Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Příručka
Vydání šesté
[Ostrava] : Gruber - TDP, [2015]
280 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-85624-97-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
001418719
Základní zásada vztahu čtenáře a autora ...5 // To nejdůležitější na úvod ...16 // Forma této knihy - encyklopedické prvky ...20 // Struktura hesla ...20 // Obsah této knihy - bezpečí komplexnosti ...21 // Členění knihy - hlediska, kategorie, hesla, oddíly ...22 // Hledisko 1: Komunikace a vaše možnosti přinutit druhého: ...23 // Příklady na la) ...23 // Příklady na 1 b) ...25 // Shrnut! la) a lb) ...26 // Hledisko 2: Komunikace co do shody nebo rozdílu v míněních, stanoviscích, názorech, přesvědčeních ...: ...27 // Konflikt rozumový a emoční ...28 // Hledisko 3: Komunikace dle míry použití lidské řeči ...28 // Hledisko 4: Psychický či fyzický prvek v komunikaci ...29 // Hledisko 5 - psychovzorce ...30 // Praktické příklady u jednotlivých hesel ...30 // A úvod knihy se uzavírá ...32 // Hlavní hesla podle hledisek a kategorií ...32 // Hledisko 1 - partner musí/nemusí ...35 // Kategorie la) - ten druhý musí ...35 // la) Asertivita ...35 // Oddíl 1 ...35 // Definice, přebytek a nedostatek ...35 // Oddíl 2 ...35 // Deset práv asertivního člověka ...35 // Asertivní dovednosti ...35 // Oddíl 3 ...37 // Příliš mnoho asertivity ...37 // Příliš málo asertivity ...38 // Móda a širší souvislosti ...38 // Příklad podivného uplatňování asertivních práv ...39 // Kde být ústupný a kde neústupný ...40 // Příklad - reklamace vadných bot ...41 // Konkretizujte si příběh zákaznice a prodavače na své poměry ...43 // Kde ještě asertivita jako by selhávala ...44 // Asertivita vůči šéfovi, klientovi, kolegovi, dodavateli, podřízenému ...44 // Kategorielb) — ten druhý nemusí ...46 // lb) Motivováni ...46 // Oddíl 1 ...46 // Charakteristika ...46 // Oddíl 2 ...46 // Praktické motivační techniky ...46 // Oddíl З ...47 // Základ profesionálního motivování - psychovzorec seberealizace a vazby ...47 //
Seberealizace ...47 // Vazba ...49 // Seberealizace a vazba - propojení ...50 // Základní věta motivování ...51 // Motivace kontra manipulace ...51 // Hledisko 2 - míra konfliktnosti ...53 // Co ještě není a co už je konflikt? ...53 // Kategorie 2a) - není konflikt ...53 // 2a) Zásady správné diskuse ...53 // Oddíl 1 ...53 // Oddíl 2 ...54 // Základní zásady ...54 // Vyšší zásady ...54 // Oddíl 3 ...54 // Základní zásady - rozvinutí ...54 // Vyšší zásady - rozvinutí ...56 // 1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy ...56 // 2. Snaž se porozumět druhému ...56 // 3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument ...57 // 4. Neutíkej od tématu ...57 // 5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo ...57 // 6. Nesnižuj osobní důstojnost oponenta ...57 // 7. Nezapomeň, že dialog vyžaduje kázeň a nezaměňuj jej s monologem ...57 // 2a) Brainstormingové metody ...58 // Oddíl 1 ...58 // Oddíl 2 ...58 // Brainstorming ...58 // Brainwriting ...60 // Banka nápadů ...60 // Počítačové a internetové vymoženosti ...60 // Další poznámky ke komunikační efektivitě brainstormingových metod ...60 // Oddíl 3 ...61 // 2a) Přesvědčivý projev ...61 // Oddíl 1 ...61 // Oddíl 2 ...62 // Formální stránka projevu ...62 // Image řečníka ...62 // Parametry hlasu ...62 // Potlačování řečnických zlozvyků ...63 // Zvládání trémy ...63 // Parametry místa a času projevu ...63 // Čas ...64 // Problematičtí posluchači ...64 // Obsahová stránka projevu ...65 // Úvod, prolomení ledu ...65 // Vlastní argumenty, jejich řazení ...66 // Protiargumenty neboli protiklad ...66 // Přirovnání a příklady ...66 // Závěr a výzva ...66 // Oddíl 3 ...67 // Jak přesvědčit druhé v projevu ...67 // Cíle projevu ...67 // Forma správného projevu ...67 // Image řečníka ...67 // Váš hlas ...68 //
Výška hlasu ...69 // Síla hlasu, zvučnost ...69 // Barva hlasu, odstín 70 // Tempo řeči ...70 // Modulace hlasu ...70 // Řečnické zlozvyky ...71 // Jak se zlozvyků zbavovat ...72 // Jak proti trémě ...73 // Parametry místa a času projevu ...74 // Kdy? ...74 // Kde? ...75 // Komu, o čem? ...77 // Problematičtí posluchači ...78 // Dělejte to, co druzí neuměj! - a máte otevřené dveře ke komukoliv ...79 // Obsah přesvědčivého projevu ...80 // Kdo se neumí prodat, ten jako by nebyl ...80 // Chrie a podobná správná obsahová členění projevu ...80 // I) Prvním bodem ...80 // Jak při projevu vypnout mozek i velmi chytrým lidem ...81 // Co z toho ještě plyne pro vysvědování tématu? ...82 // 2) Druhý bod přesvědčivého projevu ...82 // Jak řadit argumenty ...82 // Ohromná zbraň ...82 // 3) Třetí část přesvědčivého projevu ...83 // Jak se cvičit v umění analogie ...83 // 4) Svědectví a závěr ...84 // Citace Matky Přírody ...84 // / / Řečnický takt ...85 // Oddíl 1 ...85 // Oddíl 2 ...85 // Praktické zásady taktní kritiky ...85 // Oddíl 3 ...86 // Taktní kritika - podrobnosti ...86 // Citlivě s podvědomím partnera ...86 // Čtěte s nadhledem bestsellery o manažerské rétorice ...86 // Motivující kritika ...87 // 2a) Small Talk ...87 // Oddíl 1 ...87 // Oddíl 2 ...88 // Oddíl 3 ...88 // Small Talk - podrobnosti ...88 // Jak se to dělat nemá ...88 // Jak se to dělat má ...89 // Je Small Talk pokrytecký nebo správný? ...89 // 2a) Prezentační dovednosti ...90 // Oddíl 1 ...90 // Vymezení prezentace ...90 // Oddíl 2 ...91 // Přesvědčivá prezentace - kuchařka ...91 // Oddíl 3 ...91 // Přesvědčivý projev typu prezentace - jeho specifika ...91 // Osm fází prezentace ...92 // Podrobněji k jednodivým fázím ...92 // První dojem, navození atmosféry ...92 // Přitažení pozornosti posluchačů ...92 //
Výchozí situace a problém či potřeba ...93 // Naléhavost potřeby, zdůvodnění ...93 // Možnosti řešení ...93 // Váš návrh a jeho zdůvodnění (přirovnání, příklady) ...93 // Úskalí, protiklad ...94 // Akce ...94 // Typické prezentační struktury ...94 // Sekvenční argumentování ...94 // Hierarchická dekompozice ...94 // Metoda otázek a odpovědí ...95 // Pyramida ...95 // Masitý sendvič ...95 // Závěr o strukturách ...95 // Vizuální pomůcky ...96 // 2a) Prodejní dovednosti ...97 // Oddíl 1 ...97 // Oddíl 2 ...98 // Praktické rady, konkrétní úvahy ...98 // Závěr v kostce - sedmero ...99 // Zvládání nejtypičtějších námitek ...100 // A) Námitka obecně ...100 // B) Námitka „Mrtvý brouk“ ...101 // C) Námitka „Tohle zboží je příliš drahé!“ ...102 // Cenové námitky a zastydlý socialismus ...104 // D) Námitka „To už nám prodává někdo jiný“ ...104 // Korupce ...105 // Kde končí pozornost a kde začíná úplatek ...107 // Oddíl 3 ...108 // O prodeji sofistikovaněji ...108 // Stálý zákazník - dobrá péče o něj je individualizovaná ...108 // Hanit konkurenci? ...109 // Obecný princip všech prodejních dovedností ...110 // 2a) Komunikace и zkoušek a konkurzů ...111 // Oddíl 1 ...111 // Zkouška ...111 // Konkuiz ...111 // Oddíl 2 ...112 // Konkrétní rady pro zkoušky a konkurzy ...112 // Zkouška ...112 // Prvý dojem ...112 // Proč si na někoho učitel zasedne a na jiného ne ...113 // Buďte zdvořilí i tehdy, když zkoušející není ...113 // Jak ještě využít kolísání pozornosti zkoušejícího ...114 // Konkurz - mezi podáním přihlášky a vstupem do dveří ...114 // Konkurz - bezprostředně po vstupu do dveří ...115 // Na co se asi budou ptát? Co tím budou sledovat? ...116 // Oddíl 3...117 // Konkurzní pohovor z širšího komunikačního hlediska ...117 //
// Další otázky u konkurzu ...118 // Loajalita nebo čestnost? ...118 // Kdo první otevře okno? ...118 // Zkoušková taktika kompenzačních bonusů ...119 // Souhrnný a poučný konkurzní příběh paní Marie ...119 // Nezdá se vám ten příběh? ...121 // Českě versus euroatlantickě zvyklosti ...121 // Jak napsat životopis a průvodní dopis ...122 // Komentář k jednodivým bodům životopisu ...123 // Přiložit něco k životopisu? ...125 // Průvodní dopis ...126 // Doporučení ...126 // Jak napsat CV nebo resumě pro světovou firmu ...126 // Podrobněji k oblečení u konkurzu ...128 // Co když to jednou nebo vícekrát u konkurzu nevyjde? ...129 // 2a) Týmová spolupráce ...129 // Oddíl 1 ...129 // Oddíl 2 ...131 // Aby tým dobře fungoval ...131 // Tým a porady (platí i pro porady obecně) // Facilitace a mediace v týmu (i mimo tým) // Kategorie 2b) - je konflikt // 2b) Konflikt // Konflikt - definice, vymezení // Konflikt typu nedorozumění // Konflikt, který není nedorozuměním // Antagonistický konflikt // Praktická řešení konfliktu // Řešení? // Shrnutí - zlatě pravidlo konfliktu // O konfliktech a širších souvislostech podrobněji // Chovat se v konfliktech konfrontačně nebo kooperativně? // Příklad - nezaplacená faktura // Pár postřehů z dlouhodobějších vývojů konfliktů // Konfliktnost mužů a konfliktnost žen - malá sonda // 2b) Řečnické triky a protitriky // Oddill // Definice, vymezení // Oddil2 // Konkrétní řečnické triky a protitriky // 1. Mlžit // 2. Tvrdit // 3. Odběhnout od tématu // 4. Vychytralý přípustek // 5. Porušení míry věcí, míry okolností // 6. Logická chyba = generalizace = “všichni do jednoho pytle” // 7. Rafinované tvrzení // 8. Úmyslně nesjednotit definice slov neboli podsunout // 9. Větší dobro, větší zlo // 10. Nelze rozhodnout, tedy nerozhodnu // 11. Nehorázná lež //
12. Ano, ale // 13. Co je poslední, to se počítá // 14. Užití špatné statistiky // 15. Vazba // 16. Záměna existenční situace za většinovou // 17. Kladení otázek // 18. Zneužití paralingvistiky // 19. Záměna příčiny a následku // 20. Nerovné dovolávání se vzájemnosti // 21. Antagonistický rozpor pokynů ...163 // Oddil3 ...164 // Shrnující všeobecný princip protitriků ...164 // Další poznámky k protitrikům ...164 // Závěrem k trikům ...163 // 2b) Emotion management ...166 // Oddíl i ...166 // Definice a vymezení ...166 // 0ddíl 2 ...168 // Strachy ...168 // Management strachů ...169 // Příklad: Napoleonova metoda zvládání strachu ...170 // Využití opozice podvědomí ...171 // Smutky ...171 // Management smutků ...172 // Antidepresiva mužská a antidepresiva ženská ...173 // Vzteky ...173 // Lék na vzteky vlastní ...175 // Rozčilováním se mstíte na sobě samých za chyby druhých - nedělejte to, použijte zlostník ...176 // První pomoc v prvních sekundách vlastního vzteku ...176 // Lék na vzteky cizí ...177 // Co dělat při značně rozdílných názorech, když atmosféra houstne ...178 // Jak zkritizovat člověka, aby nezuřil ...179 // Jak se bránit proti závistivcům ...180 // Jak se tedy závistivcům bránit? ...182 // Vnitřní obrana ...182 // Dialogy na polštáři a škaredé sny ...183 // Vnější obrana pasivní ...184 // Vnější obrana aktivní ...185 // Čapkovy pozdravy ...186 // Pozitivní emoce - jak mít v životě více radosti ...186 // Umělci života ...187 // Další tipy na různé stavy špatné mysli ...190 // Oddíl 3 ...190 // Zeaproč ...190 // Čtyři hlavní směry pohybu - klíč k řešení ...191 // Vyznejte se v emocích čistých i kombinovaných ...193 // Hledání stavu dobré mysli ...193 // Hůře je zkrátka hůře a lépe je lépe ...194 // Pachtíte se desítky let za vnějšími okolnostmi ...194 //
Pár řádků pro beznadějné pesimisty ...195 // Rozumní sýčkové ...196 // Teorie hormonů ...196 // Náš mozek - jediná jistota v proměnlivém světě ...197 // Analogie pomůže k nutnému pochopen! složitého ...197 // Spínače = synapse, myšlení = záblesky ...197 // Skákal pes ...- každý ví, přes co ...198 // My ve vývoji - od kolébky po dnešní hrdý stav ...198 // Přehazování mozkových výhybek - kdo za to může? ...199 // Dávná fotka ukáže pravdu ...200 // Ohrnvské re7erw naší naměri ...200 // Závěr o náměti — úvod o stavu dobré mvsli 202 // Je mnoho druhů dobra a mnoho druhů zla ...203 // Spojujte špatné s dobrým - a soustřeďte se na to dobré ...204 // 2b) Vyjednávání ...06 // Oddíl 1 ...206 // Oddíl 2 ...206 // Praktický návod k vyjedávání ...206 // Kde hledat výhody pro vlastní výjednávání ...207 // Oddíl 3 ...209 // Vyjednávání profesorsky ...209 // Vyjednávání profesorsky - pokračování ...219 //Hledisko 3 - komunikace slovní a mimoslovní ...212 // Katetrorie 3a) — slovní komunikace ...212 // Kategorie 3b) - mimoslovní komunikace ...212 // 3b) Mimoslovní komunikace ...212 // Oddíl 1 ...212 // Oddíl 2 ...213 // Základní praktické postřehy v jednotlivých podoblastech ...213 // Kinezika ...213 // Gestika ...214 // Mimika ...215 // Vizika 215 // Posturologie ...216 // Haptika ...216 // Drivika ...217 // Oddíl 3 ...221 // Hledisko 4 — komunikace psychická a fyzická ...222 // Kategorie 4a) — komunikace psychická ...222 // Kategoria 4b) - komunikace fyzická ...222 // 4b) Komunikace fyzická ...222 // Oddíl 1 ...222 // Oddíl 2 ...223 // Zásady fyzické sebeobrany ...223 // Jeden podrobnější příklad za všechny — žena v parku ....226 // Na závěr něcoz resistingu také pro pány ...228 // Oddíl 3 ...228 //Hledisko 5 - psychovzorce ...229 // 5) Psychovzorce 229 // Úvodem o Marsu a Venuši ...229 //
1. Psychovzorec koncentrace ...231 // Neradostné ztroskotání pana X - věčného začátečníka v angličtině ...232 // 2. Psychovzorec opozice podvědomí ...235 // Koučování jako aplikace psychovzorce opozice podvědomí ...238 // Mentorování a stínování ...238 // 3. Psychovzorec „psychická teorie relativity“ ...239 // Co že je to ta základna? ...239 // Víme „proč” - tedy v každé situaci si odvodíme „jak” ...240 // Příklady o penězích ...240 // Osmnáct tisíc není vždy osmnáct tisíc ...240 // Příšerně drahý benzín - 15 korun za litr ...241 // Štěstí je krásná věc, ale jde o prachy ...241 // Příběh o levných drahých okurkách ...241 // DVD rekordér - také levný drahý ...242 // PTR na n-tou při osobním prodeji ...242 // Naučí se obyvatelstvo masově PTR? ...243 // PTR a korupce ...244 // Třífázová kritika ...244 // Namlouvání ...245 // PTR Voskovce a Wericha ...245 // PTR pijáka, Náhlovskěho, Beatles, Cimrmana ...246 // 4. Psychovzorec emočního managementu ...246 // 5. Psychovzorec „dávný lovec a strážkyně ohně“ - plus šestý z podobného soudku ...247 // 7. Psychovzorec „největší dobro a nejmenší zlo“ ...247 // 8. Psychovzorec „seberealizace a vazba“ ...248 // 9. Psychovzorec lidského zkreslování ...248 // 10. Psychovzorec „věci se dějí z příčin“ ...249 // 11. Psychovzorec vyrovnání porušené míry ...250 // 12. Psychovzorec zjišťovací a zpětně poznávací paměti neboli též psychovzorec proaktivní vizualizace . 251 // 13. Psychovzorec TŘA - „tenisové řazení argumentů" ...252 // 14. Psychovzorec SSSo - „správně směrované sobectví“ ...252 // 15. Psychovzorec D - psychovzorec „druhého“ ...252 // 16. Psychovzorec zachování hodnoty a energie ...253 // Závěrem k psychovzorcům ...257 // Na samý závěr celé knihy ...258 //
Rejstřík jmenný ...259 // Rejstřík věcný ...260 // Rejstřík situací ...264 // Literatura z různých oblastí technik duševní práce ...271 // Poděkování všem autorům se seznamu literatury ...274 // Přehled rozsáhlejších publikací D. Grubera - knihy, brožury, delší časopisecká série ...276 // Kontakt na autora ...278
cnb002705722

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC