Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2015
543 s., 32 s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4587-9 (váz.)
ISBN 978-80-247-9025-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9026-8 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001417300
Obsah // Obsah // Autorský kolektiv... 13 // Předmluvy (Marcel Hájek, Božetěch Jurenka, Miroslav Ryska)... 15 // Úvod... 19 // 1 Obecná část... 23 // 1.1 Antiscpse a asepse v n i/??/d rojových situacích (Marcel Hájek)...23 // 1.1.1 Antisepse...23 // 1.1.2 Asepse ...23 // 1.2 Medicínské zobrazováni a intervenční radiologie v mimořádných // podmínkách (Zdeněk Chudáček, Eva Vlachovská)...27 // 1.2.1 Úvod...27 // 1.2.2 Obecné podmínky pro fungování zobrazování a intervenční // radiologie za mimořádných podmínek ...28 // 1.2.3 Role zobrazování a intervenční radiologie v rámci // jednotlivých katastrofických prostředí...30 // 1.2.4 Konkrétní předpoklady pro nasazení ZIR v mimořádných // podmínkách ...31 // 1.2.5 Poznámky ? zobrazování vybraných patologických procesů // v mimořádných podmínkách...34 // 1.2.6 Poznámky ? použití metod intervenční radiologie // v mimořádných podmínkách...37 // 1.3 Anestezie a perioperaČní péče v nízkozdrojových podmínkách // (Eduard Kasal)...40 // 1.3.1 Anesteziologické a perioperaČní riziko...41 // 1.3.2 Zvláštnosti anestezie v akutní medicíně a extrémních // podmínkách ...43 // 1.3.3 Volba anestezie...44 // 1.3.4 Terapie bolesti...46 // 1.3.5 Pooperační péče...47 // 1.3.6 Šok ...48 // 1.3.7 Život ohrožující krvácení ...54 // 1.4 Kardiopulmonální resuscitace (Eduard Kasal)...59 // 1.4.1 Odlišnosti KPRudělí...62 // 1.5 Specifika náhrady krevních
ztrát v nízkozdrojových situacích // (Miloš Bohoněk) ...62 // 1.5.1 Základy účelné hemoterapic...63 // 1.5.2 Masivní transfuze ...67 // 1.5.3 Moderní trendy ve vývoji krevních náhrad a omezování // krevních ztrát...68 // 5 // Chirurgie v extrémních podmínkách // 1.5.4 Problematika transfúzni služby a hemoterapic // v nízkozdrojových situacích...70 // 1-6 Problémy zdravotnického materiálu a jeho užití // v nepříznivých podmínkách (Jilka Míčová)...73 // 1.6.1 Problém uchovávání zdravotnického materiálu...73 // 1.6.2 Specifika uchovávání návykových látek...74 // 1.6.3 Problémy zásobování...75 // 1.7 Použití léčiv a léčivých přípravků v nízkozdrojových situacích // (Jitka Míčová)...77 // 1.7.1 Lékárenský komplex polní nemocnice...77 // 1.7.2 Popis jednotlivých pracovišť ...77 // 1.7.3 Možnosti zdravotnické výbavy jednotlivce v extrémních // podmínkách a její použití...79 // 1.7.4 Farmakoterapie vybraných onemocnění v rozvojových zemích .. 80 // 2 Specifikace extrémních podmínek ...85 // 2.1 Situace ozbrojeného konfliktu (Marcel Hájek)...85 // 2.1.1 Hlavní problémy bojových situací...86 // 2.2 Situace přírodních katastrof (Marcel Hájek)...88 // 2.2.1 Tektonické katastrofy ...89 // 2.2.2 Telurické katastrofy...90 // 2.2.3 Topologické katastrofy ...90 // 2.2.4 Meteorologické katastrofy ...91 // 2.3 Situace v podmínkách rozvojových zemí třetího světa (Marcel Hájek) ...
91 // 2.3.1 Věkové složení obyvatelstva...92 // 2.3.2 Organizace místního zdravotnictví ...92 // 2.3.3 Problémy, které mohou potkat zdravotníka ...92 // 2.4 Problémy oblastí tropů a subtropů (Marcel Hájek)...95 // 2.4.1 Podnebí ...95 // 2.4.2 Budovy, hygiena, odpad ...96 // 2.4.3 Voda a vodní zdroje...97 // 2.4.4 Život chirurga v oblastech třetího světa, tropů a subtropů...98 // 2.5 Problémy polárních oblastí (Marcel Hájek, Jaroslav Pavlíček)...100 // 3 Ozbrojené konflikty... 103 // 3.1 Balistické - střelné poranění (Marcel Hájek)...103 // 3.1.1 Balistika, střela a její působeni ve tkáni...103 // 3.1.2 Mechanismus střelného poranění...104 // 3.1.3 Ranivost projektilu...109 // 3.1.4 Klasifikace střelných poranění... 110 // 3.1.5 Patologie střelného kanálu a jeho okolí ... 112 // 3.1.6 Terapie...113 // 3.2 Traumatický šok ve válečných podmínkách (Marcel Hájek)... ... 119 // 3.2.1 Definice šoku ...120 // 3.2.2 Šok v bojové situaci ...120 // 3.2.3 Patofyziologie šoku ...121 // 3.2.4 Hodnoceni ztráty tekutin a hemodynamických poměrů ...122 // 6 // Obsah // 3.2.5 Klasifikace ztrát cirkulujícího volumu...124 // 3.2.6 Možnosti protišokového zásahu ve válečném konfliktu...124 // 3.2.7 Chyby při protišokových opatřeních u válečného // traumatického šoku...127 // 3.3 Blast syndrom (Marcel Hájek, Milan Vlachovský)...129 // 3.3.1 Mechanismy poranění...130 // 3.3.2 Přednemocniční péče ...130
3.3.3 Nemocniční postup...131 // 3.4 Crush syndrom (Marcel Hájek, Milan Vlachovský)...132 // 3.4.1 Patofyziologie...133 // 3.4.2 Klinické příznaky...133 // 3.4.3 Přednemocniční diagnostika a první pomoc ...134 // 3.5 Postižení jadernými a chemickými zbraněmi (Milan Vlachovský)...135 // 3.5.1 Jaderné zbraně ...135 // 3.5.2 Chemické zbraně ...138 // 3.6 Ranná infekce válečných poranění (Marcel Hájek)...148 // 3.6.1 Faktory, vedoucí ? rozvoji infekce v ráně...148 // 3.6.2 Tetanus...150 // 3.6.3 Hnisavé a anaerobní infekce...151 // 3.6.4 Zvláštní typy ranných infekcí ...156 // 3.7 Hromadné ztráty a jejich specifika (Marcel Hájek)...157 // 3.7.1 Zdravotnické etapy ...157 // 3.7.2 Primární přistup ke zraněnému ...158 // 3.7.3 Třídění...160 // 3.7.4 Mass casualties - hromadné ztráty...161 // 3.8 Operace v systému „damage control“ (Marcel Hájek)...164 // 3.8.1 Definice ...165 // 3.8.2 Koncepce damage control...166 // 3.8.3 Indikace ? operaci v systému DC ...167 // 3.8.4 Damage control při poranění břicha...168 // 3.8.5 Damage control při poraněni hrudníku...169 // 3.8.6 Damage control při poranění pánve...171 // 3.8.7 Damage control a poranění končetin...172 // 3.9 Krevní náhrady ve válečném konfliktu a specifika transfúzni terapie // (Miloš Bohoněk) ... 174 // 3.9.1 Transport transfuzních přípravků ...175 // 3.9.2 Typy transfuzních přípravků, jejich dostupnost a použiti ve // zdravotnických etapách
a zahraničních misích ... 176 // 3.9.3 Zásobování krví AČR ...182 // 4 Vybranékapitolychirurgickéléčby v ozbrojeném konfliktu... 185 // 4.1 Válečná poranění hrudníku (Marcel Hájek)...185 // 4.1.1 Rozdělení hrudních poranění ...185 // 4.1.2 Nepenetrující poranění hrudní stěny...186 // 4.1.3 Nepenetrující poranění hrudníku s poraněním nitrohrudnich // orgánů ...187 // 4.1.4 Fenetrující poranění hrudníku ...191 // 7 // Chirurgie v extrémních podmínkách // 4.2 Válečná poranění břicha (Marcel Hájek)...197 // 4.2.1 Anatomické a další poznámky...198 // 4.2.2 Klasifikace poranění ... // 4.2.3 Diagnostika poranění břicha...200 // 4.2.4 Terapie...202 // 4.2.5 Cévní poranění...206 // 4.2.6 Celkové ošetření dutiny břišní...207 // 4.3 Válečná poranění cév (Daniel Dobeš)...208 // 4.3.1 Diagnostika a postup...209 // 4.3.2 Možnosti chirurgického ošetření poranění tepen ...210 // 4.3.3 Možnosti chirurgického ošetření poranění žil u velkých // kmenů ...211 // 4.4 Válečná poranění kostí a kloubů (Josef Roubal)...213 // 4.4.1 Zlomeniny kostí ve válečných konfliktech...214 // 4.4.2 Terapie...215 // 4.4.3 Válečná poranění kloubu ...219 // 4.5 Válečné amputace (Josef Roubal)...221 // 4.5.1 Celkové posouzení pacienta...222 // 4.5.2 indikace pro amputaci...222 // 4.5.3 Technika amputačniho výkonu...223 // 4.6 Popálen i nová medicína ve válečném konfliktu (Jilka Vokurková)...224
// 4.6.1 Triáž a první pomoc...225 // 4.6.2 Zásady neodkladné péče u rozsáhlého popálen i nového // traumatu ...226 // 4.6.3 Popálen i nový šok...228 // 4.6.4 Základní pravidla chirurgické léčby u rozsáhle popálených // pacientů...228 // 4.6.5 Základní pravidla chirurgické léčby u lokálně popálených // pacientů...228 // Podmínky rozvojového světa - obecná část (Marcel Hájek)...231 // 5.1 Problémy zdrojů místních zdravotnických systémů ...232 // 5.1.1 Finance...233 // 5.1.2 Zdravotnická technika a léky...234 // 5.1.3 Doprava a možnosti transportu...235 // 5.1.4 Počty lékařů a dalších zdravotníků...235 // 5.1.5 Zdravotnické systémy v rozvojových zemích ...236 // 5.2 Problémy místních tradic a kmenových zvyků...238 // 5.2.1 Náboženské přesvědčení a způsoby jeho praktikování, zvyky // neléčitelské povahy...238 // 5.2.2 Lidové léčitelské tradice, šamanismus, etoiatrie...241 // 5.3 Náboženské problémy...243 // 5.3.1 Judaismus ...243 // 5.3.2 Křesťanství ...245 // 5.3.3 Islám...247 // 5.3.4 Hinduismus...250 // 5.3.5 Buddhismus ...252 // Obsah // 5.4 Rasové problémy ...253 // 5.4.1 Vyznačování rasové příslušnosti do dokumentace ve // zdravotnickém zařízení...253 // 5.4.2 Umisťování pacientů na oddélení podle rasových měřítek...254 // 5.4.3 Rozdílný přístup ve smyslu sesterské péče (lůžko, stravování // apod.) ? různým rasám a etnikům ...255 // 5.5 Problémy
výživy...255 // 5.5.1 Podvýživa ...256 // 5.5.2 Nevyváženost potravy...257 // 6 Podmínky rozvojového světa - speciální část...259 // 6.1 Chirurgický přístup ? onemocněním v oblasti břicha (Marcel Hájek) ... 259 // 6.1.1 Diagnostické možnosti v rozvojových zemích ...259 // 6.1.2 Speciální poznámky...264 // 6.2 Chirurgický přístup ? onemocněním oblasti krku a hrudníku // (Marcel Hájek) ...266 // 6.3 Krk...267 // 6.3.1 Zprůchodnění dýchacích cest...267 // 6.3.2 Operace štítné žlázy a příštítných tělísek...269 // 6.4 Chirurgie plic a mediastina...273 // 6.4.1 Punkce a drenáž pohrudniční dutiny...273 // 6.4.2 Pleurektomie, dekortikace ...277 // 6.4.3 Plieni resekce...278 // 6.4.4 Plieni biopsie - chirurgická, klasická, probatorni torakotomie .. 280 // 6.4.5 Mediastinotomie ...282 // 6.5 Chirurgický přístup ? léčbě cévních onemocnění (Daniel Dobeš)...284 // 6.5.1 Ischemická choroba dolních končetin ...284 // 6.5.2 Akutní končetinová ischémie...286 // 6.5.3 Výdutě tepen...288 // 6.5.4 Stenotické postižení a. carotis interna ...291 // 6.5.5 Povrchová žilní insuficience...292 // 6.5.6 Hluboká žilní trombóza ...293 // 6.6 Popáleniny v rozvojovém světě (specifika a chirurgický přístup) // (Jitka Vokurková)...294 // 6.7 Chirurgické vyšetření a léčba muslimské ženy (Marcel Hájek)...295 // 6.7.1 Vyšetřeni muslimské ženy lékařem-nemuslimem ...297 // 6.7.2 Vyšetření nedospělé muslimské
dívky (chlapce)...298 // 6.7.3 Zákroky mimo vnitrní a vnější genitálie...298 // 6.7.4 Zákroky na vnitřních a vnějších genitáliích ...298 // 6.7.5 Léčebný režim - příjem léků, tekutin a potravy...299 // 6.7.6 Úmrtí a transplantace orgánů ...300 // 6.8 Chirurgická léčba HIV-pozitivního pacienta (Marcel Hájek, // Dalibor Sedláček)...302 // 6.8.1 Obecné informace o HIV/AIDS...303 // 6.8.2 Klinický obraz jednotlivých stadií ...309 // 6.8.3 Některé specifické odlišnosti v průběhu HIV infekce v oblasti // subsaharské Afriky a u dětí ...311 // 9 // Chirurgie v extrémních podmínkách // 6.8.4 Cesty přenosu HIV infekce ...312 // 6.8.5 Chirurg a HIV+ pacient, možnost profesionální ochrany // u pracovníku ve zdravotnictví...315 // 6.8.6 Chirurgické výkony u HIV-pozitivních osob...318 // 6.9 Úskalí provedení pitvy v rozvojových zemích (Marcel Hájek)...322 // 6.9.1 Anatomická pitva...323 // 6.9.2 Patologicko-anatomická pitva...324 // 6.9.3 Zdravotní pitva (zdravotné-bezpečnostní) ...324 // 6.9.4 Soudní pitva ...324 // 7 Speciální chirurgické obory - nízkozdrojové podmínky...327 // 7.1 Poraněni nervové soustavy v nízkozdrojových podmínkách // (Jakub Šrogl)...327 // 7.1.1 Patofyziologie traumat CNS...329 // 7.1.2 Neu rot raumatologické vyšetření...333 // 7.1.3 Indikace ? intervenci v neurotraumatologii ...335 // 7.1.4 Druhy poraněni ...335 // 7.1.5 Poúrazové nitrolební krvácení...346 // 7.1.6 Poranění
mozku...353 // 7.1.7 Operační taktika ...354 // 7.1.8 Ošetřovatelská péče a neurorehabilitace ...361 // 7.1.9 Poranění periferních nervů ...362 // 7.2 Dětská chirurgie v podmínkách rozvojového světa (Marcel Drlík)...365 // 7.2.1 Současná situace oboru...365 // 7.2.2 Základní problémy dětské chirurgie...366 // 7.2.3 Úrazy ...367 // 7.2.4 Vrozená onemocnění...377 // 7.2.5 Chirurgické infekce u děti ...384 // 7.2.6 Telemcdicína...390 // 8 Tropické oblasti ...393 // 8.1 Problémy tropického podnebí a jeho vliv na chirurgickou léčbu // (Marcel Hájek) ...393 // 8.2 Problémy vlivu člověku nebezpečných živočichů (Marcel Hájek)...396 // 8.2.1 Poranění nebezpečnými obratlovci - mechanická...398 // 8.2.2 Poraněni jedovatými živočichy...404 // 8.3 Chirurgie vybraných tropických infekcí a parazitárních onemocnění // (Dalibor Sedláček) ...421 // 8.3.1 Nemoci způsobené viry...422 // 8.3.2 Nemoci způsobené bakteriemi...435 // 8.3.3 Nemoci způsobené mykotickými původci...439 // 8.3.4 Nemoci způsobené protozoy ...440 // 8.3.5 Nemoci způsobené helminty...443 // 8.3.6 Kombinované infekce ...446 // 8.3.7 Komplikace...446 // 8.4 Vybrané infekce, vyžadující zvýšenou chirurgickou pozornost // (Marcel Hájek, Dalibor Sedláček)...453 // 10 // Obsah // 8.4.1 Vzteklina (lyssa, rabies)...453 // 8.4.2 Tuberkulóza plieni a mimopliení - chirurgický přístup...457 // 8.4.3 Lepra...468 // 8.4.4 Amébiáza - amébové abscesy...473
// 8.4.5 Hydatidóza (echinokokóza) ...478 // Polárni oblasti ...489 // 9.1 Možná zdravotní rizika a ohrožení v polárních oblastech // (Marcel Hájek, Jaroslav Pavlíček)...489 // 9.2 Veškerá poranění a chirurgický přístup v polárních oblastech // (Marcel Hájek, Jaroslav Pavlíček)...491 // 9.3 Omrzliny - terapie v miste polární oblasti (Jitka Vokurková)...495 // 9.4 Podchlazení a jeho vliv na chirurgickou léčbu v souvislosti terapie // omrzlin (Jitka Vokurková)...497 // Poděkování // 501 // .Seznam zkratek // 503 // Rejstřík ...507 // Souhrn... 535 // Summary // 537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC