Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2015
205 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0784-9 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 201-205 a bibliografické odkazy
001416999
Obsah // Předmluva k českému vydání ...13 // Předmluva editorky knižní řady ...15 // Poděkování ...17 // Předmluva ...19 // Úvod ...23 // ČÁST 1: Tudy přichází každý // KAPITOLA 1: Svépomoc v téžkých časech: raní motivační gumové ...27 // Růst svépomocné tradice ...28 // Napoleon Hill: pozitivním myšlením k materiálnímu zisku ...28 // Slabá politologie a silná psychologie ...29 // Dale Carnegie: výhoda porozumění druhým ...30 // Carnegieho filozofie a trénink ...31 // Anonymní alkoholici: hranice individuálního zvládání ...32 // Základní principy AA ...33 // KAPITOLA 2: Na vrcholu: lidský potenciál a Esalenský institut ...37 // čas tvořivého nepokoje ...38 // Nové způsoby učení ...39 // Setkání s Willem Schützern a Fritzem Perlsem ...41 // Konvergence pozoruhodných myslitelů ...42 // Zachycení chvíle ...43 // Změnit sebe versus změnit svět ...44 // Vynořující se syntéza ...46 // KAPITOLA 3: Dosahování zázraku: duchovní a mystické příspěvky ...49 // Tužba po duchovním obnovení ...50 // Znovuobjevení Junga ...51 // Alan Watts: buddhismus jde na Západ ...51 // Allen Ginsberg: mystik beatnické generace ...53 // 7 // Aldous Huxley: otevření dveří vnímání ...54 // Ram Dass: nová chůze po starých cestách žití a zrání ...55 // Demokratizovaná duchovnost ...57 // KAPITOLA 4: Proměna marketingu: od est k NLP ...59 // Příběh Wernera Erharda ...60 // Fenomén est ...61 // Kontroverze a skandál ...62 // Landmark
a est v nové podobě ...63 // Neurolingvistické programování ...64 // Vnější hry a rychlé opravy ...65 // KAPITOLA 5: Z tenisového kurtu do manažerské kanceláře: // Vnitřní hra a GROW ...69 // Timothy Gallwey a nový přístup ke koučování ...70 // Síla vnitřní hry ..% ...71 // Vnitřní hra v obchodu ...72 // Sir John Whitmore: muž pro svou dobu ...73 // Návrat k modelu GROW ...74 // Konec koučování ...75 // ČÁST 2: Naši hybatelé // KAPITOLA 6: Dotyk nevědomí: Sigmund Freud a Carl Jung ...81 // Sigmund Freud: formovatel myšlení ...82 // Freud pod palbou kritiky ...83 // Vzpomínky, fantazie a vynálezy ...85 // Freudovo dědictví ...86 // Freud a nevědomí ...87 // Carl Jung: zklamaný žák ...88 // Kolektivní nevědomí ...90 // Persona a stín ...91 // Umění a duch ...92 // Od lehátka ke koučování ...93 // 8 // KAPITOLA?: My, naše těla: od Wilhelma Reicha k Juliu Olallovi ...97 // Wilhelm Reich: kontroverzní vizionář ...98 // Dětská dramata ...99 // Válka, sex a komunismus ...100 // Nacisté a svalový pancíř ...101 // Somatický odkaz ...102 // Alexander Lowen ...102 // Richard Strozzi-Heckler ...?? // Fernando Flores a Julio Gialla ...104 // KAPITOLA 8: Hledání celosti: Fritz Peris a gestalt ...107 // Fritz Peris dělá to svoje ...108 // Rané boje ...109 // Řešení problému mysl-tělo ...110 // Gestalt podle Perlse ...111 // Současné gestaltistické techniky ...?? // KAPITOLA 9: Od neurózy k extázi: // humanistická a transpersonální
psychologie ...US // Carl Rogers a zrození humanistické psychologie ...117 // Přístup zaměřený na klienta ...118 // Viktor Frankl a tvorba smyslu ...II9 // Abraham Maslow a hledání transcedence ...120 // Maslowova hierarchie potřeb ...122 // Vrcholné zážitky ...123 // Setkání myslí ...124 // Původ transpersonální psychologie ...125 // Roberto Assagioli a impulz směrem k seberealizaci ...127 // Assagioliho model mysli ...128 // Stanislav Gróf a holotropní vědomí ...129 // KAPITOLA 10: Strategie změny: KBT a TA ...I33 // Kognitivně-behaviorální terapie ...135 // Watson a Skinner: behaviorismus ...135 // Albert Ellis: racionálně-emoční behaviorální terapie ...136 // 9 // Aaron Beck: kognitivně-behaviorální terapie ...137 // David Burns: populární adaptace KBT ...138 // Transakční analýza ...141 // Raný život Erica Berneho ...141 // Tři ego stavy ...143 // Čtyři životní pozice ...144 // Hry, které hrajeme ...143 // Další klíčové výrazy ...145 // Přínos transakční analýzy ...146 // ČÁST 3: Já a druzí // KAPITOLA 11: Nejsme sami: já, rodina a společnost ...151 // Jedinec a společenský tlak ...152 // Experiment Stanleyho Milgrama ...152 // Poslouchání autority ...153 // Předsudky a konformita ...154 // Já ve vztahu ke skupině ...155 // Kurt Lewin: průkopník sociální psychologie ...155 // Lewin a skupinové chování ...156 // Wilfred Bion a skupinová zkušenost ...157 // Gregory Bateson a projekt schizofrenie ...159 // Bateson a
dvojná vazba ...160 // Já v rodině ...161 // Murray Bowen a potřeba diferenciace ...161 // Trojúhelníky jsou napořád ...162 // Salvador Minuchin: strukturální rodinná terapie ...163 // Virginia Satirová: experienciální rodinná terapie ...165 // KAPITOLA 12: Identita a zaměstnání: nalézáme se na pracovišti ...169 // Věčný zápas ...170 // Diggeři, luddité a vlastnictví práce ...170 // Studs Terkel a hlasy pracujících ...172 // Richard Sennett a nový kapitalismus ...173 // to // Ženská zkušenost ...175 // Deborah Tannenová a způsob, jímž mluvíme ...175 // Arlie Hochschildová a emoční práce ...176 // Poslední výzkumy ženského vůdcovství ...177 // KAPITOLA 13: Psychometrika: od IQ k testu Meyersové-Briggsové a ještě dál ...181 // Tyranie IQ ...182 // Binet a Goddard: vynález IQ ...182 // Spearman a Buřt: moc statistiky ...183 // Sternberg a Gardner: mnohočetná inteligence ...185 // Trvající obliba IQ testů ...186 // Kontroverze zvonovité křivky ...187 // Daniel Goleman a Meredith Beibin: limity IQ ...188 // Oslava rozdílnosti ...189 // Carl Jung a kořeny konfliktu ...189 // Briggsová, Myersová a pracující ženy ...191 // Wonder woman a normální lidé ...193 // Will Schutz o chtění a vyjadřování ...195 // Spousta dalších nástrojů ...197 // Literatura ...201 // n
cnb002657902

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC