Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015
97 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7481-104-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 95-97 a bibliografické odkazy
001418739
Předmluva 5 // 1. Předčasné odchody ze vzdělávání v kontextu širších souvislostí 7 // 1.1 Vymezení pojmů 7 // 1.2 Předčasné odchody ze vzdělávání včra zemích EU 7 // 1.3 Opatření na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání v EU 9 // 2. Teoretický rámec přístupu k předčasným odchodům ze vzdělávání 10 // 3. Prevence předčasných odchodů ze škol resp. vzdělávání 13 // 3.1 Prevence předčasných odchodů - širší- souvislosti a inspirace ze zahraničí 13 // 3.2 Nástroje prevence použťvané na školách v ČR 14 // 3.2.1 Kariérové poradenství - a informační podpora kariérového rozhodování 14 // 3.2.2 Klima školy a zwšování přitažlivosti výuky 17 // 3.2.3 Vytváření sítí kontaktů školy s dalšími subjekty 18 // 4. Identifikace žáků ohrožených předčasným ukončením studia 19 // 4.1 Rizikové faktory předčasného odchodu ze školy 19 // 4.2 Jak identifikovat žáky ohrožené předčasným odchodem ze školy? 21 // 5. Metody motivace žáků k dokončení studia // 6. Nástroje řešení problémů žáků aktuálně ohrožených odchodem ze školy 26 // 7. Role úřadu práce v podpoře návratu mladých lidí do vzdělávání 29 // 7.1 Nástroje podpory návratu uchazečů o zaměstnání na střední školu 29 // 7.2 Možnosti zařazení uchazečů o zaměstnání do rekvalifikačního kurzu 30 // 7.3 Možnosti zařazení uchazečů do rekvalifikace zakončené profesní kvalifikací 32 // 8. Katalog vybraných námětů z příkladů dobré praxe // 9. Příklady dobré praxe 49 // 9.1 Příklady dobré praxe ze středních škol 49 // 9.1.1 Prevence předčasných odchodu na Ecxxanet Praha - motivační systém. Smlouvy se žáky a e-learningové vzdělávání 49 //
9.1.2 Prevence a řešení předčasných odchodů na Střední škole polytechnické - podpora kumatu a motivace žáků prostřednictvím stipendijního programu kraje 53 // 9.1.3 Působení školní psycholožky - vytvoření metodiky vyhledávání ohrožených žáků a zavedení akčních plánů - Střední škola stavební v Jihlavě 55 // 9.1.4 Prevence předčasných odchodů se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení - Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba 58 // 9.1.5 Motivace žáků v rámo školy i na základě spolupráce s mimoškolním prostředím SOŠ stavební a zahradnické. Praha 9 61 // 9.1.6 Mezioborová spolupráce a pořádání kulatých stolů v prevenci předčasných odchodů 64 // 9.1.7 Prevence předčasných odchodů - příklad vzdělávání žáka s aspergerovým syndromem na střední škole 67 // 9.1.8 Přijímací pohovory jako prevence předčasných odchodů - Severočeská střední škola 70 // 9.1.9 Zkušenosti výchovného poradce a metodika prevence - vliv mimoškolních aktivit na utváření osobnosti z pohledu kariérového poradenství - Gymnázium a SOŠ Čáslav 72 // 9.1.10 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na ISŠ HPOS Příbram 74 // 9.1.11 Jak bráníme předčasným odchodům ze vzdělávání na SSOU Industria ii s.r.o. 77 // 9.1.12 Školní poradenské pracxmšté na střední škole - úloha speciálního pedagoga-etopeda 80 // 9.2 Příklady dobré praxe-neziskové organizace 83 // 9.2.1 Doučování dětí v rodinách - Člověk v tísni. o.p.s. 83 // 9.3 Příklady dobré praxe-úřady práce 86 // 9.3.1 projekt ’První šance i mladým bez vzdělání’ - ÚP ČR. krajská pobočka v Ústí nad Labem 86 // 9.3.2 Doplňkový Job Club Start - příklad dobré praxe z ÚP ČR. krajská pobočka v Ústí nad Labem 89 93 // Závěr // Literatura a informační zdroje 95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC