Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2014
272 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-242-4638-3 (váz.)
Universum
Chronologické přehledy
001417310
(Něco jako) předmluva ...9 // Starší a střední doba kamenná (asi do 5500 př. n. 1.) ...10 // Čechy a Morava v paleolitu a mezolitu ...12 // Sága rodu Homo ...14 // Mladší a pozdní doba kamenná (asi 5000-2500 př. n. 1.) ...16 // Nová doba, nová sídliště ...18 // První zemědělci ...20 // Doba bronzová (2200-800 př. n. 1.) ...22 // Topografie Čech a Moravy doby bronzové Na scénu přichází kov // Doba železná (asi 800-50/40 př. n. 1.) ...28 // Čechy a Morava na cestě ke konci letopočtu ...30 // Patálie s oppidy ...32 // Doba římská a stěhování národu (50/40 př. n. 1. - 535 n. 1.) ...34 // Marobud ...36 // Čeští a moravští Slované na cestě ke státnímu útvaru (535-845) ...38 // Poslední velké střídání ...40 // Zataženi do velkých dějin ...42 // České mýty a pověsti ...44 // Velká Morava (750-910) ...46 // Počátky křesťanství na Moravě ...48 // První Přemyslovci (845-935) ...50 // Jak se dělá stát ...52 // Vznik a expanze přemyslovského státu (935-999) ...54 // Když vzrůstala křesťanská víra ...56 // Přemyslovský stát vil. století (999-1100) ...58 // Stát v rozkladu ...60 // Vratislav II. (I.) ...62 // Přemyslovský stát v 12. století (1100-1197)...64 // Bouřlivé 12. století ...66 // Románská kultura ...68 // Vláda Přemysla Otakara 1. a Václava I. (1197-1253) // Královský titul Přemysla Otakara // Církevní poměry na počátku 13. století // Co je to Morava
// Vznik šlechty // Posledni Přemyslovci (1253-1306) // Král železný a zlatý Přemysl Otakar II // Středověká kolonizace a zakládání mést // Dolování stříbra a mincovní reforma // Přemyslovská expanze // Boje o český trůn (1306-1310) // Alžběta (Eliška) Rejčka // Vláda Jana Lucemburského a Karla IV. (1310-1378) .. // Král cizinec // Středověké rytířství // Otec vlasti // Říšská politika Karla IV // Moravští Lucemburkové // Vláda Václava IV. (1378-1419) // Václav IV. a společenská krize přelomu 14. a 15. století // Proměny náboženského a církevního života // Gotická kultura // Jan Hus // Husitství (1419-1434) // Husitské válečnictví // Husitské osobnosti // Doba Jiřího z Poděbrad (1434-1471) // Pohusitské bezvládí // Vláda Jiřího z Poděbrad // Vláda Jagellonců (1471-1526) // Jagellonský věk // Pozdní gotika // Vláda Ferdinanda 1. a Maxmiliána II. (1526-1576) // Nástup Habsburků na český trůn // Renesanční šlechta // Hospodářství v 16. století // Příbehy českého piva ...140 // Rudolfínská doba (1576-1618) ...142 // Náboženské a církevní poměry ...144 // Jednota bratrská ...146 // Humanismus ...148 // Renesanční kultura ...150 // Turecké nebezpečí (1299-1922) ...152 // Rudolfínská Praha a manýrismus ...154 // Stavovské povstání (1618-1621) ...156 // Třicetiletá válka ...158 // Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna ...160 // Pobělohorská doba (1621-1711) ...162 // Pobělohorské poměry ...164 // Hospodářský vývoj po Bílé hoře ...166 // Rekatolizace a barokní zbožnost ...168 // Barokní kultura ...170 // České země v 18. století (1711-1792) ...172 // Války Marie Terezie ...174 // Osvícenství a klasicismus ...176 // Tereziánské a josefínské reformy ...178 // Židé v českých zemích ...180 //
Mezi revolucemi (1792-1848) ...182 // České národní obrození ...184 // Napoleonské války ...186 // Metternichovský absolutismus ...188 // Revoluční rok 1848 (1848-1849) ...190 // Revoluční rok 1848/49 ...192 // České země 1849-1867 ...194 // Bachův absolutismus ...196 // Když ses nedal korunovat ...198 // Dvě slavné prohry ...200 // České země před 1. světovou válkou (1867-1914) ...202 // Čechové (i Němci)/ váš důmysl / opanujž obchod i průmysl ...204 // Správa a samospráva 1861-1914 ...206 // Dovoleno jest zřizovali spolky ...208 // Kultura a umění ve 2. polovině 19. století ...210 // Čeští Němci v 19. století: dohoda (ne)možná ...212 // První světová válka (1914-1918) ...214 // Válka na frontě ...216 // Válka v zázemí ...218 // Vymyslet si stát ...220 // První republika (1918-1938) ...222 // Politický systém první republiky ...224 // Meziválečné hospodářství a jeho kapitáni i plavčíci ...226 // Děkuji, bylo to krásné! ...228 // Sudetský sud s prachem ...230 // Druhá světová válka (1938-1948) ...232 // šest let pod ochranou Říše ...234 // Za svobodu! ...236 // „Koaliční lidodemo“ ...238 // Československo ve stínu Kremlu (1948-1989) ...240 // Nechť zhyne starý podlý svět! ...242 // Zlatá (?) šedesátá ...244 // Sektorovaný blahobyt ...246 // Pětiletku splníme, i kdyby to mělo trvat deset let! ...248 // Kultura a životní styl v období socialismu ...250 // Sport v království českém i v republice ...252 // Tri čtvrtě století spolu ...254 // Čas, který žijeme (1989-2014) ...256 // Přemety a klopýtáni na cestě k dnešku ...258 // Na hraně nového světa ...260 // Rodokmen Přemyslovců ...262 // Rodokmen Lucemburků ...264 // Rodokmen Habsburků ...265 // Rodokmen habsbursko-lotrinské dynastie ...267 // Knížata, králové a císaři ...268 //
Prezidenti a předsedové vlády ...269 // Pražští biskupové a arcibiskupové ...270 // Olomoučtí biskupové a arcibiskupové ...271 // Zdroje obrázků ...272
(OCoLC)897868831
cnb002612259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC