a mechanismus jejich působení ... 147 // 12.4.2 Podání antagonistů... 149 // 13 Bezpečnost práce s toxickými látkami... 150 // 13.1
Základní kritéria... 150 // 13.2 Regulace práce s jedy a chemickými karcinogény... 152 // 13.2.1 Chemické karcinogény... 153 // 13.3 Epidemiologická studie... 154 // 14 Ekotoxikologie... 156 // 14.1 Znečišťující látky v prostření... 156 // 14.1.1 Ovzduší... 157 // 14.1.2 Voda... 160 // 14.1.3 Půda... 161 // 15 Kazuistiky... 163 // 15.1 Otrava rostlinnými jedy... 163 // 15.1.1 Otrava ocúnem... 163 // 15.1.2 Otrava tisem červeným... 165 // 15.1.3 Otravy lysohlávkou... 168 // 15.1.4 Otrava durmanem... 170 // 15.2 Otravy anorganickými látkami... 173 // 15.2.1 Otrava kovovou rtutí... 173 // 15.2.2 Otrava chloridem rtuťnatým... 176 // 15.2.3 Otrava thaliem... 177 // 15.2.4 Otrava kyanidem... 180 // 15.2.5 Otrava oxidem uhelnatým... 181 // 15.3 Otravy organickými látkami... 185 // 15.3.1 Otrava metanolem... 185 // 7 // 15.3.2 Otrava etanolem... 188 // 15.3.3 Otrava ethylenglykolem... 190 // 15.3.4 Otrava butanem... 192 // 15.4 Úmrtí v souvislosti s požitím drog... 195 // 15.4.1 Předávkování fentanylem... 195 // 15.5 Řízení motorových vozidel pod vlivem drog... 196 // Literatura ... 200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC