Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013
80 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-366-8 (brož.)
Vytvořeno v rámci projektu Nové pojetí výuky imunoanalytických metod, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Obsahuje bibliografii na s. 78
001401853
Úvod...5 // 1 Historie imunoanalýzy...6 // 2 Ligandová analýza...9 // 2.1 Úvod...9 // 2.1.1 Dělení imunochemických metod ligandové analýzy...10 // 2.1.2 Základní metodické principy indikátorové ligandové analýzy...10 // 3 Základní pojmy z imunologie a imunochemie, vzájemná interakce antigen-protilátka... 14 // 3.1 Úvod...K // 3.2 Antigény - imunogeny, hapteny...15 // 3.3 Protilátky...16 // 3.4 Dynamika a heterogenita tvorby protilátek...18 // 3.5 Příprava protilátek...18 // 3.6 Interakce mezi antigenem a protilátkou...20 // 3.7 Kvantitativní imunoprecipitační křivka...23 // 4 Precipitační imunochemické analytické metody...25 // 4.1 Úvod...25 // 4.2 Aglutinační reakce...26 // 4.3 Precipitační reakce...26 // 4.3.1 Imunoprecipitační metody v gelu...27 // 4.3.2 Imunoprecipitační metody v roztoku...31 // 5 Kvantitativní imunoanalytické metody...34 // 5.1 Úvod...34 // 5.2 Kompetitivní a nekompetitivní princip imunoanalytické metody...35 // 5.2.1 Kompetitivní metody...35 // 5.2.2 Nekompetitivní metody...36 // 5.3 Heterogenní a homogenní imunoanalytické metody - separační činidla a techniky...37 // 5.3.1 Separační činidla a techniky u heterogenních metod...38 // 5.4 Indikátory u imunoanalytických metod...39 // 6 Základní typy kvantitativních imunoanalytických metod...41 // 6.1 Radioimunoanalýza - RIA...41 // 6.1.1 Měření radioaktivity...41 // 6.1.2 Kompetitivní a nekompetitivní radioimunoanalytické
metody...43 // 6.2 Enzymová imunoanalýza - El A...44 // 6.2.1 Heterogenní enzymová imunoanalýza...44 // 6.2.2 Homogenní enzymová imunoanalýza...45 // 6.2.3 Enzymové konjugáty...46 // 6.2.4 Detekce enzymových imunoanalýz...46 // 6.3 Luminiscenční imunoanalýza - L1A...48 // 6.3.1 Luminiscence...48 // 6.3.2 Bioluminiscenční metody...48 // 6.3.3 Chemiluminiscenční metody - CLIA...48 // 6.3.4 Elektrochemiluminiscenční metody - ECLIA...49 // 6.4 Fluorescenční imunoanalýza - F1A...50 // 6.4.1 Fluorescence a její detekce...50 // 6.4.2 Heterogenní fluoroimunoanalýza...52 // 6.4.3 Homogenní fluoroimunoanalýza...53 // 7 Další aplikace indikátorových imunochemických metod...57 // 7.1 Simultánní multiplexová imunoanalýza...57 // 7.1.1 Multiplexové technologie...58 // 7.2 Imunohistochemické metody (IHC)...61 // 8 Návaznost a standardizace imunoanalytických metod...63 // 8.1 Úvod...63 // 8.2 Návaznost imunoanalytických měření...63 // 8.3 Standardizace imunoanalytických metod...65 // 9 Automatizace imunoanalytických metod...67 // 9.1 Úvod...67 // 9.2 Rozdělení analytických systémů...68 //Systémy „ batch analysis " // Systémy „ random access “ // Využití imunoanalytických metod v klinické praxi, vědě i výzkumu // Imunoanalýzy v endokrinológii // Nádorové markéry stanovované imunoanalytickými metodami //
Imunoanalytické metody využívané v kardiológii // Využití imunoanalýzy v hepatologii // Imunoanalytické metody využívané k monitorování metabolických insuficiencí // Imunoanalytické metody při testování infekční expozice těhotných // Imunoanalytické metody využívané při terapeutickém monitorování léčiv // Další možnosti využití imunoanalytických metod // Doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC