Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:45x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Portál, 2015
166 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0811-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
001418110
Obsah // Summary... 7 // Poděkování ... 8 // Úvod ... 9 // Jak vznikla tato kniha... 9 // Pro koho je kniha určena?... n // Co se v knize nedočtete... n // Co se v knize dočtete ... 12 // 1. Jak s knihou pracovat. První rozhovor... 13 // Role a cíle... 13 // Komentáře... 14 // Úkoly ... 14 // Univerzální úkoly... 15 // 2. Jazyková stránka knihy. Paraverbální a nonverbální aspekty komunikace. // Přepis autentického (modelového) hovoru na lince důvéry... 19 // Paraverbální stránka komunikace... 19 // Nonverbální stránka komunikace...20 // Způsob přepisu rozhovoru ...20 // O citoslovci hm...20 // 3. Co je krize? Jaký význam má krize v našem životě? // Co lidé v krizi prožívají?...33 // Než vykročíme na cestu krizí ...33 // 5 // Krizová intervence v kazuistikách // Pokus o definici krize na základé tohoto příběhu ... // Shrnutí ... // 4. Jak dlouho krize trvá?... ’ // 5. Krize a tělo... // 5.1 Tělo a akutní stresová reakce... // 5.2 Tělo a akutní stresová reakce spojená s traumatem ... // 5.3 Tělo a zrání, dozrávání v oblasti sexuality... // 5.4 Tělo a nemoc... // 5*5 Úraz... // 5.6 Postupy, jak o těle mluvit a jak s ním pracovat v krizi... // 6. Typologie krizových situací... // 6.1 Situační krize ... // 6.2 Krize pramenící z náhlého nečekaného traumatického podnětu . . . // 6.3 Tranzitorní krize versus vývojové krize... // 6.3. i Tranzitorní krize ... // 6.3.2 Vývojové krize v kontextu vývojového
traumatu... // 6.4 Krize v kontextu specifické zranitelnosti - nemoc, // sociální zranitelnost... // 6.5 Neodkladné krizové stavy ... // 6.5.1 Sebevražedné signály... // 7. Krize ve vztahovém systému, rodina v krizi... // 8. Domácí násilí, stalking, šikana, mobing a bossing... // 8.1 Domácí násilí... // Specializovaná pracoviště ... // Legislativní opory... // 8.2 Stalking ... // 8.3 Šikana ... // 8.4 Mobbing... // 8.5 Bossing ... // 9. Příběhy na pomezí reality a fantazie... // Závěr ... // Použitá literatura ... // Doporučená literatura ... // 36 // 37 39 5’ // 52 // 55 // 6
(OCoLC)913564183
cnb002693152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC