Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.9) Půjčeno:127x 
BK
Vydání první
Hradec Králové : Gaudeamus, 2015
225 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7435-422-9 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Poradenské centrum UHK, Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin
500 výtisků
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001418531
1 UVEDENÍ DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 9 // 1.1 Vztah speciální pedagogiky к jiným vědám 9 // 1.2 ČLENĚNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 10 // 1.3 Metody prevence ve speciální pedagogice 11 // 1.4 Speciální; pedagogické nápravné metody (terapie) 11 // 1.5 Terminologie ve speciální pedagogice 12 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole С. 1 18 // 2 VÝVOI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Z HISTORICKÉHO HLEDISKA 19 // 2.1 Úvod do historie intervence osob se zdravotním postižením 19 // 2.2 HlSTOGRAPIE INTERVENCE O OSOBY S PORUCHOU HYBNOSTI 23 // 2.3 Z HISTORIE PÉČE O OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 26 // 2.4 Exkurz do historie Neslyšících - neslyšících 30 // 2.5 Vývoj péče o osoby s mentálním postižením 32 // 2.6 Histograme logopedické intervence v ČR 36 // 2.7 Historie CTOPEDIE 40 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 2 42 // 3 DIAGNOSTIKA VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 44 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 3 55 // 4 PORADENSTVÍ OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 56 // 4.1 Raná péče 58 // 4.2 Poradenství v období předškolním a školním 64 // 4.3 Podpora studentů v průběhu vysokoškolského studia 70 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 4 76 // 5 PSYCHOPEDIE 78 // 5.1 ÚVOD do problematiky osob s mentálním postižením 78 // 5.2 Vymezení psychopedie a mentální retardace 78 // 5.3 Etologie mentálního postižení 79 // 5.4 Klasifikace mentální retardace 79 // 5.5 Stručná charakteristika osob s mentálním postižením 80 // 5.5.1 Osoby s lehkým mentálním postižením S0 // 5.5.2 Osoby se středně těžkou mentální retardací 80 // 5.5.3 Jedinci s těžkou mentální retardací 81 // 5.5.4 Osoby s hlubokou mentální retardací 82 // 5.5.5 Specifické zvláštnosti osob s mentálním postižením 82 // 5.6 Charakteristika osob s demencí 83 //
5.7 Charakteristika jedinců s pervazivními vývojovými poruchami 84 // 5.8 EDUKACEOSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 86 // 5.9 Organizace osob s mentálním postižením 87 // 5.10 Osoby s mentálním postižením v sociálních službách 87 // 5.11 Zaměstnávání osob s mentálním postižením 88 // 5.12 Komunikace s osobami s mentálním postižením 88 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole C. 5 91 // SOMATOPEDIE 93 // 6.1 Definiční vymezení somatopedie 93 // 6.2 Základní terminologie v oblasti somatopedie 94 // 6.2.1 Osoby s tělesným postižením 97 // 6.2.2 Osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby nemocné 99 // 6.2.3 Osoby nemocné 99 // 6.3 PÉČE O OSOBY S PORUCHOU HYBNOSTI V RŮZNÝCH RESORTECH 101 // 6.3.1 Možnosti a specifika vzdělávání žáků s postižením hybnosti 106 // 6.4 PŘÍKLADY A CHARAKTERISTIKA RŮZNÝCH TĚLESNÝCH POSTIŽENÍ 107 // 6.5 ZÁSADY KOMUNIKACE S JEDINCI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 111 // 6.6 Kompenzační pomůcky u osob s poruchou mobility 112 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 6 121 // TYFLOPEDIE 123 // 7.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 123 // 7.2 ZÁKLADNÍ POJMY V TYFLOPEDII 123 // 7.3 Fyziologické aspekty vidění a funkční dopad vad zraku 124 // 7.4 CÍLOVÉ SKUPINY TYFLOPEDIE 128 // 7.5 Psychologické aspekty zrakového postižení 128 // 7.6 Specifika kvality života 129 // 7.7 Specifika v komunikaci 129 // 7.8 TYFLOPEDIE JAKO VĚDNÍ OBOR 131 // 7.9 Metody reedukace a kompenzace 132 // 7.10 Specifika edukace v dětském věku 133 // 7.11 Rehabilitace osob se zrakovým postižením 136 // 7.12 Podpůrné kompenzační a rehabilitační prostředky 137 // Seznam použitých a doporučených zdrojů ke kapitole č. 7 140 // 8 SURDOPEDIE 143 // 8.1 Osoby se sluchovým postižením 143 // 8.2 Sluchové postižení 144 // 8.3 Technické pomůcky 147 //
8.4 Výchovné vzdělávací péče o sluchově postižené 148 // 8.5 Ucelená rehabilitace osob se sluchovým postižením 149 // 8.6 Komunikace sluchově postižených 152 // 8.7 Hluchoslepota 154 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 8 156 // 9 LOGOPEDIE 158 // 9.1 Uvedení do problematiky logopedie 158 // 9.2 Diagnostika v logopedii 158 // 9.3 Narušení komunikační schopnosti 159 // 9.3.1 Kategorie narušené komunikační schopnosti 160 // 9.3.2 Charakteristika vybraných vad/poruch řeči/jazyka 160 // 9.4 Organizace logopedické péče v ČR 167 // 9.5 Základní principy poskytování logopedické intervence 169 // 9.6 Podpora osob s NKS mimo resorty ministerstev 172 // 9.7 Pomůcky v logopedii 173 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 9 174 // 10 SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ 175 // 10.1 Terminologické a definiční vymezení SVPU 175 // 10.1.1 Klasifikace SVPU 176 // 10.1.2 Definice dílčích SVPU 176 // 10.2 Etologie SVPU 179 // 10.3 Symptomatologie SVPU 181 // 10.4 Diagnostika SVPU 182 // 10.5 Intervence u žáků se SVPU 182 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 10 183 // 11 ETOPEDIE 184 // 11.1 TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ ETOPEDIE 184 // 11.2 Historie etopedie 185 // 11.3 Vztah etopedie a sociální pedagogiky 188 // 11.4 Etopedie јлко specifická disciplína speciální pedagogiky 189 // 11.5 Poruchy chování л emocí 190 // 11.5.1 Klasifikace poruch chování a emocí 192 // 11.6 Intervence v oblasti poruch chování (ÚV, OV) 194 // 11.7 Preventivně výchovná zařízení 198 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 11 200 // 12 KOMBINOVANÉ VADY 201 // 12.1 Uvedení do problematiky kombinovaných vad 201 // 12.2 Terminologie a definice kombinovaných vad 201 // 12.3 Etiologie kombinovaných vad 202 // 12.4 Klasifikace osob s kombinovanými vadami 203 //
12.5 Obecná Symptomatologie kombinovaných vad 203 // 12.6 VÝČET VYBRANÝCH KOMBINOVANÝCH VAD 204 // 12.7 Systém intervence o osoby s kombinovanými vadami 205 // 12.8 Pedagogická podpora osob s kombinovanými vadami 206 // 12.8.1 Oblast intervence o osoby s kombinovanými vadami 207 // 12.8.2 Edukace osob s kombinovaným postižením 209 // Seznam odborných pramenů a literatury ke kapitole č. 12 211 // SOUHRNNÝ SEZNAM ODBORNÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 212 // ZÁVĚR 225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC