Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : V ráji, 2010 [i.e. 2011]
257 s. : il. (převážně barev.) ; 35 cm

objednat
ISBN 978-80-86758-74-9 (váz.)
Správné vročení na rubu tit. s.
Obsahuje rejstřík
001401464
Přehled vykládaných novozákonních textů -- (biblické texty citovány podle bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, český ekumenický překlad, vydala Česká biblická společnost roku 2006) -- Evangelium podle Matouše -- Jména Ježíš Povolání z Egypta Ježíšova jména Pokušení moci Blaze milosrdným Tvůrcové pokoje Běh lidského života Co je to půst? Temné světlo -- Co všechno člověk potřebuje? -- Jak soudíte, tak budete souzeni -- Falešní proroci špatné ovoce -- Domy na skále -- Dům stavěný na skále -- Pane, nejsem hoden -- Věřte a nebojte se! -- Přiblížené Boží království -- Kdo nenese svůj kříž -- Svou cestu svěř Hospodinu -- Na startu nového roku -- Dejte vy jim jíst! -- Uši učedníků -- O Boží vůli -- Buďme dětmi! -- Co s křivdou Velikonoc? -- Jak rozumět Kristově nabídce? -- Odpouštějte! -- Květná neděle -- Dům modlitby -- Což jste nikdy nečetli? -- Kde jde o věc našeho Otce -- Příběh Bílé soboty -- Byla mi svěřena veškerá moc -- Jděte a učte! -- Evangelium podle Marka -- Pokušení na poušti Stolování s hříšníky Vyjděte z jejich středu! Nedejte se zapřáhnout do cizího jha! Počátek velkých věcí Kdo je to? Ježíš doma Ježíš pastýř -- Boží slovo a náboženská tradice -- Kristus a tradice otců -- Žena z okolí Týru -- Úspěch a popularita -- Hora proměnění -- Kdo není proti nám -- Kristus pánem i nad Písmem -- Para doxan -- Na oslíku,
ne na koni -- Zelený čtvrtek -- Vstal jest! -- Slavnost vzkříšení -- Jaké jméno? -- Evangelium podle Lukáše -- Příchod Jana Křtitele Andělské zvěstování narození Páně Úkol Jana Křtitele Stopy lásky Zrozen při sčítání lidu Dar života -- Kdo to je, ten mocný? Boží spravedlnost Věc mého Otce Bude jako tavič Urovnejte cestu Páně! Jan a Sofonjáš Kristus a světská moc Nový občanský rok Kázání v Nazarete Uzdravení tchyně Šimonovy Na tvé slovo spustím sítě Slovo na rovině Uzdravení pouhým slovem Vzkříšení mládence v Naim Stonásobný užitek Dejte jim jíst vy! Ježíšův program Modlitba na Hoře proměnění Nepřišel zahubit, přišel zachránit Zjevil jsi je maličkým Patřit mezi maličké JSEM, KTERÝ BUDU! Maria a Marta Vzor modlitby Vede se ti dobře, zpívej Pánu! Buď světlo! Přiznání před lidmi Boháč a stodoly O moudrosti Nestarejte se! Mučedníka Štěpána -- Přinesl jsem oheň na zemi Zpráva o galilejské tragédii Poslední den v roce Uzdravení v sobotu Budu bořit! Dveře v ovčinci Vzkaz Herodesovi Kdo se povyšuje O nalezené ovci Možnost nových začátků Starost o budoucnost Věrný v málu -- Neznámý bohatec a žebrák jménem Lazar -- Pane, dodej nám víry! -- Uzdravení malomocných -- Bohatý celník Zacheus -- Strom u tekoucí vody -- Běh k nebeskému cíli -- Neznámý pocestný -- Mesiášovo vítězství -- Evangelium podle Jana -- Na počátku bylo Slovo -- Na počátku bylo
Slovo -- Bůh stvořitel řádu -- Janova zvěst -- Tělem, slovem a slávou -- Větší než Jan -- Urovnejte cestu Páně! -- Ježíš a Natanael -- Svatba v Káně Galilejské -- Nikodém a Ježíš -- Znamení záchrany -- Je málo těch, kteří budou spaseni? -- Chtěli ho provolat králem -- Proč jste uvěřili? -- Chléb z nebe -- Chléb z nebe -- Chléb živý z nebe -- Světlo života -- Jdi a již nehřeš! -- Pravda vás vysvobodí -- Pravda Páně zvítězí! -- Dobrý pastýř z Nazareta -- Dobrý pastýř -- Já a Otec jsme jedno -- Honba za větrem? -- Ježíš u Lazara -- O závisti -- Pán umývá učedníkům nohy Ježíšovo tajemství Pane, ukaž nám Otce! -- Nový rok -- Boží příbytek u nás -- Co je hřích? -- Duch pravdy -- V čem tkví život věčný? -- Ježíšova modlitba za učedníky -- My a svět -- Modlitba za učedníky Dar z nebe -- Hod Boží velikonoční Pokoj vám! Svatodušní hod Boží Úspěšný lov ryb. Pas mé ovce! -- První Korintským -- První člověk z prachu země, druhý pak z nebe
(OCoLC)724297949
cnb002168929

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC