Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Karolinum, 2015
310 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2667-3 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2752-6 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na straně 267-308 a bibliografické odkazy
Publikace ukazuje, že environmentální problémy mají nejen stránku čistě přírodovědnou, ale obsahují zpravidla i pohled technický, ekonomický a společenskovědní, přinášející otázky sociálně-právní, edukativní, etické apod. propojování těchto pohledů představuje největší výzvu a zároveň největší příležitost environmentálního výzkumu. Jednotlivé kapitoly přinášejí shrnutí hlavních směrů environmentálního výzkumu, který se provádí na Univerzitě Karlově, a zároveň naznačují zaměření environmentálního výzkumu v celé České republice.
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001418669
Slovo úvodem ...7 // 1. Co je to environmentální výzkum, z čeho vychází a kam směřuje? (J. Frouz, B. Moldan) ...9 // 2. Globální změna klimatu (T. Halenka) ...13 // 3. Vliv klimatických změn na biodiverzitu (J. Reif) ...23 // 4. Nepůvodní druhy rostlin, možné příčiny a důsledky invazí/ (J. Pergl, P. Pyšek, I. Perglová) ...33 // 5. Antropogenní disturbance v krajině a ochrana životního prostředí (J. Frouz) ...49 // 6. Příklad disturbance: gradace lýkožrouta na Šumavě (P. Kindlmann) 63 // 7. Antropogenní acidifikace povrchových vod (E. Stuchlík, Z. Hořická, J. Horecký) ...75 // 8. Nové typy polutantů - endokrinní disruptory v životním prostředí a jejich biodegradace (Z. Křesinová, T. Cajthaml) ...85 // 9. Nové poznatky a výzvy v ochraně ovzduší (M. Brániš, I. Hůnová, J. Hovorka) ...107 // 10. Vliv životního a pracovního prostředí a životního stylu na lidské zdraví (A. M. Čelko, M. Černá, J. Dáňová, T. Kopřivová-Herotová, E. Hrnčíř, M. Kneidlová, F. Kožíšek, H. Provazníková, K. Provazník) ...129 // 11. Člověk a příroda v minulosti Českých zemí. Od pravěku ke globální společnosti (V. Matoušek) ...161 // 12. Indikátory společenského metabolismu (T. Hák, J. Kovanda) ...179 // 13. Globální změny a environmentální bezpečnost lidské společnosti (D. Vačkář, S. Janoušková) ...197 // 14. Hodnocení environmentálních efektů jako součást „evidence-based policy“: Případová studie - Skryté náklady těžby uhlí za limity (J. Melichar, V. Máca, M. Ščasný) ...213 // 15. Environmentální vzdělávání a výchova (K. Jančaříková, N. Mazáčová) 231 // 16. Účinnost a působení českého práva životního prostředí (M. Damohorský, P. Humlíčková, V. Stejska) ...251 // Bibliografie ...267 // Summary ...309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC