Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2015
543 s., 32 s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4587-9 (váz.)
ISBN 978-80-247-9025-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9026-8 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001417300
Autorský kolektiv 13 // Předmluvy (Marcel Hájek, Božetěch Jurenka, Miroslav Ryska) 15 // Úvod 19 // 1 Obecná část 23 // 1.1 Antisepse a asepse v ..rojových situacích (Marcel Hájek) 23 // 1.1.1 Antisepse 23 // 1.1.2 Asepse 23 // 1.2 Medicínské zobrazování a intervenční radiologie v mimořádných podmínkách (Zdeněk Chudáček, Eva Vlachovská) 27 // 1.2.1 Úvod 27 // 1.2.2 Obecné podmínky pro fungování zobrazování a intervenční // radiologie za mimořádných podmínek 28 // 1.2.3 Role zobrazování a intervenční radiologie v rámci // jednotlivých katastrofických prostředí 30 // 1.2.4 Konkrétní předpoklady pro nasazení ZIR v mimořádných podmínkách 31 // 1.2.5 Poznámky k zobrazování vybraných patologických procesů // v mimořádných podmínkách 34 // 1.2.6 Poznámky k použití metod intervenční radiologie // v mimořádných podmínkách 37 // 1.3 Anestezie a perioperaČní péče v nízkozdrojových podmínkách (Eduard Kasal) 40 // 1.3.1 Anesteziologické a perioperaČní riziko 41 // 1.3.2 Zvláštnosti anestezie v akutní medicíně a extrémních // podmínkách 43 // 1.3.3 Volba anestezie 44 // 1.3.4 Terapie bolesti 46 // 1.3.5 Pooperační péče 47 // 1.3.6 Šok 48 // 1.3.7 Život ohrožující krvácení 54 // 1.4 Kardiopulmonální resuscitace (Eduard Kasal) 59 // 1.4.1 Odlišnosti ... 62 // 1.5 Specifika náhrady krevních ztrát v nízkozdrojových situacích (Miloš Bohoněk) 62 // 1.5.1 Základy účelné hemoterapic 63 // 1.5.2 Masivní transfuze 67 // 1.5.3 Moderní trendy ve vývoji krevních náhrad a omezování krevních ztrát 68 // 1.5.4 Problematika transfúzní služby a hemoterapie v nízkozdrojových situacích 70 // 1-6 Problémy zdravotnického materiálu a jeho užití v nepříznivých podmínkách (Jitka Míčová) 73 // 1.6.1 Problém uchovávání zdravotnického materiálu 73 //
1.6.2 Specifika uchovávání návykových látek 74 // 1.6.3 Problémy zásobování 75 // 1.7 Použití léčiv a léčivých přípravků v nízkozdrojových situacích (Jitka Míčová) 77 // 1.7.1 Lékárenský komplex polní nemocnice 77 // 1.7.2 Popis jednotlivých pracovišť 77 // 1.7.3 Možnosti zdravotnické výbavy jednotlivce v extrémních podmínkách a její použití 79 // 1.7.4 Farmakoterapie vybraných onemocnění v rozvojových zemích 80 // 2 Specifikace extrémních podmínek 85 // 2.1 Situace ozbrojeného konfliktu (Marcel Hájek) 85 // 2.1.1 Hlavní problémy bojových situací 86 // 2.2 Situace přírodních katastrof (Marcel Hájek) 88 // 2.2.1 Tektonické katastrofy 89 // 2.2.2 Telurické katastrofy 90 // 2.2.3 Topologické katastrofy 90 // 2.2.4 Meteorologické katastrofy 91 // 2.3 Situace v podmínkách rozvojových zemí třetího světa (Marcel Hájek) 91 // 2.3.1 Věkové složení obyvatelstva 92 // 2.3.2 Organizace místního zdravotnictví 92 // 2.3.3 Problémy, které mohou potkat zdravotníka 92 // 2.4 Problémy oblastí tropů a subtropů (Marcel Hájek) 95 // 2.4.1 Podnebí 95 // 2.4.2 Budovy, hygiena, odpad 96 // 2.4.3 Voda a vodní zdroje 97 // 2.4.4 Život chirurga v oblastech třetího světa, tropů a subtropů 98 // 2.5 Problémy polárních oblastí (Marcel Hájek, Jaroslav Pavlíček) 100 // 3 Ozbrojené konflikty 103 // 3.1 Balistické - střelné poranění (Marcel Hájek) 103 // 3.1.1 Balistika, střela a její působení ve tkáni 103 // 3.1.2 Mechanismus střelného poranění 104 // 3.1.3 Ranivost projektilu 109 // 3.1.4 Klasifikace střelných poranění 110 // 3.1.5 Patologie střelného kanálu a jeho okolí 112 // 3.1.6 Terapie 113 // 3.2 Traumatický šok ve válečných podmínkách (Marcel Hájek) 119 // 3.2.1 Definice šoku 120 // 3.2.2 Šok v bojové situaci 120 // 3.2.3 Patofyziologie šoku 121 //
3.2.4 Hodnocení ztráty tekutin a hemodynamických poměrů 122 // 3.2.5 Klasifikace ztrát cirkulujícího volumu 124 // 3.2.6 Možnosti protišokového zásahu ve válečném konfliktu 124 // 3.2.7 Chyby při protišokových opatřeních u válečného traumatického šoku 127 // 3.3 Blast syndrom (Marcel Hájek, Milan Vlachovský) 129 // 3.3.1 Mechanismy poranění 130 // 3.3.2 Přednemocniční péče 130 // 3.3.3 Nemocniční postup 131 // 3.4 Crush syndrom (Marcel Hájek, Milan Vlachovský) 132 // 3.4.1 Patofyziologie 133 // 3.4.2 Klinické příznaky 133 // 3.4.3 Přednemocniční diagnostika a první pomoc 134 // 3.5 Postižení jadernými a chemickými zbraněmi (Milan Vlachovský) 135 // 3.5.1 Jaderné zbraně 135 // 3.5.2 Chemické zbraně 138 // 3.6 Ranná infekce válečných poranění (Marcel Hájek) 148 // 3.6.1 Faktory, vedoucí k rozvoji infekce v ráně 148 // 3.6.2 Tetanus 150 // 3.6.3 Hnisavé a anaerobní infekce 151 // 3.6.4 Zvláštní typy ranných infekcí 156 // 3.7 Hromadné ztráty a jejich specifika (Marcel Hájek) 157 // 3.7.1 Zdravotnické etapy 157 // 3.7.2 Primární přistup ke zraněnému 158 // 3.7.3 Třídění 160 // 3.7.4 Mass casualties - hromadné ztráty 161 // 3.8 Operace v systému „damage control“ (Marcel Hájek) 164 // 3.8.1 Definice 165 // 3.8.2 Koncepce damage control 166 // 3.8.3 Indikace k operaci v systému DC 167 // 3.8.4 Damage control při poranění břicha 168 // 3.8.5 Damage control při poranění hrudníku 169 // 3.8.6 Damage control při poranění pánve 171 // 3.8.7 Damage control a poranění končetin 172 // 3.9 Krevní náhrady ve válečném konfliktu a specifika transfúzní terapie (Miloš Bohoněk) 174 // 3.9.1 Transport transfuzních přípravků 175 // 3.9.2 Typy transfuzních přípravků, jejich dostupnost a použiti ve zdravotnických etapách a zahraničních misích 176 //
3.9.3 Zásobování krví AČR 182 // 4 Vybranékapitolychirurgickéléčby v ozbrojeném konfliktu 185 // 4.1 Válečná poranění hrudníku (Marcel Hájek) 185 // 4.1.1 Rozdělení hrudních poranění 185 // 4.1.2 Nepenetrující poranění hrudní stěny 186 // 4.1.3 Nepenetrující poranění hrudníku s poraněním nitrohrudnich // orgánů 187 // 4.1.4 Fenetrující poranění hrudníku 191 // 7 // Chirurgie v extrémních podmínkách // 4.2 Válečná poranění břicha (Marcel Hájek) 197 // 4.2.1 Anatomické a další poznámky 198 // 4.2.2 Klasifikace poranění // 4.2.3 Diagnostika poranění břicha 200 // 4.2.4 Terapie 202 // 4.2.5 Cévní poranění 206 // 4.2.6 Celkové ošetření dutiny břišní 207 // 4.3 Válečná poranění cév (Daniel Dobeš) 208 // 4.3.1 Diagnostika a postup 209 // 4.3.2 Možnosti chirurgického ošetření poranění tepen 210 // 4.3.3 Možnosti chirurgického ošetření poranění žil u velkých kmenů 211 // 4.4 Válečná poranění kostí a kloubů (Josef Roubal) 213 // 4.4.1 Zlomeniny kostí ve válečných konfliktech 214 // 4.4.2 Terapie 215 // 4.4.3 Válečná poranění kloubu 219 // 4.5 Válečné amputace (Josef Roubal) 221 // 4.5.1 Celkové posouzení pacienta 222 // 4.5.2 indikace pro amputaci 222 // 4.5.3 Technika amputačniho výkonu 223 // 4.6 Popáleninová medicína ve válečném konfliktu (Jitka Vokurková) 224 // 4.6.1 Triáž a první pomoc 225 // 4.6.2 Zásady neodkladné péče u rozsáhlého popálen i nového traumatu 226 // 4.6.3 Popáleninový šok 228 // 4.6.4 Základní pravidla chirurgické léčby u rozsáhle popálených pacientů 228 // 4.6.5 Základní pravidla chirurgické léčby u lokálně popálených pacientů 228 // Podmínky rozvojového světa - obecná část (Marcel Hájek) 231 // 5.1 Problémy zdrojů místních zdravotnických systémů 232 // 5.1.1 Finance 233 //
5.1.2 Zdravotnická technika a léky 234 // 5.1.3 Doprava a možnosti transportu 235 // 5.1.4 Počty lékařů a dalších zdravotníků 235 // 5.1.5 Zdravotnické systémy v rozvojových zemích 236 // 5.2 Problémy místních tradic a kmenových zvyků 238 // 5.2.1 Náboženské přesvědčení a způsoby jeho praktikování, zvyky neléčitelské povahy 238 // 5.2.2 Lidové léčitelské tradice, šamanismus, etoiatrie 241 // 5.3 Náboženské problémy 243 // 5.3.1 Judaismus 243 // 5.3.2 Křesťanství 245 // 5.3.3 Islám 247 // 5.3.4 Hinduismus 250 // 5.3.5 Buddhismus 252 // 5.4 Rasové problémy 253 // 5.4.1 Vyznačování rasové příslušnosti do dokumentace ve zdravotnickém zařízení 253 // 5.4.2 Umisťování pacientů na oddélení podle rasových měřítek 254 // 5.4.3 Rozdílný přístup ve smyslu sesterské péče (lůžko, stravování apod.) k různým rasám a etnikům 255 // 5.5 Problémy výživy 255 // 5.5.1 Podvýživa 256 // 5.5.2 Nevyváženost potravy 257 // 6 Podmínky rozvojového světa - speciální část 259 // 6.1 Chirurgický přístup k onemocněním v oblasti břicha (Marcel Hájek) 259 // 6.1.1 Diagnostické možnosti v rozvojových zemích 259 // 6.1.2 Speciální poznámky 264 // 6.2 Chirurgický přístup k onemocněním oblasti krku a hrudníku (Marcel Hájek) 266 // 6.3 Krk 267 // 6.3.1 Zprůchodnění dýchacích cest 267 // 6.3.2 Operace štítné žlázy a příštítných tělísek 269 // 6.4 Chirurgie plic a mediastina 273 // 6.4.1 Punkce a drenáž pohrudniční dutiny 273 // 6.4.2 Pleurektomie, dekortikace 277 // 6.4.3 Plicní resekce 278 // 6.4.4 Plicní biopsie - chirurgická, klasická, probatorní torakotomie 280 // 6.4.5 Mediastinotomie 282 // 6.5 Chirurgický přístup k léčbě cévních onemocnění (Daniel Dobeš) 284 // 6.5.1 Ischemická choroba dolních končetin 284 //
6.5.2 Akutní končetinová ischémie 286 // 6.5.3 Výdutě tepen 288 // 6.5.4 Stenotické postižení a. carotis interna 291 // 6.5.5 Povrchová žilní insuficience 292 // 6.5.6 Hluboká žilní trombóza 293 // 6.6 Popáleniny v rozvojovém světě (specifika a chirurgický přístup) (Jitka Vokurková) 294 // 6.7 Chirurgické vyšetření a léčba muslimské ženy (Marcel Hájek) 295 // 6.7.1 Vyšetření muslimské ženy lékařem-nemuslimem 297 // 6.7.2 Vyšetření nedospělé muslimské dívky (chlapce) 298 // 6.7.3 Zákroky mimo vnitrní a vnější genitálie 298 // 6.7.4 Zákroky na vnitřních a vnějších genitáliích 298 // 6.7.5 Léčebný režim - příjem léků, tekutin a potravy 299 // 6.7.6 Úmrtí a transplantace orgánů 300 // 6.8 Chirurgická léčba HIV-pozitivního pacienta (Marcel Hájek, Dalibor Sedláček) 302 // 6.8.1 Obecné informace o HIV/AIDS 303 // 6.8.2 Klinický obraz jednotlivých stadií 309 // 6.8.3 Některé specifické odlišnosti v průběhu HIV infekce v oblasti // subsaharské Afriky a u dětí 311 // 9 // Chirurgie v extrémních podmínkách // 6.8.4 Cesty přenosu HIV infekce 312 // 6.8.5 Chirurg a HIV+ pacient, možnost profesionální ochrany // u pracovníku ve zdravotnictví 315 // 6.8.6 Chirurgické výkony u HIV-pozitivních osob 318 // 6.9 Úskalí provedení pitvy v rozvojových zemích (Marcel Hájek) 322 // 6.9.1 Anatomická pitva 323 // 6.9.2 Patologicko-anatomická pitva 324 // 6.9.3 Zdravotní pitva (zdravotné-bezpečnostní) 324 // 6.9.4 Soudní pitva 324 // 7 Speciální chirurgické obory - nízkozdrojové podmínky 327 // 7.1 Poranění nervové soustavy v nízkozdrojových podmínkách (Jakub Šrogl) 327 // 7.1.1 Patofyziologie traumat CNS 329 // 7.1.2 Neu rot raumatologické vyšetření 333 // 7.1.3 Indikace k intervenci v neurotraumatologii 335 // 7.1.4 Druhy poranění 335 //
7.1.5 Poúrazové nitrolební krvácení 346 // 7.1.6 Poranění mozku 353 // 7.1.7 Operační taktika 354 // 7.1.8 Ošetřovatelská péče a neurorehabilitace 361 // 7.1.9 Poranění periferních nervů 362 // 7.2 Dětská chirurgie v podmínkách rozvojového světa (Marcel Drlík) 365 // 7.2.1 Současná situace oboru 365 // 7.2.2 Základní problémy dětské chirurgie 366 // 7.2.3 Úrazy 367 // 7.2.4 Vrozená onemocnění 377 // 7.2.5 Chirurgické infekce u děti 384 // 7.2.6 Telemcdicína 390 // 8 Tropické oblasti 393 // 8.1 Problémy tropického podnebí a jeho vliv na chirurgickou léčbu (Marcel Hájek) 393 // 8.2 Problémy vlivu člověku nebezpečných živočichů (Marcel Hájek) 396 // 8.2.1 Poranění nebezpečnými obratlovci - mechanická 398 // 8.2.2 Poranění jedovatými živočichy 404 // 8.3 Chirurgie vybraných tropických infekcí a parazitárních onemocnění (Dalibor Sedláček) 421 // 8.3.1 Nemoci způsobené viry 422 // 8.3.2 Nemoci způsobené bakteriemi 435 // 8.3.3 Nemoci způsobené mykotickými původci 439 // 8.3.4 Nemoci způsobené protozoy 440 // 8.3.5 Nemoci způsobené helminty 443 // 8.3.6 Kombinované infekce 446 // 8.3.7 Komplikace 446 // 8.4 Vybrané infekce, vyžadující zvýšenou chirurgickou pozornost (Marcel Hájek, Dalibor Sedláček) 453 // 8.4.1 Vzteklina (lyssa, rabies) 453 // 8.4.2 Tuberkulóza plicní a mimoplicní - chirurgický přístup 457 // 8.4.3 Lepra 468 // 8.4.4 Amébiáza - amébové abscesy 473 // 8.4.5 Hydatidóza (echinokokóza) 478 // Polární oblasti 489 // 9.1 Možná zdravotní rizika a ohrožení v polárních oblastech (Marcel Hájek, Jaroslav Pavlíček) 489 // 9.2 Veškerá poranění a chirurgický přístup v polárních oblastech (Marcel Hájek, Jaroslav Pavlíček) 491 // 9.3 Omrzliny - terapie v miste polární oblasti (Jitka Vokurková) 495 //
9.4 Podchlazení a jeho vliv na chirurgickou léčbu v souvislosti terapie omrzlin (Jitka Vokurková) 497 // Poděkování 501 // Seznam zkratek 503 // Rejstřík 507 // Souhrn 535 // Summary 537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC