Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2015
238 stran : barevné ilustrace, 1 portrét ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-204-3659-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001418071
Axiomy o dušnosti a Doporučení pro praxi 14 // Úvod - Fakta o závažnosti dusnosti 15 - Vladimír Vondra // 1 Obecné problémy dusnosti 18 // Vladimír Vondra // 1.1 Vnímání (pociťování) dušnosti 18 // 1.2 Dělení a diagnostika příčin dušnosti 22 // 1.2.1 Akutní dušnost 23 // 1.2.2 Chronická dušnost 24 // 1.3 Prevalence dušnosti 27 // 1.3.1 Prevalence dušnosti v obecné populaci 28 // 1.3.2 Prevalence dušnosti v subpopulacích 30 // 1.3.3 Prevalence dušnosti u zdravých lidí 34 // 2 Patofyziologie dušnosti 38 - Martin Vížek // 2.1 Centrální nervový systém 39 // 2.2 Receptory 40 // 2.2.1 Chemoreceptory 40 // 2.2.2 Plicní receptory 41 // 2.2.3 Receptory hrudní stěny 42 // 2.3 Dušnost při fyzické zátěži 42 // 2.4 Dušnost a věk 44 // 2.5 Dušnost a CHOPN 44 // 3 Dušnost v dětském věku 51 - Tereza Doušová, Petr Pohanek // 3.1 Obecný přehled 51 // 3.2 Respirační příčiny dušnosti u dětí 53 // 3.2.1 Akutní inspirační dyspnoe 53 // 3.2.2 Akutní exspirační dyspnoe 56 // 3.2.3 Smíšená dyspnoe 58 // 3.2.4 Atypické formy dyspnoe 60 // 3.3 Nerespirační příčiny dušnosti 62 // 3.3.1 Kardiovaskulární onemocnění 62 // 3.3.2 Neuromuskulární onemocnění 62 // 3.3.3 Metabolické poruchy a onemocnění // endokrinního systému 63 // 3.3.4 Hematologická onemocnění 63 // 4 Akutní dušnost - Jarmila Drábková // 4.1 Momenty z patofyziologie akutní dušnosti 68 // 4.2 Definice a klinický ráz 68 // 4.2.1 Systémy hodnocení 69 // 4.3 Etiologie dušnosti 69 // 4.3.1 Traumatické a netraumatické příčiny 69 // 4.4 Anamnéza vzniku aktuální dušnosti a její základní projevy 1 // 4.5 Klinické fyzikální vyšetření 72 // 4.6 Neodkladný postup 72 // 4.6.1 Postup při akutní dušnosti 72 // 4.6.2 Další vyšetření a diagnostika vyvolávající příčiny dušnosti 74 //
4.7 Diferenciální diagnostika akutní dušnosti 76 // 4.7.1 Diagnostické postupy 77 // 4.8 Akutní dušnost - stručný přehled nozologických jednotek a klinických stavů // 4.9 Specifické obrazy akutní dušnosti a soudobé možnosti 84 // 4.9.1 Odpojování z umélé plicní ventilace-tzv. weaning. 85 // 4.9.2 Peroperační dušnost v celkové anestezii 87 // 4.9.3 Vysoké míšní poranění a dušnost 87 // 4.9.4 Nežádoucí účinky látek a přípravků // s histaminogenním působením 88 // 4.10 Ošetřovatelská rehabilitace a fyzioterapie 89 // 4.11 Dušnost při domácí dlouhodobé oxygenoterapii a domácí umělé plicní ventilaci 92 // 4.12 Pacienti v kómatu, s vegetativním syndromem, // fenomén gasping 93 // 4.13 Přechod z intenzivní péče na péči paliativní 93 // 4.14 Predoperační vyšetření a zhodnocení před plánovanými // a neodkladnými výkony 94 // 4.15 Hospitalizace a směrování do intenzivní péče 94 // 4.16 Ošetřovatelská intenzivní péče o pacienty s kompromitovaným dýcháním // 5 Dušnost u chorob oběhového ústrojí 98 - František Kölbel // 5.1 Kvantifikace dušnosti 99 // 5.2 Kardiální, kardiovaskulární a ostatní příčiny dušnosti 100 // 5.2.1 Dušnost u chorob oběhového ústrojí 101 // 5.3 Prognostický význam kardiální dušnosti 102 // 5.4 Diagnostika příčin dušnosti 104 // 5.5 Fyzikální vyšetření 106 // 5.6 Zobrazovací a laboratorní vyšetření 107 // 5.7 Léčba kardiální dušnosti 110 // 6 Dušnost u nemocí dýchacích cest 112 // 6.1 Pacient s akutní dušnosti na urgentním příjmu: Praktický přístup 112 - Libor Filo // 6.1.1 Klinické vyšetření 112 // 6.1.2 Pomocná vyšetření 115 // 6.1.3 Terapeutické přístupy 120 // 6.1.4 Akutní srdeční selhání 121 // Ď.l.STrombembolická nemoc 122 // 6.1.6 Akutní exacerbace CHOPN 123 //
6.1.7 Akutní bronchiálni astma 126 // 6.1.8 Pneumonie 126 // 6.1.9 Fluidotorax 127 // 6.1.10 Pneumotorax 127 // 6.1.11 Obstrukce velkých dýchacích cest 128 // 6.1.12 Poznámky k některým dalším, méně častým stavům s akutní dušnosti 128 // 6.2 Dušnost a chronická obstrukční plicní nemoc 132 - Vladimír Koblížek. Kateřina Neumannová // 6.2.1 Příčiny dušnosti 132 // 6.2.2 Dušnost - symptom 133 // 6.2.3 Dušnost - prognostický faktor 134 // 6.2.4 Farmakologická léčba dušnosti - bronchodilatancia (aneb léky pro každého) 136 // 6.2.5 Farmakologická léčba dušnosti - opiáty (metoda volby u refrakterní dušnosti) 137 // 6.2.6 Nefarmakologická léčba dušnosti - rehabilitace, elektrická stimulace svalů 137 // 6.2.7 Nefarmakologická léčba dušnosti - bronchoskopické techniky 139 // 6.2.8 Nefarmakologická léčba dušnosti - centrální // nervový systém postihující metody 140 // 6.2.9 Nefarmakologická léčba dušnosti - hudba, fototerapie a jiné metody 140 // 6.3 Význam posuzování dušnosti u respiračních nemocí 146 // Vladimír Vondra // 6.3.1 Kvantitativní hodnocení dušnosti 146 // 6.3.2 PRO instrumenty léčby 147 // 6.3.3 Charakteristiky vybraných kvalitativních testů dušnosti 151 // 11 // 6.3.4 Přehled vybraných testů dušnosti 151 // 6.3.5 Využití testů dušnosti a testů kvality života při léčbě CHOPN a astmatu 155 // 6.3.6 Dušnost u astmatu 160 // 6.3.7 Dušnost u nemocí s restriktivní poruchou plicní ventilace 162 // 6.3.8 Dušnost u plicního karcinomu 164 // 7 Dušnost při obezitě a na metabolické jednotce 168 - Jiří Charvát // 7.1 Obezita a dušnost 169 // 7.2 Dušnost u renálních onemocnění 171 // 7.3 Dušnost a cirhóza jater 174 // 7.4 Dušnost a akutní dekompenzace diabetes mellitus 175 // 7.5 Akutní intoxikace a dušnost 176 //
8 Dušnost u endokrinních onemocnění 179 - Richard Stejskal // 8.1 Štítná žláza 180 // 8.2 Hypothyreóza 181 // 8.3 Nadledviny 182 // 8.4 Hypofýza 182 // 8.5 Osteoporóza 183 // 8.6 Obezita 184 // 8.7 Těhotenství 184 // 9 Dušnost z pohledu hematologického konziliáře 186 - Rudolf Hoffmann // 9.1 Anémie 186 // 9.1.1 Adaptace na anémii 187 // 9.1.2 Nejčastější typy anémie: 189 // 9.1.3 Talasemie a další mikrocytární anémie 190 // 9.1.4 Hemolytická anémie 190 // 9.1.5 Perniciózní anémie - anémie u autoimunitní gastritidy // s poruchou metabolismu vitaminu B12 191 // 9.1.6 Anémie při zánětlivých stavech a anémie // chronických chorob 191 // 9.1.7 Myelodysplastický syndrom, aplastická anémie 192 // 9.2 Polyglobulie a polycytémie 192 // 9.2.1 Klasifikace absolutní erytrocytózy 193 // 9.2.2 Vyšetření erytrocytózy a polyglobulie 193 // 9.2.3 Polycythaemia vera 194 // 9.2.4 Venesekce 195 // 12 // 9.3 Hematoonkologické diagnózy 195 // 9.4 Tromboembolická nemoc (TEN) 195 // 9.4.1 Trombofilní stavy 196 // 9.4.2 Klinický význam trombofilií - diagnóza tromboembolie 196 // 9.4.3 Stanovení D-dimeru 196 // 9.4.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze 197 // 10 Dušnost z psychosomatického pohledu 199 - Jiří Šimek // 10.1 Vztahy dušnosti k úzkosti a depresi 201 // 10.2 Doporučení pro praxi 204 // 11 Fyzioterapie a dušnost 207 - Libuše Smolíková // 11.1 Akutní a chronická dušnost 208 // 11.1.1 Akutní dušnost 208 // 11.1.2 Chronická dušnost 210 //
11.2 Příčiny dušnosti z pohledu fyzioterapie 210 // 11.3 Ovlivnění dušnosti pomocí metod respirační fyzioterapie .211 // 11.3.1 Relaxační úlevové polohy s odpočinkovým dýcháním . .212 // 11.3.2 Kontrolované dýchání 214 // 11.3.3 Ústní brzda 214 // 11.3.4 Kontrola kašle a huffing 216 // 11.4 Adaptační procesy dýchání při pohybových aktivitách // jako prevence dušnosti 218 // 11.4.1 Edukace pacienta 219 // 11.4.2 Dechové trenažéry 219 // 11.4.3 Dechová práce 221 // 11.4.4 Pohybové aktivity jako prostředek adaptace organismu // na tělesnou zátěž 223 // 11.4.5 Periferní svalová dysfunkce 224 // 11.5 Hodnocení léčby dušnosti 227 // Vladimír Vondra // Slovo o autorovi 230 // Seznam zkratek 231 // Rejstřík 234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC