Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015
278 stran : faksimile ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-698-0 (brožováno)
V Prelimináriích: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na straně 253-270, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001418816
Obsah // Předmluva 9 // 1. Modlitba 13 // 1. Modlitba mezi literární historií a dějinami zbožnosti 13 // Modlitby rukopisné a modlitby malované 15 // Modlitba jako pramen etnografie a dějin zbožnosti 18 // Domácí a zahraniční filologie 20 // Definice žánru a historicko-typologické souvislosti 23 // Modlitba osobní a kolektivní 25 // 2. Otázky literárního historika 28 // Autoři a jejich ambice? 28 // Autoři, nebo redaktoři? 31 // Exkurz: Příběh Jádra všech modliteb Caspara Neumanna // v česko-slovenském kontextu 35 // Rétorika modlitby 41 // 3. Stručné dějiny žánru 54 // Středověk 54 // Katolíci před Tridentem 57 // Luteráni 60 // Jednota bratrská 67 // Utrakvismus a nadkonfesijní křesťanství 72 // Katolické baroko 81 // Protestantské baroko a pietismus 99 // Židé 108 // II. Meditace 111 // 1. Co je meditace? 111 // Problémy s definicí - historie a současnost 111 // Modlitba a meditace 118 // Mezi traktátem, meditací a kázáním 120 // Meditace jako dialog, lament a hymnus 129 // Rétorika meditace 131 // Definice žánru a jeho variant 138 // 2. Recepce německé rozjímavé literatury v českém protestantském prostředí 147 // Martin Moller 147 // Johann Gerhard Další vlny (Johann Arndt, Philip Kegelius, 155 // Karl Heinrich von Bogatzky) 164 // 3. Jezuitský model meditace - působení na smysly 171 // Duchovní cvičení 171 // Trénink smyslů 172 // Obraz a meditace 178 // Všech pět smyslů 180 // Rétorika smyslů 184 // Zaplňování paměti 186 // III. Místo a čas 189 // 1. Soukromá spiritualita a čtení 189 // Pokojík srdce 189 // Čtení o samotě 192 // Domácí četba Hluboké čtení Návod a předpis // 2. Publikum a jeho knihy Knihy mnoha žánrů Kdo je adresátem? // Zena jako čtenářka // 3. Fascinace časem Plynutí času Ráno i večer Každý den v roce Hodinu denně Puntičkářské rozvržení času Kouzlo měření //
Závěr // Summary // Prameny a literatura // Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC