Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Čtvrté vydání, v Grada Publishing první
Praha : Grada Publishing, 2014
96 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4822-1 (brožováno)
ISBN 978-80-247-7792-4 (online ; pdf)
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001418183
Obsah // Místo úvodu ...10 // Literatura rozšiřující tento text ...10 // Jak se v knížce orientovat ...10 // 1 Struktura imunitního systému ...11 // 1.1 Imunitní systém se podílí na udržení vnitřního prostředí...11 // 1.2 Buňky imunitního systému vznikají v kostní dřeni ...11 // Kmenové buňky zachraňují život...11 // Růstové faktory v terapii ...12 // 1.3 Dozrávání krvinek podporují růstové faktory...12 // 1.4 Buňky imunitního systému putují tělem se zastávkami // v lymfoidních orgánech...13 // 1.5 Lymfatické orgány obsahují výkonné a podpůrné buňky ...13 // Fabriciova burza ...13 // Thymové hormony...13 // Levamizol - lék dvou tváří...13 // Povrchové znaky imunocytů umožňují jejich identifikaci ... 14 // Dobrá znalost vývojových stadií buněk má význam // v diagnóze některých chorob...14 // 1.6 Primární lymfatické orgány slouží к dozrávání buněk ...14 // 1.7 Sekundární lymfatické orgány jsou místem spolupráce imunocytů...15 // Imunocyty se nacházejí ve tkáních, v krevních a mízních cévách i v lymfoidních orgánech...15 // 2 Přirozená imunita zajišťovaná buňkami ...17 // 2.1 Fagocytóza ...17 // Přehled buněk monocyto-makrofágové linie ...17 // Příklady chemotaxinů ...17 // Od octomilky к člověku ...18 // Testování aktivity fagocytujících buněk ...19 // Fagocyty světélkují...20 // Jak funguje systém rychlého varování PAMP - DAMP - NALP...20 // Proč
se kočka ze všeho vylíže...21 // Defenziny - naše vlastní antibiotika ...22 // 2.1.1 Cytokiny neutrofilů a makrofágů ...23 // Milníky imunologie...23 // 2.1.2 Neutrofilové pasti - netóza ...24 // 3 Komplementový systém ...25 // 3.1 Cesty aktivace komplementu ...25 // 3.1.1 Klasická cesta aktivace komplementu ...25 // Selhávání imunity kvůli různým variantám téhož genu ...25 // Poruchy komplementu ...26 // 3.1.2 Lektinová cesta aktivace komplementu ...26 // 5 // 3.1.3 Alternativní cesta aktivace komplementu ...26 // 3.1.4 Poškození buněčné membrány komplementem ...26 // Od vrby к nejnovějším lékům ...28 // 3.1.5 Další biologické účinky komplementu ...28 // 3.2 Zánět je soubor obranných dějů ...28 // Na zánět kdekoli v těle reagují játra zvýšenou tvorbou // některých bílkovin ...29 // CRP pomáhá v diagnóze i terapii ...29 // 4 Antigény ...31 // Cizorodost nebo škodlivost?...31 // I malé rozdíly mezi antigenními determinantami protilátky rozeznají ...32 // 4.1 Antigenní determinanta ...32 // 4.2 Hapteny ...33 // Falešní dvojníci antigenů pomáhají mikrobům i nemocným ...33 // 5 Molekuly hlavního histokompatibilního systému ...35 // 5.1 Molekuly HLA se dělí do dvou tříd a mají mnoho strukturních variant ...35 // Význam variability HLA molekul ...35 // Identifikace genů pro molekuly HLA ...36 // 5.2 Geny pro molekuly HLA jsou multialelické...36 // 5.3 Imunologická individualita jedince je vyjádřena
skladbou HLA molekul ...36 // 5.4 Molekuly HLA mají doménovou strukturu ...37 // Dědičnost molekul HLA a výběr dárců kmenových buněk shodných // genotypů...37 // Stavba molekul HLA...38 // 5.5 Biologické funkce molekul HLA ...38 // 5.5.1 Molekuly HLA I. třídy jsou na všech jaderných buňkách // a prezentují vzorky bílkovin v nich vytvořených ...39 // 5.5.2 Molekuly HLA II. třídy jsou na buňkách předkládajících // cizí antigény ...39 // Výběr partnera a molekuly HLA ...39 // 5.5.3 Molekuly HLA к sobě poutají molekuly CD4 a CD8 ...40 // 6 Molekuly rozeznávající antigen ...41 // 6.1 Protilátky jsou známy již přes sto let ...41 // 6.2 Protilátky jsou globulární bílkoviny ...41 // Typy interakcí, které se uplatňují při vzniku vazby mezi antigenní determinantou a vazebným místem protilátky...4! // 6.3 Imunoglobuliny se dělí do 5 tříd ...43 // Vlastnosti tříd imunoglobulinů ...43 // Monoklonální protilátky ... 44 // 6.4 Jeden lymfocyt tvoří protilátky s identickými vazebnými místy...44 // 6.5 Molekuly protilátek jsou nesmírně variabilní ...45 // Protilátky šité na míru (I.) ...45 // I protilátka může být antigenem ...47 // 6 // Místo antigenů poslouží i jejich obrazy ...48 // Protilátky šité na miru (II.) ...48 // 6.6 Vazebné místo protilátky váže antigenní determinantu nekovalentními vazbami...48 // 7 imunologická tolerance ...49 // 7.1 Lymfocyty T se učí toleranci v thymu, lymfocyty
В v kostní dřeni ...49 // Toleranci se učíme už před narozením ...49 // Perorální tolerance ...50 // 7.2 Tolerance vzniká i na periferii ...50 // 7.3 Porucha imunologické tolerance je příčinou některých chorob ...51 // Buňky, které brzdí ...51 // 8 Protilátková odpověď ...53 // 8.1 Tvorbu protilátek zajišťují lymfocyty В ...53 // 8.2 V těle neustále vznikají buňky schopné rozeznat antigen ...53 // Protilátky jsou nenahraditelným diagnostickým nástrojem v mnoha // medicínských oborech...53 // ELISA není jenom ženské jméno ... 54 // 8.3 К aktivaci lymfocytu В jsou nutné dva signály ...54 // 8.4 Izotypový přesmyk zajišťuje vznik protilátek různých tříd ...55 // 8.5 Součástí protilátkové odpovědi je zmnožení efektorových buněk // a vznik buněk paměťových ...55 // Biologické role protilátek ...56 // 8.6 Sekundární protilátková odpověď je silnější než odpověď primární ...56 // Antigény, které vyvolají protilátkovou odpověď bez lymfocytů T, // špatně imunizují... 57 // 9 Imunitní děje vykonávané lymfocyty T ...59 // 9.1 Ústředními elementy specifické buněčné imunity jsou lymfocyty T ...59 // 9.2 Lymfocyty T reagují s antigény, které jsou jim předloženy ve žlábcích // molekul HLA ...59 // Příklady některých CD znaků ...59 // Průtoková cytometrie umožňuje určování povrchových znaků buněk ...60 // 9.3 Cytotoxické lymfocyty T chrání organismus před rozvojem
// virových infekcí a nádorů ...61 // 9.4 Pomocné lymfocyty T podporují imunitní děje pomocí cytokinů ...61 // Vztahy mezi THbuňkami výrazně ovlivňují zdraví a nemoc ...61 // Paměť imunity a mozku ...62 // 9.5 Pomocné lymfocyty T se dělí do více skupin ...62 // 9.6 Různé skupiny lymfocytů podporují odlišné imunitní děje ...63 // Jak odlišit TH1 aTH2 buňky? ...63 // Smrt pro život ...64 // 10 Způsoby spolupráce buněk imunitního systému ...65 // 10.1 Buňky imunitního systému komunikují prostřednictvím signálních // molekul a jejich receptoru ...65 // 7 // 10.2 Schopnost vázat signální molekuly je dána afinitou receptoru ...65 // 10.3 Signál z obsazeného receptoru se přenáší do jádra a tam se // přepisují geny...65 // Přehled vybraných cytokinů ...65 // Výskyt receptoru pro signální molekuly na buňce není konstantní, // ale odráží stav její aktivity...66 // 10.4 Mezibuněčné interakce zajišťují kontaktní molekuly ...67 // Cytokiny jsou využívány v terapii ...67 // „Anticytokiny" v terapii ...68 // Příklady léčebného použití anticytokinů ...68 // 10.5 Pomocí cytokinů se buňky ovlivňují na větší vzdálenost ...68 // 11 Obrana těla před mikroby ...71 // 11.1 Průniku mikrobů do těla brání bariéry ...71 // 11.2 Přirozená mikrobiota chrání naše tělo ...71 // Přirozená mikrobiota chrání a pomáhá ...71 // Stres a imunita... 72 // 11.3 Imunologické bariéry ...72 // 11.3.1
Lysozym poškozuje grampozitivní bakterie ...72 // 11.3.2 Imunoglobulin A je účinnou obranou tělesných povrchů ...73 // 11.4 Imunologická obrana sliznice ...73 // Očkování dnes a zítra ...73 // DNA vakcíny...73 // 11.5 Lymfoidní tkáně všech sliznic tvoří kooperující systém ...75 // 12 Obrana před vlastními buňkami, které jsou pro tělo nebezpečné ...77 // 12.1 Nádorové a virem infikované buňky prezentují specifické antigény // a mohou být rozpoznány cytotoxickými lymfocyty T ...77 // I slizniční imunitu lze povzbudit ...77 // 12.2 NK buňky rozeznávají nádory podle složení jejich buněčných // povrchů, podle absence HLA molekul nebo pomocí protilátek ...78 // 12.3 Abnormální buňky jsou zabíjeny několika způsoby ...79 // 12.3.1 Perforiny proděraví membrány terčové buňky ...79 // 12.3.2 Granzymy podporují účinek perforinů ...79 // Jak se měří buněčná cytotoxicita ...79 // Apoptóza je buněčná sebevražda ...80 // 12.3.3 Cytotoxické buňky vyvolávají apoptózu buněk terčových ...80 // 12.3.4 Imunitní systém chrání tělo před nádory ...80 // Mechanismy cytotoxických reakcí ...81 // Pro lepší aktivaci se buňky stěhují na čas mimo tělo ...82 // 13 Imunopatologické reakce ...83 // 13.1 Imunopatologická reakce I. typu - atopická ...83 // 13.2 Atopie je schopnost neadekvátní reakce na běžný podnět // s vyšší tvorbou IgF. ...83 // Je výskyt alergií podmíněn dědičností? ...83
// 8 // Čistota je skutečně jen půl zdraví ... 84 // 13.2.1 Vyšší tvorbu IgE podporují lymfocyty TH2 ...84 // 13.2.2 Klinické projevy alergie způsobují produkty žírných buněk ...85 // 13.2.3 Histamin působí na cévy, bronchy a sliznice...86 // 13.2.4 Žírné buňky tvoří metabolity kyseliny arachidonové ...86 // 13.3 Reakce II. typu - cytotoxická ...86 // 13.4 Reakce III. typu - imunokomplexová ...87 // Transplantace - co znamená, když se řekne ... 88 // 13.5 Reakce IV. typu - pozdní přecitlivělost ...88 // 13.5.1 Kontaktní dermatitída ...88 // 13.6 Transplantační reakce ...89 // 13.7 Imunopatologická reakce V. typu ...90 // Rejstřík ...91 // Souhrn/Suimnary...96 // 9
(OCoLC)879564685
cnb002566970

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC