Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
V Praze : Scriptorium, 2014
504 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-88013-08-2 (váz.)
400 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 447-482, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001401839
Obsah // Úvod: Komenský jako místo paměti. Společenství - instituce - média // / Lenka Řezníkova / 9 // Komenský, jak ho (nc)známe 9 // Místa paměti 13 // Společenství - instituce - media 15 // ČÁSTI. PAMĚŤ A IDENTITA 17 // Úvod: Paměť a identita. Společenství paměti/Jan Horský - Lenka ŘEZNÍKOVA/ 19 // Paměť mezi jedincem a skupinou 19 Skupina, její zkušenost a paměť 20 // Polyvalence Komenského jako místa paměti 22 // I. Od praxe ? příběhu. Nacionálni narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století / Lucie Storchová / 25 // Polyvalence v poosvícenském zvýznamňování Komenského 25 Rituál a interpretace jako dva typy komemoracc 26 Vzpomínání orientované na náboženské a učcnecké praxe 27 Regionální významové valence. Alternativ)’ vzpomínání na Komenského kolem roku 1800 35 // Komenský jako autorita národního jazyka 38 // Etablování nacionálních narativů po roce 1790. Příběh českých dějin a Komenského biografie 46 Před nástupem kolektivních komemorací 53 // II. Paměť v národní a transnacionální perspektivě/Jarosuw Ira/ 55 // Komenský jako cross-cultural issue 55 // Geneze Komenského jako místa paměti v českém a německém prostředí 57 // Zaostávání české recepce Komenského za německou 63 Spor o Komenského 65 Němec Komenský 69 // Komenský a Lcšno: německá tradice a polské ambivalence 71 Všelidský Komenský: kosmopolitismus a vlastenectví 77 Česko-moravské
variace 82 Státní národ Komenského a německá menšina 84 Transnacionální přesahy a/nebo národní vymezování? 87 // > // III. Komenský a konfesijní diskursy/Jan Horský - Lenka Řezníkova/ 89 // Komenský mezi sekularizací a konfesionalizací 89 Společenství paměti a konfesijní diskursy 91 Mezi cenzurou a participací. Kanonizace českého bratra v majoritně katolické české společnosti 19. století 94 Komenský jako místo paměti v českém evangelickém prostředí. Od tolerančního patentu po dvacátá léta 20. století 99 Komenský jako milník na ccstč ? přítomnosti 111 Komenský v náboženském vývoji 114 Komenský v dějinách védy a vzdělanosti 115 // Komenský v rámci českých dějin 117 Polyvalence konfesijních reprezentací 120 // IV. „Ku potřebě kandidátův a kandidátek“. Obraz Jana Amose Komenského v českých učebnicích dějin pedagogiky // / M icHAEL Voříšek / 123 // Paměť s (r)učením omezeným. Od Amerlinga ke Student Festu 123 // Učebnice 19. a počátku 20. století 125 // První historický kánon české pedagogiky 135 // Přichází komunistický Komenský 139 // Posun ? badatelskému pohledu na Komenského 145 // Zpět ? učebním příručkám 152 // Trojí souřadnice: politika, komeniologie, pedagogika 157 // V. „Předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a dělnictva“? // ? absenci ambivalentních a polyvalcntních forem vzpomínání na Komenského v textech českých cmancipačních
hnutí druhé poloviny 19. století / Lucie Storchová / 161 // Paměť a diferenční diskursy 161 Bojovník za všeobecné vzdělání 163 // Vzdělání a sociální spravedlnost 170 // Emancipace jako stvrzování paměti, nebo produkce protipamčti? 173 // ČÁSTII. PAMĚŤ A VĚDA 177 // Úvod: Historická věda a paměť. Dvojí modus vztahování se ? minulosti? // /Vladimír Urbánek/ 179 // I. Komeniologie mezi pamětí a historií / Vladimír Urbánek / 183 // Vědecké komemoracc a proměny kultur vzpomínání 183 Obnovit, zachovat a zasvětit 185 // Komenský vítězný aneb Prorok československésvobody 189 // Paměť mezi protektorátem a exilem 193 // Pod ochranou strany a vlády 195 // Komenský v ěase pomodemím 201 // Muzea a jubilejní výstavy jako místa paměti 203 // Komenský v národním panteon ? 204 // „ Obraz nehynoucích zásluh “ 205 // Kde ležípopel Komenského? 214 // Komenský jako pokroková tradice 218 // Muzeum hrou 222 Vytváření oborových kánonů 224 // Kanonizace Komenského v literárnívědé 230 // (Ne)kanonizace Komenského v dějináchfilozofe 240 // ČÁST III. PAMĚŤ A MÉDIA 247 // Úvod: Médium je paměť. Mediální a transmediální aspekty kulturního vzpomínání/ Lenka Řezníkova / 249 // Dějiny paměti jako dějiny medií 249 Médium - společenství - paměť 251 // I. Paměť a text. Literární reprezentace Komenského a jejich mnemonické aspekty / Lenka Řezníkova / 253 // Tcxtualita a paměť 253 Limity
literární paměti 256 // Paměť společenství. Literatura jako nástroj sociální komunikace 260 Paměť literatury. Intertextualita jako mnemonický princip 263 Literatura jako symbolický systém 264 Kognitivní organizace reprezentací. Metafora a žánr jako nástroje paměti 269 // Metafora jako nástroj paměti 275 // Žánrjako nástroj paměti 276 // Opakování a změna 284 // Mémoire, nebo contre-mémoire? Iluze konsenzu 286 // II. Paměť a obraz. Portrét jako nástroj vizuální kanonizace / Kateřina // Horníčkova/ 289 // Číst a vidět 289 Zrození velikána 299 Komodifikace paměti 307 // Portrét mezi autenticitou, politikou a metaforou 310 Obraz mezi opakováním a transformací 318 // III. Inscenace paničtí. Divadelní a filmové vzpomínání na Komenského // / Kamil Činátl/ 321 // Divadelní a filmové inscenace v proměnách mediality 321 Komenský: tragický, ne však dramatický 324 Putování Jana Amose filmem 338 Komenský a la Cimrman 340 // Od afektivní monumcntalizacc k afektivní hre s kánonem 345 // IV. Topografie paměti. Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání /Jaroslav Ira / 347 // Paměť a prostor 347 // Cesty Komenského 348 // Rodiště a hrob 354 // Místa a kánon 363 // Města a kraje Komenského 371 // Komenacionalizace prostoru 379 // Paměť v prostoru, prostor v paměti 382 // V. Slavnost jako kulturně mnemonická praxe / Karel Šíma / 385 // Moderní slavnosti mezi kontinuitou a diskontinuitou 385
// Moderní oslavy Komenského jako médium kolektivního // vzpomínání 387 // Zrod moderních oslav 389 // Boj o festivitní prostor 396 // Návrat vlády lidu ve jménu demokracie, humanity a mravnosti 399 Ve jménu vědy a pokroku pro mírový internacionalismus a socialistický humanismus 409 // ? „nápravě věcí lidských“ prostřednictvím harmonie rozumu a ducha 417 // Kontinuita pamětihodné události a proměny festivitní kultury 422 // Závěr: ? významu paměti a povaze komeniánských komemorací. Závěrečné poznámky bez motta / Lenka Řezníkova / 425 // S u m ma ry / Luci e Storci iovA / 431 // Bibliografie 447 Seznam vyobrazení 483 Rejstřík osobních jmen 487 Rejstřík místopisný 495 Rejstřík věcný 498
cnb002663975

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC