Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(12.6) Půjčeno:313x 
BK
EB
Sedmé vydání
Praha : Galén, [2011]
351 stran : ilustrace ; 29 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-707-3 (vázáno)
ISBN 978-80-7262-794-3 (online ; pdf)
Základy
Obsahuje bibliografii na straně 339 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001418140
OBECNÁ NEUROLOGIE -- 1. Základy neuroanatomie a fyziologie -- 2. Motorický systém -- 3. Senzitivní systém -- Základní terminologie poruch čití -- Senzitivní syndromy při postižení -- jednotlivých struktur -- Neurofyziologie bolesti -- 4. Extrapyramidový systém -- Hypokineticko-rigidní syndrom -- Dyskinetický syndrom -- 5. Mozeček -- 6. Hlavové nervy -- 6.1. N. I n. olfactorius -- 6.2. N. II n. opticus -- 6.3. N. III., IV., VI nervy okohybné -- Koordinační okohybné mechanismy -- 6.4. N. V n. trigeminus -- 6.5. N. VII n. facialis -- 6.6. N. VIII n. vestibulocochlearis -- (n. statoacusticus) -- 6.7. N. IX n. glossopharyngeus -- 6.8. N. X n. vagus -- 6.9. N. XI n. accessorius -- 6.10. N. XII n. hypoglossus -- 6.11. Bulbární a pseudobulbární syndrom -- 7. Poruchy vědomí -- Kvalitativní poruchy vědomí -- Kvantitativní poruchy vědomí -- 8. Poruchy řeči a symbolických funkcí -- 9. Syndromy mozkových hemisfér -- 10. Kmenové syndromy -- 11. Míšní syndromy -- 12. Autonomní systém -- 13. Syndrom nitrolební hypertenze -- Syndrom nitrolební hypotenze -- 14. Mozkový edém -- 15. Likvor a poruchy jeho cirkulace -- Hydrocefalus -- 16. Meningeální syndrom -- 17. Neurologická propedeutika -- 17.1. Anamnéza -- 17.2. Objektivní vyšetření -- 17.3. Neurologické vyšetření nemocných -- v bezvědomí -- 17.4. Neurologické vyšetření novorozenců a kojenců -- 17.5. Komplementární vyšetření --
SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE -- 18. Cévní onemocnění mozku -- 18.1. Iktus, akutní cévní mozková příhoda -- 18.1.1. Mozkové ischémie -- Postižení malých perforujících -- tepen mozku -- Tromboembolické mozkové léze -- 18.1.2. Mozkové hemoragie -- 18.1.3. Terapie akutního stadia ischemické CMP -- 18.1.4. Terapie akutního stadia -- hemoragické CMP -- 18.1.5. Chronické vaskulární poruchy -- 18.2. Subarachnoidální krvácení -- 18.2.1. Velká vakovitá aneurysmata -- 18.2.2. Arteriovenózní malformace -- 19. Cévní onemocnění míchy -- 20. Intrakraniální nádory -- 21. Paraneoplastické syndromy -- 22. Nádory páteřního kanálu a míchy -- 23. Kraniocerebrální poranění -- 23.1. Zlomeniny lebky -- 23.2. Poranění mozku -- 23.2.1. Primární poranění mozku -- Otřes mozku, komoce -- Difúzní axonální poranění -- Mozková kontuze, zhmoždění mozku -- 23.2.2. Sekundární poranění mozku -- 23.2.2.1. Poúrazová nitrolební krvácení -- Epidurální hematom -- Subdurální hematom -- Intracerebrální krvácení -- Traumatické subarachnoidální krvácení -- 23.2.2.2. Mozková turgescence a edém -- 23.2.2.3. Ischemicko-hypoxické -- poškození mozku -- 23.2.3. Následky poranění mozku -- 24. Úrazy páteře a míchy -- 25. Úrazy elektrickým proudem -- 26. Epilepsie -- 26.1. Generalizované záchvaty -- 26.2. Parciální záchvaty -- 26.3. Terapie -- 27. Synkopy -- Tetanie -- 28. Poruchy spánku -- 28.1. Dyssomnie -- 28.2. Parasomnie -- 28.3. Poruchy spánku spojené se somatickým nebo duševním onemocněním -- 29. Zánětlivá onemocnění CNS -- 29.1. Hnisavé (pyogenní) infekce -- 29.1.1. Akutní hnisavá (purulentní) meningitida -- 29.1.2. Intrakraniální žilní trombózy -- 29.1.3. Absces mozku -- 29.1.4. Epidurální spinální absces -- 29.1.5. Tuberkulózní meningitida --
29.2. Akutní virové infekce CNS -- 29.2.1. Syndrom aseptické meningitidy -- 29.2.2. Virové encefalitidy -- Klíšťová encefalitida -- Herpetická encefalitida -- 29.3. Cerebelitida -- 29.4. Sekundární encefalitidy -- 29.4.1. Poliomyelitis anterior acuta, dětská obrna -- 29.4.2. Chorea minor -- 29.4.3. Reyův syndrom -- 29.5. Zoster, pásový opar -- 29.6. Lymeská borrelióza -- 29.7. Arachnoiditida -- 30. Roztroušená skleróza mozkomíšní -- 31. Systémové autoimunitní choroby -- 31.1. Vaskulitida -- 31.2. Arteriitis gigantocellularis -- 31.3. Systémový lupus erythematodes -- 31.4. Polyarteriitis nodosa -- 31.5. Revmatická artritida -- 31.6. Smíšená choroba pojiva -- 31.7. Polymyalgia rheumatica -- 31.8. Polymyozitida, dermatomyozitida -- 32. Neurolues -- 33. Degenerativní choroby -- 33.1. Progredující demence bez další -- výraznější neurologické semiologie -- Alzheimerova nemoc -- 33.2. Demence s další neurologickou semiologií -- 33.3. Extrapyramidové poruchy -- 33.3.1. Parkinsonova nemoc -- 33.3.2. Dystonické a dyskinetické syndromy -- 33.3.3. Esenciální tremor -- 33.4. Cerebelární ataxie -- 33.5. Choroby motoneuronu -- 33.5.1. Amyotrofická laterální skleróza -- 33.5.2. Spinální muskulární atrofíe -- 33.6. Hereditární polyneuropatie -- 34. Vývojové a kongenitální abnormality CNS -- 34.1. Kongenitální malformace lebky a páteře -- 34.2. Neurokutánní poruchy -- 34.3. Poruchy s retardací vývoje motoriky, -- řeči a psychiky -- Dětská mozková obrna -- 34.4. Vrozené poruchy metabolismu -- 35. Syringomyelie -- 36. Sekundární metabolické poruchy CNS -- 37. Deficientní poruchy a choroby -- 37.1. Subakutní kombinovaná degenerace míchy -- 37.2. Nutriční polyneuropatie -- 37.3. Alkoholová cerebelární degenerace -- 37.4. Alkoholová demence s atrofií mozku -- 37.5. Wernickeova encefalopatie --
38. Poruchy periferních nervů -- 38.1. Plexus cervicalis abrachialis -- 38.2. Léze jednotlivých nervů pažní pleteně -- N. thoracicus longus -- N. suprascapularis -- N. axillaris -- N. musculocutaneus -- N. radialis -- N. ulnaris -- N. medianus -- 38.3. Nervy hrudníku a břicha -- 38.4. Plexus lumbosacralis -- 38.5. Léze jednotlivých nervů -- lumbosakrální pleteně -- N. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, -- n. genitofemoralis -- N. cutaneus femoris lateralis -- N. femoralis -- N. obturatorius -- N. gluteus inferior -- N. gluteus superior -- N. cutaneus femoris posterior -- N. pudendus -- N. ischiadicus -- N. peroneus -- N. tibialis -- 38.6. Léčba poruch jednotlivých periferních nervů -- 38.7. Komplexní regionální bolestivý syndrom -- 38.8. Léze hlavových nervů -- N. VII -- N. VIII akutní vertigo -- a chronické závratě -- 39. Polyneuropatie -- 39.1. Syndrom Guillainův-Barrého -- 39.2. Diabetická polyneuropatie -- Symetrické diabetické polyneuropatie -- Fokální asymetrické neuropatie -- 39.3. Alkoholová polyneuropatie -- 39.4. Toxické polyneuropatie -- 39.5. Neuropatie u maligních procesů -- 40. Svalová onemocnění -- 40.1. Svalové dystrofie -- 40.2. Ostatní myopatie -- 40.3. Myotonické syndromy -- 41. Myasthenia gravis -- 41.1. Epizodická slabost -- 41.2. Syndrom chronické únavy -- 42. Vertebrogenní poruchy -- 42.1. Syndromy v krční oblasti -- 42.2. Syndromy v bederní oblasti -- 42.3. Terapie vertebrogenních poruch -- 43. Bolesti hlavy -- 43.1. Idiopatické primární bolesti hlavy -- 43.1.1. Migréna -- 43.1.2. Tenzní cefalea -- 43.1.3. Cluster headache -- 43.1.4. Bolesti hlavy z abúzu léčiv -- 43.2. Symptomatické sekundární bolesti hlavy -- 43.3. Kraniální neuralgie -- 44. Neurózy -- 44.1. Anxiózní poruchy -- 44.2. Somatoformní poruchy -- 44.3. Disociativní poruchy
(OCoLC)724296759
cnb002165397

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC