Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2015
238 stran : barevné ilustrace, 1 portrét ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3659-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001418071
Obsah // Axiomy o dusnosti a Doporučení pro praxi...14 // Úvod - Fakta o závažnosti dusnosti...15 // Vladimír Vondra // 1 Obecné problémy dusnosti...18 // Vladimír Vondra // 1.1 Vnímání (pociťování) dušnosti...18 // 1.2 Dělení a diagnostika příčin dušnosti...22 // 1.2.1 Akutní dušnost...23 // 1.2.2 Chronická dušnost...24 // 1.3 Prevalence dušnosti...27 // 1.3.1 Prevalence dušnosti v obecné populaci...28 // 1.3.2 Prevalence dušnosti v subpopulacích...30 // 1.3.3 Prevalence dušnosti u zdravých lidí...34 // 2 Patofyziologie dušnosti...38 // Martin Vížek // 2.1 Centrální nervový systém...39 // 2.2 Receptory...40 // 2.2.1 Chemoreceptory...40 // 2.2.2 Plieni receptory...41 // 2.2.3 Receptory hrudní stěny...42 // 2.3 Dušnost při fyzické zátěži...42 // 2.4 Dušnost a věk...44 // 2.5 Dušnost a CHOPN...44 // 3 Dušnost v dětském věku...51 // Tereza Doušová, Petr Pohanek // 3.1 Obecný přehled...51 // 3.2 Respirační příčiny dušnosti u dětí...53 // 3.2.1 Akutní inspirační dyspnoe...53 // 3.2.2 Akutní exspirační dyspnoe...56 // 3.2.3 Smíšená dyspnoe...58 // 3.2.4 Atypické formy dyspnoe...60 // 3.3 Nerespirační příčiny dušnosti...62 // 3.3.1 Kardiovaskulární onemocnění...62 // 3.3.2 Neuromuskulární onemocnění...62 // 3.3.3 Metabolické poruchy a onemocnění // endokrinního systému...63 // 3.3.4 Hematologická onemocnění...63 // 9 // 4 Akutní dušnost... // Jarmila Drábková // 4.1 Momenty z patofyziologie
akutní dušnosti...68 // 4.2 Definice a klinický ráz...68 // 4.2.1 Systémy hodnocení...69 // 4.3 Etiologie dušnosti...69 // 4.3.1 Traumatické a netraumatické příčiny...69 // 4.4 Anamnéza vzniku aktuální dušnosti a její základní projevy . . 71 // 4.5 Klinické fyzikální vyšetření...72 // 4.6 Neodkladný postup...72 // 4.6.1 Postup při akutní dušnosti...72 // 4.6.2 Další vyšetření a diagnostika vyvolávající příčiny dušnosti 74 // 4.7 Diferenciální diagnostika akutní dušnosti...76 // 4.7.1 Diagnostické postupy...77 // 4.8 Akutní dušnost - stručný přehled nozologických jednotek // a klinických stavů... // 4.9 Specifické obrazy akutní dušnosti a soudobé možnosti...84 // 4.9.1 Odpojování z umélé plieni ventilace-tzv. weaning. ... 85 // 4.9.2 Peroperační dušnost v celkové anestezii...87 // 4.9.3 Vysoké míšní poranění a dušnost...87 // 4.9.4 Nežádoucí účinky látek a přípravků // s histaminogenním působením...88 // 4.10 Ošetřovatelská rehabilitace a fyzioterapie...89 // 4.11 Dušnost při domácí dlouhodobé oxygenoterapii // a domácí umělé plieni ventilaci...92 // 4.12 Pacienti v kómatu, s vegetativním syndromem, // fenomén gasping...93 // 4.13 Přechod z intenzivní péče na péči paliativní...93 // 4.14 Predoperační vyšetření a zhodnocení před plánovanými // a neodkladnými výkony...94 // 4.15 Hospitalizace a směrování do intenzivní péče...94 // 4.16 Ošetřovatelská intenzivní
péče o pacienty s kompromitovaným // dýcháním... // 5 Dušnost u chorob oběhového ústrojí...98 // František Kölbel // 5.1 Kvantifikace dušnosti...99 // 5.2 Kardiální, kardiovaskulární a ostatní příčiny dušnosti...100 // 5.2.1 Dušnost u chorob oběhového ústrojí...101 // 5.3 Prognostický význam kardiální dušnosti...102 // 5.4 Diagnostika příčin dušnosti...104 // 5.5 Fyzikální vyšetření...?6 // 10 // Obsah // 5.6 Zobrazovací a laboratorní vyšetření...107 // 5.7 Léčba kardiální dušnosti...110 // 6 Dušnost u nemocí dýchacích cest...112 // 6.1 Pacient s akutní dušnosti na urgentním příjmu: // Praktický přístup...112 // Libor Filo // 6.1.1 Klinické vyšetření...112 // 6.1.2 Pomocná vyšetření...115 // 6.1.3 Terapeutické přístupy...120 // 6.1.4 Akutní srdeční selhání...121 // Ď.l.STrombembolická nemoc...122 // 6.1.6 Akutní exacerbace CHOPN...123 // 6.1.7 Akutní bronchiálni astma...126 // 6.1.8 Pneumonie...126 // 6.1.9 Fluidotorax...127 // 6.1.10 Pneumotorax...127 // 6.1.11 Obstrukce velkých dýchacích cest...128 // 6.1.12 Poznámky ? některým dalším, méně častým stavům // s akutní dušnosti...128 // 6.2 Dušnost a chronická obštrukční plieni nemoc...132 // Vladimír Koblížek. Kateřina Neumannová // 6.2.1 Příčiny dušnosti...132 // 6.2.2 Dušnost - symptom...133 // 6.2.3 Dušnost - prognostický faktor...134 // 6.2.4 Farmakologická léčba dušnosti - bronchodilatancia // (aneb léky
pro každého)...136 // 6.2.5 Farmakologická léčba dušnosti - opiáty // (metoda volby u refrakterní dušnosti)...137 // 6.2.6 Nefarmakologická léčba dušnosti - rehabilitace, // elektrická stimulace svalů...137 // 6.2.7 Nefarmakologická léčba dušnosti - bronchoskopické // techniky...139 // 6.2.8 Nefarmakologická léčba dušnosti - centrální // nervový systém postihující metody...140 // 6.2.9 Nefarmakologická léčba dušnosti - hudba, fototerapie // a jiné metody...140 // 6.3 Význam posuzování dušnosti u respiračních nemocí...146 // Vladimír Vondra // 6.3.1 Kvantitativní hodnocení dušnosti...146 // 6.3.2 PRO instrumenty léčby...147 // 6.3.3 Charakteristiky vybraných kvalitativních testů dušnosti 151 // 11 // 6.3.4 Přehled vybraných testů dušnosti...151 // 6.3.5 Využití testů dušnosti a testů kvality života // při léčbě CHOPN a astmatu...155 // 6.3.6 Dušnost u astmatu...160 // 6.3.7 Dušnost u nemocí s restriktivní poruchou // plieni ventilace16)...162 // 6.3.8 Dušnost u plicního karcinomu...164 // 7 Dušnost při obezitě a na metabolické jednotce...168 // Jiří Charvát // 7.1 Obezita a dušnost...169 // 7.2 Dušnost u renálních onemocnění...171 // 7.3 Dušnost a cirhóza jater...174 // 7.4 Dušnost a akutní dekompenzace diabetes mellitus...175 // 7.5 Akutní intoxikace a dušnost...176 // 8 Dušnost u endokrinních onemocnění...179 // Richard Stejskal // 8.1 Štítná žláza...180 // 8.2 Hypothyreóza...181
// 8.3 Nadledviny...182 // 8.4 Hypofýza...182 // 8.5 Osteoporóza...183 // 8.6 Obezita...184 // 8.7 Těhotenství...184 // 9 Dušnost z pohledu hematologického konziliáře...186 // Rudolf Hoffmann // 9.1 Anémie...186 // 9.1.1 Adaptace na anémii...187 // 9.1.2 Nejčastější typy anémie:...189 // 9.1.3 Talasemie a další mikrocytární anémie...190 // 9.1.4 Hemolytická anémie...190 // 9.1.5 Perniciózní anémie - anémie u autoimunitní gastritidy // s poruchou metabolismu vitaminu B12...191 // 9.1.6 Anémie při zánětlivých stavech a anémie // chronických chorob...191 // 9.1.7 Myelodysplastický syndrom, aplastická anémie...192 // 9.2 Polyglobulie a polycytémie...192 // 9.2.1 Klasifikace absolutní erytrocytózy...193 // 9.2.2 Vyšetření erytrocytózy a polyglobulie...193 // 9.2.3 Polycythaemia vera...194 // 9.2.4 Venesekce...195 // 12 // 9.3 Hematoonkologické diagnózy...195 // 9.4 Tromboembolická nemoc (TEN)...195 // 9.4.1 Trombofilní stavy...196 // 9.4.2 Klinický význam trombofilií - diagnóza tromboembolie . 196 // 9.4.3 Stanovení D-dimeru...196 // 9.4.4 Chronická tromboembolická plieni hypertenze...197 // 10 Dušnost z psychosomatického pohledu...199 // Jiří Šimek // 10.1 Vztahy dušnosti ? úzkosti a depresi...201 // 10.2 Doporučení pro praxi...204 // 11 Fyzioterapie a dušnost...207 // Libuše Smolíková // 11.1 Akutní a chronická dušnost...208 // 11.1.1 Akutní dušnost...208 // 11.1.2 Chronická dušnost...210 // 11.2 Příčiny
dušnosti z pohledu fyzioterapie...210 // 11.3 Ovlivnění dušnosti pomocí metod respirační fyzioterapie . . .211 // 11.3.1 Relaxační úlevové polohy s odpočinkovým dýcháním . .212 // 11.3.2 Kontrolované dýchání...214 // 11.3.3 Ústní brzda...214 // 11.3.4 Kontrola kašle a huffing...216 // 11.4 Adaptační procesy dýchání při pohybových aktivitách // jako prevence dušnosti...218 // 11.4.1 Edukace pacienta...219 // 11.4.2 Dechové trenažéry...219 // 11.4.3 Dechová práce...221 // 11.4.4 Pohybové aktivity jako prostředek adaptace organismu // na tělesnou zátěž...223 // 11.4.5 Periferní svalová dysfunkce...224 // 11.5 Hodnocení léčby dušnosti...227 // Vladimír Vondra // Slovo o autorovi...230 // Seznam zkratek...231 // Rejstřík...234 // 13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC