Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
65 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-514-3 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie
001401673
OBSAH // Úvod...3 // 1 LATINSKÁ ABECEDA, VÝSLOVNOST...5 // 1.1 LATINSKÁ ABECEDA...5 // 1.2 VÝSLOVNOST HLÁSEK A JEJICH SKUPIN...6 // 2 FLEXE A TVAROSLOVÍ, STRUKTURA ODBORNÝCH LÉKAŘSKÝCH // TERMÍNŮ...11 // 2.1 DEKLINACE...11 // 2.2 SYNTAKTICKÁ STRUKTURA LÉKAŘSKÝCH TERMÍNŮ...13 // 3 SUBSTANTIVA I. DEKLINACE - VZOR VĚNA, PŘÍVLASTEK NESHODNÝ, PŘEDLOŽKY A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY...15 // 3.1 I. DEKLINACE - VZOR VÉNA, PŘÍVLASTEK NESHODNÝ...15 // 3.2 LATINSKÉ PŘEDLOŽKY...16 // 4 SUBSTANTIVA II. DEKLINACE, PŘÍVLASTEK NESHODNÝ...20 // 4.1 SUBSTANTIVA II. DEKLINACE...20 // 4.2 PŘÍVLASTEK NESHODNÝ...21 // 5 ADJEKTIVA I. A II. DEKLINACE, PŘÍVLASTEK SHODNÝ...23 // 6 SUBSTANTIVA IV. DEKLINACE...27 // 7 SUBSTANTIVA V. DEKLINACE, VZOR FACIÉS...30 // 8 SUBSTANTIVA III. DEKLINACE, SUBSTANTIVA III. DEKLINACE RŮZNOSLABIČNÁ...34 // 8.1 SUBSTANTIVA III. DEKLINACE...34 // 8.1.1 SOUHLÁSKOVÁ DEKLINACE - PRO MASKULINA A FEMININA ...34 // 8.1.2 SOUHLÁSKOVÁ (RŮZNOSLABIČNÁ) DEKLINACE - PRO NEUTRA...35 // 9 SUBSTANTIVA III. DEKLINACE SAMOHLÁSKOVÁ (STEJNOSLABIČNÁ), SROVNÁNÍ SUBSTANTIV SAMOHLÁSKOVÝCH // A SOUHLÁSKOVÝCH...39 // 9.1 SUBSTANTIVA III. DEKLINACE SAMOHLÁSKOVÁ // (PARISYLLABA)...39 // 9.1.1 SAMOHLÁSKOVÁ DEKLINACE - PRO MASKULINA // A FEMININA...39 // 9.1.2 SAMOHLÁSKOVÁ DEKLINACE - PRO NEUTRA...40 // 9.2 SROVNÁNÍ KONCOVEK PŘI SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV // SAMOHLÁSKOVÝCH (STEJNOSLABIČNÝCH) SE SOUHLÁSKOVÝMI (RŮZNOSLABIČNÝMI)...40
// 10 ADJEKTIVA III. DEKLINACE...44 // 10.1 ADJEKTIVA III. DEKLINACE...44 // 10.1.1 ADJEKTIVA JEDNOVÝCHODNÁ...44 // 10.1.2 ADJEKTIVA DVOJVÝCHODNÁ...45 // 10.1.3 ADJEKTIVA III. DEKLINACE TROJVÝCHODNÁ...46 // 11 STUPŇOVÁNÍ ADJEKTIV, STUPŇOVÁNÍ NEPRAVIDELNÉ A NEÚPLNÉ . // ...49 // 11.1 NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ ADJEKTIV...51 // 11.2 NEÚPLNÉ STUPŇOVÁNÍ ADJEKTIV.,...51 // 12 ŘECKÁ SUBSTANTIVA L, II. A III. DEKLINACE...54 // 12.1 ŘECKÁ SUBSTANTIVA I. DEKLINACE...56 // 12.2 ŘECKÁ SUBSTANTIVA II. DEKLINACE...57 // 12.3 ŘECKÁ SUBSTANTIVA III. DEKLINACE...57 // UKÁZKY TEXTŮ K UPEVNĚNÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ A SLOVNÍ // ZÁSOBY...62 // LITERATURA...64

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC