Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:87x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, [1981]-
svazků ; 24 cm

1993-1994,1997-2004,2008-2010,2014-2018, 2020-
17-18,21-27,29-30,32-34
1x za 2 roky
Vychází nepravidelně
Součástí názvu je označení běžného roku; součástí podnázvu je číslo ročníku, rok a datum konání konference
Jednotlivé svazky mají ISBN
Editoři: Miroslav Malura (1994,1999), Eva Jenčková (1997), Luděk Zenkl (1998,1999), Karel Steinmetz (1994,2008,2010,2014,2016,2018), Jan Mazurek(1998), Šárka Zedníčková (2000), Monika Gáberová (2001), Hana Adámková (2002), Vladimír Vondráček (2002), Jan Nowak (2008,2010), David Kozel (2014,2016,2018)
Nad názvem: Asociace hudebních umělců a vědců - Tvůrčí centrum Ostrava
Český, německý, polský a slovenský text, anglické resumé
Popsáno podle: roč.32 (2014)
80-7042-086-3 (18/1994 ; brož.) 80-7042-130-4 (21/1997 ; brož.) 80-7042-163-0 (22/1998 ; brož.) 80-7042-172-X (23/1999 ; brož.) 80-7042-215-7 (24/2000 ; brož.) 80-7042-204-1 (25/2001 ; brož.) 80-7042-216-5 (26/2002 ; brož.) 80-7008-176-7 (27/2004 ; brož.) 978-80-7368-576-8 (29/2008 ; brož.) 978-80-7368-875-2 (30/2010 ; brož.) 978-80-7464-709-3 (32/2014 ; brož.) 978-80-7464-920-2 (33/2017 ; brož.) 978-80-7599-090-7 (34/2018 ; brož.) 978-80-7599-249-9 (35/2020 ; brož.)
001418493
ROČNÍK 27 / 2004 :   Rudolf Pečman: F.X. Šalda zasahuje do dvořákovských bojů před první světovou válkou a po ní 7 // Jan Mazurek: Místo hudby Leoše Janáčka v protektorátním ostravském hudebním životě 17 // Jiří Kusák: Leoš Janáček jako hudební pedagog brněnské varhanické školy ve vzpomínkách Emila Háby 26 // Miloš Schnierer: Rok české hudby 2004 bez Vítězslava Nováka? 30 // Jana Kupková: Vítězslav Novák - přínos osobnosti pedagoga a skladateea v rozvoji vzájomných česko - slovenských vzťahov 39 // Lenka Krupková: Recepce Vítězslava Nováka ve Vídni 43 // Inez Kozelská: Písničky na slova lidové poesie moravské Vítězslava Nováka a jejich využití v hlasové výchově studentů katedry Hudební výchovy PdF OU 49 // Luděk Zenkl: Nezapomínaný Oskar Nedbal (1874-1930) 56 // Olga Settari: Adolf Cmíral - profil českého hudebního pedagoga 61 // Ivan Petrželka: Vilém Petrželka a česká hudba 2004 65 // Michal Nedělka: Pavel Bořkovec - kompoziční řád a pedagogická tolerance 70 // Alena Burešová: František Lýsek - průsečík české kantorské tradice a moderní sborové interpretace 78 // Květuše Lepilová: Od Jistebnických Zpěváčků (1929-1938) k „české hudbě 2004“ a 100. výročí narození sbormistra prof. PhDr. Františka Lýska, DrSc. 86 // Luděk Zenkl: František Lýsek a hudebněpedagog1cké konference na téma vokální podnět a reakce žáka 103 // Miluše Obešlová: Zásluhy Františka Lýska o výzkum dětského zpěvu 106 // Jan Mazurek: „Děkuju vám, pane profesore!“ 109 // Marianna Kološtová: Tibor Sedlický. K 80. narodeninám výraznej osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky 111 // Petra Bělohlávková: Ctirad Kohoutek - osobnost teoretika, pedagoga a skladatele 116 // Hana Adámková: Komponující pianista Vlastimil Lejsek 124 //
Karel Steinmetz: K 65. narozeninám skladatele, pedagoga, sbormistra a organizátora hudebního života na Ostravsku Milana Báchorka 131 // Šárka Zedníčková: Jan Grossmann, hudební skladatel, pedagog a publicista 141 // Jan Hališka: 50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava 147 // Jana Jindrová: 10 let spolupráce. Katedra hudební kultury PdF ZČU v Plzni a plzeňský festival Smetanovské dny 161 // Irena Medňanská: Českí umělci a ich tvorba v dramaturgii Štátnej Filharmonie Košice 167 // Karol Medňanský: Česká hudobná kultura a spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove 176 // Tomáš Hejztar: Česká hudba 2004 v reflexi sdělovacích prostředků 190 // František Turák: Sloboda a tvorivosť ako základný předpoklad vyučovacieho predmetu hra v súboroch (collegium musicum) 196 // Rudolf Benci: Piesňova tvorba českých skladateľov 19. storočia a jej využitie na Slovensku 200 // Máňa Strenáčiková: Hudobné činnosti v materskej škole 207 // Jana Janeková: Rexlexia českej Orffovej školy v hudobnej výchove na Slovensku 211 // Veronika Ševčíková: Česká hudba v koncepci současného českého gymnaziálního vzdělávání a v nových učebnicích hudební výchovy pro gymnázia 218 // Jan Spisar: K problematice nácviku sborových skladeb současných skladatelů 231 //
ROČNÍK 29 / 2008 :   Úvodem - Janáčkiana potřicáté 7 // Miloš Štědroň: Dvojí Janáček 9 // Dagmar Janečková: Vznik moravské skladatelské školy a jeji osobnosti 25 // Jan Mazurek: Podíl žáků Leoše Janáčka na kompozičním vývoji hudební Ostravy 31 // Josef Říha: Premiéra první verze Janáčkova Otčenáše 35 // Markéta Štětková: Vplyvy folklórnej „modality“ na hudobné myšlenie Leoša Janáčka 41 // Juraj Ruttkay: Modalita a tonalita ako dva principy kompozičného myšlenia vo vzťahu k folklórnej hudobnej kultúre 59 // Roman Dykast: Modalita a rytmus jako základ Janáčkova výrazového principu 67 // Martin Flašar: Martinů nebo Janáček? Janáčkovské aluze v tvorbě Jana Nováka 75 // Karel Dichtl: Stručný glosář ke stylotvorné syntéze Janáčkových operních „Zápisků“ 85 // Miloš Schnierer: Vítězslav Novák - „středová“ osobnost neofolklorismu „Karpatského oblouku“ 91 // Markéta Szendiuchová: Moravské folklorní inspirace v díle Vítězslava Nováka 101 // David Kozel: Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu 109 // Mária Strenáčiková, jr.: Kompozičný a pedagogický vplyv Vítězslava Nováka na tvorbu slovenských skladatel’ov 117 // Jarmila Gabrielová: Folklorní inspirace Bohuslava Martinů 127 // Vít Zouhar: „Budu se snažit užít celou báseň“. K proměnám básnického cyklu Miroslava Bureše, který Bohuslav Martinů zhudebnil v kantátě Otvíráni studánek 137 // Jan Nowak: Na horách, na dolách Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů 147 // Solon Kladas: Petr Eben: Písně a Koledníci z Těšínska 157 // Peter Strenáčik: Folklórne inšpirácie v husľovej literatúre Eugena Suchoňa 173 // Mária Strenáčiková, sen.: Folklórne paradigma v tvorbe Andreja Očenáša 179 //
ROČNÍK 30 / 2010 :   Úvodem - Janáčkiana potřicáté 7 // Miloš Štědroň: Dvojí Janáček 9 // Dagmar Janečková: Vznik moravské skladatelské školy a jeji osobnosti 25 // Jan Mazurek: Podíl žáků Leoše Janáčka na kompozičním vývoji hudební Ostravy 31 // Josef Říha: Premiéra první verze Janáčkova Otčenáše 35 // Markéta Štětková: Vplyvy folklórnej „modality“ na hudobné myšlenie Leoša Janáčka 41 // Juraj Ruttkay: Modalita a tonalita ako dva principy kompozičného myšlenia vo vzťahu k folklórnej hudobnej kultúre 59 // Roman Dykast: Modalita a rytmus jako základ Janáčkova výrazového principu 67 // Martin Flašar: Martinů nebo Janáček? Janáčkovské aluze v tvorbě Jana Nováka 75 // Karel Dichtl: Stručný glosář ke stylotvorné syntéze Janáčkových operních „Zápisků“ 85 // Miloš Schnierer: Vítězslav Novák - „středová“ osobnost neofolklorismu „Karpatského oblouku“ 91 // Markéta Szendiuchová: Moravské folklorní inspirace v díle Vítězslava Nováka 101 // David Kozel: Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu 109 // Mária Strenáčiková, jr.: Kompozičný a pedagogický vplyv Vítězslava Nováka na tvorbu slovenských skladatel’ov 117 // Jarmila Gabrielová: Folklorní inspirace Bohuslava Martinů 127 // Vít Zouhar: „Budu se snažit užít celou báseň“. K proměnám básnického cyklu Miroslava Bureše, který Bohuslav Martinů zhudebnil v kantátě Otvíráni studánek 137 // Jan Nowak: Na horách, na dolách Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů 147 // Solon Kladas: Petr Eben: Písně a Koledníci z Těšínska 157 // Peter Strenáčik: Folklórne inšpirácie v husľovej literatúre Eugena Suchoňa 173 // Mária Strenáčiková, sen.: Folklórne paradigma v tvorbe Andreja Očenáša 179 //
ROČNÍK 32 / 2014 :   Slovo úvodem 9 // HLAVNÍ REFERÁTY: // Miloš Štědroň: Jak se stal Janáček veristou 13 // John Tyrrell: „Blázinec na jevišti“: Janáček a balet 31 // Jiří Zahrádka: Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta 39 // Helena Havlíková: Let vězněného orla. Paradoxy národní identity v kontextu uvádění oper Leoše Janáčka u nás a zahraničí v letech 1996-2012 47 // Miloš Schnierer: České polyfonní orchestrální inspirace. Příspěvek k dějinám hudby 20. století 59 // OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY V SEKCI JANÁČKIÁN: // Karel Dichtl: Janáčkovské idiomy ve struktuře Straussovy opery Intermezzo. Sondy. Paralely. Paradigmata 69 // Lenka Černíková: Heideggerovo pojetí bytí a času ve Voglově analýze díla Leoše Janáčka 77 // Michaela Mojžíšová: „A tak bychom šli celým životem “ Inscenančné premeny Jej pastorkyne v súčasnom opernom divadle 85 // Judita Kučerová: Spolupráce Leoše Janáčka se sběratelem lidových písní Martinem Zemanem z Velké nad Veličkou 93 // Mirosław Dymon: Muzyka Regionu Podkarpacia na przykładzie wybranych zespołów folklorystycznych 99 // Markéta Koptová: Praha na přelomu 19. a 20. století z pohledu česko-německé hudební kritiky 109 // David Kozel: Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století 119 // Miluše Obešlová: Česká písňová tvorba v kontextu jubilejního roku 2014 // Dagmar Strmeňová: Ján Egry a Ján Levoslav Bella // Irena Medňanská: Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva // Ewa Nidecka: Sonorystyczno-ekspresywne walory twórczości Andrzeja Nikodemowicza // Karol Medňanský: Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) //
Martina Procházková: Biblické piesne I. op. 190 a II. op. 229 Víťazoslava Kubíčku a ich prinos pre rozvoj speváckych schopností študentov hudobného umenia na PF KU v Ružomberku // Tatiana Pirníková: Balada a baladickosť v tvorbě vybraných slovenských hudobných skladatel’ov // Mária Glocková: Niobé ako cesta do skladatel’skej dielne Vojtěcha Didiho alebo Ako vznikla póvodná slovenská opera // Eduard Douša: Harmonická řeč ve sbírce 100 lidových písní a koled pro klavír Petra Ebena // Eva Doušová: Milan Báchorek: Sonatina pro flétnu a klavír // Jaromír Zubíček: Klavírní tvorba Eduarda Dřízgy // Karel Steinmetz: Počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890-1954) // Veronika Ševčíková: Filmová biografie o hudebních osobnostech útvar „regionální“, nebo „globální“?! // Jiří Kusák: Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století // Miroslava Kupka: Výchovné koncerty jinak - přínos tvorby dirigenta Miloše A. Machka // Ingrid Silná: Pěvecké sbory Církve československé husitské na Olomoucku v letech 1920-1939 // DOKTORANDSKÁ SEKCE: // Michal Burczyk: Karel Hlawiczka - skladatel a zasloužilý kulturní pracovník v Těšínském Slezsku // Karel Drgac: „Den bitteren Kelch zur Neige leeren - Der Traum der Sexualität wurde zum Alptraum“ Bemerkungen zur Inszenierung des Tannhäuser 1993 in Prag im Wandel der Zeit // Jitka Hoňková: K problematice písňového folkloru moravského Ratibořska // Kateřina Jakšová: Význam komparativní pedagogiky v hudebně-pedagogické praxi // Jaromír Javůrek: Festivalová dramaturgie s přihlédnutím ke specifice jednotlivých regionů // Marta Kerlinová: Hudební dění na Hlučínsku v letech 1920-1938 ve světle dobového tisku // Jiří Mazurek: Podíl žáků Leoše Janáčka na kompozičním rozvoji hudební Ostravy //
Milan Motl: Rok české hudby v kontextu oslav výročí Bedřicha Smetany v jeho rodišti a regionu // Markéta Myšková, Jan Spisar: Moravské dvojzpěvy // Pavla Olšarová: Současné ostravské hudební festivaly (se zaměřením na artificiální hudbu) // Zuzana Ondrejková: Vybraní slovenskí husľoví pedagógovia: Bohumil Urban a Lubomír Kudja // Gabriela Petrová: Ostravský rozhlasový orchestr - kapitoly z dějin // Tereza Pobucká: Současný stav pramenů a literatury k osobnosti Ondřeje Bednarčíka // Kateřina Havránková: Flash mob jako fenomén 21. století a svébytná prezentace regionálních hudebních těles // Michal Slováček (Olomouc): Co vše (ne)vime o prvním elektrofonickém nástroji na světě? // Markéta Szendiuchová: Eva Dřízgová-Jirušová a její přínos hudební kultuře regionu // Markéta Šňupárková: Muzikál a jeho využití v integrativnim pojetí výuky v současné hudebněvýchovné praxi //
ROČNÍK 33 / 2016(2017) :   Slovo úvodem 9 // PROBLEMATIKA RETUŠÍ, REKONSTRUKCÍ A REŽIJNÍCH VÝKLADŮ JANÁČKOVÝCH DĚL // Miloš Stědroň: Jedna Janáčkova kompoziční konvence 13 // Květoslava Horáčková: Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka 23 // John Tyrrell: Má spolupráce se Sirem Charlsem Mackerrasem na edicích oper Leoše Janáčka 31 // Jiří Zahrádka: K problematice edice Janáčkovy opery Věc Makropulos 35 // Michaela Mojžíšová: Inscenačné premeny Janáčkovej opery Věc Makropulos v súčasnom európskom divadle 51 // Jana Cindlerová: Stodesetiletá Pastorkyňa v dnešní obci 57 // Miloš Schnierer: Opera jako drama 63 // Mária Tomanová: Dramatický príbeh Jenůfky v reflexii interpretky 69 // Zuzana Martináková: Modálne principy v Janáčkovej tvorbe 75 // Robert Ferrer Llueca: The Reception of Leoš Janáček s Opera Jenůfa in Spain 87 // Jadwiga Uchyła-Zroski: Spektakle operowe Leoša Janáčka w polskich teatrach muzycznych 93 // J. Zahrádka, J. Tyrrell, D. Radok, J. Nekvasil, V Věžník, M. Schnierer, H. Havlíková, V Zvara: Diskusní panel k režijnímu pojetí Janáčkových oper za účasti režisérů, dramaturgů, muzikologů a kritiků 99 // HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY OSOBNOSTI - INSTITUCE -TRENDY // Karel Steinmetz: Tři jubilující ostravští „nestoři“ hudební pedagogiky a historie Vladimír Gregor, Luděk Zenkl a Ivan Měrka 113 // Jozef Vereš: Dimenzie premien v hudobno-pedagogickom poznávaní 119 // Olga Brozmanová: Reflexia odkazu Jozefa Kresánka v príprave budúcich učiteľov hudobnej výchovy 125 // Miriam Žiarna: Vokálna tvorba Juraja Hatríka so zameraním na piesne pre spev a klavír 135 // Martina Procházková: Nonsens a jazykový vtip ako inšpiračný zdroj vo vokálnej tvorbe jubilujúcich slovenských hudobných skladatelov pre deti 145 //
Alois Daněk: Dílo Ferdinanda Krcha jako inspirace pro současnost 153 // Jiří Mazurek: Specifika poslechu hudby u žáků s poruchou autistického spektra 159 // Mária Glocková: Opera ako sofistikovaná režijná partitura alebo Režisér ako netradičný pedagog v opernom svete 165 // Daniela Střílková: 50 let Sborového studia Permoník 173 // Petr Lýko: K vývoji hudební pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci 177 // Tomáš Boroš: Didaktika hudobnej tvorby. Metody rozvoja hudobnej tvorivosti 181 // Miriam Matějová: Pavol Krška (1949) - tvorba pre gitaru a klavír 189 // Martin Jurčo: Galina Ustvolská a jej klavírne skladby 197 // Veronika Ševčíková: Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů 203 // Ondřej Jurásek: Základní myšlenkové iniciativy českého undergroundu 211 // Ewa Nidecka: Wpływy czeskie na kulturę muzyczną Lwowa 219 // Tereza Pobucká: K životnímu jubileu ostravského rozhlasového režiséra a hudebního pedagoga Jiřího Pospíšila 229 // Jana Hudáková: Osobnost Václava Dvořáka - skladateľa, upravovateľa, multiinštrumentalistu, pedagoga a metodika hudobného školstva. (Spomienka na 80.-te výročie narodenia) 237 // David Kozel: Několik poznámek k charakteristice hudebního vědomí současnosti 245 // Jiří Kusák: Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava 253 // Irena Medňanská: Vývoj základného umeleckého školstva po r. 1950 263 // Jan Spisar: Prvky vokální improvizace a její implementace do sborového zpěvu 271 // Dagmar Strměnová: Vplyv jubilujúcich ostravských osobností na rozvoji akademických vzťahov v Banskej Bystrici a v Ostravě 277 // Jaromír Zubíček: Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby 281
ROČNÍK 34 / 2018 :   Slovo úvodem 11 // LEOŠ JANÁČEK - Z "POUT TRADICE" PŘES "VZPOURU" A "BOJ" K "VÍTĚZSTVÍ" // Jiří Zahrádka: Leoš Janáček v prvním roce vzniku Československé republiky 15 // Miloš Stědroň: Janáčkovo operní torzo Paní mincmistrová 21 // Geoffrey Chew: The Ambiguity of Janacek’s Viola d’Amore 29 // Miloš Schnierer: Leoš Janáček a jeho kompoziční metoda neofolklorismu (k 90. výročí úmrtí skladatele) 35 // Tamara Franzová: Janáček teoretik nebo Janáček skladatel? 41 // Paul Christansen: Co je Janáčkovým největším odkazem? 55 // Michal Burczyk: Soukromé a umělecké vztahy Leoše Janáčka a Otakara Ševčíka. Písek jako významné kulturní a společenské centrum v době působení tohoto významného učitele hry na housle 59 // Ondřej Pivoda: Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka 65 // Jindřiška Bártová: JAMU - Janáčkovo dědictví? 71 // Jindřich Petráš: Janáček a historie JAMU pohledem děkana Hudební fakulty 77 // Jan Mazurek: Janáčkova Káťa Kabanová poprvé v Ostravě (18. ledna 1924) 81 // Eva Mikulášková: Opery Leoše Janáčka na ostravském jevišti 85 // Ester Byrtusová, Karel Steinmetz: Janáčkovy symfonické skladby v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava 89 // Jana Cindlerová: Výlet pana Broučka do 21. století 95 // Helena Havlíková: Bilance posledního desetiletí české inscenační praxe Janáčkových oper ve stálých divadlech v ČR (2008-2017) 103 // Robert Ferrer Llueca: Leoš Janáček in Spain through the archive of RTVE 117 // Nikola Illeová: Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky jako výukový program v Památníku Leoše Janáčka 127 // Šárka Zahrádková: Projekt Janáčkovo Brno 133 //
HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY II OSOBNOSTI - INSTITUCE -... // Tomáš Boroš: Didaktická interpretácia skladby Dymák z Lašských tancov Leoša Janáčka 151 // Pavel Martinka: Didaktická hra ako prostriedok rozvoja tvořivých a inštrumentálnych kompetencií interpreta husl’ovej hry 157 // Joanna Posłuszna: The professional path of musicians: teachers, composers, conductors, performers - challenges for educations and artistic career 165 // Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk: Acquiring Process of Italian Lyric Diction by Voice Students - Basic Issues on the Example of Musetta’s Waltz Quando me’n vo from Giacomo Puccini’s La Bohéme 173 // Milan Pazúrik: Vladimír Gajdoš - hudobno-pedagogická osobnost’ 181 // Alois Daněk: Hudební výchova v pojetí Ferdinanda Krcha a Josefa Křičky 189 // Helena Šmídová: Osobnost Lumíra Pivovarského (1931-2014) - charakteristika a reflexe jeho práce 193 // Jiří Mazurek: Vztah dyslexie a čtení not 201 // Petra Bělohlávková: Jan Josef Dusík a jeho místo v české kantorské tradici 207 // Renáta Kočišová: Európska orgánová tradícia v orgánových školách hry Mikuláša Moyzesa 211 // Liubov Gunder: Osobnost’ klavímeho pedagoga Viléma Kurza v prácach ukrajinských a českých bádateľov 219 // Miriam Matějová: Skladatel’, pedagog a klavírista Ján Zimmer (1926-1993) Príspevok pri příležitosti 25. výročia úmrtia 227 // Krzysztof Kostrzewa: Harmonika w wybranych utworach Bogusława Schaeffera 233 // Ewa Nidecka: V Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza-artystyczne continuum 241 // Mariana Kološtová: Učebnicová a metodická tvorba Štefana Kantora (věnované 120. výročiu narodenia osobnosti povojnovej slovenskej hudobnej pedagogiky) 251 // Michal Brodniansky: Belo Felix - výrazná osobnosť slovenskej hudobnej pedagogiky 259 // Martin Jurčo: Skladatel’ a pedagog - Igor Dibák 267 //
Martina Procházková: Vokálna tvorba Gejzu Dusíka (1907-1988) a její využitie vo vyučovaní spevu na pedagogických fakultách 273 // Lenka Černíková: Dirigent, pianista a skladatel Emil Paur (1855-1932) a jeho žáci 281 // Tereza Pobucká: Univerzitní pedagog doc. Ondřej Bednarčík, CSc. (1929-1998) 289 // Ivana Šůstková: Hudebně folkloristická a sběratelská činnost Josefa Černíka (1880-1969) 295 // Markéta Ottová: Jaroslav Dostalík (1928-2010): sbormistr, skladatel a pedagog 303 // Martina Štěpánová: Integrativní tendence v hudební a výtvarné výchově, jejich význam ve vzdělávací oblasti Umění a kultura 309 // Irena Medňanská: Reflexia pozitívnych a negativných skúseností vo vzdělávaní učitelov hudby v kontexte Boloňskej deklarácie, v regionálnom školstve a v kontinuálnom vzdělávaní učitefov na Slovensku 315 // Maria Strenáčiková: Jubilujúce Konzervatúrim v Banskej Bystrici 327 // Dagmar Strmeňová: Eva Langsteinová - propagátor relatívnej solmizácie na Slovensku 337 // Olena Yanochkova: Výuka hry na klavír u dětí s poruchami autistického spektra z pohledu učitelů z České Republiky a jiných zemí 345 //
ROČNÍK 35 / 2020 :   Slovo úvodem 7 // LEOŠ JANÁČEK A MORAVSKO-SLOVENSKÉ INSPIRACE V HUDBĚ // Miloš Štědroň: Janáček a konfrontační princip 11 // Tamara Franzová: "Všechen harmonický život je jen prociťování" 23 // Jitka Filipová: Varhanická škola Leoše Janáčka a její vliv na hudebnost moravského venkova 31 // Robert Ferrer Llueca: The reception of Leoš Janáček’s Jenůfa in Spain (2) 39 // Petr Vrána: Instrumentální adaptace vybraných písní z cyklu moravská lidová poezie v písních Leoše Janáčka pro zpěv a smyčcové kvarteto 45 // Miloš Schnierer: Moravsko-slovenské neofolkloristické inspirace Vítězslava Nováka 53 // Ivana Šůstková: Sbírky lidových písní Josefa Černíka se zaměňením na zpěvy moravských kopaničářů 57 // Barbora Bortlová: Sborová tvorba Pavla Kňížkovského na podkladě moravské lidové poezie 65 // Jana Michálková: Slimáčková Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a lidová píseň 71 // Vladimír Fulka: Bohuslav Martinů. Variace na slovenskou lidovou píseň pro violončelo a klavír 79 // Michal Ščepán: Moravsko-slovenské inšpirácie v tvorbe predstaviteľov slovenskej hudobnej avantgardy Juraja Pospíšila a Tadeáša Salvu 87 // Ján Podracký: Vplyv moravskej ľudovej piesne na formovanie "centrálnej línie" v tvorbe Pavla Zemka Nováka 95 // HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY III OSOBNOSTI - INSTITUCE - TRENDY // Helena Šmídová: Realizace výuky hudební výchovy v době standardního vzdělávání a během pandemie covid-19 a negativní dopady na výuku hudební výchovy v době pandemie (případová studie z let 2014-2020) 105 // Alois Daněk: Hudební nadání ze speciálně pedagogické perspektivy 113 //
Jiří Kusák: Hudební výchova v dobročinném ženském spolku Dobromila a v odborných školách pro ženská povolání v Ostravě od 90. let 19. století do 30. let 20. století 119 // Miriam Matejová: Interpretačné súťaže organizované v súčasnosti na slovenských pedagogických fakultách 129 // Martin Jurčo: Interpretačné špecifiká v klavírnej tvorbe Igora Dibáka 137 // Michal Hottmar: Jozef Haluza, významný pokračovateľ gitarovej školy Dušana Lehotského, zakladateľa slovenskej gitaristiky v 20. storočí 145 // Mariana Kološtová: Jubilujúce osobnosti v profiloch 151 // Radim Hanousek: Kolektivní improvizace a grafické partitury jako výukový materiál 159 // Jan Mazurek: Memorandum o hudební výchově (1919) 167 // Markéta Schaffartzik: Metody k uvolnění svalového napětí pomocí respiračních cvičení 171 // Michal Brodniansky: Možnosti využitia e-learningu v príprave budúcich učiteľov hudobnej výchovy 177 // Jiří Mazurek: Možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potňebami v podmínkách základní umělecké školy 185 // Jan Spisar: Neverbální komunikace jako nástroj sbormistrova dorozumívání s pěveckým tělesem 191 // Karol Medňanský: Pedagogický zborník Trietto TWV:42g2 - TWV:42a1 Georga Philippa Telemanna v kontexte dobovej inštrumentálnej pedagogiky 195 // Renáta Kočišová: Prešovské obdobie hudobného pedagóga a huslistu Josefa Brabca - jeho estetické, koncertné a pedagogické ideály 205 // Janka Bednaňíková: Prof. Nino Albarosa - významný pedagog, vedec a mimoriadna osobnosť medzinárodného významu v oblasti gregoriánskeho chorálu 213 // Daniela Střílková: Skladatelka Markéta Dvořáková a její sborová tvorba věnovaná vokálnímu ansámblu Notabene Ostrava 221 // Jaromír Zubíček: Soudobá klavírní hudba a problematika jejího nastudování 225 //
Violetta Dutchak: Specifics of instrumental folk education: experience of Ukraine and neighboring European countries 229 // Petra Přibylová: Srovnání českého a řeckého hudebního vzdělávání 237 // Martina Procházková: Substitučné árie J. Haydna (Hob. xxivb) a ich využitie vo vyučovaní spevu na pedagogických fakultách 243 // Petro Stryzhoboroda: Štěpán Rak’s guitar creativity in the context of international interactions 251 // Miriam Žiarna: Vokálna tvorba Igora Dibáka a jej implementácia do edukačného procesu 257 // Ľuboslav Torma: Význam hudobno-pedagogického diela Mikuláša Moyzesa v dobe svojho vzniku 1924/1946 a úvahy nad možnosťou ich využitia na začiatku 21. storočia 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC