Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
2. české vyd.
Praha : Grada, 2012
xxiv, 584 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3519-1 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
"Překlad 3., zcela přepracovaného a rozšířeného vydání"
Obsahuje bibliografii na s. 557-563 a rejstřík
001401540
Obsah // Předmluva ke 3. německému vydání...XXIII // Předmluva ? českému vydání...XXIV // 1. Varia a odborné základy zubního lékařství/evidence based dentistry - základní pojmy . . 1 // Jednotky soustavy SI...I // Předpony decimálních násobků a díly jednotek... I // Jednotky soustavy SI důležité pro zubní lékařství...1 // Laboratorní hodnoty ...2 // Laboratorní hodnoty důležité pro zubního lékaře...2 // Hodnoty srážlivosti krve...4 // Repetitorium imunologie...5 // Obranné mechanizmy (zjednoduieno)...5 // Příprava injekce/infuze...7 // Nataženi roztoku ze sklenéné ampule...7 // Příprava infuze...7 // Žilní přístup ...8 // Periferní žilní přistup...8 // Intramuskulámí injekce...9 // Techniky intramuskulámí injekce s omezením rizika poškozeni nervů nebo cév...9 // Kožní eflorescence...? // Primární eflorescence...10 // Sekundární eflorescence...? // Virové hepatitídy ...12 // Virové hepatitídy ...12 // Hepatitída ?...13 // Poranéni jehlou ...I4 // Poranění jehlou a co délat ...14 // Postup při poranění...14 // Očkování ve zdravotnictví ...16 // Očkování zubního lékaře a jeho týmu (podle STIKO. 2007) 16 // Syndromy...18 // Jednotlivé syndromy, onemocněni, fenomény...18 // Očkováni proti tetanu...20 // Tetanus - očkování při poranění...20 // Imunitní profylaxe tetanu ...20 // Anatomie a terminologie zubu...21 // Anatomie zubu...21 // Zubní schémata ...22 // Schémata označování
zubů...22 // Kosti a tvrdé zubní tkáně: synopse...23 // Kosti a tvrdé zubní tkáně - stručný přehled...23 // Vývoj zubu...24 // Nervus trigeminus...25 // Senzitivní inervace ...26 // Senzitivní inervace hlavy...26 // Intraorálni senzitivní inervační oblasti (jednostranné, schematicky)...26 // Nervus facialis...27 // Symptomy při lokalizovaném poškození...27 // Zkouška funkce n. facialis...28 // Nálezy při faciálních parézách...28 // Žvýkací svaly...29 // M. masseter ...29 // M. temporalis...29 // M. pterygoideus medialis...30 // M. pterygoideus lateralis...30 // Spatium parapharyngeum/žlázy hlavy ...31 // Spatium parapharyngeum... 31 // 2lázy hlavy: sckrclorická inervace...31 // Hlavové řezy...32 // Horizontální řez...32 // Frontální řez...33 // Sagitální řez...34 // Evidence based dentistry (EBD)...35 // Základni pojmy EBD...35 // Hodnoceni důkazů testováni - základní pojmy...36 // 1 lodnocení důkazů u intervenci - základni pojmy ...37 // Typy medicínských studií...40 // Vývoj hlavních linií...40 // Synopse medicinsko-védního designu studií (zjednodušeno)...40 // Evidence based dentistry v denní praxi...42 // Evidence based dentistry ve stomatologické praxi...42 // 2. Základy preventivního zubního lékařství...43 // Plak...43 // TVorba a vývoj zubních povlaků a plaku...43 // Vývoj biofilmu...44 // Zubní kámen...45 // Mikroekologie plaku...45 // Teorie specifického plaku...45 // Zubní kaz...46
Multifaktoriální etiologic zubního kazu - schéma...48 // Etiologie zubního kazu jako porucha ekologické rovnováhy...48 // Demineralizace/remineralizace ...49 // Prevence zubního kazu...50 // Moderní strategie prevence zubního kazu... 50 // Dvé základní úlohy ústní hygieny...50 // Techniky éišténí zubů...51 // Zubní kartáček...51 // Techniky čišténi zubů (zjednodušeno)...51 // Zubní pasty: složení...53 // Techniky čišténi mezizubnich prostor...54 // Pomůcky...54 // čištění při zvláštních anatomických pomércch ...54 // Rcvelátory plaku (detektory plaku)...54 // Chemická kontrola plaku...55 // Ovlivněni plaku antimikrobiálné působícími látkami...55 // Fluorid ...56 // Průměrný obsah fluoridů v potravinách a nápojích...56 // Průměrný příjem fluoridů v mg/den (potrava a nápoje)...56 // Metabolizmus fluoridů u dítěte ...56 // Mechanizmy účinku fluoridu...57 // Použiti fluoridů...57 // Poznámky k fluoridové toxicitě...58 // Synopse: použiti fluoridů a příslušná opatření...59 // Zubní fluoróza... 60 // Diagnóza fluorózy: kódy a kritéria (WHO, 1997)... 60 // Modifikovaný TF-index...61 // Čukry...62 // Dokumentace souvislosti mezi spotřebou cukru a vznikem zubního kazu...62 // Výživové poradenství - .skrytý cukr”...63 // Rozdělení sladidel...63 // Pečetění fisur...64 // Technika pečetěni fisur...64 // Komplikace při pečetění fisur...64 // Individuální profylaxe...65 // Individuálni
profylaxe u dětí a mladistvých ve věku 6-18 let...65 // Riziko vzniku zubního kazu ...66 // Stanovení rizika zubního kazu...66 // Schema rizika zubního kazu... // Hodnocení... // Abraze/atrice/eroze ... 69 // Abrazc ... 69 // Atrice ... 69 // Erow...’.’.’.‘.‘/.69 // 3. Anamnéza a vyšetřeni... // Anamnéza ... 7q // Princip... 70 // Schematický postup... // Zachycení zdravotního stavu a potenciálních zdravotních rizik - dotazník ...71 // Medicínská rizika ... 72 // ??? ¦ .. ...///.’/.’.’.’.72 // Alergie... // Bezvédomí (epilepsie)... // Chronická obštrukční plieni nemoc (CHOPN)...74 // Asthma bronchiale ... // Hcmoragická diatéza, antikoagulancia...75 // Diabetes mellitus ... // Glaukom (zelený zákal)... // Hypertenze... // Ischemická choroba srdeční: angina pectoris, infarkt myokardu...79 // Srdeční nedostatečnost... // Poruchy srdečního rytmu...80 // Riziko endokarditidy: náhrada srdečních chlopni, srdeční vady...80 // Všeobecné medicínská anamnéza...82 // Apoplexie...82 // Infekční onemocnéni...82 // Porucha imunity/imunosuprese...83 // Insuhcience ledvin...85 // Insuficience nadledvin...86 // Hypcrtyreóza... // Hypotyreóza... 87 // Závislosti...87 // léhotenstvi, kojení ... // Somatoformní poruchy v zubním lékařství... // Speciální stomatologická anamnéza...94 // Anamnestický rozhovor ... 94 // Dentálni anamnéza... // Anamnéza bolesti v zubním lékařství... // Diferenciální diagnóza bolesti hlasy
a obličeje...96 // Slovníček pro anamnézu (némecky. italsky, anglicky)...98 // Stomatologické vyšetření... // Průbéh stomatologického vyšetření... // Rxtraorální vyšetření ... // Základy extraorálniho syšetření v zubním lékařství...IO2 // Inspekce obličeje - diagnostické ukazatele...?? // Lymfatické uzliny ... // Lymfatické uzliny hlavy a krku a jejich oblasti drenááe...104 // Palpace submandibulárních a cervikálních lymfatických uzlin...104 // Možné příčiny „uzlů na krku“ (zvětšené lymfatické uzliny)...105 // Metastázy do krčních lymfatických uzlin...I05 // Krční cysty... // Intraorálni vyšetření... // Základy intraorálního vyšetření v zubním lékařství...106 // Inspekce dutiny ústní-diagnostické ukazatele ...107 // Topografický záznam nálezu na ústní sliznici...108 // Foctorexore... // Zápach z úst... // Zápach z úst - diagnostické ukazatele...,09 // Dentálni nález ... // Pos,uP...Ill // Test vitality... // Dokumentace nálezu...? // Diagnostika kazu...?2 // Dentálni nález se schématem lentgenologickáho nálezu...113 // Zban-eni zubú a jeho možné pŕiéiny...114 // Orientálni funklni nález...115 // Rychlé orientální vyšetření funkčních poruch...115 // Renlgenologický nález ... // Volba rentgenologické techniky...116 // Radiologická klasifikace kariézních dentinových lezi...117 // lndexy...118 // Index)’ plaku (index)’ ústni hygieny) ...118 // Gingiválni indexy...121
// Parodontální indexy...123 // Indexy zubního kazu...125 // 4. Dětské zubní lékařství... // Dité jako pacient... // Péle o déti v zubním lékařství... // Psychologické techniky... // Vedení détského pacienta (zjednodušeno)... // Chronologie dentice... // Dolasné zuby... // Stálé zuby... // Prořezáváni zubú ... // Možné problémy při prořezáváni zubů nebo exfoliaci... // Poruchy vývoje zubú ... // Chronologický přehled poruch vývoje zubů... // Vývojové poruchy zubů v důsledku radioterapie... // Anomálie poltu zubů... // Anomálie struktur)- zubu... // Anomálie struktury skloviny... // Anomálie postihující soulasné strukturu skloviny a dentinu... // Anomálie struktury dentinu... // Velikost a tvar zubú... // Anatomie dolasného zubu... // Zvláštnosti anatomie dolasného zubu... // Lokálni anestezie u déti... // Základní postupy... // Dávkováni ... // Techniky... // Ošetřeni dolasného chrupu výplnémi... // Ošetřeni kariézních defektů... // Ošetřeni zubů frontálního úseku... // Ošetření postranních zubů... // z’ Ošetření dolasného chrupu kovovými korunkami ... // Konfeklní niklo chromové korunky... // Endodoncie v dočasném chrupu... // Endodontické ošetřeni dolasného chrupu... // Nepřímé překryti ... // Ošetřeni dočasných zubů s primárné vitální pulpou: nepřímé překryli a postupné odstranéní // zubního kazu... // Vitální amputace... // Pulpektomie ... // Dité s bolesti
zubů... // Možné příčiny a léčba... // Endodoncie ve smíšeném chrupu ... // Nedokončený vývoj kořene... // Úrazy dočasných zubů ... // 127 // 127 // 127 // 128 128 129 // 129 // 130 // 131 131 133 133 // 133 // 134 // 135 135 // 137 // 138 // 139 141 // 141 // 142 142 142 // 142 // 143 // 143 // 144 // 145 147 147 149 // 149 // 150 // Zmény na sliznici dutiny ústní u déti a mladistvých Extrakce ve smíšeném chrupu... // 160 // 162 // 5. // Ortodoncie // 163 // Ortodontický screening...163 // Cíle ortodoncie ...163 // Přehled důležitých ortodontických anomálii...163 // Ortodontická léčba - indikační skupiny...164 // Ortodoncie: kdo, co, kdy ...165 // Ortodontické aspekty stomatologické péče...165 // Ortodontická terminologie...166 // Definice referenčních rovin v ortodoncii...166 // Klasifikace anomálií postaveni zubú...166 // Stésnáni...168 // Posun střední čáry...169 // Ah’eolárni posun střední čáry...169 // Mandibulární posun střední čáry...169 // Klasifikace okluze podle A nglea...170 // Poméry ve skusu...171 // Rekonstrukce skusu...171 // Nékteré extraorální a intraorálni symptomy a doporučení...171 // Habitus (orofaciální dysfunkce, dyskineze, návyky)...172 // Polykáni, polykaci vzorec...172 // Protlačování jazyka mezi zuby...172 // Retni dyskineze...172 // Dumlání jako zlozvyk...173 // Ústní dýcháni (oronazálni dýcháni): příznaky, diferenciální diagnóza, léčba...173 // Poruchy
řeči...173 // Lebka/skelet obličeje, základní charakteristiky...174 // Nálezy na lebce a obličeji...174 // Analýza profilu...175 // Kefalometric...176 // Kefalometrická analýza...176 // Důležité referenční body v kefalomctrii...177 // Analýza růstových tendencí (sméru růstu)... 178 // Sagitální analýza vztahů bází čelistních kostí...179 // Stanovení sagilálního skeletálniho vztahu čelisti: „individualizovaný úhel ANET...181 // Analýza postaveni řezáků...182 // Steinerova analýza individuálního postavení řezáků na základé hodnot úhlu ANB...182 // Referenční linie mékkých tkáni na tele-rentgenovém snímku...183 // Analýza modelů ...184 // Metrická analýza modelů chrupu...184 // Opérná zóna...185 // Posouzení prostorových pomérů ve smíšeném chrupu...185 // Skeletálni vék...187 // Indikátory zralosti na rentgenovém obraze skeletu ruky sloužící ? určeni skeletálniho véku...187 // Rentgenový obraz ruky...188 // Mezerník...189 // Deskové aparáty...190 // Funkční ortodontické aparáty ...192 // Fixní aparáty...193 // Technika multiband...193 // Technika edgewise...194 // První pomoc u fixních aparátů...194 // Fjttraorálni aparáty ...195 // Headgear...195 // Hodnocení výsledků ortodontické léčby ...196 // IOTN - index of orthodontic treatment need...196 // PAR-index-peer assesment index ...198 // Index ICON - index complexity, outcome and need ...199 // Rozštépy rtu, čelisti a patra...201
// XI // 6. Radiologie v zubním lékařství... // Terminologie... // Radiologie v zubním lékařství... // Terminologie rentgenového nálezu... // Indikace... // Intraorálni snímky... // Radiologická anatomie na intraorálním snimku: horní éclist Radiologická anatomie na intraorálním snímku: dolní čelist // Projekční pravidla praktického významu... // Diferenciální diagnostika... // Další intraorálni snímkovací techniky ... // Zkouška stability (film) (némccká norma § 16 RöV)... // Digitální snímkování ... // Porovnání různých postupů... // Zkouška stability u digitální zobrazovací techniky... // Chyby a artefakty ... // Časté příčiny... // Panoramatick)-snímek... // OPG... // Radiologická anatomie na ortopantomogramu ... // Projasnění na OPG: nejdůlezitéjši diferenciální diagnózy. Xastinéní na OPG: nejdůležitéjši diferenciální diagnózy . // Snímky lebky... // Digitální tomografie... // Rekonstrukce obrazu Zátéž zářením . . . . // Indikace... // Zkouška stability 3D CBCT přístroje... // Porovnáni 3D CBCI’a CT... // Ochrana před zářením ... // Biologické účinky záření... // Dávky: definice... // Zatížení zářením při snímkováni v zubním lékařství // Ochrana před zářením... // Ochrana pacienta a ošetřujícího personálu... // Rentgenologická diagnostika: nádory... // Odontogenní nádory: odontom. ameloblastom . . . // Odontogenni nádory: cementom... // Další
odontogenní nádory... // Nádory a nádorům podobné zmény... // Rentgenologická diagnostika: osteopatie... // Osteopatie čelisti... // 7. Zmény sliznice, slinných žláz a periorální kůže . . . // Mykózy... // Pigmentové zmény ústni sliznice... // Bíle zbarvené zmény ústni sliznice... // Ulceracc... // Vezikulárni slizniční zmény ... // Diferenciální diagnóza podle lokalizace... // Diferenciální diagnóza: zmény na rtech... // Diferenciální diagnóza: zmény na patře... // Diferenciální diagnóza: zmény na gingivé... // Diferenciální diagnóza: zmény na jazyku... // Zmény jazyka ... // Zmény barvy a povrchu jazyka... // Zmény velikosti jazyka... // Onemocnéni slinných žláz ... // Diferenciální diagnóza změn slinných žláz a sekrece sliny Diagnostika důležitých onemocnéni slinných žláz... // Rakovina dutiny ústní...252 // Dlaždicobunéčný epitcliálni karcinom dutiny ústni...252 // Staging: TNM-systém ...253 // Rozdčlcni stadií podie stavu nádoru...253 // Grading: histopatologické hodnocení stupno malignity...254 // Prognóza...254 // Melanom... 255 // Bazaliom...255 // 8. Hygiena v zubním lékařství...256 // Základy hygieny...256 // Možné zkřížené infekce v praxi zubního lékaře...256 // Asepse...257 // Základni pojmy asepse... 257 // Stručný přehled ochrany proti infekci v praxi...257 // Princip akontaminace - bariérová opatrení ...257 // Základní právni normy v Némecku...258 // Hygienický
plán ...259 // Hygiena rukou...260 // Očista nástroju...261 // Hodnocení rizika a zařazení medicínských produktu v zubním lékařství...261 // Semikritické medicínske produkt)’ ...263 // Kritické medicínské produkty...265 // Čišténi a dezinfekce ploch a povrchu ...266 // Ochranné prostředky...267 // Rukavice pri stomatologických výkonech...267 // Ochrana úst a nosu...269 // Použití ochranných brýlí a ochranného štítu...269 // Sterilizace...270 // Sterilizace a sterilizátory - souhrnné informace...270 // Sterilizace v malých sterilizátorech ...271 // 9. Stomatologická chirurgie...273 // lehly a vlákna... 273 // Tvary a specifikace chirurgických jehel... V*...273 // Zjednodušené rozdélení chirurgických šicích materiálů...273 // Označení chirurgického šicího materiálu dle síly...273 // Kombinace jehel a vláken užívané ve stomatologické chirurgii...274 // Uzly...275 // Typy uzlu...275 // Uzlení s nástrojem...275 // Stehy ...276 // Základní t>py jednotlivých stehů...276 // Základní typy pokračujících stehů...276 // Extrakčni klešté ...277 // Základní sada korunkových klešti pro horní čelist - příklad...277 // Základní sada korunkových kleští pro dolní čelist - přiklad...277 // Kořenové klešté...277 // Extrakčni páky...278 // Příprava/anestezie...279 // Příprava na chirurgický výkon...279 // Techniky anestezie - stručný přehled...279 // Extrakce ...280 // Extrakce klcštémi...281
// Komplikace...283 // Ošetření rány...284 // Poruchy hojení rány po extrakci zubu...284 // Retence a dystopie zubů...285 // Celková predoperační rentgenová diagnostika...285 // Zuby moudrosti v dolní čelisti...286 // Typy dystopie a retence...286 // Speciální predoperační rentgenová diagnostika...287 // Stupeň obtížnosti extrakce...287 // Vztah hrotu kořene ? mandibulárnímu kanálu ...288 // Operační postup...289 // Pooperační oietřeni rány...291 // Zuby moudrosti v horní čelisti...292 // Speciální predoperační rentgenová diagnostika...292 // Operační postup...292 // Špičáky v horní čelisti...293 // Speciální predoperační rentgenová diagnostika...293 // Operační postup...293 // Stavéni kn-áceni...294 // Krváceni a stavéní krvácení intra operationem ...294 // Pooperační krváceni a stavéní krvácení...294 // Infekce v oblasti alveolárního výbčžku ...295 // Odontogenní zánéty...295 // Kolemčelistní abscesy...297 // Rozšířeni infekce do mékkých tkání, resp. kolcmčelistních prostor...297 // Cesty šíření odontogenní infekce ...298 // Flcgmóny obličeje a čelistí ...299 // Oroantrální komunikace...300 // Otevřeni čelistní dutiny...300 // Konzervativní uzávér (spontánní uzávér čelistní dutiny)...301 // Plastické kr>li (plastika trapézx)vitým lalokem podle Rehrmanna)...301 // čdistni cysty...302 // čelistní cysty a pseudocysty...302 // Odontogenní cysty... . ...303 // Neodontogenní
cysty...304 // Pseudocysty...305 // Cysty mékkých tkání ...306 // XIV // 10. Implantologie... // Hnoscálni implantáty v zubním lékařství... // Základy implantologie ... // Základní terminologie... // Typy implantátů... // Materiál implantátů... // Vhojování implantátu... // Načasováni implantace... // Plán ošetřeni implantáty ... // Prcimplantologická diagnostika... // Indikace... // Kvantitativní nabídka kosti... // Kvalitativní nabídka kosti... // Implantologické plánování... // Základní údaje pro implantologické plánováni... // Odhad rizika při implantaci v estetické oblasti („estetický rizikový profil") // Operační postup... // Logistické předpoklady pro zavedení implantátů ... // Principy operačního postupu ... // Pooperační péče... // Metody vedoucí ke zlepšeni primární stability implantátu... // Doba vhojování... // Odkrytí implantátu... // Komplikacc/ztráta implantátu ... // Komplikace při implantologickém ošetření... // Ztráta implantátu... // Speciální techniky extenze alveolárního hřebene ... // Rozšířeni kosti hřebene alveolárního výbéžku („bone spreading") ... Rozštépcni kosti hřebene alveolárního vý’béžku („bone splitting") ... „Bone considering" a „transalveolárni sinuslift"... // 307 // Augmenlace ...322 // Materiály nahrazující kost ...323 // Rozdílení...323 // Osteoplastiky zvétšujici množství kosti...323 // Technika membrán (řízená kostní
regenerace)...323 // Elevace spodiny čelistní dutiny...324 // Implantologická protetika ...325 // Otisk...325 // Kotvení korunky...326 // Postup při implantologicko-protetickém oietřeni...326 // Ošetřeni implantáty...328 // Kotvení náhrady...328 // Implantát není zub...329 // Srovnání marginálního parodontu a periimplantárni situace mékkých tkáni...329 // Platforma „switching"...329 // Implantologická onemocnéni ...330 // 11. Maxllofaciální traumatologie...332 // Základní postup při úrazech...332 // Anamnéza...332 // Poranéni zubů - vyšetřovací formulář...333 // Podezření na týráni ditéte...334 // Zlomeniny ...335 // Orientační všeobecné vyšetření (povšechný nález)...335 // lokální vyšetřeni oblasti hlavy a krku...335 // Diagnostika fraktur obličejového skeletu: vedoucí symptomy při inspekci a palpaci ...335 // Cílené rentgenové vyšetření zubů a lebky...336 // Predilekční místa a typické prúbéhové linie zlomenin ...336 // Akutní ošetření zlomenin obličejového skeletu ...337 // Základní principy definitivního ošetřeni zlomenin čelistí ...338 // Poranéni zubů ...339 // Klasifikace poranéni zubů ...339 // Zlomeniny korunky zubu...340 // Adhezivní fixace fragmentu korunky...0...343 // Zlomeniny kořene... 344 // Zlomeniny korunky a kořene...346 // Luxační poranéni (luxace, extruze, intruze)...348 // Diferenciální diagnostika luxačnich poranení...350 // Avulze (exartikulace, totální
luxace)...350 // Zlomeniny alveolárního výbéžku ...353 // Úrazy frontálních zubů: preventivní opatřeni...353 // Resorpcczubů...?? // Klasifikace rcsorpcí zubu...354 // Dlahováni...356 // 12. Parodontologie...357 // Anatomie...357 // Makroskopická anatomie zdravé gingivy...357 // Mikroskopická anatomie marginálního parodontu...357 // Klasifikace ...358 // Klasifikace parodontálních onemocnéni a stavů...358 // Onemocnéni gingisy (gingivopatie)...361 // Plakem podmínéné onemocnéni gingivy...361 // Onemocnéni gingivj; která nejsou podmínéna plakem...361 // Onemocnéni parodontu (parodontitida)...362 // Chronická parodontitida (cP)...362 // Agresivní parodontitida (aP)...362 // Parodontitida jako manifestace systémových onemocnéni...363 // Nekrotizující onemocnéni parodontu...363 // Parodontální absces...364 // Parodontální patogeny ...365 // Význam potenciálních parodontálních patogenů...365 // Faktory virulence jednotlivý ch parodontálních patogenů...365 // Imunopatologic u onemocním’ parodontu...366 // Jmunopatologické mechanizmy...366 // Patogeneze parodontitidy...367 // Patogcneze gingivitidy a parodontitidy indukovaní plakcm...368 // Vyáctŕeni v parodontologii...370 // Inspekíní nález na gingiví...370 // Sondáž hloubky chobotu...370 // Druhy chobotů...371 // Ztráta attachmcntu...371 // Postižení turkací...372 // Pohyblivost zubu...372 // Renlgenologickí vyíctŕení...373 // Studijní modely...373 // Ďalší
diagnostika...373 // Dokumentace nálezu...374 // Status BHM A...375 // Parodontologický status - záznam...375 // PrognózaVléíebný plán ...376 // Parodontální prognóza...376 // Lóíebný plán a prúbíh léíby...376 // Iniciálni terapie ...377 // Vymezení pojmů...377 // Rozlišeni subgingiválnich nálezů při sondáži tahem špičatí sondy (??)...377 // Nauka o nástrojích...378 // Základy scalingu a root planingu...380 // Chirurgie parodontu ... 381 // Vymezeni pojmů...381 // Metody parodontální chirurgie...381 // Lalokoví operace - základni principy...382 // Inštrumentárium ...383 // Metody lalokových operaci...384 // Resckční kostní chirurgie...386 // Základni pravidla kostni chirurgie ...386 // Osteoplastika...386 // Ostektomie...387 // Rekonstrukční chirurgie parodontu...388 // Autologní kostní transplantát...388 // ftízená tkáňová regenerace (guided tissue regeneration - GTR)...388 // Kondiciováni korene proteinem sklovinné matrix...389 // Plastická chirurgie parodontu ...390 // Mukogingiválni chirurgie...390 // Operační postupy...390 // Volný autologní gingiválni transplantát - „volný slizniční transplantát“...390 // Apikální posunutý mukózní lalok...391 // Recesy a postupy ke krytí povrchu obnaženího kořene...392 // Podpůrná antimikrobiální léčba...394 // Indikace celkového podání antibiotik jako podpůrní léčby...394 // Doporučené dávkování podpůrné systémoví antibiotické léčby...395
// Udržovací léčba ...396 // Recall...3% // 13. Endodoncie...397 // Základy endodoncie...397 // Konzervativní endodoncie ...398 // Indikace konzervativní endodoncie...398 // Kontraindikace konzervativní endodoncie...398 // Poučeni pacienta...‘,0° // Diagnostika v endodoncii... Ol // Rentgenologická analýza v endodoncii...403 // Endodontická terminologie/diferenciální diagnóza...404 // Diferenciální diagnóza symptomatických onemocnéni pulpy...404 // Postup ošetření...405 // Endodontické nástroje ...407 // Ruční endodontické nástroje...407 // Standardizace podle ISO 3630 ... 408 // Fakta, charakteristiky, velikosti...409 // Endodontická kavity ...410 // Primární přístupové kavity...410 // Endodontická anatomie...412 // Konfigurace kořenových kanálků...412 // Klasifikace kořenových kanálků...413 // Průmér kořenových kanálků...413 // Uzávér kořenových kanálků ...414 // Sekundární přístupové endodontické kavity...414 // Vyčišténí a preparace kořenových kanálků...414 // Sondáž (scouting/glidepath)...414 // Patency-filing ...414 // Určení délky a Jířky kořenového bnálku...415 // Určení pracovní délky a rozsahu úpra\7...415 // Určeni apikální pracovní šířky kořenového kanálku...417 // Ruční preparace kořenového kanálku...418 // Techniky...418 // Strojová preparace kořenového kanálku ...419 // Nikl-titanové nástroje...419 // Hybridní techniky: kombinace nástrojů ...425 // Zahnuté
kanálky...426 // Problémy a doporučeni, jak jim předcházet ...426 // Výplach...427 // lučebné vložky...429 // Kořenová výplň ...430 // Laterální kondenzace...431 // Vertikální kondenzace ...432 // Continuous-wave-tcchnik (systém B/Obtura)... 433 // Thcrmafil... 433 // Další metody plném’ kořenového kanálku - přehled...434 // Adhezivní kořenové výplné...434 // MTA...435 // Mineral-trioxide-aggrcgatc (MTA)...435 // Ospéch a nezdar...436 // Rentgenový snímek a rentgenové kontroly při cndodontickém ošetřeni...436 // Zhodnocení kořenové výplné - úspéch a nezdar...436 // Možné příčiny endodontických neúspéchů...436 // Revize...437 // Principy...437 // Rcendodoncie - informace a praktické tipy...437 // Perforace...438 // Periapikálni chirurgie...439 // Vedení incize...439 // Srovnání konvenčních a mikrochirurgických resekčních technik...440 // Postup...440 // Korekční endo-chirurgic ...442 // Techniky...442 // Postendodontická restaurace...443 // Typy ošetření...443 // Čepy - ano, nebo ne? „Ferulle” efekt...443 // Adhezivní čepy...444 // Lité čepové nástavby...444 // Postendodontická restaurace...445 // Parodontálné endodontální problémy...446 // Pulpoperiodontálni léze („perio-endo“ lesion)...446 // 14. Restaurativni zubní lékařství...447 // Referenční roviny okluze...447 // Důležité referenční roviny a linie na lebce...447 // Okluze ... // Základni pojmy... // Okluzni koncepce statické
okluze...449 // Pohyby dolni čelisti v horizontálni roviné-základní pojmy...450 // Záznam centrálního vztahu čelisti metodou šípového hrotu...450 // Pohyby dolni čelisti v sagitální’ roviné - základní principy...451 // Okluzni koncepce dynamické okluze...451 // Determinanty okluzni morfologie...452 // Vztah hrbolck-jamka... // Pravidla zabrušován i... // Artikulátory ...453 // Funkčni poruchy... // Klasifikace...454 // Diagnostika funkčních poruch...455 // Klinický dysfunkční index (D() ...456 // Okluzni dysfunkční index (D0) ...457 // Možnosti léčby symptomatických funkčních poruch...457 // Nákusné pomůcky (dlahy)...458 // Pohotovostní služba v zubním lékařství...459 // Číselný systém ISO (ISO 6360)... 462 // Rotační nástroje... // Nástroje - tvary a zrnitost ... // °,isky... // Otiskovaci materiály a jejich typické použití...464 // Základní otiskovaci techniky...~...464 // Časový průbéh a časové pojmy při otiskos’áni... 464 // Přehled otiskovacích materiálů používaných v praxi...465 // Estetika... // Základní pojmy estetiky dentofaciálni oblasti...467 // Estetické úpravy... // Určení barvy zubu... // Svétlo a barva ...
(OCoLC)817048643
cnb002390886

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC