Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014
159 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile, formuláře ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87112-85-4 (brožováno)
Terminologický slovník
250 výtisků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001418738
Obsah // 1 Úvodem ...8 // 2 Klíčová aktivita Školní a obecní kroniky...10 // 3 Příručka к předmětu Školní a obecní kroniky...10 // 4 Definice základních pojmů...12 // 5 Co je to kronika...22 // 6 Obecní kroniky...25 // 6.1 Historie a současnost obecních kronik...25 // 6.2 Kronikář obce...43 // 7 Školní kroniky...47 // 8 Právní normy...55 // 9 Právní problematika...58 // 10 Archivy a archiválie...59 // 11 Soustava archivů v České republice...60 // 11.1 Veřejné archivy...60 // 11.1.1 Národní archiv...60 // 11.1.2 Archiv bezpečnostních složek...61 // 11.1.3 Státní oblastní archivy...61 // 11.1.3.1 Místní příslušnost státního oblastního // archivu...64 // 11.1.4 Specializované archivy...67 // 11.1.5 Bezpečnostní archivy...68 // 11.1.6 Archivy územních samosprávních celků...68 // 11.2 Soukromé archivy...69 // 11.3 Národní archivní dědictví...70 // 11.3.1 Základní evidence Národního archivního dědictví 70 // 11.3.2 Druhotná evidence Národního archivního dědictví 70 // 11.3.3 Ústřední evidence Národního archivního dědictví 71 // 11.4 Archivní kulturní památky...71 // 12 Nahlížení do kronik...72 // 12.1 Studium kronik v archivu...72 // 12.1.1 Badatelský řád...73 // 12.1.2 Badatelský list...74 // 12.2 Studium kronik uložených mimo archiv...74 // 13 Vyhledávání archivních pramenů...76 // 13.1 Obecná pravidla...76 // 13.2 Databáze Ministerstva vnitra ...76 // 13.3 Badatelna.eu...78
14 Příprava výzkumu kronik...79 // 15 Informace vyhledávané v kronikách...81 // 16 Postup při fotografování kronik a značení pořízené // fotodokumentace...85 // 16.1 Fotografování...85 // 16.2 Označení souborů a složek...88 // 17 Obecné instrukce к vypracování studentské výzkumné zprávy 90 // 17.1 Struktura výzkumné zprávy...90 // 17.1.1 Titulní list...91 // 17.1.2 Úvodní informace...91 // 17.1.3 Vlastní výzkumný materiál...94 // 17.2 Grafická úprava výzkumné zprávy...97 // 17.2.1 Písmo...98 // 17.2.2 Odstavce a řádkování...99 // 17.2.3 Poznámky pod čarou...101 // 17.2.4 Vytvoření obsahu...101 // 17.2.5 Jiné...102 // 17.3 Citační norma...103 // 17.4 Přímá (doslovná) citace...104 // 17.4.1 Uvozovky...104 // 17.4.1.1 Základní pravidla...105 // 17.4.1.2 Chyby...106 // 17.4.2 Další pravidla přímé citace...106 // 17.4.2.1 Opravy v citovaném textu...106 // 17.4.2.2 Vynechání části citovaného textu ...107 // 17.5 Poznámky к pravopisu...107 // 17.6 Problematická místa ve výzkumných zprávách // studentů...113 // 18 Některé další užitečné zdroje informací...116 // 19 Seznam zkratek...118 // 20 Dodatek na závěr...119 // 21 Použitá a další doporučené literatura...119 // 22 Internetové zdroje...122 // 23 Legislativa ...124 // 24 Obrazová příloha...127
(OCoLC)894843178
cnb002593568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC