Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 2015
402 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2481-7 (váz.)
Galileo ; sv. 64
Obsahuje bibliografii na s. 377-394, bibliografické odkazy a rejstřík
001417379
Obsah // Prolog 12 // Poděkování 20 // Kapitola první: Teorie zamrzlé evoluce z ptačí perspektivy 22 // Kde se bere mikroevoluční elasticita druhu 25 // Jak druh přechází z elastického do plastického stavu 30 // Jak a proč postupně zamrzají celé taxony nad úrovní druhu 34 // Kapitola druhá: Co to jsou organismy 38 // Box 1 Co se mohou naučit tvůrci antivirových programů od přírody 39 // Organismy jako výtvory evoluce 43 // Diferenciace organismů na replikátor a interaktor 47 // Box 2 Účelovost a oportunismus v evoluci 50 // Co je to fenotyp organismu a co ho určuje 51 // Mezi geny a epigeny se jen obtížně vede ostrá hranice 53 // Box 3 Dawkinsovo pojetí genu a co s ním dál 55 // Jak zacházejí se svými geny pohlavné se rozmnožující organismy 55 // Cesta od genů ke znaku bývá dlouhá a klikatá 59 // Jak se v průběhu evoluce mění vlastnosti organismů 62 // Box 4 Co když se Hamilton mýlil a co když se vyplatí pomáhat i nepříbuzným? 64 // Proč se složitě vytvářené znaky v evoluci obtížně vyvíjejí 66 // Proč mívají v biologii závislosti tak často tvar obráceného písmene U 67 Box 5 Proč se ? organismů tak často setkáváme s tzv. normálním rozdělením 69 // Odolnost vývoje organismu vůči vnějším a vnitřním rušivým vlivům 70 // I v případě udržování homeostáze platí princip „něco za něco“ 73 // Odolnost organismu vůči poruchám je zajištěna mnohonásobným // zálohováním
funkcí 74 // Evoluční zkušenost druhu umožňuje předem účelně reagovat i na možné budoucí vlivy 76 // Box 6 Jak organismy dlabou na chemii a co je to gratuita 78 // Výstavbu těla zajištují nikoli přímo geny, ale složité vývojové nástroje 79 Samoregulaci vývojových procesů zajišfuje zpětná vazba 81 // Důležitou součástí vývoje je testování funkčnosti vznikajících orgánů 83 // Vývojové procesy vytvářejí novou informaci podobně jako evoluce 85 // Životaschopnost zrůd je důsledkem testování funkčnosti vznikajících orgánů 86 Mateřský organismus si řídí riziko narození potomků s vývojovými vadami 88 Box 7 Proč se ženám s toxoplasmózou rodí chlapečci 88 // Samořízení vývojových procesů a testování funkčnosti a evoluční plasticita 89 // Kapitola třetí: Jak pracuje přirozený výběr 94 // Selekce u nepohlavné se rozmnožujících organismů 95 // Box 8 Funguje frekvenčně závislá selekce všude? 99 // Selekce u pohlavně se rozmnožujících organismů 106 // Box 9 A co když se Dawkins ohledně sobeckosti a lei mýlí? 108 // Box 10 Existují Portmannovy neadresné jevy? 111 // Zpomalení evoluční odpovědi u sexuálních druhů jako důsledek snížené dědivosti znaků 112 // Box 11 Rozhoduje o evoluční plasticitě znaku opravdu jeho dědivost? 115 // Box 12 Jaká je skutečná role skupinového výběru v evoluci 117 Frekvenčně závislá selekce u sexuálních druhů jako zdroj jejich
evoluční elasticity 127 // Box 13 Jak udržuje pohlavní rozmnožování dip Ioidi i 128 // Box 14 Co je to evoluční bastlení 131 // Box 15 Umí buňka cíleně zmnožovat potřebné geny, a jestli ano, co z toho plyne? 132 // Box 16 Co to je a kde se bere outbrední deprese 136 // Soupeření o evolučně stabilní strategii u pohlavně se rozmnožujících // organismů 136 // Zápasy holubic s jestřáby u druhů s vnitřním oplozením 138 // Box 17 Meiotický tah a co na něj říká „parlament genů“ 139 // Box 18 Embryonální tah aneb o čem se zatím v učebnicích nepíše 143 // Jak odpovídají na selekci pohlavně se rozmnožující druhy 145 // Box 19 Kdy se také neuplatňuje princip vytěsnění 145 // Box 20 Není různorodost jako různorodost 151 // Kapitola čtvrtá: Vznik nového druhu 154 // Mechanismy a průběh sympatrické speciace 156 // Box 21 Proč jsou některé taxony tak bohaté na druhy 158 // Mechanismy alopatrické speciace 162 // Box 22 Existují druhy? 163 // Genetické důsledky peripatrické speciace 169 // Osudy odštěpené populace 175 // Které druhy častěji rozmrzají 180 // Box 23 Může člověk zplastičtět? 181 // Kapitola pátá: Zliv zamrzání druhů na průběh mikroevoluce 188 // Mechanismy mikroevoluce 190 // Druh je adaptovaný na podmínky panující v době jeho vzniku, nikoli // na podmínky současné 192 // Příslušníci elastických druhů vystavení selekci mají sníženou biologickou zdatnost 200 // Box
24 Jak vypadá hodná liška? 202 // Box 25 Proč má řemeslo zvěrolékaře zlaté dno 213 // Evolučně zamrzlé druhy se špatně přizpůsobují místním podmínkám 216 Box 26 Co je to Rapoportovo pravidlo a kde vznikají nové druhy 221 Box 27 Jak stálé jsou populace v refugiích? 223 // Elasticita je výhodná v proměnlivém prostředí, plasticita v prostředí stálém 225 Box 28 Kdo nic nedělá, nic nezkazí 232 // Box 29 Zhoršují se cizosprašné rostliny pomaleji než ty samosprašné a co na to sir Sebright? 239 // Teorie zamrzlé evoluce a úspěch invazních druhů 241 // Box 30 Proč jsou nemocniční infekce tak zlé 245 // Box 31 Jak se měří dědivost znaku 249 // Role nepohlavního rozmnožování v úspěšnosti invazních druhů 252 // Konec biologické invaze 255 // Kapitola šestá: Vliv zamrzání druhů a zamrzání vyšších taxonů // na průběh makro evo luce 258 // Mechanismy makroevoluce 259 // Jak vznikají rody 262 // Box 32 Jak vzniká taxon 266 // Střídání dlouhých období, kdy evoluce stojí, a krátkých období rychlých změn 269 // Urychlení adaptivní evoluce v okamžiku speciací 278 // Makroevoluce a fylogenetika 286 // Box 33 Proč už Drosophila není Drosophila a kam zmizely kaktusy 292 // Box 34 Co je to monofyletický taxon 294 // Jak a proč v evoluci zamrzají taxony 302 // Box 35 Co je to prostor vlastností 304 // Box 36 Kambrická exploze 311 // Vliv zamrzání druhů a zamrzání taxonů na vnitrní uspořádání
// fylogenetických stromů 313 // Box 37 Periodizace vývoje života na Zemi 321 // Konec evoluce? 329 // Box 38 Jak spáchat evoluční sebevraždu a čím se živí kráva 330 Teorie zamrzlé evoluce nabízí nové vysvětlení evolučních trendů 334 // Kapitola sedmá: Uplatnění teorie zamrzlé evoluce mimo biologii 340 // Uplatnění teorie zamrzlé evoluce v ochraně přírody 344 // Uplatnění teorie zamrzlé evoluce v technice 348 // Uplatnění teorie zamrzlé plasticity v politologii 349 // Box 39 Proč náš vesmír mlčí 353 // Uplatnění teorie zamrzlé evoluce v oblasti etiky 355 // Závěr: Shrnutí, něco z historie a pohled do budoucna 362 // Box 40 Jak se rodila teorie zamrzlé evoluce 364 // Příloha 370 // Seznam literatury 377 // Rejstřík 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC