Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Horizont, 1985
124 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
Zájmové publikace ČÚV Socialistické akademie ČSSR
5000 výt.
Obsahuje bibliografie
001417857
Předmluva 7 - Doc. PhDr. V. Pařízek, CSc. // I. Úloha mluvené řeči, zvukové sdělení v životě člověka 10 - Doc. PhDr. M. Dohalská, CSc. // Vývoj funkce mluvené řeči 11 // Jazyková komunikace 18 // Komunikační proces 18 // II. Příprava, výstavba a výchovný aspekt mluvených projevů 21 - Doc. PhDr. M. Dohalská, CSc. // Komunikační situace 21 // Publikum 23 // Prostor 25 // Řečník a mikrofon 27 // Čas 28 // Komunikační plán 30 // Vlastní příprava projevu 31 // K projevu a jeho výstavbě 34 // III. Základní útvary řečnických projevů 45 - PhDr. J. Hůrková-Novotná, CSc. // Referát 47 // Přednáška 48 // Diskuse 51 // Projev 54 // Řeč 56 // 5Slavnostní řeč 58 // Koncipování výkladů v rámci vzdělávacího cyklu 59 // Výběr jazykových prostředků 62 // Využití některých řečnických jazykových prostředků 64 // Fráze ve veřejném mluveném projevu 67 // IV. Technika mluveného projevu 69 - PhDr. J. Hůrková-Novotná, CSc. // Dýchání (respirace) 71 // Zacházení s hlasem a artikulace 73 // Hlasová hygiena 79 // Spisovná výslovnost 80 // Samohlásky 81 // Souhlásková spojení 82 // Přízvuk 83 // Výslovnost cizích slov 85 // Vady výslovnosti 88 // Zvukové prostředky členění souvislé řeči 89 // Frázování 90 // Větný přízvuk 91 // Intonace 92 // Vlastní jména ve veřejném projevu 95 // Uvádění číselných údajů 96 // Kultura veřejného projevu 97 // V. Mimoslovní komunikace v projevu lektora 99 - PhDr. J. Vymětal // Co je to komunikace 100 // Mimoslovní komunikace 106 // Výraz obličeje a pohledy 108 // Gesta a držení těla 110 // Slova a věci 117 - PhDr. V. Špalek // Literatura 123 // Doporučené jazykové příručky a slovníky 125
(OCoLC)22692735
cnb000012751

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC