Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2014
934 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2421-3 (váz.)
Literární řada
Obsahuje bibliografii na s. 798-869, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a ruské resumé
001401697
Úvodem (Dalibor Dobiáš) 7 // Mezi Rukopisem královédvorským a zelenohorským (1817-1829) (Dalibor Dobiáš) 17 // Spor o roli Rukopisů královédvorského a zelenohorského v diskursu národa (1829-1840) (Dalibor Dobiáš - Miroslav Novák) 63 // O pramennou hodnotu Rukopisů královédvorského a zelenohorského (1840-1853) (Iva Krejčová) 97 // Ve stínu česko-německého antagonismu (Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1853-1866) (Michal Fránek) 151 // Věřit a vědět (Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867-1885) (Martin Hrdina - Kateřina Piorecká) 203 // Chronologie hlavních událostí spojených s recepcí Rukopisů královédvorského a zelenohorského ve vědě (1816-1885) 245 // Josef Dobrovský: Několik dodatků / Dějiny české řeči a starší literatury [1818] 251 // Václav Hanka: Připomenutí / Rukopis králodvorský [1819] 254 // Joseph Georg Meinert: O Kralodvorském rukopise [1819] 256 // Josef Jungmann: Rukopis kralodvorský [1822] 260 // Antonín Jungmann: Předmluva / Soud Libušin [1822] 264 // Josef Dobrovský: Literární podvod [1824] 266 // Václav Alois Svoboda: Libuše jako zákonodárkyně [1824] 268 // Josef Dobrovský: Předběžná odpověď na útoky pana V. S[vobody] [1824] 277 // Josef Dobrovský: [Prawda ruská] [1824] 280 // Václav Alois Svoboda: Dějopisná zpráva, Ku přidaným staročeským zpěvům / Kralodvorský rukopis [1829] 293 // František Palacký: Český Kralodvorský rukopis [1829] 301 // Josef Jungmann: [Tatranka 1832] [1832] 323 // Pavel Josef Šafařík - František Palacký: Posouzení námitek / Nejstarší památky české řeči [1840] 329 // Josef Kalina: Rukopis kralodvorský [1844] 348 // Jan Erazim Vocel: Básnictví / Základy českých starobylostí [1845] 358 //
Pavel Josef Šafařík: Kralodvorský rukopis. Předmluva k překladu těchto básní od J. M. hraběte von Thun / Básně z české dávnověkosti [1845] 362 // Václav Nebeský: Kralodvorský rukopis [1852-1853] 373 // Jan Erazim Vocel: Estetický význam básní Kralodvorského rukopisu Záboj a Jaroslav [1854] 403 // Josef Jireček: III., IV. / Studie o Rukopisu kralodvorském [1858] 414 // Julius Feifalik: O nepravosti staročeské Písně milostné krále Václava I. [1858] 418 // Václav Nebeský: Zpráva o paleografickém vyšetřování rukopisu Písně milostné krále Václava [1858] 430 // Martin Hattala: Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického [1859] 432 // Václav Nebeský: Rukopis kralodvorský a p. M. Büdinger [1859] 440 // Julius Feifalik: 0 Královédvorském rukopisu [i860] 452 // Josef Jireček - Hermenegild Jireček: Skladba verše / Pravost Královédvorského rukopisu [1862] 464 // Pavel Josef Šafařík: Výměšky o dědičném právu v Čechách [1864] 489 // Karel Jaromír Erben: Příspěvky к dějepisu českému, sebrané ze starých letopisů ruských, od nejstarší doby až po vymření Přemyslovců [1870] 493 // Jaroslav Goll: O českém verši desetislabičném [1871] 502 // Josef Jireček: Báseň o pobití Tatarův a Milion Marka Pavlova [1877] 510 // Ignác B. Mašek: Žežhulice / Příspěvky к výkladu Rukopisu kralodvorského (1878] 524 // Alois Vojtěch Šembera: Libušin soud, domnělá nejstarší památka řeči české, jest podvržen. Též zlomek Evangelium sv. Jana [1879] 528 // Antonín Vašek: Filologický důkaz, že Rukopis kralodvorský a zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky [1879] 536 // Alois Vojtěch Šembera: Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817? [1880] 554 //
Příloha I: К ediční problematice Rukopisů královédvorského a zelenohorského v letech 1817-1885 575 // Příloha II: Vybrané další nálezy z okruhu Rukopisů královédvorského a zelenohorského 598 // Komentáře a vysvětlivky 617 // Prameny a literatura 798 // Soupis vyobrazení 870 // Ediční poznámka 873 // Summary 880 Резюме 885 // Rejstřík jmenný 891 Rejstřík věcný 913
cnb002594058

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC