Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.5) Půjčeno:164x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
183 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-7527-6 (Masarykova univerzita ; brož.)
ISBN 978-80-247-5010-1 (Grada ; brož.)
ISBN 978-80-247-9645-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9646-8 (online ; epub)
Psyché
Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001416738
Obsah // Poděkování 7 // Úvod (Anna Ševčíkova) 9 // 1. Děti na internetu (David Šmahel) 19 // Digitální média: stále online! 19 // Kolik dětí a jak často jsou online a co na internetu dělají 20 // Děti na internetu: představení základních aplikací a virtuálních světů 23 Digitální média v kontextu psychosociálního vývoje dětí 30 // Více internetu, více příležitostí, více rizik 32 // Shrnutí 34 // 2. Nadměrné užívání internetu a závislost na internetu (Lukas Blinka) 37 // Nadměrné užívání internetu 38 // Závislost na internetu 43 // Léčba a prevence 47 // Shrnutí 49 // 3. Soukromí a sebe-odkrývání na online sociálních sítích (Hana Macháčková) 55 // Informace na internetu: publikování a zneužití 56 // Soukromí a sebe-odkrývání: hranice a kontrola 57 // SNS: Online sociální sítě 58 // Rizika spojená s publikováním informací na sítích 63 // Regulace soukromí na SNS 65 // Vnímaná a faktická kontrola 68 // Shrnutí 70 // 4. Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými // lidmi z internetu (Lenka Dědková) 75 // Interakce s neznámými lidmi na internetu 76 // Souvislosti komunikace a setkávání s neznámými lidmi z internetu 80 // Nepříjemná setkání v realitě 85 // Kybergrooming a mýty s ním spojené 89 // Shrnutí a doporučení pro pomáhající profese 91 // 5 // Obsah // 5. Vystavení se sexuálním obsahům na internetu u nezletilých (Anna Ševčíková) 99 //
Exkurze do terminologie: specifika a definice 100 // Míra expozice sexuálním obsahům na internetu u nezletilých 101 // Nezáměrná expozice sexuálním obsahům na internetu 105 // Záměrná expozice sexuálním obsahům na internetu 108 // Co stíní? 112 // Shrnutí 114 // 6. Online obtěžování a kyberšikana (Alena Černá) 119 // Kyberšikana ve světle tradiční (školní) šikany 120 // Online obtěžování 124 // Tradiční šikana a kyberšikana — dva nezávislé jevy? 125 // Prevalence kyberšikany a online obtěžování ve světě a v CR 126 // Aktéři kyberšikany 128 // Strategie zvládání kyberšikany 134 // Možnosti prevence a intervence 136 // Shrnutí 137 // 7. Online komunity: v čem představují rizika pro dospívající? (Hana Macháčková) 143 // Co jsou online komunity? 144 // Význam online komunity 147 // Rizikové online komunity 150 // Mechanismy působení online komunit 154 // Shrnutí 158 // 8. Rodičovská mediace používání internetu u dětí (Lukas Blinka, // Anna Ševčíková) 161 // Pojetí a přehled rodičovských mediací 163 // Účinnost rodičovských mediací 168 // Mezikulturní rozdíly v rodičovských mediacích 169 // Shrnutí 171 // Závěr (Anna Ševčíková) 175 // Shrnutí 179 // Summary 180 // Rejstřík 181
cnb002650104

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC