Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2014
338 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2243-9 (brož.)
ISBN 978-80-246-2441-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. [326]-338 a bibliografické odkazy
Autorka se ve svém díle zaměřuje na hospodářský vývoj českých zemí v období protektorátu Čechy a Morava a na základě širokého výzkumu archiválií i tištěných pramenů domácí i zahraniční provenience zevrubně pojednává o proměně zemědělství. Koncept této monografie je inovativní – problematika zemědělství je nahlížena pod zorným úhlem zájmů, které nacisté sledovali v okupovaném prostoru českých zemí. Monografie definuje cíle nacistické zemědělské politiky v protektorátu, zabývá se metodami a prostředky k jejich naplňování a usiluje rovněž o zhodnocení výsledků, tedy vyhodnocení efektivnosti nacistických opatření v zemědělské praxi.
Anglické a německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
001416764
Poděkování // Úvod // I. AUTARKIE – EXPLOATACE – GERMANIZACE: VÝCHODISKA A CÍLE NACISTICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA // II. NACISTICKÁ SPRÁVA ZEMĚDĚLSKÉ A VYŽIVOVACÍ POLITIKY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA // II. 1. Orgány nacistické zemědělské politiky v protektorátě v období tzv. vojenské správy // II. 2. Skupina „Ernährung und Landwirtschaft“ Úřadu říšského protektora – rozhodovací centrum protektorátní zemědělské a vyživovací politiky // II. 3. Zemědělští odborníci, pověřenci a Českomoravská úřadovna pro dovoz a vývoz – komplementující nástroje okupační politiky na úseku protektorátního zemědělství // II. 4. Heydrichova reforma veřejné správy a završení korporativní výstavby protektorátního zemědělství (Svaz zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu) // II. 5. Řízení protektorátní zemědělské a vyživovací politiky po vyhlášení tzv. totální války // III. SYSTÉM VÁLEČNÉHO ŘÍZENÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA // III. 1. Mechanismus řízeného hospodářství v zemědělství // III. 2. Protektorátní nebo říšský model řízeného hospodářství? Přechodné správní struktury a aplikace říšskoněmeckého vzoru // III. 3. Systém řízeného hospodářství ve službách okupační mocnosti: instrumentalizace protektorátního systému okupačním cílům a jeho germanizace // IV. OPTIMALIZACE PRODUKČNÍ FUNKCE: OPATŘENÍ NACISTICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA // IV. 1. Pracovní síly v zemědělství // IV. 2. Systém povinných dodávek 1939–1943 // IV. 3. Cenová politika a prémiový systém // IV. 4. Intenzifikace zemědělské výroby // IV. 5. Přechod od povinné ke smluvní dodávce 1943–1945 //
V. VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A MOŽNOSTI EXPLOATACE PROTEKTORÁTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ VE PROSPĚCH TŘETÍ ŘÍŠE // V. 1. Produkční funkce protektorátního zemědělství // V. 2. Snižování protektorátní spotřeby – funkční alternativa ke klesající produkční funkci zemědělství // V. 3. Obchodní styk mezi protektorátem a Německou říší. Exploatace zemědělství, nebo péče o okupovaný region? // Závěr // Seznam zkratek // Seznam tabulek a grafů // Summary // Zusammenfassung // Prameny a literatura
(OCoLC)917896510
(OCoLC)892780989
cnb002591907

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC