Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
xix, 329 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm + 1 DVD
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-0795-2 (váz.)
ISBN 978-80-247-9314-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001417656
Předmluva // Úvod // OBECNÁ ČÁST // 1. Historicky vývoj plaslické a estetické chirurgie a korektivní dermatologie ve světě a v našich podmínkách (Pavel Brychta, Jan Měšťák, Jana Zimová) 3 // 1.1 Historický vývoj plastické a estetické chirurgie ve světě (Pavel Brychta) 3 // 1.1.1 Historie faceliftingu 5 // 1.1.2 Historie abdominoplastiky 5 // 1.1.3 Historie augmentace prsou 7 // 1.1.4 Historie redukce prsou 7 // 1.1.5 Historie liposukce 7 // 1.1.6 Historie tkáňové expanze 8 // 1.1.7 Historie použiti laseru v medicíně, v estetické plastické chirurgii a korektivní dermatologii 9 // 1.2 Historický vývoj české (československé) plastické a estetické chirurgie (Jan Měšťák) 10 // 1.3 Historický vývoj české korektivní dermatologie a kosmetologie (Jana Zimová) 13 // Literatura 13 // 2 Aplikovaná anatomie kůže (Jana Zimová) 15 // 2.1.1 Epidermis 15 // 2.1.2 Dennis (korium) 17 // 2.1.3 Tela subcutanea 19 // 2.2 Kožní adnexa 19 // 2.2.1 Žlázová adnexa 19 // 2.2.2 Keratinizovaná adnexa 20 // Literatura 22 // 3 Aplikovaná fyziologie kůže (Jana Zimová) 23 // 3.1 Ochranná (bariérová) funkce 23 // 3.2 Metabolická funkce 24 // 3.3 Regulační funkce 24 // 3.4 Sekrečni funkce 24 // 3.5 Imunologická funkce 25 // 3.6 Senzorická funkce 27 // 3.7 Depotní funkce 27 // 3.8 Psychosociální funkce 27 // Literatura // 4 Vybrané kožní změny významné pro estetickou plastickou chirurgii a korektivní dermatologii (Jana Zimová, Jana Hercogová) 29 // 4.1 Stárnutí kůže 29 // 4.2 Významné choroby kůže a kožních adnex 29 // Literatura 35 // 5 Výběr pacientů estetické chirurgie, konzultace a předoperační vyšetření (Milada Franců, Laura Janáčková) 37 // 5.1 Body image a média v současném světě 37 // 5.2 Informovaný souhlas 38 // 5.3 Anamnéza 38 // 5.4 Predoperační vyšetření 38 //
5.5 Vysvětlení postupu, rizika a možných komplikací 38 // 5.6 Předoperační instrukce 39 // 5.7 Pooperační instrukce 39 // Literatura 39 // 6 Fotodokumentace v plastické a estetické chirurgii (EvženTrupar, Jan Válka) 41 // 6.1 Metodika 41 // 6.2 Fotoaparát a objektivy 41 // 6.3 Praktické rady při fotografování 42 // 6.4 Archivace fotografií 43 // 6.5 Příprava pacienta 43 // 6.6 Doporučená standardní fotodokumentace pro jednotlivé typy operací v estetické chirurgii. 44 // Literatura 49 // 7 Anestezie v estetické plastické chirurgii a v korektivní dermatologii (Zdeněk Brodecký, Evžen Trupar) 51 // 7.1 Zvláštní aspekty anestezie v estetické plastické chirurgii 51 // 7.2 Anesteziologická konzultace, predoperační vyšetření, informovaný souhlas 51 // 7.3 Premedikace, irombembolická prevence, antibiotická profylaxe 52 // 7.4 Volba anesteziologického postupu 55 // 7.4.1 Lokálni anestezie 55 // 7.4.1.1 Lokálni anestetika. Lokální a infiltrátní anestezie podávaná chirurgem 55 // 7.4.1.2 Tumescentní anestezie 59 // 7.4.1.3 Svodná anestezie 59 // 7.4.2 Analgosedace, sedace při vědomí 61 // 7.4.3 Celková anestezie 62 // 7.4.3.1 Nitrožilní (intravenózní) anestezie 62 // 7.4.3.2 Inhalační anestezie 63 // 7.4.3.3 Intramuskulární anestezie 64 // 7.4.3.4 Doplňovaná kombinovaná anestezie 64 // 7.5 Polohování, tepelná pohoda, náhrada tekutin, monitorace a dokumentace 65 // 7.6 Specifika anestezie u některých typů operací 65 // 7.6.1 Operace v oblasti hlavy a krku 65 // 7.6.2 Operace v oblasti hrudníku 67 // 7.6.3 Operace v oblasti břicha 67 // 7.6.4 Liposukce 68 // 7.6.5 Redukce kůže 68 // 7.6.6 Kombinace několika výkonů 68 // 7.7 Pooperační péče 69 // 7.7.1 Zotavovací pokoj 69 // 7.7.2 Pooperační analgezie 69 // 7.7.3 Pooperační nevolnost a zvracení 70 //
7.7.4 Kritéria pro propuštění pacienta v den operace do domácí péče 70 // Literatura 71 // 8 Psychologické aspekty plastické a estetické chirurgie (Laura Janáčková) 73 // 8.1 Předoperační psychologická konzultace 73 // 8.2 Motivace pacienta k plastickému výkonu 74 // 8.3 Psychosociální aspekty lidského prožívání 74 // 8.4 Změna osobního náhledu na sebe sama 76 // Literatura 76 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 9 Estetická a plastická chirurgie a korektivní dermatologie obličeje a hlavy (Pavel Brychta, Miroslav Krejča, Jan Měšťák. Ondřej Měšťák. Petr Pachman, Jan Stanek. Jan Válka. Jitka Vokurková, Jana Zimová) 79 // 9.1 Obnova vlasové pokrývky hlavy (Jitka Vokurková. Jana Zimová. Pavel Brychta) 79 // 9.1.1 Některé vybrané choroby vlasů, jejich klinický obraz a léčba 79 // 9.1.2 Transplantace vlasů 82 // 9.1.3 Tkáňové expundéry 84 // 9.2 Estetická oloplastika (Miroslav Krejča) 87 // 9.2.1 Historie otoplastiky 87 // 9.2.2 Anatomie boltce 87 // 9.2.3 Embryologie 88 // 9.2.4 Deformity a defekty ucha 88 // 9.2.5 Korekce odstávajícího ucha 89 // 9.3 Rinoplastika (Jan Válka. Jitka Vokurková) 93 // 9.3.1 Korektivní operace nosu (Jan Válka) 93 // 9.3.1.1 Historie a vývoj korektivní rinoplastiky 93 // 9.3.1.2 Estetika nosu 94 // 9.3.1.3 Kvalita kůže 95 // 9.3.1.4 Funkce nosu 96 // 9.3.1.5 Primárni rinoplastika 96 // 9.3.1.6 Osteotomie 98 // 9.3.1.7 Techniky "let down" a !push down" 99 // 9.3.1.8 Operace nosní přepážky 100 // 9.3.1.9 Komplikace rinoplastiky 101 // 9.3.2 Transplantace v korektivní rinoplaslice (Jan Válka) 102 // 9.3.3 Sekundární rinoplastika (Jan Válka) 104 // 9.3.4 Korekce nosu u rozštěpových vad obličeje (Jitka Vokurková) 107 // 9.4 Browlifting (Jan Stanek) 108 // 9.4.1 Historie browliftingu 108 // 9.4.2 Cíl browliftingu a vyšetření 109 // 9.4.3 Přímý browlifting 109 //
9.4.4 Bikoronální browlifting 109 // 9.4.5 Endoskopický browlifting 110 // 9.4.6 Pooperační péče 113 // 9.4.7 Komplikace browliftingu 113 // 9.5 Facelifting (Jan Stanek) 114 // 9.5.1 Historie faccliftingu 114 // 9.5.2 Patogeneze stárnutí obličeje 115 // 9.5.3 Superficiální muskulo-aponeurotický systém (SMAS) 115 // 9.5.4 Typy faceliftingu 115 // 9.5.4.1 Klasický facelift zahrnující pouze kůži 115 // 9.5.4.2 SMAS facelift 116 // 9.5.4.3 Rozšířený SMAS facelift 117 // 9.5.4.4 Subperiostálni facelift 118 // 9.5.4.5 Endoskopický facelift 119 // 9.5.4.6 Necklifting 119 // 9.5.4.7 MACS facelifting 121 // 9.5.5 Komplikace faceliftingu a jejich řešení 122 // 9.6.1 Historie blefaroplastiky // 9.6.2 Vyšetření a výběr pacientů k estetické blefaroplastice 124 // 9.6.3 Předoperační příprava 125 // 9.6.4 Horní blefaroplastika (Jitka Vokurková) 125 // 9.6.5 Dolní blefaroplastika (Jan Stanek) // 9.6.6 Další estetické korekce očních víček 128 // 9.6.6.1 Korekce u asijského typu víček 133 // 9.6.6.2 Korekce ptózy víček 134 // 9.6.6.3 Sekundární blefaroplastika 136 // 9.7 Injekční výplňové materiály (Petr Pachman) 138 // 9.7.1 Historie výplní 138 // 9.7.2 Etiologie stárnutí obličeje 138 // 9.7.3 Technika výplní jednotlivých oblastí 138 // 9.7.4 Rozdělení výplní 139 // 9.7.5 Kontraindikace 140 // 9.7.6 Nevidoucí reakce 140 // 9.8 Transfer autologní tukové tkáně (fatgrafting) (Ondřej Měšťák) 142 // 9.8.1 Historie fatgraftingu 142 // 9.8.2 Technika fatgraftingu 142 // 9.8.3 Užití fatgraftingu pro rejuvenaci obličeje 143 // 9.8.4 Pooperační průběh a komplikace 144 // Literatura 145 // 10 Estetická plastická chirurgie trupu a končetin (Pavel Brychta, Michal Čierny, Lukáš Frajer, Roman Kufa, Jan Měšťák, Ondřej Měšťák, David Štěpán, Jitka Vokurková) // 10.1 Estetická mammaplastika 151 //
10.1.1 Zvětšení prsů (Roman Kufa, Lukáš Frajer, Ondřej Měšťák) 151 // 10.1.1 Historie 151 // 10.1.2 Augmentace prsů implantáty (Román Kufa, Lukáš Frajer) 152 // 10.1.2 Augmentace prsů fatgrafliftingem (Ondřej Měšťák) // 10.1.3. Redukce prsů (Jan Měšťák, Ondřej Měšťák) 158 // 10.1.4. Korekce asymetrie prsů (Jan Měšťák) 166 // 10.1.5. Rekonstrukce prsu pro mastekomii (Jan Měšťák) 167 // 10.1.5.1 Historie 167 // 10.1.5.2 Předoperační vyšetření 167 // 10.1.5.3 Rekonstrukce prsu po radikální mastekomii 167 // 10.1.5.4 Přidatné operace ke korekci druhého prsu 171 // 10.1.5.5 Rekonstrukce prsu po parciálních výkonech 172 // 10.1.5.6 Profylaktická mastektomie s rekonstrukcí // 10.1.5.7 Rekonstrukce arcolomamilárního komplexu 173 // 10.2. Estetická abdominoplastika (Pavel Brychta. Jan Měšťák. Jitka Vokurková) 175 // 10.2.1 Historie 175 // 10.2.2 Anatomie přední břišní stěny 176 // 10.2.3 Indikace a kontraindikace estetické abdominoplastiky 177 // 10.2.4 Výbér pacientů k estetické abdominoplastice 177 // 10.2.5 Předoperační příprava, postup a plánování 177 // 10.2.6 Operační technika 179 //10.2.7 Pooperační péče 181 // 10.2.8 Výsledky 181 // 10.2.9 Komplikace estetické abdominoplastiky 181 // 10.3 Liposukce a lipotransfer (David Štěpán) 181 // 10.3.1 Liposukce 181 // 10.3.1.1 Historie 181 // 10.3.1.2 Poznámka k metabolismu tukových buněk 181 // 10.3.1.3. Metody liposukce 182 // 10.3.1.4 Výběr pacientů k liposukci 183 // 10.3.1.5 Techniky liposukce 183 // 10.3.1.6 Rozsah liposukce 185 // 10.3.1.7 Pooperační průběh a ošetřování 185 // 10.3.1.8 Komplikace liposukce 185 // 10.3.2 Lipotransfer / fatgraftng 186 // 10.3.2.1 Historie 186 // 10.3.2 2 Metodika lipotransferu 186 // 10.3.2.3 Pooperační péče 187 // 10.4 Body contouring ( Pavel Brychta, Ondřej Měšťák) 187 //
10.4.1 Liposukce a lipotransfer v rámci bodycontourigu 187 // 10.4.2 Abdominoptastika v rámci body contouringu 187 // 10.4.3 Brachioplastika 189 // 10.4.4 Body lifting 191 // 10.4.5 Gluteoptastika 196 // 10.4.5.1 Liposukce gluteální krajiny 196 // 10.4.5.2 Augmentační gluteoplastika 196 // 10.4.5.3 Gluteální augmentace autologním tukem 199 // 10.4.5.4 Dermolipektomie 199 // 10.4.5.5 Gluteální korio- tukové laloky 199 // 10.4.5.6 Dermotuberální kotvicí technika 200 // 10.4.6 Lifting stehen 200 // 10.5 Bariatrická chirurgie a postbariatrická plastická chirurgie (Pavel Brychta, Michal Čierny) 201 // 10.5.1 Bariatrická chirurgie (Michal Čierny) 201 // 10.5.1.1. Obezita 201 // 10.5.12 Chirurgická léčba obezity - bariatrie 202 // 10.5.1.3 Metabolická chirurgie 205 // 10.5.1.4 Indikační kritéria v bariatrii a volba bariatrické operace 206 // 10.5.1.5 Techniky bariatrických operací 207 // 10.5.1.6 Výsledky bariatrických operací 208 // 10.5.1.7 Komplikace bariatrie 209 // 10.3.1.8 Postbartatrické poznámky 211 // 10.5.2 Postbariatrická plastická chirurgie (Pavel Brychta) 213 // Literatura 215 // 11. Korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie (Yvonne Bergerové, Pavel Brychta, Vladimíra Stoy Částková, Jorga Fialová, Albert Foldyna, Jana Hercogová, Karolína kykalová, Břetislav Lipový, Marta Moidlová, Petr Pachmann, Patrik Paulis, Eva remlová, Naděžda Vojáčková, Jana Zimová) 221 // 11.1. Obecné principy korektivní dermatologie a laserové estetické chirurgie (Pavel Brychta, Karolina Kykalová) 221 // 11.2 Korektivní dermatologie 221 // 11.2.1 Prevence a konzervativní terapie kožních změn ve stáří (Eva Remlová) 221 // 11.2.2 Prevence poškození kůže UV zářením - fotoprotekce (Eva Remlová) 222 // 11.2.3 Metody kvalitativní obnovy kůže (Yvonne Bergerová, Karolína Kykalová, Marta Moidlová, Petr Pachmann) 224 //
11.2.3.1 Odstranění nežádoucích pigmentací (Yvonne Bergerová, Karolína Kykalová, Marta Moidlová) 224 // 11.2.3.2 Korekce vrásek - injekční výplňové materiáy (Marta Moidlová, Petr Pachmann) 231 // 11.2.3.3 Botutotoxin 231 // 11.2.4 Mininvazivní operační technéky využívající závvěsná vlákna (Patrik Paulis, Jana Hercogová) 233 // 11.2.5 Dermatotogická problematika péče o vlasy (Jana Zimová) 235 // 11.2.6 Odstraňování nežádoucích kožních lézí (Břetislav Lipový) 236 // 11.2.7 Rekonstrukční dermagrafika (Vladimíra Stoy Částková) 236 // 11.2 8 Komplikace korektivní dermatologickýxh postupů (Eva Remlová) 238 // 11.2.8.1 Hypetrofické a keloidní jizvy (Jorga Fialová, Naděžda Vojáčková, Jana Hercogová) 238 // 11.3 Laserová estetická chirurgie 240 // 11.3.1 Lasery a jim podobná zařízení v estetické medicíně (Eva Remlová) 240 // 11.3.1.1 Lasery pro resufacing a ablaci 242 // 11.3.1.2 Lasery a podobná zařízení pro neabtlativní rejuvenaci kůže 242 // 11.3.1.3 Lasery a podobná zařízení pro korekci cévních lézi 244 // 11.3.1 4 Lasery a podobná zařízení pro korekci pigmentových lézí 244 // 11.3.1.5 Lasery a podobná zařízení pro korekci tetováže 244 // 11.3.1.6 Lasery a podobná zařízení pro epitaci 245 // 11.3.2 Laserová ablace a resurfacing dermabraze (Pavel Brychta) 245 // 11.3.2.1 Základní principy laserové ablace a dermabraze 245 // 11.3,2.2 Histotogické změny a hojení vaporizované kůže 246 // 11.3.2.3 Klinické aplikace CO2 a Er.YAG laseru 247 // 11.3.3 Neablativní revjuvenace kůže (Eva Remlová) 253 // 11.3.4 Laserové odstraňování cévních lézí 233 // 11.3.4.1 Cévní léze kůže (Pavel Brychta, Karolína Kykalová, Eva Remlová) 255 // 11.3.4.2 Laserová léčba metlicových a retikulárních varikozit dolních končetin (Albert Foldyna) 256 //
11.3.4.3 Sklerotizace varixů dolních končetin (Albert Foldyna) 258 // 11.3.4.4 Endoluminální laserová koagulace varikózních žil dolních končetin 259 // 11.3.4.5 Laserové odstraňování dalších cévních lézí (karolína Kykalová Eva Remlová) 262 // 11.3.5 Laserové odstraňování pigmentových lézi (Marta Moidlová, Karolína Kykalová 263 // 11.3.6 Laserové odstraňování tetováží (marta Moidlová, Karolína Kykalová, Yvonne Bergerová) 264 // 11.3.7 .Metody odstraňování nežádoucího ochlupení (Marta Moidlová, Yvonne Bergerová, Karolína Kykalová) 266 // 11.3.7.1 Zdravotní příčiny nežádoucího ochlupení 267 // 11.3.7.2 Depilační metody 267 // 11.3.7.3 Epilační metody s dlouhodobým efektem 267 // 11.4 Nové metody estetické medicíny (Eva Remlová) 270 // Literatura 272 // 12 Kombinované plasticko-chirurgické a laserové výkony (Jan Stanek, Pavel Brychta) 281 // 12.1 Laserem asistovaná blefaroplastika 281 // 12.1.1. Operační technika 281 // 12.1.2 Předoperační vyšetření // 12.1.3 Typy deformit a jejich řešení 282 // 12.14 Laserem asistovaná horní blefaroplastika 283 // 12.1.5 Laserem asistovaná dolní transkonjuktivální blaferoplastika 284 // 12.2 Endoskopícký lifting čela a laser 287 // 12.3 Facelifting a laser 288 // Literatura 290 // Přehted obrázků293 // Rejstřík 321 // Souhrn 327 // Summary 329
(OCoLC)890261261
cnb002604004

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC