Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vydání první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2013
179 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-898-8 (brožováno)
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na straně 128-153 a bibliografické odkazy
České a německé resumé
001418467
Úvod 6 // 1 Osobnost učitele 10 // 1.1 Učitel, pedagog, pedagogický pracovník nebo edukátor? 10 // 1.2 Úkoly, role a funkce učitele 11 // 1.3 Vlastnosti a kvality učitele 14 // 1.4 Typologie učitele 15 // 1.5 Definice pojmu kompetence 17 // 1.6 Klasifikace pojmu kompetence učitele 18 // 1.7 Učitel cizích jazyků a jeho kompetence 21 // 1.7.1 Jazyková kompetence učitele cizích jazyků 23 // 1.7.2 Deskriptívní jazyková kompetence 23 // 1.7.3 Interkulturní kompetence 24 // 1.7.4 Kompetence učitele cizích jazyků ve vztahu k rámcovým podmínkám 26 //// 1.7.5 Metodická kompetence 28 // 1.7.6 Učitel cizích jazyků 30 // 2 Výzkumy z oblasti osobnosti učitele 35 // 2.1 Volba povolání 35 // 2.2 Studium učitelství 37 // 2.3 Osobnost učitele a jeho kompetence 39 // 2.4 Reforma 42 // 2.5 Počítačové technologie a jejich využití ve školství 45 // 2.6 Metody a organizační formy vyučování 46 // 2.7 Další vzdělávání 48 // 2.8 Klady učitelské profese 50 // 2.9 Zápory učitelské profese 51 // 2.10 Žáci 54 // 2.11 Prestiž 56 // 2.12 Změna profese 57 // 3 Metoda výzkumu 59 // 3.1 Volba výzkumného designu 60 // 3.2 Cíl výzkumu 61 // 3.3 Průběh kvalitativní části výzkumu 63 // 3.3.1 Výběr vzorku pro sběr kvalitativních dat 63 // 3.3.2 Struktura rozhovorů 65 // 3.3.3 Průběh rozhovorů 67 // 3.4 Analýza dat kvalitativního výzkumu 69 // 3.4.1 Transkripce rozhovorů 70 // 3.4.2 Kódování rozhovorů 70 // 3.4.3 Vytváření kategorií 71 // 3.4.4 Klíčové myšlenky rozhovorů a jejich srovnání 71 // 3.5 Kvantitativní část výzkumu-dotazníkové šetření 72 // 4 Vyhodnocení kvalitativního výzkumu 73 // 4.1 Vyhodnocení jednotlivých rozhovorů 73 // 4.1.1 Rozhovor s respondentem o 73 // 4.1.2 Rozhovor s učitelem a 75 // 4.1.3 Rozhovor s respondentem m 77 // 4.1.4 Rozhovor s učitelem f 78 // 4.1.5 Rozhovor s e 79 //
4.2 Analýza výroků respondentů 80 // 4.2.1 Studium učitelství cizích jazyků 80 // 4.3 Komunikativní metoda výuky cizích jazyků 90 // 4.3.1 Metody výuky cizích jazyků 90 // 4.3.2 Volba učebnice pro výuku cizích jazyků 93 // 4.3.3 Používání mateřského jazyka ve výuce cizích jazyků 94 // 4.3.4 Kompetence učitele cizích jazyků 95 // 4.3.5 Další vzdělávání učitelů 98 // 4.3.6 Zahraniční pobyty učitelů 102 // 4.3.7 Profese učitele 103 // 4.4 Závěry kvalitativního výzkumu 111 // 5 Dotazníkové šetření 114 // 5.1 Předvýzkum 114 // 5.2 Dotazník 115 // 5.2.1 Volba povolání 116 // 5.2.2 Vlastnosti a kompetence učitele 116 // 5.2.3 Metody výuky cizích jazyků 117 // 5.2.4 Reforma školství 117 // 5.2.5 Klady a zápory učitelské profese 118 // 5.2.6 Změna učitelské profese a změna školy 119 // 6 Závěr 122 // 7 Resumé 126 // literatura 128 // přílohy 154 // příloha č. 1: struktura interview // příloha č. 2: ukázka interview 157 // příloha č. 3: ukázka sekvencí 168 // příloha č. 4: dotazník: učitelé cizích jazyků 174 // příloha č. 5: grafy dotazníkového šetření 177
(OCoLC)872341720
cnb002542371

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC