Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
V Praze : Oeconomica, 2010
455 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-245-1696-7 (vázáno)
Vysokoškolská učebnice
Obsahuje bibliografii na straně 438-450
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
001418429
I. ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ DEMOKRACIE 1945-1948 (Jan Rataj) -- Vymezení pojmu lidová demokracie v ČSR 1945-1948 -- 1. Přechodné revoluční období obnova československého státu -- (květen říjen 1945) -- Medailon prezidenta Edvarda Beneše -- 2. Politický systém 1945-1948 -- Z programových prohlášení politických stran Národní fronty -- 3. Státoprávní uspořádání Čechů a Slováků po r. 1945 -- 4. Menšinová národnostní politika -- Vznik myšlenky odsunu českých Němců -- Hlasy doby o odsunu Němců -- Názory přítomnosti na odsun Němců -- 5. Sociálně ekonomické reformy -- 6. Zahraniční obchod -- 7. Zahraniční politika a orientace -- 8. Zápas mezi KSČ a nekomunistickými stranami o další -- vývoj čs. společnosti 1946-1948 -- 9. Zánik demokracie v Československu únorový převrat 1948 -- Medailony předsedů nekomunistických politických stran v době únorového střetu Hlášení amerického velvyslance v Praze o únorovém převratu 1948 -- 10. Kultura a sport v poválečném Československu -- II. STALINISMUS V ČESKOSLOVENSKÉ -- REPUBLICE 1948-1955 (Jan Rataj) -- Shrnující definice stalinistické etapy komunistického režimu -- 1. Nastolení totalitního politického systému -- Medailon prezidenta Klementa Gottwalda -- 2. Sovětizace československé státnosti a zahraničně politická orientace -- 3. Ideologická doktrinace a kulturní vývoj -- Zdeněk Nejedlý, O výtvarnictví, hudbě a poezii 1952 -- 4. Diktatura
KSČ a třídní perzekuce -- Medailon Milady Horákové -- Medailon Rudolfa Slánského -- 5. Militarizace společnosti -- 6. Socialistická přestavba ekonomiky, zahraniční obchod -- 7. Životní úroveň, sociální vývoj -- 8. Národnostní politika -- 9. První krize a dílčí úpravy systému 1953-1955 -- Protikomunistická revolta v Plzni 1. 6. 1953 -- Medailon prezidenta Antonína Zápotockého -- 10. Domácí a exilový protikomunistický odpor -- III.VYHLÁŠENÍ „SOCIALISMU" V ČESKOSLOVENSKU (Jan Rataj) -- Shrnující definice autoritářského poststalinistického období ČSR -- let 1956-1960 -- Konzervativní destalinizace a vize Československa -- vletech 1956-1960 -- Medailon prezidenta Antonína Novotného -- IV. ČESKOSLOVENSKÝ REFORMNÍ KOMUNISMUS 1963-1969 (Jan Rataj) -- Vymezení pojmu „ demokratický socialismus socialismus s lidskou tváří" z období Pražského jara -- 1. Reformní ovzduší a myšlení let 1963-1967 -- 2. Příchod reformních komunistů k moci, jejich programová platforma -- za Pražského jara 1968 -- Medailony reformních představitelů KSČ a ČSSR -- Alexander Dubček -- Oldřich Černík -- Josef Smrkovský -- František Kriegel -- Ota Šik -- 3. Demokratické a národní vzepětí společnosti -- Medailon prezidenta gen. Ludvíka Svobody -- 4. Pokus o devazalici československé státnosti konflikt československého národního komunismu se spojenci sovětského bloku -- Žádost pěti představitelů konzervativního
křídla KSČ L. I. Brežněvovi -- o sovětský zásah proti vlasti -- 5. Vojenský vpád a intervence SSSR, NDR, PLR, BLR, MLR proti ČSSR -- 6. Národní odpor občanů proti okupaci Československa -- Příběhy některých československých obětí okupačních vojáků -- Pěvci odporu: -- Marta Kubišová, Modlitba pro Martu -- Karel Kryl, Bratříčku, zavírej vrátka -- Básník odporu: -- Jevgenij Alexandrovič Jevtušenko, Tanky jedou Prahou -- 7. Mezinárodní kontext a ohlas Pražského jara 1968 -- a vpádu intervenčních armád -- 8. Posrpnové snahy o udržení reformní politiky; -- mocenský nástup konzervativních a „realistických" sil uvnitř KSČ -- 9. Nové federativní státoprávní uspořádání Čechů a Slováků. Politika -- ve vztahu k národnostem -- 5. Životní úroveň, ekonomika v době tzv. normalizace -- „Vypořádání" se s ekonomickými reformami Pražského jara -- Sociální politika -- Z projevu Gustava Husáka na XV. sjezdu KSČ -- Z eseje Milana Šimečky Obnovení pořádku -- Formální pokusy o nápravu ekonomiky v druhé polovině 80. let -- 6. Opozice v Československu -- Roztříštěnost opozičních proudů na počátku sedmdesátých let -- Z dopisu Václava Havla Gustavu Husákovi -- Charta 77 -- Z Havlova eseje Moc bezmocných -- Opozice na konci osmdesátých let -- Z petice Několik vět -- Medailon Václava Havla -- 7. Kultura v době tzv. normalizace -- Postavení kultury v komunistickém Československu -- Z
tzv. Anticharty -- Oficiální kultura -- Z básně Ivana Skály „V této chvíli" -- Úryvek z písně Josefa Laufra „Dopis Svobodné Evropě" -- Neoficiální kultura -- Ukázky z básní Ivana Martina Jirouse -- 8. Pád komunistického režimu -- Provolání OF „Co chceme" -- Medailon Miloše Jakeše
(OCoLC)746836303
cnb002185648

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC