Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Beletrie
Biografie
Vydání první
Praha : Vyšehrad, 2015
477 stran : ilustrace (převážně barevné) portréty, plány, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-471-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na straně 425-443, bibliografické odkazy a rejstříky
České, anglické a německé resumé
001418149
ÚVODEM // ŽIVOT A DÍLO // FRANTIŠKÁNSKÁ PŘEDEHRA -SV. FRANTIŠEK A SV. KLÁRA 22 // ANEŽČINI RODIČE A JEJÍ NAROZENÍ 30 // ANEŽČIN OTEC KRÁL PŘEMYSL OTAKAR I. 3I ANEŽČINA MATKA KRÁLOVNA KONSTANCIE 37 DATUM A MÍSTO ANEŽČINA NAROZENÍ 42 // SNAHY O ANEŽČINO ZASNOUBENÍ A MÍSTA JEJÍCH POBYTŮ V MLÁDÍ 44 // ZASNOUBENÍ POLSKÉMU KNÍŽETI A POBYT U CISTERCIAČEK V TŘEBNICI 45 // V KLÁŠTEŘE PREMONSTRÁTEK V DOKSANECH 48 SNOUBENKOU NĚMECKÉHO KRÁLE JINDŘICHA VII.-POBYT VE VÍDNI ? ? LOST E R N E U B U RC U 52 // JEDNÁNÍ S ANGLICKÝM KRÁLEM JINDŘICHEM III. P L A N T AG E N ET E M 60 O ANEŽČINU RUKU DVAKRÁT ŽÁDÁ CÍSAŘ FRIDRICH II. 65 // ANEŽČINA ZAKLADATELSKÁ ČINNOST 72 // ZALOŽENÍ ŠPITÁLU A KLÁŠTERA KLARISEK 73 PODOBA KLÁŠTERA 8l BOJ O ŘEHOLI 88 // DOSTAVBA ŽENSKÉHO KLÁŠTERA 102 KLÁŠTER MENŠÍCH BRATŘÍ 112 ROZŠÍŘENÍ ŘÁDU KLARISEK V POLSKU I26 // ŠPITÁL KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU HVĚZDOU I34 // APUD SANCTUM CASTULUM - U SV. HAŠTALA I36 IN VICO TEUTONICORUM AD S. PETRUM - // V NĚMECKÉ OSADĚ U SV. PETRA I43 // AD PEDEM PONTIS - U PATY MOSTU I5I // POHŘEBIŠTĚ PŘEMYSLOVCŮ I58 ZÁVĚR ANEŽČINA ŽIVOTA 184 // LEG E l\l DA - ANEŽČIN DRUHÝ ŽIVOT // VZNIK LEGENDY A PRVNÍ ŽÁDOST O KANONIZACI VE 13. STOLETÍ 20 // TŘI PROSEBNÉ LISTY PRAŽSKÝCH MINORITU A KLARISEK - VZNIK LEGENDY 205 OBSAH A DATOVÁNÍ LEGENDY 2l8 // LEGENDA VE I4. STOLETÍ 226 // PO VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ 22? // ANEŽČIN ODKAZ V
DÍLE SVATOJIŘSKÉ ABATYŠE KUNHUTY 228 OPIS ANEŽČINY KANONIZAČNÍ LEGENDY V MILÁNSKÉM RUKOPISU 235 ŽÁDOST KRÁLOVNY ELIŠKY O ANEŽČINU KANONIZACI 2 0 ANEŽČINA ÚCTA V DOBĚ KARLA IV. 2Z,/, // ANEŽČINA TRVALÁ ÚCTA V ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ 249 DVA STAROČESKÉ PŘEKLADY LEGENDY CANDOR LUCIS ETERNE 25O DVA NĚMECKÉ PŘEKLADY LEGENDY 253 KOMPENDIUM BARTOLOMĚJE Z PISY 256 // ANEŽČINA ÚCTA V I5. A l6. STOLETÍ 258 // HUSITSKÁ REVOLUCE A OBECNÉ CÍRKEVNÍ POMĚRY 259 // OLTÁŘ KŘIŽOVNICKÉHO VELMISTRA MIKULÁŠE PUCHNERA Z ROKU I482 201 // KRONIKÁŘ MIKULÁŠ GLASSBERGER 269 // ŠIMONŮV PŘEKLAD ANEŽČINA ŽIVOTA (1524) 27O // OHLAS V KRONICE VÁCLAVA HÁJKA Z LI BOČAN 273 // ANEŽČINA ÚCTA V ŘÁDU DOMIN IKÁNŮ 276 // PONTANŮV HYMNUS O SV. ANEŽCE 281 // ROZKVĚT ANEŽČINY LEGENDY V DOBĚ BAROKA 284 // NÁVRAT KLARISEK A HLEDÁNÍ ANEŽČINA HROBU V ROCE 1643 285 LATINSKÝ RUKOPIS VITA BEATAE AGNETIS 29O ŽIVOT SVATÉ ANÉŽKY VYTIŠTĚNÝ 1643 293 // STAROČESKÝ PŘEKLAD LATINSKÉ LEGENDY VYTIŠTĚNÝ 1666 295 // ACTA SANCTORUM Z ROKU 1668 299 // TANNERŮV ŽIVOT BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY 3OI // CRUGERIŮV ŽIVOT BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY 303 // ANEŽKA V DÍLE BOHUSLAVA BALBÍNA 304 // ŽÁDOST O ANEŽČINU BEATIFIKACI V ROCE 1679 307 // MILÁ CHOÍ NEBESKÉHO MILÁČKA OD JANA FRANTIŠKA BECKOVSKÉHO 315 MONASTERIUM S. AGNETIS JANA FLORIANA H AM M E R SC H M I D A 321 // ANEŽČINA BEATI FI ? AC E 326 // TĚŽKÉ OBDOBÍ KLÁŠTERA 327 CESTA ? ANEŽČINU
UZNÁNÍ 332 // OHROŽENÍ KLÁŠTERA NA FRANTIŠKU A JEHO OBNOVA 349 // SVATOŘEČENA 354 // RESUMÉ 375 // POZNÁMKY 384 // PRAMENY A LITERATURA 424 // SEZNAM VYOBRAZENÍ 444 // REJSTŘÍK JMENNÝ 458 // REJSTŘÍK MÍSTNÍ 472
cnb002690745

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC