Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014
162 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7308-548-3 (Univerzita Karlova v Praze ; brožováno)
ISBN 978-80-7476-067-9 (TOGGA ; brožováno)
ISBN 978-80-7308-631-2 (ebook)
Varia ; 32. svazek
V publikaci uvedeno též ISBN nakl. Togga
Obsahuje bibliografii na straně 147-160 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001417942
Předmluva // 1 Forenzní fonetika // 1.1 Historie forenzní fonetiky // 1.2 Úlohy forenzní fonetiky // 1.2.1 Profilování mluvčího // 1.2.2 Srovnávání hlasů // 1.2.3 Další úlohy // 1.3 Biometrická povaha lidského hlasu // 2 Vokalické formanty // 2.1 Průměrné hodnoty formantových frekvencí // 2.2 Formantové trajektorie // 2.2.1 Experiment I // 2.2.2 Experiment II // 2.3 Dlouhodobé formantové distribuce // 2.3.1 Experiment III // 2.4 Diskuse a závěr // 3 Statistický popis hodnot základnífrekvence // 3.1 Střední hlasová frekvence a variabilita F0 // 3.2 Faktory ovlivňující střední hlasovou frekvenci // 3.3 Srovnání ukazatelů střední hlasové frekvence // 3.4 Dlouhodobá distribuce F0 // 3.5 Experiment I // 3.6 Experiment II // 3.7 Závěr // 4 Základní frekvence v konturácha průbězích // 4.1 Skupinová variabilita ve využití základní hlasivkové frekvence // 4.2 Individuální variabilita ve využití základní hlasivkové frekvence // 4.3 Využití informace o průběhu F0 pro identifikaci mluvčího // 4.3.1 Experiment I – gradient regresní přímky // 4.3.2 Experiment II – koeficienty polynomické rovnice // 4.3.3 Experiment III – funkční analýza hlavních komponent // 4.4 Závěr // 5 Spektrální sklon // 5.1 Technické aspekty spektrální analýzy // 5.2 Lingvistické koreláty spektrálního sklonu // 5.3 Dlouhodobé ukazatele spektrálního sklonu // 5.4 Krátkodobé ukazatele spektrálního sklonu // 5.4.1 Experiment // 5.5 Závěr // 6 Temporální charakteristiky // 6.1 Globální temporální ukazatele // 6.1.1 Experiment I – tempo řeči // 6.1.2 Experiment II – rytmické ukazatele // 6.2 Lokální temporální ukazatele // 6.3 Závěr //
7 Telefonní přenos // 7.1 Charakteristiky pevné telefonní sítě // 7.2 Vliv pevné sítě na řečový signál a akustické parametry // 7.3 Charakteristiky mobilní telefonní sítě // 7.4 AMR kodek // 7.5 Dopad komprese AMR kodekem na akustické parametry // 7.5.1 Formanty // 7.5.1.1 Experiment I // 7.5.2 F0 // 7.5.3 Glotální parametry // 7.5.3.1 Experiment II // 7.6 Závěr // 8 Rozhodování a statistika // 8.1 Pravděpodobnostní škály // 8.2 Diskriminační index d‘ // 8.3 Využití frekventistických statistických postupů // 8.3.1 Příklady využití statistických postupů ve fonetických studiích // 8.4 Bayesovská pravděpodobnost a její využití ve forenzní fonetice // 8.4.1 Koncept věrohodnostního poměru // 8.5 Závěr // 9 Identifikace mluvčích z pohleduautentické kriminalistické praxe v Českérepublice // 9.1 Současná situace v kriminalistické praxi // 9.2 Vývoj charakteru praktických případů // 9.3 Řešené úkoly v oblasti kriminalistické audioexpertizy // 9.4 Faktory působící při vzniku nahrávek // 9.5 Závěr // 10 Závěrem // Reference // Resumé / Summary
(OCoLC)907524956
cnb002660316

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC