Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2013
116 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-335-2 (vázáno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
350 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 97-101 a rejstřík
Anglické resumé
001418061
Obsah // ÚVOD...7 // 1 RODINA JAKO PRIMÁRNÍ // SOCIALIZAČNÍ PROSTŘEDÍ...9 // 1.1 Rodinná výchova... 10 // 1.1.1 Výchovný styl v rodině...12 // 2 SOCIALIZAČNÍ PROCES UTVÁŘENÍ // A VÝVOJE ČLOVĚKA...16 // 3 NORMY A MORÁLKA JAKO REGULATIVY LIDSKÉHO CHOVÁNÍ...23 // 3.1 Normy...23 // 3.2 Morálka...26 // 3.2.1 Morálka a sociální učeni...27 // 3.2.2 Kognitivně vývojové teorie morálního vývoje...28 // 3.2.3 Sociální kontext morálního vývoje a chování...38 // 3.3 Sociální srovnání...42 // 4 OBEC A OBČANSTVÍ...44 // 4.1 Občan a demokracie...46 // 4.1.1 Občanské ctnosti...47 // 4.2 Školní výchova k občanství...51 // 5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ...54 // 5.1 Metoda Dotazník morálního dilematu...54 // 5.2 Metoda Dotazník občan + změna...57 // 5.3 Metoda Dotazník rodičovského chování...59 // 5.4 Výzkumný vzorek...60 // 5.5 Rodičovské chování - výsledky...63 // 5.5.1 Výsledky rodičovského chování...69 // 5.5.2 Varianční proměnné...69 // 5.6 Občan - výsledky...73 // 5.6.1 Korelace faktoru...75 // 5.6.2 Varianční proměnné...78 // 5.7 Řešení morálního dilematu - výsledky...82 // 5.7.1 Morální dilema...83 // 5.7.2 Varianční proměnné...83 // 5.8 Vztahy mezi třemi měřenými oblastmi...85 // 5.8.1 Rodičovské chováni vs. morální dilema...85 // 5.8.2 Rodičovské chováni vs. postoje k občanství...86 // 5.8.3 Morální dilema vs. občanské postoje...88 // 5.9 Shrnutí...89 // ZÁVĚR...95 // Bibliografie...97
// Seznam příloh...102 // Summary...Ill // Rejstřík...114 // Content // Introduction...7 // 1 Family as the primary socialization environment. 9 // 1.1 Family education...10 // 1.1.1 Parenting style in the family... 12 // 2 Socializational process of formation // and human development...16 // 3 Norms and morality as regulators of // human behaviour...23 // 3.1 Norms...23 // 3.2 Morality...26 // 3.2.1 Morality and social learning...27 // 3.2.2 Cognitive-developmental theory of moral development 28 // 3.2.3 Social context of moral development and behaviour...38 // 3.3 Social comparison...42 // 4 Community and citizenship...44 // 4.1 Citizen and democracy...46 // 4.1.1 Civic virtues...47 // 4.2 School education for citizenship...51 // 5 Research...54 // 5.1 Method of Moral dilemma questionnaire...54 // 5.2 Method of Citizen+change questionnaire...57 // 5.3 Method of Parental behaviour questionnaire...59 // 5.4 Research sample...60 // 5.5 Parental behaviour - results...63 // 5.5.1 Results of parental behaviour...69 // 5.5.2 Variance variables...69 // 5.6 Citizen - results...73 // 5.6.1 Factors correlation...75 // 5.6.2 Variance variables...78 // 5.7 Solution of moral dilemma - results...82 // 5.7.1 Moral dilemma...83 // 5.7.2 Variance variables...83 // 5.8 Relationships among three measured fields...85 // 5.8.1 Parental behaviour vs. moral dilemma...85 // 5.8.2 Parental behaviour vs. citizenship approach...86 // 5.8.3 Moral dilemma vs. civic attitudes...88 // 5.9 Resume...89
Conclusion...95 // Bibliography...97 // List of annexes...102 // Summary...Ill // Index...114
(OCoLC)870287849
cnb002520684

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC