Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
569 s., xxvii s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3534-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-8679-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 541-542 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001401548
Obsah // Přehled použitých zkratek...13 // Slovo úvodem...17 // 1 Zubní lékařství - náplň, struktura a historie oboru (Jiří Mazánek) ...19 // 1.1 Náplň oboru ... 19 // 1.2 Nástin struktury základních oborů zubního lékařství... 20 // 1.3 Historie zubního lékařství v českých zemích... 22 // 2 Anatomie ústní dutiny a zubů (Jiří Mazánek)...25 // 2.1 Ústní dutina... 25 // 2.2 Zuby... 26 // 2.3 Stavba zubů... 28 // 2.3.1 Tvrdé zubní tkáně ... 28 // 2.3.2 Zubní dřeň ... 30 // 2.3.3 Parodontium...31 // 2.3.4 Dáseň... 32 // 2.4 Morfologie zubů dočasného chrupu... 32 // 2.5 Morfologie zubů stálého chrupu ... 34 // 2.5.1 Zuby frontálního úseku horní čelisti... 35 // 2.5.2 Zuby premolárového úseku horní čelisti ... 36 // 2.5.3 Zuby molárového úseku horní čelisti... 37 // 2.5.4 Zuby frontálního úseku dolní čelisti ... 38 // 2.5.5 Zuby premolárového úseku dolní čelisti... 39 // 2.5.6 Zuby molárového úseku dolní čelisti ... 40 // 2.5.7 Stálý chrup jako celek... 41 // 2.6 Schémata značení zubů... 43 // 2.7 Kosti orofaciální soustavy... 44 // 2.7.1 Horní čelist ... 46 // 2.7.2 Čelistní dutina... 48 // 2.7.3 Dolní čelist... 48 // 2.7.4 Kosti patrové... 50 // 2.7.5 Čelistní kloub ... 50 // 2.8 Svaly orofaciální soustavy... 54 // 2.9 Cévní a mízní zásobení orofaciální oblasti ... 55 // 2.10 Nervové zásobení orofaciální oblasti ... 58 // 2.10.1 Nervus trigeminus... 59 // 2.10.2 Nervus
facialis... 61 // 2.11 Jazyk ... 62 // 2.11.1 Slinné žlázy jazyka ... 64 // 2.11.2 Svaly jazyka... 64 // 2.11.3 Nervové zásobení jazyka... 65 // 2.11.4 Cévní zásobení jazyka... 65 // 2.12 Slinné žlázy... 65 // 2.12.1 Žláza příušní... 66 // 5 // 2.12.2 Žláza podčelistní... 67 // 2.12.3 Žláza podjazyková ... 68 // 3 Fyziologie ústní dutiny (Jiří Mazánek)...69 // 3.1 Přijímání a zpracování potravy... 69 // 3.1.1 Složky procesu přijímání a zpracování potravy... 69 // 3.1.2 Funkce a složení slin... 70 // 3.1.3 Polykání... 71 // 3.2 Vnímání pocitů ... 72 // 3.2.1 Chuť... 72 // 3.2.2 Čich... 74 // 3.2.3 Hmat... 75 // 3.2.4 Teplota... 76 // 3.2.5 Bolest ... 76 // 3.3 Tvorba řeči... 77 // 4 Základy kreslení a modelování zubů (Milena Nedvědová)...79 // 4.1 Kreslení zubů... 80 // 4.2 Modelování zubů ... 82 // 4.2.1 Modelování ze sádry... 82 // 4.2.2 Modelování z vosku... 93 // 5 Hygienický režim zubní ordinace (Jiří Mazánek)...99 // 5.1 Vymezení základních pojmů... 100 // 5.2 Dezinfekce ... 101 // 5.2.1 Fyzikální dezinfekce... 101 // 5.2.2 Chemická dezinfekce... 102 // 5.2.3 Fyzikálné-chemická dezinfekce... 103 // 5.3 Sterilizace... 103 // 5.3.1 Fyzikální sterilizace ... 104 // 5.3.2 Chemická sterilizace... 105 // 5.3.3 Kontrola dezinfekce a sterilizace... 106 // 5.4 Hygiena rukou ... 107 // 5.5 Hygienické zásady provozu stomatologického pracoviště... 109 // 5.5.1 Hygienické požadavky na dekontaminaci
ploch a prostředí // ordinací a operačních sálů... 110 // 5.5.2 Hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a s osobními // ochrannými pomůckami ... 110 // 5.5.3 Hygienické požadavky pro nakládání s odpady ... 111 // 5.5.4 Hygienické ošetření nástrojů... 112 // 5.5.5 Zásady hygienických opatření v provozu stomatologických // zařízení... 113 // 5.5.6 Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických // zařízení... 114 // 6 Vyšetření pacienta v zubním lékařství (Jiří Mazánek) ...115 // 6.1 Anamnéza... 115 // 6.2 Extraorální vyšetření... 116 // 6.3 Orální vyšetření ... 116 // 6.4 Vyšetření zobrazovacími metodami... 117 // 6 // 6.5 Laboratorní vyšetření... 118 // 6.6 Základní symptomy chorob orofaciální oblasti... 118 // 7 Zobrazovací metody v zubním lékařství (Hana Staňková) ...121 // 7.1 Historie a principy rentgenologického vyšetření ... 121 // 7.1.1 Historie zobrazovacích metod ... 121 // 7.1.2 Principy rentgenové záření... 121 // 7.2 Rozdělení zobrazovacích metod... 123 // 7.3 Snímkovací technika ... 123 // 7.3.1 Snímky lbi ... 124 // 7.3.2 Snímky čelistí ... 126 // 7.3.3 Snímky zubů... 127 // 7.4 Rentgenové vyšetření zubů horní a dolní čelisti... 128 // 7.5 Hodnocení rentgenologických snímků ... 132 // 7.5.1 Fyziologický rentgenologický snímek... 132 // 7.5.2 Patologický rentgenologický obraz... 134 // 7.6 Tomografické vyšetření... 142 // 7.7 Vyšetření
ultrazvukem - sonografie, echografie ... 144 // 7.8 Magnetická rezonance, výpočetní tomografie, pozitronová emisní // tomografie... 144 // 7.9 Rentgenologické pracoviště - hygienické zásady práce... 146 // 7.10 Chyby při rentgenologickém vyšetření... 147 // 8 Stomatologické inštrumentárium a nástroje (Jiří Mazánek) ...149 // 8.1 Nástroje v orální chirurgii ... 150 // 8.1.1 Inštrumentárium к extrakcím zubů... 150 // 8.1.2 Ostatní chirurgické nástroje... 160 // 8.2 Nástroje v záchovném zubním lékařství - přehled ... 167 // 8.2.1 Preparační nástroje... 167 // 8.2.2 Plnicí nástroje... 168 // 8.2.3 Endodontické nástroje ... 168 // 8.3 Nástroje v parodontologii... 168 // 8.3.1 Vyšetřovací sondy... 168 // 8.3.2 Nástroje na odstraňování zubního kamene... 170 // 9 Přístroje a nástroje v záchovné stomatologii (Daniel Ott)...175 // 9.1 Přístroje... 175 // 9.1.1 Násadce ... 175 // 9.1.2 Amalgamátor... 178 // 9.1.3 Třepačka na kapsle... 179 // 9.1.4 Poly merační lampa... 179 // 9.1.5 Ultrazvuková koncovka ... 181 // 9.1.6 Airscalery... 183 // 9.1.7 Elektrokauter... 183 // 9.1.8 Airflow... 184 // 9.1.9 Apexlokátor ... 184 // 9.1.10 Operační mikroskop ... 185 // 9.1.11 Přístroje na vertikální kondenzaci gutaperči ... 187 // 9.1.12 Přístroje na zahřívání gutaperči na plastovém nosiči ... 187 // 9.1.13 Endomotor... 188 // 7 // 9.2 Nástroje... 189 // 9.2.1 Vyšetřovací nástroje... 189 // 9.2.2 Preparační
nástroje... 191 // 9.2.3 Leštící nástroje... 193 // 9.2.4 Plnicí nástroje... 194 // 9.2.5 Nástroje к zajištění suchého operačního pole... 203 // 9.3 Endodontické nástroje... 205 // 10 Protetické materiály (Hana Hubálková) ...209 // 10.1 Rozdělení protetických materiálů... 209 // 10.2 Vlastnosti protetických materiálů ... 210 // 10.2.1 Mechanické vlastnosti ... 211 // 10.2.2 Fyzikální vlastnosti... 212 // 10.2.3 Chemické vlastnosti ... 215 // 10.2.4 Biologické vlastnosti... 215 // 10.3 Dentálni kovy a jejich slitiny... 216 // 10.3.1 Slitiny ušlechtilých kovů ... 217 // 10.3.2 Slitiny obecných kovů ... 218 // 10.4 Dentálni keramika... 221 // 10.4.1 Živcová keramika... 223 // 10.4.2 Sklokeramika... 224 // 10.4.3 Oxidová keramika... 224 // 10.5 Dentálni plasty... 225 // 10.5.1 Bazálni plasty... 226 // 10.5.2 Korunkové plasty... 228 // 10.6 Umělé zuby do protéz ... 229 // 10.7 Tmelící cementy... 230 // 10.8 Pomocné materiály... 233 // 10.8.1 Otiskovací hmoty... 233 // 10.8.2 Modelové materiály... 238 // 10.8.3 Modelovací materiály...240 // 10.8.4 Dublovací hmoty ... 242 // 10.8.5 Formovací hmoty... 242 // 10.8.6 Izolační, brusné a leštící prostředky... 243 // 10.8.7 Ostatní pomocné prostředky... 245 // 11 Záchovné zubní lékařství (Daniel Olt) ...247 // 11.1 Značení zubů... 247 // 11.2 Etiologie zubního kazu ... 248 // 11.3 Klasifikace a diagnostika zubního kazu... 250 // 11.3.1 Klasifikace zubního kazu
... 251 // 11.3.2 Diagnostika zubního kazu - klinické vyšetření pacienta 253 // 11.4 Terapie zubního kazu... 253 // 11.5 Výplňové materiály v záchovné stomatologii... 254 // 11.5.1 Amalgám... 254 // 11.5.2 Kompozitní pryskyřice... 259 // 11.5.3 Sklopolyalkenoátové (skloionomerní) cementy... 265 // 11.6 Cementy a provizorní výplňové materiály... 273 // 11.7 Laboratorně zhotovené výplně - inlej, onlej, overlej (nepřímé výplně)... 279 // 11.8 Endodontické ošetření... 280 // 8 // 12 Protetické zubní lékařství (Josef Vacek)...283 // 12.1 Dělení zubních náhrad ... 283 // 12.2 Úkoly zubní protetiky ... 285 // 12.3 Vyšetření pacienta... 286 // 12.3.1 Anamnestické údaje ... 287 // 12.3.2 Extraorální vyšetření... 287 // 12.3.3 Orální vyšetření ... 288 // 12.3.4 Rentgenové vyšetření ... 291 // 12.3.5 Biologický faktor zubu ... 292 // 12.3.6 Studijní modely a fotografie... 292 // 12.4 Stanovení léčebného plánu... 294 // 12.5 Klasifikace zubních defektů... 294 // 12.6 Rozdělení pilířových zubů... 298 // 12.7 Fixní zubní náhrady... 299 // 12.7.1 Korunkové náhrady... 300 // 12.7.1.1 Inlej, onlej, overlej... 300 // 12.7.1.2 Estetické fazety ... 304 // 12.7.1.3 Polokorunky ... 305 // 12.7.1.4 Kořenové nástavby - kořenové čepy, kořenové inleje ... 307 // 12.7.1.5 Čepové korunky... 312 // 12.7.1.6 Korunkové náhrady rehabilitující celou korunku // zubu... 312 // 12.7.2 Fixní můstky... 320 // 12.7.3 Obecné
preparační zásady pro fixní protetickou práci... 326 // 12.7.4 Otiskování pro zhotovení fixní protetické práce ... 329 // 12.7.5 Laboratorní postup zhotovení kovové protetické práce ... 335 // 12.8 Částečné snímací zubní náhrady... 340 // 12.8.1 Indikace částečných snímacích náhrad... 340 // 12.8.2 Konstrukční prvky částečných snímacích náhrad... 341 // 12.8.2.1 Kotevní prvky... 341 // 12.8.2.2 Stabilizační prvky částečných snímacích náhrad 349 // 12.8.2.3 Spojovací prvky částečných snímacích náhrad 351 // 12.8.2.4 Tělo snímací zubní náhrady... 353 // 12.8.3 Ordinační a laboratorní postup zhotovení snímací // zubní náhrady se skeletovou kovovou kostrou... 354 // 12.9 Celkové zubní náhrady... 357 // 12.9.1 Úkoly celkové zubní náhrady... 358 // 12.9.2 Anatomické poměry horního protézního lože celkové // zubní náhrady... 359 // 12.9.3 Anatomické poměry dolního protézního lože celkové // zubní náhrady... 360 // 12.9.4 Ordinační a laboratorní zhotovení celkové zubní náhrady 361 // 12.9.5 Chyby při klasickém zpracování bazálních protézových // plastů ... 372 // 12.9.6 Imediátní celková zubní náhrada ... 373 // 12.10 Podkládání a rebazování snímacích zubních náhrad ... 374 // 12.10.1 Podkládání snímacích zubních náhrad ... 375 // 12.10.2 Rebazování snímacích zubních náhrad... 376 // 12.11 Opravy snímacích zubních náhrad... 377 // 9 // 378 // 380
// 381 // 381 // 383 // 385 // 385 // 385 // 386 // 387 // 388 // 389 // 390 // 395 // 395 // 395 // 395 // 396 // 397 // 406 // 408 // 409 // 411 // 412 // 413 // 415 // 420 // 420 // 422 // 423 // 423 // 424 // 424 // 425 // 425 // 426 // 426 // 430 // 431 // 435 // 435 // 436 // 437 // 438 // 439 // Rekonstrukční náhrady ... // Epitézy... // Zubní laboratoř, laboratorní nástroje a přístroje... // 12.14.1 Zubní laboratoř... // 12.14.2 Laboratorní nástroje a drobné přístroje... // Základy gnatologie - biomechanika žvýkacího ústrojí // (Hana Hubálková) ... // Význam gnatologie... // Základní úloha stomatognátního systému... // Základní útvary žvýkacího ústrojí a jejich funkční vztahy... // Základní pohyby dolní čelisti... // Základní polohy dolní čelisti... // Okluze a artikulace... // Artikulační přístroje... // Základy orální chirurgie (liři Mazánek)... // Náplň oboru ... // Anestezie v orální chirurgii... // 14.2.1 Lokální anestetika... // 14.2.2 Rozdělení místní anestezie ... // 14.2.3 Pracovní postupy místní anestezie ... // 14.2.4 Komplikace injekční anestezie ... // Extrakce zubu... // Záněty orofaciální oblasti... // Obtížné prořezávání zubů moudrosti... // Oroantrální komunikace... // Endodontická chirurgie... // Traumatologie orofaciální oblasti... // Dentálni implantologie... // 14.9.1 Implantační materiály... // 14.9.2 Rozdělení dentálních implantátů... // 14.9.3 Vhojování
enoseálních implantátů... // 14.9.4 Subperiostální implantáty... // 14.9.5 Indikace a kontraindikace dentálních implantátů... // 14.9.6 Komplikace v dentálni implantologii... // 14.9.7 Augmentační postupy v dentálni implantologii ... // Základy kardiopulmonální resuscitace... // 14.10.1 Základní neodkladná resuscitace ... // 14.10.2 Záchranné manévry při postižení jednotlivých vitálních funkcí... // 14.10.3 Náhlá příhoda v zubní ordinaci - praktický postup ... // 14.10.4 Stručný přehled náhlých příhod v zubní ordinaci... // Základy dětského zubního lékařství (Lia Navarová)... // Dentice u dětí... // Zvláštnosti ošetřování chrupu u dětí ... // Diagnostika bolesti zubů u dětí ... // Prevence zubního kazu u dětí... // Zubní kaz u dětí ... // 16 Základy ortodoncie (Josef Kučera)...441 // 16.1 Pravidelný chrup, estetika úsměvu a obličeje ... 441 // 16.1.1 Estetika frontálních zubů a estetika úsměvu... 444 // 16.1.2 Estetika obličeje... 445 // 16.2 Atlas ortodontických anomálií...447 // 16.3 Materiály používané v ortodoncii ...449 // 16.3.1 Materiály používané při vstupním vyšetření a diagnostice 449 // 16.3.2 Materiály používané pro výrobu snímacích aparátů...452 // 16.3.3 Materiály používané při léčbě fixními ortodontickými aparáty ... 453 // 16.4 Ortodontické nástroje... 461 // 17 Základy parodontologie (Ladislav Korábek)...465 // 17.1 Vyšetření pacienta
v parodontologii ... 465 // 17.1.1 Anamnéza...465 // 17.1.2 Vlastní klinické vyšetření ...465 // 17.2 Indexy používané v parodontologii ... 468 // 17.2.1 Indexy plaku... 469 // 17.2.2 Gingivální indexy...470 // 17.2.3 Parodontální indexy...471 // 17.3 Nástin diagnostiky a léčby parodontopatií... 473 // 17.4 Stručný přehled parodontopatií... 475 // 17.4.1 Nemoci dásní... 475 // 17.4.2 Nemoci závěsného aparátu zubů ... 476 // 17.5 Odstraňování zubního kamene - základy scalingu a root planingu ... 478 // 17.6 Ostření nástrojů... 481 // 18 Onemocnění ústní sliznice (Ladislav Korábek)...483 // 18.1 Charakteristika normální sliznice ústní dutiny... 483 // 18.2 Základní slizniční eflorescence... 483 // 18.3 Klinická Symptomatologie onemocnění ústní sliznice... 485 // 19 Orální hygiena (Milena Nedvědová)...487 // 19.1 Individuální ústní hygiena...487 // 19.2 Metodika čištění chrupu a hygieny ústní dutiny... 490 // 19.2.1 Metody čištění chrupu klasickým kartáčkem ... 490 // 19.2.2 Elektrické zubní kartáčky...493 // 19.2.3 lnterdentální hygiena ... 494 // 19.2.4 Další prostředky hygieny ústní dutiny... 499 // 19.2.5 Aplikace chemických prostředků... 499 // 19.3 Čištění zubů u dětí... 501 // 19.4 Profesionální hygienická péče... 502 // 20 Optika a fotonika v zubním lékařství (Roman Šmucler) ...503 // 20.1 Fotonika... 503 // 20.2 Optika... 504 // 20.3 Světlo a optické pomůcky v zubní
ordinaci... 504 // 20.3.1 Osvětlení zubní ordinace a ochrana zraku... 504 // 20.3.2 Vnímání barev... 506 // 20.3.3 Vnímání detailů... 507 // 20.4 Využití laserů ve stomatologii... 509 // 11 // 20.4.1 Historie a přednosti laserové chirurgie... 509 // 20.4.2 Fyzikální podstata laseru... 511 // 20.4.3 Laser jako forma elektromagnetického záření... 512 // 20.4.4 Principy interakce laser - tkáň... 513 // 20.4.5 Typy laserů používaných ve stomatologii... 517 // 20.4.6 Nejčastější využití laserů ve stomatologii ... 520 // 21 Základy organizace privátní praxe (Roman Šmucler) ...527 // 21.1 Formy privátních praxí... 527 // 21.2 Tvorba a realizace podnikatelského záměru (business plánu)... 529 // 21.3 Vybavení zubní ordinace ... 530 // 21.4 Financování stomatologické praxe... 531 // 21.5 Personalistika ... 531 // 21.6 Marketing ... 532 // 21.7 Právní aspekty stomatologické praxe... 533 // 22 Zdravotnická dokumentace (Jiří Mazánek)...535 // 22.1 Součásti zdravotnické dokumentace... 535 // 22.2 Povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace... 535 // 22.3 Forma a uchování zdravotnické dokumentace... 536 // 22.4 Nahlížení do zdravotnické dokumentace... 536 // 22.5 Další legislativní opatření... 537 // 22.6 Etický kodex práv pacienta... 539 // 22.7 Přehled právních předpisů ... 540 // Literatura ...541 // Rejstřík ...543 // Souhrn ...567 // Summary...569 // 12
(OCoLC)872340711
cnb002539099

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC