Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Sedmé přepracované vydání
Praha : Česká katolická Charita, 1968
149 stran ; 21 cm

objednat
001418683
OBSAH // Kniha posvátná... 5 // ČÁST PRVNÍ Věř v pravdy Boží // 1. Náš věčný cíl: Nebe... 6 // 2. Boží pravdy — zjevení Boží... 7 // 3. Kdo je Bůh... 9 // 4. Jaký je Buh...10 // 5. Bůh — nejvýš spravedlivý, dobrotivý a milosrdný ... 11 // 6. Bůh trojjediný...12 // 7. Bůh svět stvořil, udržuje a řídí...13 // 8. Bud vůle tvá...14 // 9. Andělé... 15 // 10. Jsem člověk, obraz Boží...16 // 11. První lidé a jejich pád do otroctví hříchu...17 // 12. Bůh se smiloval a slíbil Vykupitele...18 // 13. Kdo je slíbeným Vykupitelem... 19 // 14. Skrytý život Páně...21 // 15. Veřejný život Páně...22 // 16. Umučení Páně...23 // 17. Ježíš Kristus vstal z mrtvých...24 // 18. Ježíš Kristus vstoupil na nebesa...25 // 19. Věřím v Ducha svátého...26 // 20. Založení a počátky Církve...28 // 21. Nástupcové apoštolů...29 // 22. Znaky jediné a pravé Církve Ježíše Krista...30 // 23. Církev Ježíše Krista je svátá...31 // 24. Církev Ježíše Krista je obecná neboli katolická a apoštolská 32 // 25. Ükol Církve...33 // 26. Povinnosti ? Církci katolické...34 // 27. Věřím v obcování svátých...35 // 28. Uctívání a vzývání svátých...36 // 29. Smrt a soud soukromý...37 // 30. Církevní pohřeb, hrob a hřbitov...39 // 31. Očistec...40 // 32. Peklo...42 // 33. Nebe ...43 // 34. Soudný den... . 44 // ČÁST DRUHÁ // Zij v milosti posvěcující // 35. Milost Boží... . 47 // 36. Milost
posvěcující...48 // 37. Milost pomáhající...49 // 38. Svátosti a svátostiny... 50 // 39. Křest — svátost znovuzrození pro nebe...52 // 40. Křest je svátost nej potřebnější... 53 // 41. Biřmování — svátost posilnění ve víře... 54 // 42. Příprava ? biřmování...56 // 43. Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní...57 // 44. Ve svátosti oltářní je přítomen Pán Ježíš...58 // 45. Oběť Nového zákona... 59 // 46. Užitky mše svaté...61 // 47. Části mše svaté... 62 // 48. Mešní obřady: Bohoslužba slova...63 // 49. Mešní obřady: Bohoslužba oběti ... ... 65 // 50. Svaté přijímání... 68 // 51. Příprava na svaté přijímání...69 // 52. Pokání — svátost Božího milosrdenství...70 // 53. Zpytování svědomí...72 // 54. Bez lítosti není odpuštění...73 // 55. Lítost dokonalá a nedokonalá...74 // 56. Opravdové předsevzetí...75 // 57. Vyznání hříchů — zpověd...76 // 58. Dostiučinění...77 // 59. Odpustky...78 // 60. Pomazání nemocných — posila pro nemocné ... 79 // 61. Svěcení kněžstva ... 81 // 62. Svátost manželství...83 // 63. Svátostné manželství je nerozlučitelné...84 // 64. Příprava na šťastné manželství...85 // 65. Modlitba...86 // 66. Modleme se správně...87 // 67. Kdy a zač se máme modlit...88 // 68. Otče náš — Zdrávas Maria... ... 90 // » // ČÁST TŘETÍ // Plň zákon Boží // 69. Přirozený a zjevený zákon Boží...92 // 70. V jednoho Boha
věřiti budeš...94 // 71. Jak máme věřit v pravdy Boží...95 // 72. Hříchy proti víře ... 96 // 73. Doufej v Boha...97 // 74. Miluj Boha...97 // 75. Bohu patří úcta nejvyšší...98 // 76. Nevezmeš jména Božího nadarmo...100 // 77. Přísaha a slib...101 // 78. Pomni, abys den sváteční světil...‘...103 // 79. Cti otce svého i matku svou...104 // 80. Poslouchej státní úřady...106 // 81. Miluj bižního svého...107 // 82. Milosrdné skutky...108 // 83. Milujte nepřátele své ...109 // 84. Nezabiješ...110 // 85. Běda světu pro pohoršení...112 // 86. Nesesmilníš — Nepožádáš manželky bližního svého . . . 113 // 87. Zachovej si vždy mravní čistotu...115 // 88. Nepokradeš — Aniž požádáš statku jeho...117 // 89. Nepromluvíš křivého svědectví...119 // 90. Církevní přikázání...120 // 91. Církevní posty...121 // 92. Povinnosti stávu a povolání...123 // 93. Pokušení...124 // 94. Těžký hřích a jiné druhy hříchů...126 // 95. Dobré skutky...128 // 96. Ctnosti...130 // 97. Následuj Pána Ježíše, nejkrásnější vzor všech ctností . . 132 // 98. Bud s Pánem Bohem...133 // 99. Prožívej rok s Církví — Doba vánoční...134 // 100. Doba velikonoční...136 // 101. Období „během roku“...139 // 102. Modlitby...140 // Mešní řád...145
(OCoLC)85211407
cnb000425526

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC