Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, [1977?]-
svazků ; 24 cm

2014-
Vychází nepravidelně
Součástí názvu je označení běžného roku; součástí podnázvu je číslo ročníku, rok a datum konání konference
Jednotlivé svazky mají ISBN
Editoři: Karel Steinmetz (2014,2016,2018), David Kozel (2014,2016,2018)
Český, německý, polský a slovenský text, anglické resumé
Popsáno podle: roč.32 (2014)
978-80-7464-709-3 (32/2014 ; brož.) 978-80-7464-920-2 (33/2017 ; brož.) 978-80-7599-090-7 (34/2018 ; brož.)
001418493
ROČNÍK 32 / 2014 :   Slovo úvodem ...9 // HLAVNÍ REFERÁTY: // Miloš Štědroň (Brno) : Jak se stal Janáček veristou ...13 // John Tyrrell (Nottingham) : „Blázinec na jevišti“: Janáček a balet ...31 // Jiří Zahrádka (Brno) : Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta ...39 // Helena Havlíková (Praha) : Let vězněného orla. Paradoxy národní identity v kontextu uvádění oper Leoše Janáčka u nás a zahraničí v letech 1996-2012 ...47 // Miloš Schnierer (Brno) : České polyfonní orchestrální inspirace. Příspěvek k dějinám hudby 20. století..59 // OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY V SEKCI JANÁČKIÁN: // Karel Dichtl (Velešín) : Janáčkovské idiomy ve struktuře Straussovy opery Intermezzo. Sondy. Paralely. Paradigmata ...69 // Lenka Černíková (Ostrava) : Heideggerovo pojetí bytí a času ve Voglově analýze díla Leoše Janáčka ...77 // Michaela Mojžíšová (Bratislava) : „A tak bychom šli celým životem ...“ Inscenančné premeny Jej pastorkyne v súčasnom opernom divadle ...85 // Judita Kučerová (Brno) : Spolupráce Leoše Janáčka se sběratelem lidových písní Martinem Zemanem z Velké nad Veličkou ...93 // Mirosław Dymon (Rzeszow) : Muzyka Regionu Podkarpacia na przykladzie wybranych zespolów folklorystycznych ...99 // Markéta Koptová (Ostrava) : Praha na přelomu 19. a 20. století z pohledu česko-německé hudební kritiky ...109 // David Kozel (Ostrava) : Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století ...119 // Miluše Obešlová (Hradec Králové) : Česká písňová tvorba v kontextu jubilejního roku 2014 // Dagmar Strmeňová (Banská Bystrica) : Ján Egry a Ján Levoslav Bella // Irena Medňanská (Prešov) : Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva // Ewa Nidecka (Rzeszow) : Sonorystyczno-ekspresywne walory twórczości Andrzeja Nikodemowicza //
Karol Medňanský (Prešov) : Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) // Martina Procházková (Ružomberok) : Biblické piesne 1. op. 190 a II. op. 229 Víťazoslava Kubíčku a ich prínos pre rozvoj speváckych schopnosti študentov hudobného umenia na PF KU v Ružomberku // Tatiana Pirníková (Prešov) : Balada a baladickosť v tvorbe vybraných slovenských hudobných skladateľov // Mária Glocková (Banská Bystrica) : Niobé ako cesta do skladateľskej dielne Vojtecha Didiho alebo Ako vznikla pôvodná slovenská opera // Eduard Douša (Praha) : Harmonická řeč ve sbírce 100 lidových písní a koled pro klavír Petra Ebena // Eva Doušová (Praha) : Milan Báchorek: Sonatina pro flétnu a klavír // Jaromír Zubíček (Ostrava) : Klavírní tvorba Eduarda Dřízgy // Karel Steinmetz (Ostrava) : Počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890-1954) // Veronika Ševčíkova (Ostrava) : Filmová biografie o hudebních osobnostech - útvar „regionální“, nebo „globální“?! // Jiří Kusák (Ostrava) : Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století. // Miroslava Kupka (Zlín) : Výchovné koncerty jinak - přínos tvorby dirigenta Miloše A. Machka // Ingrid Silná (Kroměříž) : Pěvecké sbory Církve československé husitské na Olomoucku v letech 1920-1939 // DOKTORANDSKÁ SEKCE: // Michał Burczyk (Cieszyn - Olomouc) : Karel Hlawiczka - skladatel a zasloužilý kulturní pracovník // Karel Drgac (Wien - Olomouc), Jitka Hoňková (Ostrava) : K problematice písňového folklóru moravského Ratibořska // Kateřina Jakšová (Ostrava) : Význam komparativní pedagogiky v hudebně-pedagogické praxi // Jaromír Javůrek (Ostrava - Olomouc) : Festivalová dramaturgie s přihlédnutím ke specifice jednotlivých regionů //
Marta Kerlínová (Olomouc) : Hudební dění na Hlučínsku v letech 1920-1938 ve světle dobového tisku // Jiří Mazurek (Ostrava) : Podíl žáků Leoše Janáčka na kompozičním rozvoji hudební Ostravy // Milan Moll (Ostrava) : Rok české hudby v kontextu oslav výročí Bedřicha Smetany vjeho rodišti a regionu // Markéta Myšková, Jan Spisar (Ostrava) : Moravské dvojzpěvy // Pavla Olšarová (Ostrava) : Současné ostravské hudební festivaly (se zaměřením na artificiální hudbu) // Zuzana Ondrejková (Ružomberok) : Vybraní slovenskí husľoví pedagógovia: Bohumil Urban a Ľubomír Kudja // Gabriela Petrová (Ostrava) : Ostravský rozhlasový orchestr - kapitoly z dějin // Tereza Pobucká (Ostrava) : Současný stav pramenů a literatury k osobnosti Ondřeje Bednarčíka // Kateřina Havránková (Ostrava) : Flash mob jako fenomén 21. století a svébytná prezentace regionálních hudebních těles // Michal Slováček (Olomouc) : Co vše (ne)víme o prvním elektrofonickém nástroji na světě? Markéta Szendiuchová (Ostrava) : Eva Dřízgová-Jirušová a její přínos hudební kultuře regionu // Markéta Šňupárková (Ostrava) : Muzikál a jeho využití v integrativním pojetí výuky v současné hudebněvýchovné praxi
ROČNÍK 33 / 2017 :   Slovo úvodem 9 // PROBLEMATIKA RETUŠÍ, REKONSTRUKCÍ A REŽIJNÍCH VÝKLADŮ JANÁČKOVÝCH DĚL // Miloš Stědroň : Jedna Janáčkova kompoziční konvence 13 // Květoslava Horáčková : Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka 23 // John Tyrrell : Má spolupráce se Sirem Charlsem Mackerrasem na edicích oper Leoše Janáčka 31 // Jiří Zahrádka : K problematice edice Janáčkovy opery Věc Makropulos 35 // Michaela Mojžíšová : Inscenačně premeny Janáčkovej opery Věc Makropulos v súčasnom európskom divadle 51 // Jana Cindlerová : Stodesetiletá Pastorkyňa v dnešní obci 57 // Miloš Schnierer : Opera jako drama 63 // Mária Tomanová : Dramatický príbeh Jenůfky v reflexii interpretky 69 // Zuzana Martináková : Modálne principy v Janáčkovej tvorbe 75 // Robert Ferrer Llueca : The Reception of Leoš Janáček s Opera Jenůfa in Spain 87 // Jadwiga Uchyla-Zroski : Spektakle operowe Leosa Janáčka w polskich teatrach muzycznych 93 // DISKUSNÍ PANEL K REŽIJNÍMU POJETÍ JANÁČKOVÝCH OPER ZA ÚČASTI REŽISÉRŮ, DRAMATURGŮ, MUZIKOLOGŮ A KRITIKŮ // J. Zahrádka, J. Tyrrell, D. Radok, J. Nekvasil, V Věžník, M Schnierer, H. Havlíková, V. Zvara : Diskusní panel k režijnímu pojetí Janáčkových oper za účasti režisérů, dramaturgů, muzikologů a kritiků 99 // HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY OSOBNOSTI - INSTITUCE -TRENDY // Karel Steinmetz : Tři jubilující ostravští „nestoři“ hudební pedagogiky a historie Vladimír Gregor, Luděk Zenkl a Ivan Měrka 113 // Jozef Vereš : Dimenzie premien v hudobno-pedagogickom poznávaní 119 // Olga Brozmanová : Reflexia odkazu Jozefa Kresánka v príprave budúcich učiteľov hudobnej výchovy 125 // Miriam Žiarna : Vokálna tvorba Juraja Hatríka so zameraním na piesne pre spev a klavír 135 //
Martina Procházková : Nonsens a jazykový vtip ako inšpiračný zdroj vo vokálnej tvorbě jubilujúcich slovenských hudobných skladatelov pre deti 145 // Alois Daněk : Dílo Ferdinanda Krcha jako inspirace pro současnost 153 // Jiří Mazurek : Specifika poslechu hudby u žáků s poruchou autistického spektra 159 // Mária Glocková : Opera ako sofistikovaná režijná partitúra alebo Režisér ako netradičný pedagog v opernom svete 165 // Daniela Střílková : 50 let Sborového studia Permoník 173 // Petr Lýko : K vývoji hudební pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci 177 // Tomáš Boroš : Didaktika hudobnej tvorby. Metody rozvoja hudobnej tvořivosti 181 // Miriam Matejová : Pavol Krska (1949) - tvorba pre gitaru a klavír 189 // Martin Jurco : Galina Ustvolská a jej klavírne skladby 197 // Veronika Ševčíková : Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů 203 // Ondřej Jurásek : Základní myšlenkové iniciativy českého undergroundu 211 // Ewa Nidecka : Wpływy czeskie na kulturę muzyczną Lwowa 219 // Tereza Pobucká : K životnímu jubileu ostravského rozhlasového režiséra a hudebního pedagoga Jiřího Pospíšila 229 // Juna Hudáková : Osobnost Václava Dvořáka - skladatel’a, upravovatel’a, multiinstrumentalistu, pedagóga a metodika hudobného školstva. (Spomienka na 80.-te výročie narodenia) 237 // David Kozel : Několik poznámek k charakteristice hudebního vědomí současnosti 245 // Jirí Kusák : Odborná hudební vychova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava 253 // Irena Medňanská : Vyvoj základného umeleckého školstva po r. 1950 263 // Jan Spisar : Prvky vokální improvizace a její implementace do sborového zpěvu 271 // Dagmar Strmeňová : Vplyv jubilujúcich ostravských osobností na rozvoji akademickych vzt’ahov v Banskej Bystrici a v Ostrave 277 // Jaromír Zubíček : Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby 281 //
ROČNÍK 34 / 2018 :   LEOŠ JANÁČEK - Z "POUT TRADICE" PŘES "VZPOURU" A "BOJ" K "VÍTĚZSTVÍ" // Jiří Zahrádka : Leoš Janáček v prvním roce vzniku Československé republiky 15 // Miloš Stědroň : Janáčkovo operní torzo Paní mincmistrová 21 // Geoffrey Chew : The Ambiguity of Janáček’s Viola ďAmore 29 // Miloš Schnierer : Leoš Janáček a jeho kompoziční metoda neofolklorismu (k 90. výročí úmrtí skladatele) 35 // Tamara Franzová : Janáček teoretik nebo Janáček skladatel? 41 // Paul Christansen : Co je Janáčkovým největším odkazem? 55 // Michal Burczyk : Soukromé a umělecké vztahy Leoše Janáčka a Otakara Ševčíka. Písek jako významné kulturní a společenské centrum v době působení tohoto významného učitele hry na housle 59 // Ondřej Pivoda : Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka 65 // Jindřiška Bártová : JAMU - Janáčkovo dědictví? 71 // Jindřich Petráš : Janáček a historie JAMU pohledem děkana Hudební fakulty 77 // Jan Mazurek : Janáčkova Káťa Kahanová poprvé v Ostravě (18. ledna 1924) 81 // Eva Mikulášková : Opery Leoše Janáčka na ostravském jevišti 85 // Ester Byrtusová, Karel Steinmetz : Janáčkovy symfonické skladby v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava 89 // Jana Cindlerová : Výlet pana Broučka do 21. století 95 // Helem Havlíková : Bilance posledního desetiletí české inscenační praxe Janáčkových oper ve stálých divadlech v ČR (2008-2017) 103 // Robert Ferrer Llueca : Leoš Janáček in Spain through the archive of RTVE 117 // Nikola Illeová : Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky jako výukový program v Památníku Leoše Janáčka... 127 // Šárka Zahrádková : Projekt Janáčkovo Brno 133 // HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY II OSOBNOSTI - INSTITUCE - TRENDY //
Joanna Posluszna : Badania narracyjne w naukach spolecznych - perspektywa psychologii i pedagogiki muzei Prolegomena 143 // Tomáš Boroš : Didaktická interpretácia skladby Dymák z Lašských tancov Leoša Janáčka 151 // Pavel Martinka : Didaktická hra ako prostriedok rozvoja tvořivých a inštrumentálnych kompetencií interpreta husľovej hry 157 // Joanna Posluszna : The professional path of musicians: teachers, composers, conductors, performers - challenges for educations and artistic career 165 // Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk : Acquiring Process of Italian Lyric Diction by Voice Students - Basic Issues on the Example of Musetta’s Waltz Quando me’n vo from Giacomo Puccini’s La Bohéme 173 // Milan Pazúrik : Vladimír Gajdoš - hudobno-pedagogická osobnost’ 181 // Alois Daněk : Hudební výchova v pojetí Ferdinanda Krcha a Josefa Křičky 189 // Helena Šmídová : Osobnost Lumíra Pivovarského (1931-2014) - charakteristika a reflexe jeho práce 193 // Jiří Mazurek : Vztah dyslexie a čtení not 201 // Petra Bělohlávková : Jan Josef Dusík a jeho místo v české kantorské tradici 207 // Renáta Kočišová : Európska organová tradícia v organovych Skolách hry Mikulása Moyzesa 211 // Liubov Gunder : Osobnost’ klavírneho pedagóga Viléma Kurza v prácach ukrajinskych a českych bádatel’ov 219 // Miriam Matejová : Skladatel’, pedagóg a klavirista Ján Zimmer (1926-1993) Príspevok pri prílezitosti 25. vyrocia úmrtia 227 // Krzysztof Kostrzewa : Harmonika w wybranych utworach Boguslawa Schaeffera 233 // Ewa Nidecka : V Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza-artystyczne continuum 241 // Mariana Kolostová : Učebnicová a metodická tvorba Stefana Kantora (venované 120. výročiu narodenia osobnosti povojnovej slovenskej hudobnej pedagogiky) 251 // Michal Brodniansky : Belo Felix - vyrazná osobnosf slovenskej hudobnej pedagogiky 259 //
Martin Jurco : Skladateľ a pedagóg - Igor Dibák 267 // Martina Procházková : Vokálna tvorba Gejzu Dusíka (1907-1988) a její vyuzitie vo vyucovaní spevu na pedagogickych fakultách 273 // Lenka Černíková : Dirigent, pianista a skladatel Emil Paur (1855-1932) a jeho žáci 281 // Tereza Pobucká : Univerzitní pedagóg doc. Ondrej Bednarčík, CSc. (1929-1998) 289 // Ivana Šůstková : Hudebné folkloristická a sběratelská činnost Josefa Černíka (1880-1969) 295 // Markéta Ottová : Jaroslav Dostalík (1928-2010): sbormistr, skladatel a pedagog 303 // Martina Štépánová : Integrativní tendence v hudební a vytvarné vychově, jejich význam ve vzdělávací oblasti Umění a kultura 309 // Irena Medňanská : Reflexia pozitívnych a negatívnych skúseností vo vzdelávaní učitel’ov hudby v kontexte Boloňskej deklarácie, v regionálnom školstve a v kontinuálnom vzdelávaní učitel’ov na Slovensku 315 // Maria Strenáčiková : Jubilujúce Konzervatórium v Banskej Bystrici 327 // Dagmar Strmeňová : Eva Langsteinová - propagátor relatívnej solmizácie na Slovensku 337 // Olena Yanochkova : Výuka hry na klavír u dětí s poruchami autistického spektra z pohledu učitelů z České Republiky a jiných zemí 345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC