Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Plzeň : Fraus, 2010
2 svazky : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7238-944-5 (učebnice ; brožováno)
ISBN 978-80-7238-945-2 (pracovní sešit ; brožováno)
Zpracováno v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
Ilustrátoři pracovního seš.: Lubomír Anlauf, Eva Anlaufová, Marie Kohoutová
Obsahuje rejstřík
učebnice. 88 stran -- pracovní sešit : s přílohou přehled učiva. 48, 8 stran
001418486
Úvod... 7 // O autorech ... 7 // Ilustrátoři... 7 // Didaktické prvky... 8 // Koncepce učebnice a její soulad s RVP ZV ... 9 // Obsahové pojetí... 9 // Integrující přístup - mezipředmětové vztahy... 9 // Úryvek z recenze pro MŠMT... 9 // Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV... 10 // Návrh časově-tematického plánu ... 11 // Rozvržení učiva v učebnicích... 12 // Očekávané výstupy pro 4. ročník ... 14 // Když se dívám z okna ...18 // Opakování ze 3. ročníku ... 18 // Když se dívám z okna... 19 // Jak se vyznat v minulosti... 20 // Místa ? životu... 21 // Odedávna obydlená země uprostřed Evropy ... 21 // Místo ? životu ... 24 // Mapa ... 25 // Druhy map ... 27 // Orientace a měřítko mapy... 29 // Legenda mapy ... 31 // Práce s mapou ... 34 // Slovanské osídlení... 36 // Velká Morava... 38 // Rozmach a zánik Velké Moravy ... 41 // Budování státu...42 // Přemyslovské počátky ... 42 // Mocní a ti ostatní ... 44 // Boje mezi knížaty ... 45 // Zemědělství - hlavní obživa obyvatel ... 46 // Život zemědělců... 47 // Čechy jako království ... 49 // Osídlování nových území... 51 // Zakládání měst... 53 // Sídla a jejich význam... 55 // Doprava... 57 // Země uprostřed Evropy ... 60 // Lucemburkové na českém trůnu... 61 // Karel IV. - Otec vlasti ... 62 // Česká a moravská středověká města... 64 // Život ve středověkém městě ... 67 // Historická města Evropy...
68 // Země Koruny české ... 70 // Proč potřebujeme stát ... 71 // Samospráva v obci... 73 // Státní symboly... 76 // Evropská unie ... 77 // Evropská unie - soužití kultur ... 78 // Clobalizace - propojenost světa... 80 // Menšiny v České republice ... 82 // Cesta ? dobrému soužití... 83 // Mistr Jan Hus a jeho učení... 84 // Lze špatnost napravit silou? ... 86 // Od válek ? jednání...89 // Demokracie potřebuje média ... 89 // Demokracie potřebuje, aby lidé kriticky mysleli... 90 // Vznik a vývoj písma... 92 // Nová doba - novověk... 94 // Habsburkové - noví vládci... 96 // Díla předků slouží i po pěti stech let... 98 // Povstání proti Habsburkům... 100 // Porážka Čechů ... 100 // Třicetiletá válka... 102 // Válku ukončilo jednání... 102 // Státy jsou svrchované... 104 // Jednání mezi státy vedou diplomaté... 104 // Evropa jako kontinent...107 // Světadíl Evropa... 107 // Povrch Evropy... 109 // Podnebí Evropy... 112 // Vodstvo Evropy... 114 // Typy evropské krajiny... 118 // Když se dívám z okna ... 121 // Cestování... 123 // Kulturní a přírodní památky ... 125 // Řešení pracovního sešitu... 127 // Pracovní listy... 139 // 1. Plán zoo // 2. Druhy map // 3. Zmenšení a zvětšení // 4. Práce s mapou // 5. Seznámení s hlaholicí // 6. Města a jejich funkce // 7. Řemesla ve městech // 8. Sídla // 9. Doprava // 10. Samospráva // 11. Evropská unie // 12. Život dříve a nyní // 13. Oblíbená
jídla // 14. Skládání věty // 15. Řazení částí textu // 16. Mnohoznačný obrazec // 17. Orbis pictus // 18. Vojsko // 19. Práce se souřadnicemi // 20. Cestování
(OCoLC)681497493
cnb002125458

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC