Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2015
185 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-210-7791-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na straně 175-181 a rejstřík
Anglické resumé
001417994
Obsah // 1 Úvod 9 // 1.1 Stručné historické pozadí... 14 // 2 Epistemické úsudky 17 // 2.1 Racionální agent... 22 // 3 Extenzionální systémy 25 // 3.1 Výroková logika ... 25 // 3.2 Predikátová logika... 27 // 3.3 Shrnutí výsledků... 30 // 3.4 Od extenze к intenzi... 33 // 4 Intenzionální systémy 37 // 4.1 Pozadí SEL... 38 // 4.1.1 Intenzionální systémy: bližší pohled... 38 // 4.1.2 Znalost jako nutnost... 40 // 4.1.3 Možné světy v epistemické logice...42 // 4.1.3.1 Příklad 1: Počasí...42 // 4.1.3.2 Příklad 2: Testová otázka... 43 // 4.1.3.3 Příklad 3: Sudoku... 45 // 4.1.3.4 Příklad 4: Vyšetřování... 46 // 4.1.4 Redukce možných světů... 50 // 4.2 Výstavba SEL... 54 // 4.2.1 Syntax SEL... 55 // 4.2.2 Sémantika SEL... 57 // 4.2.2.1 Relace epistemické dosažitelnosti 62 // 4.3 SEL: bližší pohled... 69 // 4.3.1 Od K až к S5: cesta tam a zase zpátky... 76 // 4.3.2 Doxastická logika... 79 // 4.3.3 Mezi S4 a S5... 85 // 4.3.4 Aplikace SEL... 86 // 4.3.5 Systémy kombinující znalost a přesvědčení 89 // 4.3.6 Systémy s více agenty... 93 // 4.3.6.1 Rozšíření SEL na SEL"... 95 // 4.3.6.2 Společná znalost... 97 // 4.3.6.3 Distribuovaná znalost...101 // 4.4 Rozšíření SEL na predikátovou logiku...104 // 4.4.1 Výstavba SEL*...104 // 4.4.2 Syntax SEL*...104 // 4.4.2.1 Termy...105 // 4.4.2.2 Formule...106 // 4.4.2.3 Sémantika SEL*...106 // 4.4.2.4 Vlastnosti SEL*...110 // 4.4.3 Analýza epistemických úsudků...113
// 5 Logická vševědoucnost a její řešení 121 // 5.1 Interpretace SEL v širším kontextu...125 // 5.1.1 SEL jako model implicitní znalosti...128 // 5.2 Modifikace SEL ...131 // 5.2.1 Nemožné možné světy...133 // 5.2.2 Explicitní znalost...139 // 5.2.3 Nestandardní logiky...143 // 5.2.4 Uvědomění...144 // 5.2.5 Předsudky a slepá víra...148 // 5.2.6 Lokální uvažování...150 // 6 Epistemické logika dnes aneb kam dál? 157 // 6.1 Substrukturální logiky...157 // 6.2 Fuzzy logiky ...160 // 6.3 Hyperintenzionální logiky...162 // 6.4 Závěrečné poznámky...164 // Dodatek A Montague-Scottova sémantika 165 // Dodatek В Syntaktická znalost 167 // Dodatek С Quinův operátor znalosti 171 // Literatura 174 // Rejstřík // 182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC