Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2013
116 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-335-2 (vázáno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
350 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 97-101 a rejstřík
Anglické resumé
001418061
ÚVOD 7 // 1 RODINA JAKO PRIMÁRNÍ // SOCIALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ 9 // 1.1 Rodinná výchova 10 // 1.1.1 Výchovný styl v rodině 12 // 2 SOCIALIZAČNÍ PROCES UTVÁŘENÍ // A VÝVOJE ČLOVĚKA 16 // 3 NORMY A MORÁLKA JAKO REGULATIVY LIDSKÉHO CHOVÁNÍ 23 // 3.1 Normy 23 // 3.2 Morálka 26 // 3.2.1 Morálka a sociální učeni 27 // 3.2.2 Kognitivně vývojové teorie morálního vývoje 28 // 3.2.3 Sociální kontext morálního vývoje a chování 38 // 3.3 Sociální srovnání 42 // 4 OBEC A OBČANSTVÍ 44 // 4.1 Občan a demokracie 46 // 4.1.1 Občanské ctnosti 47 // 4.2 Školní výchova k občanství 51 // 5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 54 // 5.1 Metoda Dotazník morálního dilematu 54 // 5.2 Metoda Dotazník občan + změna 57 // 5.3 Metoda Dotazník rodičovského chování 59 // 5.4 Výzkumný vzorek 60 // 5.5 Rodičovské chování - výsledky 63 // 5.5.1 Výsledky rodičovského chování 69 // 5.5.2 Varianční proměnné 69 // 5.6 Občan - výsledky 73 // 5.6.1 Korelace faktoru 75 // 5.6.2 Varianční proměnné 78 // 5.7 Řešení morálního dilematu - výsledky 82 // 5.7.1 Morální dilema 83 // 5.7.2 Varianční proměnné 83 // 5.8 Vztahy mezi třemi měřenými oblastmi 85 // 5.8.1 Rodičovské chováni vs. morální dilema 85 // 5.8.2 Rodičovské chováni vs. postoje k občanství 86 // 5.8.3 Morální dilema vs. občanské postoje 88 // 5.9 Shrnutí 89 // ZÁVĚR 95 // Bibliografie 97 // Seznam příloh 102 // Summary Ill // Rejstřík 114 //
Content : Introduction 7 // 1 Family as the primary socialization environment. 9 // 1.1 Family education 10 // 1.1.1 Parenting style in the family 12 // 2 Socializational process of formation // and human development 16 // 3 Norms and morality as regulators of // human behaviour 23 // 3.1 Norms 23 // 3.2 Morality 26 // 3.2.1 Morality and social learning 27 // 3.2.2 Cognitive-developmental theory of moral development 28 // 3.2.3 Social context of moral development and behaviour 38 // 3.3 Social comparison 42 // 4 Community and citizenship 44 // 4.1 Citizen and democracy 46 // 4.1.1 Civic virtues 47 // 4.2 School education for citizenship 51 // 5 Research 54 // 5.1 Method of Moral dilemma questionnaire 54 // 5.2 Method of Citizen+change questionnaire 57 // 5.3 Method of Parental behaviour questionnaire 59 // 5.4 Research sample 60 // 5.5 Parental behaviour - results 63 // 5.5.1 Results of parental behaviour 69 // 5.5.2 Variance variables 69 // 5.6 Citizen - results 73 // 5.6.1 Factors correlation 75 // 5.6.2 Variance variables 78 // 5.7 Solution of moral dilemma - results 82 // 5.7.1 Moral dilemma 83 // 5.7.2 Variance variables 83 // 5.8 Relationships among three measured fields 85 // 5.8.1 Parental behaviour vs. moral dilemma 85 // 5.8.2 Parental behaviour vs. citizenship approach 86 // 5.8.3 Moral dilemma vs. civic attitudes 88 // 5.9 Resume 89 // Conclusion 95 // Bibliography 97 // List of annexes 102 // Summary 111 // Index 114
(OCoLC)870287849
cnb002520684

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC