Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2015
270 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4178-9 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9764-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9765-6 (online ; epub)
Žurnalistika a komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 249-255 a rejstříky
Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média..
Anglické resumé
001418073
Předmluva // 1. Tištěná média a déjiny 11 // 1.1 Tištěná média v historické perspektivě 11 // 1.2 Tištěná média - vymezení pojmu 12 // 1.3 Periodizace 13 // 2. Prehistorie tištěných médií 15 // 2.1 Typy komunikace 15 // 2.2 Vynález písma 15 // 2.3 Komunikace ve starověku 16 // 2.4 Komunikace ve středověku 18 // 3. Tištěná média v raném novověku 21 // 3.1 Historický kontext 21 // 3.2 Předpoklady vzniku a rozšíření tištěných médií 25 // 3.2.1 Pošta 25 // 3.2.2 Korespondence 26 // 3.2.3 Psané noviny 27 // 3.2.4 Knihtisk 28 // 3.2.5 Dřevoryt a mědiryt 31 // 3.2.6 Papír a papírenství 32 // 3.3 Tištěná média 32 // 3.3.1 Regulace a kontrola 32 // 3.3.1.1 Obsahová kontrola - cenzura předběžná a následná 33 // 3.3.1.2 Ekonomická a fiskální kontrola - privilegia a kolky 36 // 3.3.1.3 Profesní a distribuční kontrola - vzájemné ručení a poštovní souhlas 37 // 3.3.2 Příležitostná tištěná média 37 // 3.3.2.1 Zpravodajské letáky 38 // 3.3.2.2 Publicistické letáky 41 // 3.3.2.3 Raně periodická tištěná média 45 // 3.3.3 Noviny 47 // 3.3.3.1 Informační zdroje, ekonomické podmínky // a technologické predpoklady 48 // 3.3.3.2 Tvůrci mediálních obsahu 48 // 3.3.3.3 Rozšíření 50 // 3.3.3.4 Životnost 53 // 3.3.3.5 Periodicita 54 // 3.3.3.6 Struktura, obsah a forma 55 // 3.3.3.7 Náklady a publikum 66 // 3.3.4. Časopisy 69 // 3.3.4.1 Informační zdroje, ekonomické a technologické předpoklady 70 // 3.3.4.2 Tvůrci mediálních obsahů 71 // 3.3.4.3 Rozšíření 72 // 3.3.4.4 Životnost 72 // 3.3.4.5 Periodicita 72 // 3.3.4.6 Struktura, obsah a forma 73 // 3.3.4.7 Náklady a publikum 80 // 3.3.5 Reflexe tištěných médií 81 // 4. Tištěná média vére modernity 83 // 4.1 Historický kontext 83 // 4.2 Revoluce v komunikaci 86 // 4.2.1 Zrychlení a intenzifikace dopravy 87 //
4.2.2 Zrod telekomunikace 88 // 4.2.2.1 Optická telegrafie 88 // 4.2.2.2 Elektrická kabelová telegrafie 90 // 4.2.2.3 Telefon 92 // 4.2.2.4 Bezdrátová telegrafie 92 // 4.2.3 Vznik zpravodajských agentur 93 // 4.2.4 Transformace času a prostoru 95 // 4.3 Tištěná média 97 // 4.3.1 Proména významu 97 // 4.3.2 Technologické předpoklady 98 // 4.3.2.1 Výroba papíru 98 // 4.3.2.2 Strojová výroba - rychlolis, rotačka 99 // 4.3.2.3 Xylografie a litografie 100 // 4.3.2.4 Fotografie 100 // 4.3.2.5 Automatická sazba a autotypie 102 // 4.3.3 Ekonomické podmínky 102 // 4.3.3.1 Vydavatelé a vydavatelské společnosti 105 // 4.3.4 Informační zdroje 106 // 4.3.5 Regulace a kontrola 107 // 4.3.5.1 Obsahová kontrola - cenzura předběžná a následná 108 // 4.3.5.2 Ekonomická a fiskální kontrola - kolky a kauce 111 // 4.3.5.3 Profesní a distribuční kontrola - poštovní souhlas a pouliční prodej 112 // 4.3.6 Tvůrci mediálních obsahů 113 // 4.3.6.1 Novináři, výtvarníci, fotografové 113 // 4.3.6.2 Novinářské organizace 119 // 4.3.7 Noviny 120 // 4.3.7.1 Rozšíření 120 // 4.3.72 Životnost 123 // 4.3.73 Periodicita 124 // 4.3.7.4 Obsah 124 // 4.3.75 Forma 127 // 4.3.76 Struktura 129 // 4.3.77 Náklady a publikum 143 // 4.3.8 Časopisy 146 // 4.3.8.1 Rozšíření 146 // 4.3.8.2 Životnost a periodicita 146 // 4.3.8.3 Struktura, obsah a forma 147 // 4.3.8.4 Náklady a publikum 155 // 4.3.9 Reflexe tišténých médií 155 // 5. Tištěná média ve 20. století 157 // 5.1 Historický kontext 157 // 5.2 Prostředky komunikace 162 // 5.2.1 Přenos informací 162 // 5.2.1.1 Telex (dálnopis) 162 // 5.2.1.2 Telefax (fax) 163 // 5.2.2 Vysílací média 163 // 5.2.2.1 Rozhlas 163 // 5.2.2.2 Televize 164 // 5.2.3 Vývoj zpravodajských agentur 165 // 5.3 Tištěná média 166 // 5.3.1 Ztráta dominance 166 // 5.3.2 Technologické předpoklady 167 //
5.3.2.1 Ofsetový tisk 167 // 5.3.2.2 Fotosazba a desktop publishing (DTP) 168 // 5.3.3 Ekonomické podmínky 168 // 5.3.3.1 Vlastníci tišténých médií 169 // 5.3.4 Informační zdroje 174 // 5.3.5 Regulace a kontrola 175 // 5.3.5.1 Obsahová kontrola - autocenzura 176 // 5.3.5.2 Ekonomická a fiskální kontrola - státem řízená média, regulace reklamy 177 // 5.3.5.3 Profesní a distribuční kontrola - profesní svazy, monopol na distribuci 177 // 5.3.6 Tvůrci mediálních obsahů 178 // 5.3.6.1 Novinářská etika 182 // 5.3.6.2 Profesní a odborové organizace 182 // 5.3.6.3 Významné osobnosti 184 // 5.3.7 Noviny 192 // 5.3.71 Rozšíření 192 // 5.3.72 Životnost 194 // 5.3.73 Periodicita 195 // 5.3.7.4 Obsah 196 // 5.3.75 Forma 198 // 5.3.76 Struktura 200 // 5.3.7.7 Náklady a publikum 216 // 5.3.8 Časopisy 221 // 5.3.8.1 Obsah a struktura 221 // 5.3.8.2 Náklady a publikum 229 // 5.3.9 Reflexe tištěných médií 231 // 6. Tištěná média na přelomu 20. a 21. století 233 // 6.1 Historický kontext 233 // 6.2 Globální komunikační revoluce 236 // 6.3 Tištěná média ve věku internetu 240 // 6.4 Budoucnost tištěných médií 245 // Summary 247 // Použitá literatura 249 // Internetové zdroje 255 // Rejstřík věcný 257 // Rejstřík jmenný 265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC