Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Praha : Raabe, c2013
152 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87553-96-1 (brož.)
Ediční řada pro VPL III
Obsahuje bibliografii na s. 146 a rejstřík
001416746
1. Úvod // 2. Srdeční zástava (náhlá zástava oběhu) 8 // 3. Kardiologická etiologie: arytmie v rámci PNP 9 // 3.1 Supraventrikulární arytmie // 3.2 Komorové arytmie // 4. Elektrická kardioverze 18 // 4.1 Poruchy prevodu vzruchu // 4.2 Souhrn // 5. Akutní infarkt myokardu 22 // 6. Ostatní akutní formy ICHS // 6.1 Stabilní ong/nopecfor/s 32 // 6.2 Nestabilní ang/napecfor/s 33 // 6.3 Syndrom náhlé smrti 34 // 6.4 Souhrn 35 // 7. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi 36 // 7.1 Akutní formy ICHS // 7.2 Vertebrogenní algický syndrom 38 // 7.3 Choroby plic 39 // 7.4 Choroby gastrointestinálního traktu 39 // 7.5 Neurastenie 40 // 7.6 Posttraumatické změny hrudní stěny 40 // 7.7 Disekující aneurysma aorty 40 // 7.8 Plicní embolie (embolizace vmetku do plicnice) 40 // 7.9 Akutní srdeční selhání 41 // 7.10 Souhrn 41 // 8. Dusnost 42 // 8.1 Aspirace 42 // 8.2 Astmatický záchvat 43 // 8.3 Život ohrožující exacerbace CHONP 44 // 8.4 Plicní emfyzém 44 // 8.5 Chronická bronchitída 44 // 8.6 Pnemumothorax 45 // 8.7 Asthma cardiale 46 // 8.8 Plicní embolie 47 // 8.9 Tonutí 48 // 9. Šok 49 // 9.1 Hypovolemický (hemoragicko-traumatický) šok 50 // 9.2 Kardiogenní šok 55 // 9.3 Septický šok 55 // 9.4 Anafylaktický šok 56 // 9.5 Neurogenní šok 57 // 10. Bezvědomí 57 // 11. Cévní mozkové príhody 62 // 12. Krátkodobé poruchy vědomí: synkopy a kolapsy 64 // 12.1 Vazovagální synkopa 64 // 12.2 Ortostatická hypotenze 65 // 12.3 Kardiální synkopy 65 // 12.4 Vertebrobazilární insuficience 65 // 12.5 Hyperventilační syndrom 66 // 12.6 Krvácení neúrazového původu 66 // 13. Křečové stavy 66 // 13.1 Epilepsie 67 // 14. Intoxikace drogami - problematika prvního kontaktu 68 // 15. Traumatologie 73 // Akutní masivní krvácení a jeho následky, hemoragický a traumatický šok //
ATLS // Na místě události // Kraniocerebrální poranění (KCP) // Poranění pátere // Poranění hrudníku // Důležité syndromy // Akutní kompartmentový syndrom // Crush syndrom // Blast syndrom // Termická traumata // Elektrotrauma // Problematika oftalmologická, ORL a maxilofacilární poranění z hlediska první pomoci // Oftalmologie // ORL // Stomatologie // Akutní gynekologické a porodnické příhody - lékařská první pomoc // První lékařská pomoc při porodu // Patologické stavy v souvislosti s těhotenstvím a během těhotenství // Akutní gynekologické příhody // Náhlé příhody gynekologické // Základní neodkladná resuscitace za podpory automatizované // externí defíbrilace // Diagnóza zástavy dýchání a oběhu // Iniciální umělé vdechy // Ventilace // Časná defíbrilace // KPR - zahájení a ukončení // Rozšířená neodkladná resuscitace // Náhlé příhody u dětí // Dušení // Diagnóza a diferenciální diagnóza dušení při vdechu // 25.3 Dušení při výdechu 122 // 25.4 Bezvědomí a křeče 124 // 25.5 Horečka 126 // 25.6 Popáleninový úraz 127 // 25.7 Intoxikace 128 // 26. Resuscitace novorozence 131 // 26.1 Zvláštnosti v postupu při resuscitaci novorozenců 131 // 26.2 Selhání krevního oběhu, šok u dětí 132 // 27. Základní neodkladná resuscitace u dětí 135 // 28. Připravenost na hromadná postižení osob 139 // 29. Závěrem 142 // Příloha 143 // Literatura 146 // Rejstřík 147
(OCoLC)870286806
cnb002482171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC