Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(22.5) Půjčeno:180x 
BK
EB
Příručka
2., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2015
190 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5309-6 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9760-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9761-8 (online ; epub)
Pedagogika
V tiráži chybně uvedeno: Vydání 1.
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografii na stranách 188-190, bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
001418579
Obsah // Úvod 8 // 1. Agresivita a agrese - rozdíl 10 // 1.1 Agresivita 10 // Příčiny zvýšené agresivity и jedince 11 // 1.2 Agrese 23 // 2. Směry agrese 25 // 2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu 25 // 2.2 Agrese vybitá na zvířeti 27 // 2.3 Autoagrese 28 // Sebevražedné jednám 28 // Sebepoškozování 30 // 3. Dělení agresi 38 // 3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita // a pasivita 38 // 3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální 40 // Emocionální agrese 40 // Frustrační agrese 42 // Agrese instrumentální 44 // 3.3 Moyerova klasifikace agresí 48 // Predátorská agrese 48 // Agrese mezi samci (nebo samicemi) 53 // Agrese dráždivá 67 // Agrese vyvolaná strachem 68 // Rodičovská agrese 71 // Sexuální agrese 78 // Agrese jako obrana teritoria 78 // 4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže 82 // 4.1 Potvrzování funkčnosti agrese 82 // 4.2 Nečitelnost ve výchově 82 // 4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny 84 // 4.4 Agrese a vliv party (subkultury) 87 // 4.5 Předčasná „selekce“ dětí školního věku 90 // 4.6 Mediální násilí 94 // 5. Zvládání a řešení agrese 98 // 6. Poruchy chování související s agresivním chováním // a kriminalitou dětí a mládeže 101 // 6.1 Hyperaktivita s poruchou pozornosti - ADHD // (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 102 // Základní příznaky ADHD 102 // Ochranné strategie dítěte 108 //
6.2 Opoziční porucha chování 110 // 6.3 Lhaní 111 // 6.4 Krádeže 114 // 6.5 Záškoláctví 116 // Příčiny záškoláctví 116 // Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví 121 // 6.6 Útěky a toulky 122 // Útěky 122 // Toulky 124 // 6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy 126 // 7. Šikana jako varianta agresivního chování 128 // 7.1 Vymezení šikany 128 // 7.2 Směry šikany 133 // Učitel x žák 133 // Žák x učitel 133 // Rodič x učitel 134 // Učitel x rodič 135 // Učitel x učitel 136 // Ředitel x učitel 137 // 7.3 Vývojová stadia šikany 137 // Ostrakismus 137 // Fyzická agrese a psychická manipulace 140 // Vytvoření jádra 142 // Vytváření norem 147 // Totalita 152 // 7.4 Varovné signály šikany 153 // Charakteristické varovné signály ze strany oběti 155 // Varovná místa šikany 157 // 7.5 Typologie agresorů a obětí 160 // Typologie agresorů 161 // Typologie obětí 164 // 7.6 První pomoc při výskytu šikanujícího chování ve škole 167 // 7.7 Šikana z právního hlediska 168 // 8. Kyberšikana - moderní fenomén sociálně patologického // chování dětí a mládeže 170 // 8.1 Vymezení kyberšikany 170 // 8.2 Typy kyberšikanování 173 // 8.3 Typologie agresorů 176 // Typologie podle stupňů škol 176 // Typologie podle chování 177 // 8.4 Pomoc při výskytu kyberšikany 178 // Nejčastější projevy chování oběti kyberšikany 179 // Nejčastější projevy chování kyberagresora 179 // Základní pravidla při setkání s kyberšikanou 179 // Závěr 181 // Přílohy 182 // Literatura 188
(OCoLC)918009887
cnb002694924

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC