Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2015
237 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7790-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na straně 227-229 a rejstříky
001417992
Obsah // Obsah // Předmluva...3 // 1. Uvedení do logiky...9 // 1.1 Logika jako věda o vyplývání...9 // 1.2 Stručné dějiny logiky...13 // 1. Cvičení - základní pojmy obecné logiky...16 // 2. Uvedení do výrokové logiky...19 // 2.1 Základní pojmy výrokové logiky...19 // 2.1 Cvičení - základní terminologie...20 // 2.2 Pravdivostní funkce...21 // 2.3 Nejznámější pravdivostní funkce...25 // 2.4 Další zajímavé pravdivostní funkce...30 // 2.5 Analýza výroků přirozeného jazyka prostředky VL...32 // 2.5 Příklady - analýza výroků přirozeného jazyka prostředky VL...34 // 2.6 Příklady - přenos pravdivosti...36 // 3. Jazyk VL...39 // 3.1 Syntax VL...40 // 3.2 Některé další syntaktické pojmy VL...41 // 3.3 Sémantika VL...42 // 3.4 Některé další sémantické pojmy VL...46 // 3.5 Cvičení - terminologie VL...49 // 3.6 Cvičení - syntaktické/sémantické pojmy VL...50 // 3.6 Řešení - syntaktické/sémantické pojmy VL...50 // 3.7 Cvičení - zjištění pravdivostní hodnoty formule při určité valuaci 51 // 3.7 Řešení - zjištění pravdivostní hodnoty formule při určité valuaci 51 // 3.8 Cvičení - nalezení modelu formule...52 // 3.8 Řešení - nalezení modelu formule ...52 // 3.9 Cvičení - splnitelnost množiny formulí...52 // 3.9 Řešení - splnitelnost množiny formulí...53 // 3.10 Polská notace...53 // 3.11 Cvičení - přepisy z a do polské notace...54 // 3.11 Řešení - přepisy z a do polské notace...55
// 4. Zjištění průběhu pravdivostních hodnot formule tabulkovou metodou... 57 // 4.1 Příklady - zjištění průběhu pravdivostních hodnot formule...59 // 4.2 Cvičení - zjištění průběhu pravdivostních hodnot formule...64 // 4.2 Řešení - zjištění průběhu pravdivostních hodnot formule...64 // 5 // Úvod do logiky: klasická výroková logika // 4.3 Příklady - ověřování, zda je daná formule tautologií tabulkovou metodou...66 // 4.4 Cvičení - ověřování, zda je daná formule tautologií tabulkovou metodou...67 // 4.4 Řešení - ověřování, zda je daná formule tautologií tabulkovou metodou...68 // 4.5 Cvičení - splnitelnost množiny formulí...68 // 4.5 Řešení - splnitelnost množiny formulí...69 // 5. Odvození výrokových spojek z jiných výrokových spojek...71 // 5.1 Příklady - odvození výrokových spojek z jiných výrokových spojek 71 // 5.2 Cvičení - odvození výrokových spojek z jiných výrokových spojek.. 75 // 5.2 Řešení - odvození výrokových spojek z jiných výrokových spojek... 75 // 6. Vybrané tautologie...77 // 6.1 Cvičení - vybrané tautologie...80 // 7. Ekvivalentní transformace ...81 // 7.1 Příklady - ekvivalentní transformace formulí...83 // 7.2 Cvičení - transformace formulí...84 // 7.2 Řešení - transformace formulí...85 // 7.3 Cvičení - ekvivalence výroků...91 // 7.3 Řešení - ekvivalence výroků...92 // 7.4 Cvičení - ekvivalence výroků (výběr z možností)...94
// 7.4 Řešení - ekvivalence výroků (výběr z možností)...96 // 8. Negace výroků...97 // 8.1 Příklady - negace výroků...97 // 8.2 Cvičení - negace výroků...99 // 8.2 Řešení - negace výroků...100 // 8.3 Cvičení - negace výroků (výběr z možností)...102 // 8.3 Řešení - negace výroků (výběr z možností)...108 // 9. Úplná disjunktivní / konjunktivní normální forma a její minimalizace...111 // 9.1 Úplná disjunktivní (konjunktivní) normální forma...113 // 9.2 Příklady - sestavení ÚDNF (ÚKNF)...115 // 9.3 Minimalizace ÚDNF (ÚKNF)...117 // 9.4 Příklady - sestavení a minimalizace ÚDNF...119 // 9.5 Cvičení - sestavení a minimalizace ÚDNF...124 // 9.5 Řešení - sestavení a minimalizace ÚDNF...126 // 10. Výrokově-logické vyplývání...129 // 10.1 Cvičení - výrokově-logické vyplývání...132 // Obsah // 11. Ověřování, zdaje formule tautologií metodou protipříkladu...133 // 11.1 Příklady - ověřování, zdaje formule tautologií metodou protipříkladu...136 // 11.2 Cvičení - ověřování, zda je formule tautologií metodou protipříkladu...140 // 11.2 Řešení - ověřování, zdaje formule tautologií metodou protipříkladu...141 // 11.3 Cvičení - ověřování, zdaje formule kontradikcí metodou protipříkladu...141 // 11.3 Řešení - ověřování, zda je formule kontradikcí metodou protipříkladu...142 // 12. Ověřování platnosti úsudků metodou protipříkladu...143 // 12.1 Příklady
- ověřování platnosti úsudků s jednou premisou sémantickou metodou...146 // 12.2 Cvičení - ověřování platnosti úsudků s jednou premisou metodou protipříkladu...148 // 12.2 Řešení - ověřování platnosti úsudků s jednou premisou // metodou protipříkladu...148 // 12.3 Cvičení - ověřování platnosti úsudkových forem s jednou premisou metodou protipříkladu...149 // 12.3 Řešení - ověřování platnosti úsudkových forem s jednou premisou metodou protipříkladu...150 // 12.4 Příklady - ověřování platnosti úsudků metodou protipříkladu...150 // 12.5 Cvičení - ověřování platnosti úsudků metodou protipříkladu...153 // 12.5 Řešení - ověřování platnosti úsudků metodou protipříkladu...156 // 12.6 Cvičení - ověření platnosti z dvojice úsudků metodou protipříkladu...157 // 12.6 Řešení - ověření platnosti z dvojice úsudků metodou protipříkladu...158 // 12.7 Cvičení - ověřování platnosti úsudkových forem metodou protipříkladu...158 // 12.7 Řešení - ověřování platnosti úsudkových forem metodou protipříkladu...160 // 12.8 Cvičení - ověření platnosti z dvojic úsudkových forem // metodou protipříkladu...160 // 12.8 Řešení - ověření platnosti z dvojice úsudkových forem // metodou protipříkladu...161 // 7 // Úvod do logiky: klasická výroková logika // 13. Axiomatický systém VL a pojem důkazu...163 // 13.1 Axiomatické systémy pro VL...163 // 13.2 Důkazy...166
13.3 Vlastnosti axiomatických systémů VL...170 // 13.4 Cvičení - axiomatické systémy, jejich vlastnosti, důkazy...172 // 14. Důkazové systémy...175 // 14.1 Hilbertovská dedukce...175 // 14.2 Příklady důkazů v hilbertovském systému dedukce...176 // 14.3 Přirozená dedukce...179 // 14.4 Příklady důkazů v systému přirozené dedukce...182 // 14.5 Gentzenovská dedukce...191 // 14.6 Příklady důkazů v gentzenovském systému přirozené dedukce 194 // 14.7 Metoda sémantických tabel...197 // 14.8 Příklady důkazů metodou sémantických tabel...201 // 14.9 Cvičení - důkazy metodou sémantických tabel...209 // 14.10 Rezoluční metoda...210 // 14.11 Cvičení - určení vyplývajícího výroku rezoluční metodou // (výběr z možností)...213 // 14.11 Řešení - určení vyplývajícího výroku rezoluční metodou // (výběr z možností)...216 // 15. Neklasické výrokové logiky...219 // Literatura...227 // Česká a slovenská použitá nebo doporučená literatura...227 // Zahraniční použitá nebo doporučená literatura...228 // Rejstřík...231 // Rejstřík často užitých symbolů...237 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC