Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
EB
První české vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
376 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2504-1 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4473-8 (e-kniha)
Lingvistika
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001417893
PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ // PŘEDMLUVA k PRVNÍMU VYDÁNÍ // ZKRATKY // 1 Úvod // 1.1 Co je morfologie? // 1.2 Morfologie v různých jazycích 1-3 Cíle morfologického výzkumu // 1.4 Stručný průvodce knihou pro uživatele Souhrn Kapitoly 1 Další literatura Cvičení na porozumění // 2 ZÁKLADNÍ POJMY // 2.1 Lexémy a slovní tvary // 2.2 Afixy, báze a kořeny // 2.3 Morfémy a alomorfy // Souhrn Kapitoly 2 // Apendix. Morfematické glosy Cvičení na porozumění Výzkumné cvičení Instrukce // 3 PRAVIDLA // 3.1 Morfologické vzorce // 3.1.1 Afixace a kompozice // 3.1.2 Modifikace báze // 3.1.3 Reduplikace // 3.1.4 Konverze // 3.1.5 Za hranicemi morfologie // 3.2 Dva přístupy k morfologickým pravidlům // 3.2.1 Model založený na morfému // 3.2.2 Model založený na slově Souhrn Kapitoly 3 // Další literatura Cvičení na porozumění Výzkumné cvičení Instrukce // 4 LEXIKON // 4.1 Morfémový lexikon? // 4.2 Lexikon výhradně slovních tvarů // 4.3 Sbližování mezi přístupy založenými na slovních tvarech a na morfémech // Souhrn Kapitoly 4 Další literatura Cvičení na porozumění Výzkumné cvičení Instrukce // 5 FLEXE A DERIVACE // 5.1 Flektivní hodnoty // 5.2 Derivační významy // 5.2.1 Derivovaná substantiva // 5.2.2 Derivovaná slovesa // 5.2.3 Derivovaná adjektiva // 5.3 Vlastnosti flexe a derivace // 5.3.1 Relevance pro syntax // 5.3.2 Obligatornost // 5.3.3 Aplikační omezení // 5.3.4 Stejný pojem jako báze // 5.3.5 Abstraktnost // 5.3.6 Kompozicionalita významu // 5.3.7 Pozice vzhledem k bázi // 5.3.8 Bázová alomorfie // 5.3.9 Slovnědruhová změna // 5.3.10 Kumulatívni vyjadřování 118 // 5.3.11 Iterace 118 // 5.4 Dichotomie nebo kontinuum? 119 // 5.4.1 Inherentní a kontextová flexe 120 // 5.5 Flexe, derivace a rozhraní syntaxe a morfologie 122 // 5.5.1 Dichotomický přístup a dělená morfologie 122 //
5.5.2 Kontinuální přístup a jednokomponentová // architektura 125 // Souhrn Kapitoly 5 126 // Apendix. Notační konvence pro flektivní hodnoty 127 // Další literatura 129 // Cvičení na porozumění 129 // Výzkumné cvičení 130 // Instrukce 130 // 6 PRODUKTIVITA I33 // 6.1 Povědomí uživatelů jazyka o produktivitě 133 // 6.2 Produktivita, kreativita a škálovitost 135 // 6.3 Omezení slovotvorných pravidel 137 // 6.3.1 Fonologická omezení 137 // 6.3.2 Sémantická omezení 138 // 6.3.3 Pragmatická omezeni 139 // 6.3.4 Morfologická omezení 139 // 6.3.5 Vrstva výpůjček 140 // 6.4. Produktivita a lexikon 142 // 6.4.1 Omezení způsobená formou zpracování 142 // 6.4.2 Blokace synonym 144 // 6.4.3 Produktivita a analogie 146 // 6.5 Měření produktivity 148 // Souhrn Kapitoly 6 151 // Další literatura 152 // Cvičení na porozumění 152 // Výzkumné cvičeni 153 // Instrukce 154 // 7 MORFOLOGICKÉ STROMOVÉ DIAGRAMY I57 // 7.1 Kompoziční typy 157 // 7.2 Hierarchická struktura v kompozitech 162 // 7.3 Hierarchická struktura v odvozených lexémech 165 // 7.4 Paralely mezi syntaxí a morfologií? 167 // Souhrn Kapitoly 7 170 // Další literatura 170 // Cvičení na porozumění 171 // Výzkumné cvičení 172 // Instrukce 174 // 8 FLEKTIVNÍ PARADIGMATA 177 // 8.1. Syntagmatické a paradigmatické vztahy v morfologii 177 // 8.2 Flektivní třídy 179 // 8.2.1 Zařazení do flektivní třídy 181 // 8.2.2. Vztah k rodu 183 // 8.2.3 Flektivní třídy a produktivita 185 // 8.3 Paradigmatické vztahy a změna flektivní třídy 187 // 8.4 Hereditární hierarchie 189 // 8.3 Kmeny a priscianská formace 19З // 8.6 Synkretismus 195 // 8.6.1 Systematická versus náhodná flektivní // homonymie 196 // 8.6.2 Subspecifíkace 198 // 8.6.3 Referenční pravidla 200 // 8.7 Další diskrepance mezi formou a obsahem 202 // 8.7.1 Defektivnost 202 //
8.7.2 Deponence 204 // 8.8 Perifráze 205 // Souhrn Kapitoly 8 206 // Další literatura 207 // Cvičení pro porozumění 207 // Výzkumné cvičení 209 // Instrukce 209 // 9 SLOVA A FRÁZE 211 // 9.1 Kompozita versus fráze 212 // 9.2 Volné tvary versus vázané tvary 218 // 9.3 Klitika versus afixy 220 // 9.4 Lexikální integrita 226 // Souhrn Kapitoly 9 230 // Další literatura 230 // Cvičení na porozumění 231 // Výzkumné cvičení 232 // Instrukce 233 // 10 MORFONOLOGIE 235 // ío.i Dva typy alternací 235 // 10.2 Produktivita morfonologických alternací 241 // 10.3 Diachronie morfonologických alternací 244 // 10.4 Morfonologie jako fonologie 246 // 10.5 Morfonologie jako morfologie 252 // Souhrn Kapitoly 10 255 // Další literatura 256 // Cvičení na porozumění 256 // 11 MORFOLOGIE A VALENCE 259 // 11.1 Operace měnící valenci 259 // 11.1.1 Sémantická valence a syntaktická valence // (argumentová struktura a funkční struktura) 259 // 11.1.2 Operace upozaďující agens 262 // 11.1.3 Operace upozaďující patiens 265 // 11.1.4 Operace přidávající agens: kauzativy 266 // 11.1.5 Operace vytvářející předmět: aplikativy 267 // 11.1.6 Obecné vlastnosti operací měnících valenci 269 // 11.2 Valence u kompozice 271 // 11.2.1 Inkorporace substantiva 271 // 11.2.2 Slovesná kompozita typu V - V 273 // 11.2.3 Syntetická nominální kompozita 275 // 11.3 Transpoziční derivace 278 // 11.3.1 Transpoziční a argumentová heredita (dědění) 278 // 11.3.2 Dějová substantiva (V-» N) 279 // 11.3.3 Konatelská substantiva (V -» N) // a deverbální adjektiva (V -» A) 281 // 11.3.4 Deadjektivní transpozice (A -» N, A -» V) 282 // 11.4 Transpoziční flexe 283 // Souhrn Kapitoly 11 288 // Další literatura 289 // Cvičení na porozumění 289 //
12 ÚČINKY FREKVENCE V MORFOLOGII 29I // 12.1 Asymetrie ve flektivních hodnotách 291 // 12.1.1 Frekventované a vzácné hodnoty 292 // 12.1.2 Korelace mezi frekvencí a krátkostí 293 // 12.1.3 Korelace mezi frekvencí a diferenciací 294 // 12.1.4 Lokální frekvenční reverze 297 // 12.1.5 Vysvětlení těchto korelací 298 // 12.2 Směr analogického vyrovnávání 299 // 12.3 Frekvence a nepravidelnost 301 // Souhrn Kapitoly 12 303 // Další literatura 303 // Cvičení na porozumění 304 // Výzkumné cvičení 305 // Instrukce 305 // KLÍČ K CVIČENÍM NA POROZUMĚNÍ // POZNÁMKA PŘEKLADATELŮ // BIBLIOGRAFIE // GLOSÁŘ ODBORNÝCH TERMÍNŮ // REJSTŘÍK JAZYKŮ // VĚCNÝ REJSTŘÍK
(OCoLC)913563935
cnb002685525

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC